Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 januari 2014

Can you see the light?

For ten months, the inhabitants of the Netherlands were overwhelmed with one negative economic forecast after another, leading to an all-time low of the government’s popularity. But, almost out of the blue, the economy seems to be picking up. Joep Derksen reports.
What a difference a year makes. In the first quarter, we were flooded with news about how the money lent to Greece will not be paid back. Other countries too needed a bailout and the Dutch economy was spiraling downhill. Exports declined, consumer spending spiraled and both light and heavy production went down. An overall negative gloom attached itself to citizens, and this was exacerbated by many politicians.
The country had just recovered from the shock announcement that a total of 30 billion euro in cutbacks had to be achieved in order – among other reasons – to bail out the Dutch banks who had endangered the Dutch and global economy with their gambling tactics. At the end of 2012, Prime Minister Mark Rutte (VVD) announced other measures needed to achieve another 16 billion euro in cutbacks.
And if it remained with this message alone, things would not have been so bad. But it seemed that the Dutch politicians had come to an agreement to only announce bad news, as if to prepare the country for worse times to come and get more support for the introduction of unpopular measures. Symptomatic of this was a case that happened on the very first beautiful and sunny day. It was a warm spring day in March and everybody seemed to be excited to go out, do some work or just enjoy a day off. Alas, the fun only lasted a short while. Deputy Prime Minister Lodewijk Asscher (PvdA) announced that more economic hardship was to be expected. As a result of these kind of messages, people stopped spending their money and started saving for worse times. The result was that the economy dipped even further.
Nobody was spared, not even the weak and financially challenged. The elderly have had to start paying extra for using health benefits and home renters in the social sector will see their rents increase by up to six percent per year. These were some of the outcomes of an economic crisis that had lasted for five years in a row, leading to to rising unemployment, decreasing value of houses, an increase in bankruptcies and a cutting down of pensions. On top of this, King Willem-Alexander announced an extra six billion euro in cutbacks in his first “Troonrede;” the speech of the head of state on every third Tuesday in September.
Statistics of the Central Bureau for Statistics (Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) show that overall confidence in the economy went down from 0 (neutral) in 2011 to minus 45 in March 2013. After that, the confidence level crept up inch by inch and in November it was as high as minus 16. However, unemployment is still high: four years ago, a little more than 300,000 people were out of a job, but nowadays, the total number of people living on welfare has more than doubled to just about 700,000 citizens who are in between jobs. But starting from October, almost out of the blue, the statistics suddenly started looking more positive. Unemployment went down by 11,000 people to a total of 674,000. This is in sharp contrast to the beginning of this year, when on average 600 people a day lost their jobs. Asscher stated, “There still are too many unemployed. I will do my utmost to fight this.”
 
Also the Dutch economy as a whole started growing again. This growth was just 0.1 percent in the third quarter, but what a difference it made. Suddenly we were out of the recession. Minister of Economic Affairs Henk Kamp (VVD) was pleased with this result. “Investments increase and that gives us hope,” he said. Investments in machines and installations indeed rose, but other investments still declined, not as much as before, however. But since export is picking up and it is just a matter of time before we start purchasing more products, food and gadgets, for The Netherlands 2014 must be the year that can be compared to the Phoenix. The country will hopefully rise from its ashes of economic downturn and will move toward solid economic growth.

