Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 februari 2014

Gemeenschappelijke Regeling sterft vroege dood

JOEP DERKSEN
LISSE – Nog nooit was een raadsbesluit zo snel achterhaald als de keuze om in te stemmen met de ‘Contourennota samenwerking in de Bollenstreek’ (de zogeheten Gemeenschappelijke Regeling). Een minuut nadat de gemeenteraad (met uitzondering van Nieuw Lisse) had ingestemd met deze samenwerking, kwam het bericht dat de gemeenteraad van Noordwijkerhout zich tegen deze Bollen4-constructie gekeerd had. En hiermee lijkt de kans op de komst van een Bollenstreekraad verkeken. De komende maanden zullen in het teken staan van de vraag of Lisse met Hillegom en Teylingen gaat fuseren, tot een nieuwe gemeente die wellicht Groot-Teylingen gaat heten.
De vergadering zelf stond echter nog in het teken van de vraag of de gemeenteraad akkoord  zou gaan met een Bollenstreekraad, die beslissingen zou nemen over alle regionale onderwerpen. Fractievoorzitter Marianne Entrop (VVD) verwoordde het standpunt van haar partij: ‘De Bollenstreekraad is niet de eerste keuze, maar  het is een strategische stap op weg naar de door ons gewenste fusie.’ Ook het CDA bij monde van het vertrekkend gemeenteraadslid André Bostelaar had liever een gemeentefusie gehad. ‘Na  een lange aanloop is er trots op het bereikte resultaat. We wensen de nieuwe raad succes  bij de verder te nemen stappen.’
Bas van Riel (D66) maakte er weinig woorden aan vuil: ‘De gemeenteraden zijn en blijven aan zet. We groeien graag snel door naar een stevige samenwerking. Dan kunnen we pas over een echte, hechte Bollenstreek praten.’ Hij haalde uit naar Noordwijk, dat ‘Nee!’ zei tegen een Bollenstreekraad. ‘Noordwijk is een afhaker. Het lijkt of ze met de rug naar ons toe staan en kijkend naar de zee vechten tegen windmolens, die daar niet staan.’ Fractievoorzitter Dolf Kistemaker (PvdA) liet er weinig gras over groeien: ‘We waren graag direct voor een fusie gegaan.Het bouwwerk is nog niet af, maar we zijn een heel eind gekomen.’
De SGP/ChristenUnie had ‘geworsteld’ met de vraag of de partij akkoord moest gaan met de komst van een Bollenstreekraad. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis liet hierover weten: ‘Zelfstandigheid staat hoog in ons vaandel. Door deze samenwerking raken we een deel van onze zelfstandigheid kwijt en dat gaat ons aan het hart. We stemmen alleen na een zeer lange aaarzeling in. Het moet allemaal zo snel gaan, waarbij alle consequenties niet te voerzien zijn. De democratische legitimatie is geborgd, dus stemmen we in. Maar ik ben bang dat er geen weg terug meer is.’
Nieuw Lisse was de enige partij in de gemeenteraad, die zich fel keerde tegen het afstaan van bevoegdheden, de komst van de Bollenstreekraad en de Bollen4-samenwerking. Gemeenteraadslid Kees Schrama hield een vurig pleidooi. ‘Nieuw Lisse is een voorstander van samenwerking op deelgebieden tussen  gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Zeker daar waar het aantoonbaar kwalitatieve en/of financiële voordelen oplevert, maar wel met alle zes Bollengemeenten.  Er zijn nog veel onzekerheden over de bovenlokale  zeggenschap en hoe een en ander financieel uitpakt voor de deelnemende gemeenten.’ Hij besloot:’In de "wandelgangen" horen wij van partijen die eigenlijk voor een fusie zijn dat zij de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling eigenlijk een onding vinden. Nieuw Lisse is van mening dat je nooit overeenkomsten (lees: regelingen) aan moet gaan waar je eigenlijk niet achter staat. We wijzen een Gemeenschappelijke Regeling af, want het is in onze ogen eigenlijk niet anders dan een fusie.’
Een amendement van Nieuw Lisse werd met 14 tegen 4 stemmen verworpen, waarna de raad met eenzelfde aantal stemmen akkoord ging met de komst van een Bollenstreekraad. Maar een minuut na sluiting van de vergadering kwam het nieuws, dat de gemeenteraad van Noordwijkerhout zich gekeerd had tegen de Bollenstreekraad. Er kan dus geen sprake meer zijn van een Bollen4-overleg. ‘Dan gaan we maar fuseren met Teylingen en Hillegom’, riepen de fusievoorstanders naar elkaar.

