Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2013

Notweg wordt onverhard pad

KAAG EN BRAASSEM – Een flink aantal zienswijzen is ingediend tegen het bestemmingsplan N207. Alle bezwaren en opmerkingen zijn afgehandeld, maar schokkende wijzigingen zijn niet meer gemaakt door het college van burgemeester en wethouders. 
Zo kruist het Vierambachtpolderpad/Krakeelroute de N207 ter hoogte van de Notweg. De Notweg is een onverharde weg in beheer en onderhoud van de gemeente. Door de aanleg van busstroken langs de provinciale weg is het vanwege verkeersveiligheidsredenen  ongewenst om de bestaande aansluiting van de Notweg op de N207 te handhaven. Immers, dan moet je twee keer twee rijstroken oversteken. Deze aansluiting zal daarom aan het openbaar verkeer worden onttrokken. De provincie zal zorg dragen voor een alternatief voor de op te heffen aansluiting door een onverhard pad aan te leggen vanaf de bestaande Notweg naar de Kruisweg. Daarmee wordt de ontsluiting en bereikbaarheid van de achterliggende percelen gewaarborgd. Wandelaars van het boerenlandwandelpad kunnen van dit nieuwe pad gebruik maken en de N207 via de veilige fiets-/voetgangerstunnel bij de N207/Kruisweg kruisen. Met deze omleiding is in ieder geval de wandelroute in stand gehouden en ook belangrijk het verkeersveiligheidsbelang gediend. Ook de zorgen van de Vereniging voor Behoud van het Open Landschap kunnen terug in de kast. Zij ageerden tegen de vestiging van het tankstation aan de Zuidkant van Rijnsaterwoude. Maar de plannen hiervoor vallen niet onder het bestemmingsplan N207. Wethouder Jan uit den Boogaard liet hier donderdag 19 december over weten: ‘Daar komt een aparte procedure voor, als hier een aanvraag voor wordt ingediend.’