Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 december 2013

Raadhuisplein wordt tóch ontwikkeld

CDrAait
LISSE – In september dreigde het bouwplan van de firma Horsman voor het Raadhuisplein nog afgeschoten te worden door de gemeenteraad. De politieke partijen VVD en D66 dankten het CDA hartstochtelijk dat die partij een voorstel indiende om een definitief besluit uit te stellen. In een paar maanden tijd zijn de politieke blaadjes weer helemaal gedraaid en kon het college van burgemeester en wethouders voor het Raadhuispleinplan met vertrouwen een meerderheid in de raad verwelkomen. De vele ondernemers van het Vierkant, die op de tribune zaten, verlieten donderdagavond 19 december tandenknarsend de raadszaal van het gemeentehuis.
Al eerder was duidelijk dat zowel de SGP/ChristenUnie als de PvdA tegen deze bouwplannen waren. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat er nu al regelmatig een tekort aan parkeerplaatsen is. Met het nieuwe plan beschikt Lisse over nog eens 37 parkeerplekken minder. Ook maakte zijn partij zich zorgen over de financiën, veiligheid van schoolkinderen en de doorgang van de Heereweg tot het Raadhuisplein.
Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) pleitte voor uitstel van de besluitvorming. ‘Dit plan voor de ontwikkeling van het gebied Raadhuisplein en de verkoop van de grond aan Horsman komt te vroeg. Er zijn nog teveel vraagtekens. Op veel vragen is het college het antwoord schuldig gebleven. Een raad moet pas instemmen met het plan als de duidelijkheid er is.’ Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) was nog het felst: ‘Voor de prijs van 1.850.000 euro leveren wij een woonhuis met ondergrond aan de Schoolstraat, twee bovenhuizen en een showroom, een voormalig schoolgebouw en een gebied met parkeerplaatsen in. Wat krijgen we ervoor terug: 37 parkeerplaatsen minder. Met het voorstel worden mogelijkheden om evenementen te houden sterk verminderd. Van de opbrengsten gaat de gemeente onder meer 790.000 euro betalen voor een nieuwe Voorhof, gaat twee ton naar Stek en wordt 300.000 euro gestoken in parkeerplaatsen op Schoolstraat 7. De totale kosten zijn 1.853.000 euro; we leggen hier geld op toe!’
VVD, D66 en CDA hadden voorafgaand aan de raadsvergadering al samen gezeten en afgesproken dat ze een amendement in zouden dienen. In dat amendement stonden ‘randvoorwaarden’ waaraan het college en de projectontwikkelaar moeten voldoen voor de herontwikkeling van het Raadhuisplein. Zo moeten er nog 41 extra openbare parkeeerplaatsen komen en moet de verkeersveiligheid van de schoolkinderen van De Akker gegarandeerd worden. De doorgang Heereweg – parkeerterrein moet breder gemaakt worden, dan nu op de tekeningen staat en ook moet gekeken worden naar de veiligheid van de bezoekers van De Gewoonste Zaak, zodat ze niet meteen tussen het verkeer staan, als ze al dan niet beschonken de kroeg uit lopen. Na het aannemen van dit amendement, stemden VVD, D66 en CDA ook voor de herontwikkeling van het Raadhuisplein en de daaraan gekoppelde grondverkoop.