Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 november 2013

‘We hebben dertig verschillende bloembakken geteld in het centrum’

Wethouder Ton van Rijnberk presenteert Hart  voor Hillegom
HILLEGOM – Het huidige centrum is niet herkenbaar en het ontbreekt er aan eenheid. Dat moet in de toekomst veranderen en om dat te bereiken, heeft wethouder Ton van Rijnberk het plan ‘Hart voor Hillegom’ laten opstellen. Dit plan moet ervoor zorgen, dat de (winkel)voorzieningen gecentreerd worden in de Hoofdstraat, maar ook dat er ruimte is voor (historische) beleving en recreatief gebruik. Het kan in deze plannen wel een stapje terug, waar het gaat om de parkeerfaciliteiten voor de auto’s.
De zuidelijke entree kan volgens Hart voor Hillegom een ‘(terras)plein met groen’ worden, met ‘ruimte voor verblijven en ondernemen op straat’. De Hoofdstraat zuid krijgt brede trottoirs en een versmalde rijbaan. De Hoftuin kan worden uitgebreid tot aan het Pompplein. De straat naast de Aldi zou hier best voor kunnen wijken, als de supermarkt verhuist naar het Henri Dunant-plein, zo mijmert Van Rijnberk. De Hoofdstraat krijgt een herkenbare uitstraling, waar de nadruk ligt op het wandelen en in mindere mate het fietsen. Ook het HD-plein moet aangepakt worden. De Hoofdstraat Noord sluit aan op de N208. Van Rijnberk: ‘Verbindt dat groene park en zet de kerk in het groen. Als je langs de N208 parkeerplaatsen creëert, kun je ze misschien ook elders opheffen.’
In Lisse zijn de plannen voor een gemeentehaven geschrapt, maar wat ze in het buurdorp niet kunnen, is in Hillegom wel mogelijk, zo stelt de wethouder. De beek in het centrum kan benadrukt worden door het realiseren van een haventje, met enkele aanlegplaatsen voor sloepen en kano’s.
Van Rijnberk: ‘Hillegom is een boodschappencentrum, met supermarkten, waar je gemakkelijk kunt parkeren en dat goed bereikbaar is. Maar we willen niet alleen een boodschappencentrum zijn, maar een boodschappencentrum-plus. Mensen moeten niet gelijk de auto in willen stappen, maar ook naar de andere winkels willen gaan. We proberen het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken, voor mensen die houden van een historisch centrum, met oude bomen en verblijfskwaliteit. Het zal een aantal jaren vergen om dit stappenplan te realiseren.’
Het huidige centrum is bekeken en er valt nogal wat te verbeteren. In het verleden zijn steeds ‘postzegelbestemmingsplannetjes’ gemaakt, waarbij steeds weer nieuwe ideeën zijn gerealiseerd. Met een heel divers resultaat; zo zijn in het centrum maar liefst dertig verschillende bloembakken geteld.
De wethouder: ‘We moeten af van die postzegels. Samen met een denktank en klankbordgroep is deze visie ‘Hart voor Hillegom’ opgesteld, dat zorgt voor meer verblijfskwaliteiten. De Jozefkerk, Maartenskerk en Martiniuskerk met hun groengebiedjes zijn hier sterke elementen in. We hebben water, meerdere parkeergarages, bovengronds parkeren en de N208 als ontsluitingsweg. Laten we voor de Hoofdstraat kiezen als hartlijn van het gebied. De straat moet zodanig ingericht zjn, dat je als loper er niet gestoort wordt. Met een smaller deel van de weg waar fietsers kunnen rijden en waar je als voetganger niet hoeft te slalommen rondom de reclameborden.’
Als de gemeenteraad de begroting goedkeurt, heeft de wethouder een half miljoen euro beschikbaar om de plannen verder uit te werken. Ook hoopt de wethouder op provinciale subsidiegelden die elders niet zijn benut. Van Rijnberk: ‘Dit is het begin van het proces. Hiermee heb je een kapstok om de komende maanden op voort te borduren.’