Column

Krantje
Het lijkt er op, dat burgemeester Marina van der Velde het niet leuk vindt om kritiek te krijgen. Zo stond er een artikel in het Witte Weekblad over het feit, dat alle ambtenaren dezelfde prestatiebonus krijgen. Dit zou volgens de burgemeester gaan om ‘een paar euro’, maar in feite betrof het 40 euro per persoon. En voor mensen in de bijstand is 40 euro (of 88 oud-Nederlandse guldens) vaak het verschil tussen wél en geen vlees op de tafel.
Ook het gestuntel van de gemeente met de Braassemdreef werd de afgelopen weken volop in het nieuws gebracht. Eerst kon deze verbindingsweg open, maar daarna moest die toch weer dicht. De toplaag van het asfalt kon niet worden aangebracht, vanwege het koude weer, zo stelde de gemeente. In de pakweg twee weken daarna was het warmer dan tien graden boven nul en had die toplaag dus gemakkelijk aangebracht kunnen worden.
Maar ook over andere zaken werd de afgelopen maanden kritisch geschreven. De inwoners krijgen bijvoorbeeld een verhoging van 4,5% op de rioleringskosten. En wat dacht u van de verkeerspunaises op de Achterweg in Nieuwe Wetering? Eerst worden die bumperscheurders voor veel geld aangelegd, waarna het college deze punaises vol verve verdedigd. Maar na een ritje in een vrachtwagen met een lokale ondernemer besluit het college toch om de hoogte van de punaises aan te passen.
Ook maakte deze krant melding van het feit, dat de gemeente zich al jaren niet houdt aan regels op het gronddepot aan de Lange Dwarsweg in Rijpwetering. De Omgevingsdienst West Holland tikte de gemeente hierover op de vingers en legde Kaag en Braassem een ‘last onder dwangsom’ op.
Dit zijn allemaal voorbeelden van zaken, waarvan de gemeentebestuurders het niet fijn vinden dat die in de krant komen. Het zat burgemeester Marina van der Velde blijkbaar hoog, want tijdens de politieke bijeenkomst van maandag 16 december sprak ze alleen maar over ‘dat krantje’, als ze het over het Witte Weekblad had.
Blijkbaar is het voor sommige bestuurders even wennen, dat onafhankelijke pers niet alleen maar hallelujah-verhalen opschrijft. En wat dat betreft is de aanduiding ‘krantje’ uit de mond van de burgemeester een geuzennaam. Waarvoor dank!

99 Bomen op nominatie voor bescherming

KAAG EN BRAASSEM -  De gemeente heeft uitgezocht hoeveel bomen het waard zijn om beschermd te worden. Zij komen mogelijk op een lijst van ‘Monumentale bomen’ te staan. De groene longen die op deze lijst staan, worden beter beschermd en mogen ‘alleen onder zwaarwegende motivatie’ gekapt worden.  De lijst met monumentale bomen wordt in 2014 vastgesteld, zo is de verwachting.
Een monumentale boom is een boom die onvervangbaar is door leeftijd, vorm, soort of hoogte. Maar ook haar standplaats, historisch belang en/ of ecologische waarde tellen mee. De monumentale boom is verder redelijk vitaal, heeft een behoorlijke levensverwachting en veroorzaakt geen overduidelijke overlast. De monumentale  bomen moeten benoemd woren, in verband met het behoud van die  bijzondere en waardevolle bomen.
Voor elke monumentale boom moet een ‘boompaspoort’ worden opgesteld, met daarin informate over onder meer welk soort dit is, waar die staat en foto’s van het exemplaar. De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben. De enige uitzonderingen daarop zijn bomen die ter gelegenheid van een bijzondere gelegenheid zijn geplant. Bij voorbeeld een geboorteboom, geplant ter ere van de geboorte van een koningskind. Daarnaast moet de boom zich onderscheiden ten opzichte van de collegabomen, waar het bijvoorbeeld gaat om het feit dat die boom beeldbepalend is, of dat het een zeldzame soort is. Op dit moment zijn al zestien bomen als ‘potentieel monumentaal’ aangewezen en 42 bomen als ‘potentieel beschermwaardig in de openbare ruimte’. Beschermwaardige bomen zijn bomen die door hun leeftijd, soort, beeldbepalende locate of omvang vanuit gemeentelijk oogpunt extra bescherming waardig zijn.

Babs krijgt eervol ontslag

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet het de komende tijd met één babs (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) minder doen. Mevrouw J. Duynstee Borst doet dit werk vanwege haar gevorderde leeftijd niet meer sinds 1 januari. De gemeente geeft haar ‘een eervol ontslag’ en een bloemetje met cadeautje ter waarde van in totaal 100 euro als dank voor haar diensten.

