Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

13 januari 2014

Floris Schoonderwoerd is lijsttrekker van PRO

KAAG EN BRAASSEM – De huidige PvdA-wethouder, Floris Schoonderwoerd, gaat als lijsttrekker van PRO Kaag en Braassem proberen om een grote verkiezingsoverwinning te behalen. Dit maakte de partij bekend op woensdag 8 januari.
Schoonderwoerd laat weten over zijn redenen om lijsttrekker te worden. ‘We leven in een verandering van tijdperk. In hoog tempo merken we de gevolgen van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Ik noem vergrijzing, ontgroening, verscherpt provinciaal Groene Hart woningbouwbeleid, gezinsverdunning, forse bezuinigingen, digitalisering, toegenomen mobiliteit, extramuralisering (zorgbehoevenden moeten langer thuis wonen), hogere eisen aan voorzieningen (gevolg: bestaande voorzieningen onder druk), krimp en de taken die de landelijke overheid overdraagt aan gemeenten.’
Hij vervolgt: ‘Zorg voor jeugd, begeleiden en ondersteunen van kwetsbaren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal dé kerntaak van de gemeente worden en per 2015 zelfs 60% van de begroting in beslag nemen. De rol van de gemeente verandert fundamenteel. Inwoners voelen zich volop betrokken bij hun dorp, de vereniging en de gemeenschap, maar voelen een grote afstand tot de gemeente en de gemeenteraad. Een forse kloof. Door de manier waarop de gemeente het systeem heeft ingericht, laten we de kennis en betrokkenheid van onze inwoners onderbenut, terwijl we deze zo hard nodig hebben.
Sterker nog, dat vertrouwen, en die kennis en betrokkenheid is onmisbaar om alle uitdagingen tot een goed einde te brengen. Door de start van dit nieuwe tijdperk aan te grijpen om het begrip samenwerking een nieuwe inhoud te geven, bouwen we aan een toekomstbestendig Kaag en Braassem. Een gemeente waarin we kwetsbaarheden in de samenleving, nog beter dan nu, vormgeven. En juist dat is de kerntaak van de overheid. Dienend aan de samenleving. De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom.’
Schoonderwoerd wil ook weer wethouder worden in de nieuwe gemeenteraadsperiode. Zijn campagneactiviteiten worden in januari even onderbroken door de geboorte van zijn kind.