Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2013

Proefproject hulp

LISSE – Ieder jaar komen zo’n vijfhonderd mensen in het dorp in aanraking met instanties als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), jeugdzorg of organisatis als MEE, Kwadraad, GGZ en Cardea. In 2015 wordt de aansturing van de Jeugdzorg overgedragen van de rijksoverheid naar alle individuele gemeenten en in Lisse is een pilot (proefproject, JD) opgestart hoe dit in de praktijk gaat werken. Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte dinsdag 17 december meer informatie.
Het komende jaar wordt in het dorp een ‘Jeugd en Gezinsteam’ opgezet. Dit bestaat uit een team van specialisten van de verschillende hulpverlenende instanties. Van de negen specialisten, met daarbij een medewerker van de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) is er altijd één specialist die het enige en vaste aanspreekpunt is voor een persoon of gezin met een hulpvraag. Op die manier hoeven probleemfamilies niet hun hele verhaal iedere keer weer opnieuw te vertellen aan allerlei verschillende instanties.
Nadat alle informatie bekend is, buigen de specialisten zich over het geval en stellen een plan op, dat het best bij de hulpaanvragers past. De Roon: ‘We gaan uitproberen hoe dat werkt en hoe de relatie ligt met het CJG. We moeten kijken hoe we de goede contacten gaan leggen met het onderwijs, want dat is de vindplaats van de vroege problemen. Zo kun je voorkomen dat het uit de hand loopt en dat je later heel zware zorg nodig hebt.  We willen kijken dat die specialisten ook op de scholen aanwezig zullen zijn.’ Ook is de wens, dat huisartsen een deel van hun praktijk afstaan aan een lid van een jeugd en gezinsteam, voor een paar uren per week. ‘Als de huisarts iemand door wil verwijzen, kan dit dan ook goed.’