Droomdagje uit

HOOGVLIET – De Stichting Droomdag organiseerde een heerlijk  dagje uit voor het met ziekte getroffen gezin Edwin en Saskia met hun dochters Tessa, Chinouk, Shannon en hun zoontjes Noah en Justin. Samen kregen ze vrijdag 27 december in de Jaarbeurs van Utrecht een bijzondere voorstelling van Disney On Ice voorgeschoteld. Hierna konden de kinderen onder meer Donald, Mickey, Minnie en Goofy persoonlijk een hand geven, waarbij menig knuffel werd uitgedeeld. Stichting Droomdag verzorgt onbezorgde dagen voor gezinnen, waarvan één van de ouders een oncologische aandoening heeft. Een gezin aanmelden is mogelijk via het LUMC, AMC of Adamas Inloophuis in Nieuw Vennep. Voor meer informatie: www.stichtingdroomdag.nl.

Exclusieve leverancier voor rioolpompen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente heeft de aanbestedingsregels niet goed gevolgd, waar het ging om de aanschaf en installatie van enkele rioolpompen. Het bedrijf Desman Pumps b.v. uit Alphen aan den Rijn kreeg deze opdracht, maar dat gebeurde zonder dat minimaal twee andere bedrijven ook de mogelijkheid hadden gekregen mee te dingen voor deze gemeentelijke overheidsopdracht.
Het ging namelijk om een bedrag van ruim 44.000 euro voor het leveren van drie pompputten aan de Achterweg. Op grond van het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid moeten in zo’n geval drie offertes worden aangevraagd. De ambtelijke staf heeft een inventieve oplossing gevonden voor dit probleem. Desman Pumps wordt, ook met terugwerkende kracht, aangesteld als exclusieve leverancier voor Kaag en Braassem waar het gaat om de aanschaf vanrioolpompen inclusief het telemetriesysteem Tetec.

Geheimzinnigheid over locaties migrantenwoningen

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders hebben al plekken in de gemeente op het oog, waar arbeidsmigranten uit Oost-Europa onderdak kunnen krijgen. Om welke locaties het gaat, daar houdt de gemeente haar lippen nog stijf voor op elkaar.
De komende jaren wordt een forse groei van het aantal (tijdelijke) arbeidsmigranten verwacht en die mensen moeten ook een fatsoenlijk onderkomen hebben. Om dit te bereiken,sluiten de gemeenten die zijn aangesloten bij Holland Rijnland een convenant. Ze verplichten zich hiermee, om de arbeidsmigranten te helpen met onderdak in bestaande leegstaande woningen of bebouwingen. Maar ook zouden die mensenondergebracht kunnen worden in (kleinschalige) nieuwbouw. Net als Kaag en Braassem hebben ook de gemeenten Nieuwkoop, Katwijk, Leiden, Noordwijkerhout en Alphen aan den Rijn (in de kern Boskoop) locaties op het oog.
 
Gemeentelijk woordvoerder Pien van Buul laat weten: ‘Om hoeveel locaties het gaat weet ik op dit moment niet. Met het convenant moet iedere gemeente zorgen dat er voldoende woningen voor arbeidsmigranten zijn. Stop je iedereen in één groot hotel, dan heb je maar één locatie nodig om bijvoorbeeld honderd mensen te huisvesten. Kies je voor woningen, dan heb je er veel meer nodig, omdat in het convenant ook is afgesproken dat er hoogstens zes of zeven personen in een woning kunnen wonen.’ Ze besluit: ‘Kaag en Braassem heeft nog geen locaties aangewezen. We hebben wel bepaalde locaties op het oog, maar er is nog geen invulling gegeven aan het vervolg. Daarom zeggen we nog niet wat de beoogde locaties zijn.’

Geld voor Essenkap

KAAG EN BRAASSEM – Een nieuw ‘beheerplan Bomen 2013 – 2015’ moet ervoor zorgen, dat er in de toekomst voldoende geld is om zieke Essen te snoeien en te kappen. Hiervoor wil het college van burgemeester en wethouders 7.500 euro per jaar reserveren.
 
