Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2013

´Meer gezondheidsproblemen voor buren veehouderij´

NIEUWKOOP – De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel ´Geurgebiedsvisie en geurverordening´. Wel lieten meerdere partijen weten, dat de komende jaren de normen voor de intensieve veehouderij aangescherpt kunnen worden.
Raadslid Jan de Jong (CDA): ´We moeten een goede balans vinden tussen de veehouderij en de woonomgeving. De intensieve veehouderij gaat op slot, dus dat vinden wij een goede zaak op het ogenblik.´ Zijn collega Paul Platen (VVD) constateerde tevreden dat de geurnormen bij een pluimveehouderij in Langeraar veel lager liggen dan wettelijk zijn vastgesteld.
Kees Hagenaars (Progressief Nieuwkoop): ´Gezondheidsperikelen zijn heel sterk verbonden met de intensieve veehouderij. We blijven ons daar zorgen over maken. In onze optiek is de kans dat de gezondheidsproblemen gaan toenemen, naarmate je dichter bij een veehouderij woont. Al zijn er geen onderzoeken bekend die dit idee zouden kunnen ondersteunen.´
Fractievoorzitter Jaap Aartman (Midden Partij Nieuwkoop) haakte in op de actualiteit: Nieuwe ontwikkelingen kunnen de zaken veranderen. In de media stond dat fijnstof gevaarlijker zou kunnen zijn, dan eerder werd aangenomen. Nu wordt gezegd, dat de concentraties goed zijn, maar de normen kunnen veranderen. Stel dit beleid vast, maar wees attent op de ontwikkelingen, met name met betrekking tot de volksgezondheid.´ Wethouder Trudy Veninga zegde toe, de vinger aan de pols te houden.