Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 november 2013

Verborgen problemen bij senioren

KAAG EN BRAASSEM – Een aanzienlijk deel van de ouderen is eenzaam, zo blijkt uit het rapport Welzijnsbezoeken Kaag en Braassem 2009 – 2013. Dit rapport is opgesteld door Stichting Welzijn Ouderen De Spil (Oude Wetering) in samenwerking met STIWO Stichting Welzijn Ouderen Hoogmade-Woubrugge, STIWO Stichting Welzijn Ouderen Leimuiden-Rijnsaterwoude en de gemeente Kaag en Braassem.
Tien procent van de geenqueteerde ouderen geeft aan, dat ze niemand hebbn om goed mee te praten en 5% ‘noemt zijn contacten onvoldoende’, aldus Rettie Bentvelsen, ouderenadviseur. Zij overhandigde de  resultaten vorige week aan wethouder Floris Schoonderwoerd. In totaal werden 1.866 zelfstandig wonende senioren (75+) gevraagd om deel te nemen aan dit onderzoek en 1.151 ouderen hebben een vragenlijst ingevuld: een deelname van maar liefst 62%.
Ouderen uit verschillende kernen geven aan, dat zij goede openbaar vervoervoorzieningen missen. Daarom blijven veel van hun gehecht aan de eigen auto, om in ieder geval zoveel mogelijk de eigen zelfstandigheid nog te kunnen behouden. Meer dan de helft van de senioren geeft aan belmmering te vinden met het lopen. Het grootste deel is ook niet van plan om te verhuizen; de eigen woning bevalt prima.
De onderzoekers merkten op, dat veel senioren niet willen praten over de eigen financiële situatie en concludeerden: ‘Er is sprake van verborgen armoede’. Bentvelsen: ‘Het welzijnshuisbezoek is ook een nuttig signalerend moment geweest. Vandaag zijn we gestart met de nieuwe ronde welzijnshuisbezoek. Mensen van 91 jaar en ouder hebben een brief ontvangen en worden binnenkort benaderd door vrijwilligers met de vraag of ze langs kunnen komen.’
Ze overhandigde het rapport, dat ook te vinden is op www.despilkb.nl,aan wethouder Floris Schoonderwoerd. Hij liet weten: ‘Het is guur in overheidsland. De financien staan onder druk en de overheid is genoodzaakt steeds meer terug te keren op haar kerntaak. We gaan stoppen met alles wat we deden en gaan kijken wat we gaan doen en we zoeken  hier partners bij. Maar er zijn twee organisaties waar ik me geen zorgen over maak: het ouderenwerk en het peuterspeelzaalwerk. Die blijven tot onze kerntaken behoren.’
De gemeente wil in contact komen met de zogeheten ‘zorgmijders’; de mensen die geen aanvraag doen voor bijvoorbeeld een scootmobiel, maar hier mogelijk wel voor in aanmerking zouden komen. Schoonderwoerd: ‘Er is een groot gebrek aan seniorenwoningen en dat zal de komende jaren een nog groter probleem worden. Minder mensen mogen doorstromen naar een zorginstelling en ze moeten langer thuis blijven wonen. Dit belemmert ook de doorstroming in de woonmarkt.’