Een groot deel van het bomenareaal, de longen van onze gemeente, bestaat uit Essen. Het risico hierbij is, dat als gevolg van de Essensterfte een groot aantal bomen extra onderhoud nodig hebben of afsterven in de komende jaren. Tegen deze bomenziekte is geen preventieve behandeling mogelijk. Om op deze ontwikkeling voorbereid te zijn, is dat extra budget van 7.500 euro noodzakelijk.

Gemeente wil minder verantwoordelijkheid voor begraafplaatsen

KAAG EN BRAASSEM – De komende maanden buigen de ambtenaren zich over de vraag hoe de kosten voor de drie gemeentelijke en negen bijzondere begraafplaatsen omlaag kunnen. Hierbij wordt een ‘verzelfstandiging’ van deze  laatste rustplekken niet uitgesloten. Ook voor de eeuwige rust zal meer en meer het credo gelden: ‘De gebruiker betaalt’.
De gemeenteraadsleden zijn in een ambtelijke memo geïnformeerd over de plannen die in ontwikkeling zijn. De discussie over  de toekomst van de begraafplaatsen speelt al sinds 2010 en de heftigste emoties betreffen dan de plannen voor sluiting van de gemeentelijke begraafplaatsen in Leimuiden en Rijnsaterwoude.
In de afgelopen jaren hebben de ambtenaren verschillende toekomstscenario’s voor alle begraafplaatsen overwogen. Bijvoorbeeld het uitbesteden van het grafdelven en het ruimen van de graven, maar ook de beëindiging van het voorlopen en het regelen van het verkeer in Leimuiden en Rijnsaterwoude. Daarnaast wordt ook gekeken naar het gebruik van kindergraven als particuliere graven in plaats van algemene graven en het in gebruik gaan nemen van keldergraven oop het uitbreidingsdeel van de gemeentelijke begraafplaats in Woubrugge. Tot slot overweegt de gemeente de beëindiging van de samenwerking met de Schakelkerk in Oude Wetering.
Uit het ambtelijk onderzoek blijkt, zo is te lezen, dat ‘het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen niet altijd efficiënt en professioneel verloopt’. Bovendien zijn de prijzen die de (nabestaanden van de) gebruikers betalen, ‘bij lange na niet kostendekkend’ zijn. Dit komt onder meer door het feit dat er binnen de gemeentegrenzen negen bijzondere en drie gemeentelijke begraafplaatsen zijn. Maar ook de uitbreiding van de begraafplaats in Woubrugge heeft geleid tot hogere kapitaallasten. Bovendien wordt maar een klein aantal bijzettingen (ongeveeer 40 per jaar) op de gemeentelijke begraafplaatsen gerealiseerd.
De hamvraag voor de gemeente is daarom, hoe het beheer van de begraafplaatsen efficiënter en professioneler gedaan kan worden. Dit moet dan ook leiden tot lagere kosten. Zo wordt de samenwerking met de Petruskerk heroverwoge. Het gaat  dan om de mogelijke beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst. Deze afspraak gaat over de gemeentelijke verplichting om tot 2045 op de begraafplaats aan het Noordeinde anderen dan overleden parochianen te begraven en voor de niet-parochianen de begraafplaats in Woubrugge aan te wijzen.
Tegelijkertijd wordt overwogen om de tarieven voor het gebruik van de laatste rustplaatsen (mogelijk fors) te verhogen. Maar ook een ‘verzelfstandiging van de begraafplaatsen’ wordt niet uitgesloten. Of dit inhoudt, dat mensen in de toekomst met uitzicht op reclameborden onder de grond komen, daarover wordt in de memo niet gesproken.

