Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 januari 2014

99 Bomen op nominatie voor bescherming

KAAG EN BRAASSEM -  De gemeente heeft uitgezocht hoeveel bomen het waard zijn om beschermd te worden. Zij komen mogelijk op een lijst van ‘Monumentale bomen’ te staan. De groene longen die op deze lijst staan, worden beter beschermd en mogen ‘alleen onder zwaarwegende motivatie’ gekapt worden.  De lijst met monumentale bomen wordt in 2014 vastgesteld, zo is de verwachting.
Een monumentale boom is een boom die onvervangbaar is door leeftijd, vorm, soort of hoogte. Maar ook haar standplaats, historisch belang en/ of ecologische waarde tellen mee. De monumentale boom is verder redelijk vitaal, heeft een behoorlijke levensverwachting en veroorzaakt geen overduidelijke overlast. De monumentale  bomen moeten benoemd woren, in verband met het behoud van die  bijzondere en waardevolle bomen.
Voor elke monumentale boom moet een ‘boompaspoort’ worden opgesteld, met daarin informate over onder meer welk soort dit is, waar die staat en foto’s van het exemplaar. De boom moet een minimale leeftijd van 80 jaar hebben. De enige uitzonderingen daarop zijn bomen die ter gelegenheid van een bijzondere gelegenheid zijn geplant. Bij voorbeeld een geboorteboom, geplant ter ere van de geboorte van een koningskind. Daarnaast moet de boom zich onderscheiden ten opzichte van de collegabomen, waar het bijvoorbeeld gaat om het feit dat die boom beeldbepalend is, of dat het een zeldzame soort is. Op dit moment zijn al zestien bomen als ‘potentieel monumentaal’ aangewezen en 42 bomen als ‘potentieel beschermwaardig in de openbare ruimte’. Beschermwaardige bomen zijn bomen die door hun leeftijd, soort, beeldbepalende locate of omvang vanuit gemeentelijk oogpunt extra bescherming waardig zijn.