Nieuwe opnameapparatuur

KAAG EN BRAASSEM – De tien jaar oude opnameapparatuur in de trouwzaal en de geluidsinstallatie in de raadszaal van het gemeentehuis worden vervangen. Hiervoor moet een bedrag van 26.000 euro worden uitgegeven. De gemeenteraad moet op 27 januari nog met dit collegevoorstel instemmen.
Volgen een ambtelijk advies neemt het aantal storingen in deze apparatuur de laatste tijd toe. ‘Op cruciale momenten laat de apparatuur het afweten. De storingen die optreden kunnen vaak niet door de eigen medewerkers verholpen worden. De apparatuur blijft kwetsbaar, is verouderd en aanpassing aan nieuwe ontwikkelingen bijvoorbeeld een camerasysteem is niet mogelijk.’
Daarom vindt het college het beter, dat het huidige system compleet vervangen wordt. Bij vier bedrijven zijn prijsopgaven aangevraagd voor nieuwe geluidapparatuur. Het bedrijf dat de opdracht binnensleept, als de gemeenteraad hier mee instemt, is BIS. In de toekomst moet het met extra investeringen ook mogelijk zijn om de politieke vergaderingen met een cameravolgsysteem thuis vanuit de luie stoel te kunnen volgen.

Oliebollen bakken voor de kerk

LEIMUIDEN – Vijfendertig vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Leimuiden zijn  dag en nacht in de weer geweest om maar liefst 6.000 oliebollen en 2.500 appelbeignets te bakken. Onder hen waren veertien 80-plussers die in totaal 110 kilogram appelen schilden. De oliebollenactie leverde de Protestantse Gemeente een hoger bedrag op  dan de 4.250 euro van vorig jaar. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van de kerk.
Wat heb je nodig om een succesvolle oliebollenactie te houden? De vrijwilligers weten hier wel het antwoord op: ‘200 kilogram bloem, 310 eieren en 170 liter boerenmelk.’ Vanaf 5 uur ’s ochtends waren de leden van de Protestantse Gemeente op maandag 30 en dinsdag 31 december druk in de weer. Voor het goede doel en uit passie.
De ene na de andere dorpsgenoot komt naar de oliebollenkraam, die voor het gebouw ‘De Ontmoeting’ staat. De oliebollen smaken goed en het feit dat de opbrengsten niet in de zakken van een ondernemer gaan, maar besteed worden aan een goed doel, geeft ook een goed gevoel bij de oliebollenkopers. Het initiatief voor deze actie werd 22 jaar geleden genomen door Joost Boot, voormalig koster. Hij vertelt hierover: ‘In Drente zag ik een pipokar en met die kar zijn we begonnen met het verkopen van oliebollen. Toen startten we met 2.000 oliebollen en nu zijn het er drie keer zoveel.’
Leen Overbeek is lid van de Kerkenraad en hij is vol lof  over de inzet van de vrijwilligers. ‘Het is geweldig wat die mensen presteren. Ze lopen hier al dagen rond en bereiden alles voor. Ze zijn echt dag en nacht in touw. Die inzet is gewoon bijzonder en we zijn er heel blij mee.’ Overbeek vervolgt: ‘De opbrengst van de oliebollenverkoop gebruiken we ten bate van de instandhouding van de kerk. Na de fusie van de Protestantse en Gereformeerde Gemeente is deze kerk vorig jaar compleet gerenoveerd.’
Om 15:00 uur precies wordt de laatste zak met oliebollen weggegeven aan de allerlaatste klant. De keuken in De Ontmoeting krijgt een forse finale schoonmaakbeurt en een uur later ziet alles er weer tiptop uit. Vrijwilliger Piet Rietdijk maakt met gepaste trots het eindresultaat bekend. ‘De opbrengst van de oliebollenactie is het mooie bedrag van 4.575 euro!’

Openbaar of niet

LEIMUIDEN – Een goede buur is altijd beter dan een verre vriend. Dat is een gezegde waar twee buren aan de Molenkade over mee kunnen praten. De buurvrouw heeft de gemeente gevraagd om handhavend op te treden tegen haar buurman. De strijd gaat om de vraag of een stuk weg op het schiereiland zelf openbaar is, of dat die alleen gebruikt mag worden door de buurman.
Het college van burgemeester en wethouders bepaalde dat dit wegdeel niet openbaar is. Het openbare gedeelte loopt volgens het colllege tot aan het schiereiland en niet óver het schiereiland. De buurvrouw heeft hier bezwaar tegen aangetekend, maar ze werd door een onafhankelijke hoorcommissie in het ongelijk gesteld. De weg aan de noordzijde van de bebouwing op het schiereiland aan het eind van de Molenkade blijft aangemerkt als ‘niet openbaar’.

Overzicht potentiële monumentale bomen

KAAG EN BRAASSEM – Hieronder staat een lijst waarop de 99 potentiële monumentale en beschermwaardige bomen zijn weergegeven.

 

Potentiële monumentale en beschermwaardige bomen Nummer
Soort
Leeftijd
Diameter
Hoogte
Straat
Kern
1594
Prunus serrulata 'Kanzan'
80
50-60
9-12
Noordveenweg
Oude Wetering
1870
Fraxinus excelsior
70
60-70
18-24
Voorstraat
Oude Wetering
1890
Fraxinus excelsior
70
70-80
18-24
Voorstraat
Oude Wetering
2317
Tilia cordata
60
50-60
12-15
Weteringlaan
Nieuwe Wetering
2352
Aesculus hippocastanum
60
50-60
9-12
Noordveenweg
Oude Wetering
2541
Platanus x hispanica
95
110-120
15-18
Herenweg
Rijnaterswoude
2570
Fraxinus excelsior
70
60-70
18-24
Voorstraat
Oude Wetering
2571
Tilia x europaea
70
50-60
15-18
Voorweg
Oude Wetering
2744
Fraxinus excelsior
60
60-70
15-18
Elzenstraat
Roelofarendsveen
2892
Tilia x europaea
60
40-50
12-15
Leidseweg
Oud Ade
3131
Tilia x europaea
60
40-50
12-15
Leidseweg
Oud Ade
3388
Tilia x europaea
60
50-60
15-18
Berkenweg
Roelofarendsveen
3389
Tilia x europaea
60
50-60
15-18
Berkenweg
Roelofarendsveen
3390
Tilia x europaea
60
50-60
15-18
Berkenweg
Roelofarendsveen
3391
Tilia x europaea
60
40-50
15-18
Essenweg
Roelofarendsveen
3789
Tilia x europaea
60
40-50
12-15
Berkenweg
Roelofarendsveen
3974
Fagus sylvatica
60
50-60
6-9
Noordeinde
Roelofarendsveen
4126
Fraxinus excelsior
60
50-60
15-18
Berkenweg
Roelofarendsveen
4389
Tilia x europaea
60
50-60
15-18
Leidseweg
Oud Ade
4522
Fagus sylvatica 'Purpurea'
85
40-50
6-9
Kerkweg
Woubrugge
4611
Fagus sylvatica
60
50-60
9-12
Noordeinde
Roelofarendsveen
5502
Tilia x europaea
60
50-60
15-18
Berkenweg
Roelofarendsveen
5561
Metasequoia glyptostroboides
80
60-70
18-24
Kerkstraat
Woubrugge
5960
Platanus x hispanica
120
130-140
18-24
Dokter Lothlaan
Woubrugge
6403
Tilia x europaea
60
50-60
15-18
Leidseweg
Oud Ade
6415
Fraxinus excelsior
60
60-70
15-18
Elzenstraat
Roelofarendsveen
6858
Tilia americana
90
110-120
15-18
Weteringpad
Woubrugge
7024
Fraxinus excelsior
60
60-70
15-18
Elzenstraat
Roelofarendsveen
7084
Cedrus libani 'Glauca'
80
60-70
12-15
Kerkstraat
Woubrugge
7181
Tilia cordata
60
50-60
12-15
Weteringlaan
Nieuwe Wetering
7332
Platanus x hispanica
110
130-140
18-24
Dokter Lothlaan
Woubrugge
7544
Aesculus hippocastanum
60
40-50
12-15
Leidseweg
Oud Ade
7646
Tilia x europaea
60
40-50
12-15
Leidseweg
Oud Ade
7729
Fraxinus excelsior
60
60-70
15-18
Elzenstraat
Roelofarendsveen
7822
Pyrus communis
60
40-50
9-12
Weteringlaan
Nieuwe Wetering
8310
Tilia cordata
60
50-60
12-15
Weteringlaan
Nieuwe Wetering
8529
Fagus sylvatica 'Pendula'
85
50-60
9-12
Kerkweg
Woubrugge
8532
Fagus sylvatica 'Purpurea'
85
60-70
9-12
Kerkweg
Woubrugge
8550
Platanus x hispanica
100
110-120
12-15
Kerkstraat
Woubrugge
9174
Fraxinus excelsior
100
70-80
15-18
Lucas van Leydenlaan
Roelofarendsveen
10882
Aesculus hippocastanum
80
60-70
12-15
Noordveenweg
Oude Wetering
10883
Aesculus hippocastanum
80
60-70
12-15
Noordveenweg
Oude Wetering
10886
Tilia x europaea
80
50-60
15-18
Noordveenweg
Oude Wetering
10887
Tilia x europaea
80
50-60
15-18
Noordveenweg
Oude Wetering
11096
Acer campestre
60
20-30
9-12
Oostveenweg
Oude Wetering
11097
Acer campestre
60
40-50
9-12
Oostveenweg
Oude Wetering
11098
Acer campestre
60
40-50
9-12
Oostveenweg
Oude Wetering
11099
Fraxinus excelsior
60
40-50
9-12
Oostveenweg
Oude Wetering
11994
Fagus sylvatica
60
50-60
15-18
Comriekade
Woubrugge
11995
Fagus sylvatica
60
50-60
15-18
Comriekade
Woubrugge
11996
Fagus sylvatica
60
50-60
15-18
Comriekade
Woubrugge
11997
Fagus sylvatica
60
50-60
15-18
Comriekade
Woubrugge
Nummer
Soort
Leeftijd
Diameter
Hoogte
Straat
Kern
11998
Fagus sylvatica
60
50-60
15-18
Comriekade
Woubrugge
41
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
139
Aesculus hippocastanum
44
90-100
9-12
Schoolstraat
Rijnaterswoude
421
Fraxinus excelsior
32
60-70
15-18
Wilgenlaan
Leimuiden
438
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
439
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
440
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
667
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
668
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
677
Fraxinus excelsior
36
60-70
18-24
Beukenlaan
Leimuiden
963
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
966
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
971
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
978
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
979
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
1016
Fraxinus excelsior
34
60-70
12-15
Wilgenlaan
Leimuiden
1017
Fraxinus excelsior
34
70-80
15-18
Wilgenlaan
Leimuiden
1125
Platanus x hispanica
34
60-70
15-18
Westban
Leimuiden
1356
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
1358
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
1387
Fraxinus excelsior
32
60-70
12-15
Wilgenlaan
Leimuiden
1641
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
1654
Fraxinus excelsior
40
70-80
18-24
Beukenlaan
Leimuiden
1709
Fraxinus excelsior
40
70-80
18-24
Beukenlaan
Leimuiden
2062
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
2069
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
2272
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
2279
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
2285
Aesculus hippocastanum
40
60-70
12-15
Meerkreuk
Nieuwe Wetering
2660
Fraxinus excelsior
42
60-70
18-24
Bateweg
Woubrugge
2983
Fraxinus excelsior
34
60-70
18-24
Lucas van Leydenlaan
Roelofarendsveen
3833
Tilia americana
42
60-70
12-15
Watermunt
Woubrugge
3876
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
3880
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
4826
Platanus x hispanica
44
70-80
15-18
Emmalaan
Woubrugge
4827
Platanus x hispanica
44
70-80
15-18
Emmalaan
Woubrugge
4940
Tilia x europaea
42
60-70
9-12
Schoolstraat
Rijnaterswoude
4976
Aesculus hippocastanum
42
60-70
15-18
Julianalaan
Woubrugge
5730
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
5849
Aesculus hippocastanum
42
60-70
15-18
Julianalaan
Woubrugge
6297
Aesculus hippocastanum
50
60-70
15-18
Zuideinde
Hoogmade
6764
Aesculus hippocastanum
42
60-70
15-18
Julianalaan
Woubrugge
7578
Fraxinus excelsior
42
60-70
18-24
Bateweg
Woubrugge
7890
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
8274
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
8973
Fraxinus excelsior
44
60-70
15-18
De Baan
Roelofarendsveen
11296
Platanus x hispanica
56
60-70
15-18
Oud Adeselaan
Oud Ade