26 februari 2014

Intentieverklaring Langeraarsche Plassen

 
JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP – Met de ondertekening van een Intentieverklaring Langeraarsche Plassen, ziet de toekomst van dit natuurgebied er een stuk zonniger uit. Helaas heeft  de eerste otter sinds 40 jaar, die een paar weken lang in het Groene Hart vrijelijk kon rondzwemmen, het heuglijke moment niet meer mogen meemaken. Op de dag van de ondertekening, woensdag 12 februari, kwam hij onder de wielen van een passerende auto en overleed ter plekke.
De ondertekeningshandeling vond plaats in Parola (Langeraarseweg 37, kern Langeraar) en er waren veel mooie woorden van vertegenwoordigers van de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer. De Langeraarsche Plassen zijn lang niet zo bekend als de Nieuwkoopsche en Vinkeveense Plassen. Onbekend maakt onbemind en hierdoor komt het bestaansrecht van dit natuurgebied in het geding. Met de intentieverklaring lijkt dit gevaar vooralsnog geweken.
Op dit moment hebben de plassen onvoldoende waterkwaliteit en aanverwante ecologie, ook lijken het steeds vaker ´waterbakken´, doordat oevers en eilandjes verdwijnen. Maar inwoners en natuurliefhebbers hebben plannen geopperd om het tij te keren. Wethouder Guus Elkhuizen was vol lof over het aantal en de variatie aan ideeen voor de Langeraarsche Plassen. Zo kunnen er eilandjes en legakkers worden aangelegd die als golfbrekers fungeren, kan het Kerkpad gaan fungeren als ´flaneerpad´ en natuuroevers moeten worden hersteld. Ook staan de komst van een vogelkijkhut, essenbos en rietland op het wensenlijstje.
Elkhuizen: ´De mensen die er wonen, weten het beste wat het gebied nodig heeft. Je zult er samen iets van moeten maken en met z’n allen een draagvlak creeren.´ De gemeente heeft echter nog geen geld gereserveerd om een van de 29 ideeen en dromen te realiseren. ´Ik heb als streven een instandhoudingsplan van de Nieuwkoopse Plassen. Dit is de start en daarna moeten we kijken of de plannen haalbaar en betaalbaar zijn.´
Hij vervolgt: ´ Het Kerkpad is een van de ambities, maar ik kan niet inschatten over hoeveel euro we het hebben. Maar we hebben er alle belang bij om dit gebied minimaal in stand te houden en te verbeteren. Op het moment we weten hoeveel geld het kost, gaan we kijken waar we het  geld voor hebben.´ Hans Schouffoer, van het Hoogheemraadschap van Rijnland, kon echter concreter zijn: ´ Wij hebben het plan om tussen 2015 en 2021 weer 5 mijoen euro per jaar te investeren in een aantal waterlichamen. De Langeraarsche Plassen zullen daar onderdeel van zijn.´ Hierop deed de wethouder een toezegging voor de komende termijn: ´ Als college wilen we ons ervoor inzetten om geld bij te dragen aan het realiseren van de geselecteerde projecten.´
Arjan Siebel (Staatsbosbeheer) besloot de bijeenkomst: ´Dit ideeenboek is een mooie aanzet voor de vervolgstappen: de uitvoering. De komende anderhalf jaar moeten de ideeen de toets van het realisme doorstaan. Sommige ideeen zullen mooi, maar niet haalbaar zijn in verband met euro’s of belangenvertegenwoordiging. Maar als je iets prachtigs beschermt, wat niemand ziet, dan verliest het gebied aan draagkracht. Wandelpaden zijn nodig.'

Alles in één voor de woninginrichting

Herenstraat 96, 2313 AM Leiden, T: 071 513 3150, W: www.verfhuis.nl
JOEP DERKSEN
‘t Verfhuis Frank Scheffer Woninginrichter biedt de klanten alles wat ze hebben willen. Al zestig jaar lang is deze winkel hét instituut waar iedere huisbewoner terecht kan voor zaken als stoffen, behang, verf, vloeren, vitrages, tapijt en novilon. En ’t Verfhuis gaat met z’n tijd mee, want de klanten kunnen genieten van een upgrade van de winkel met een compleet Lifestylesegment!
Eigenaar Frank Scheffer is met recht trots op deze prestatie. Al jarenlang wordt het deskundige personeel nóg beter getraind om de mensen de beste service te geven. Of het nu gaat om advies over vloeren of gordijnen, of tips aangaande nieuwbouw en verbouw. De tijd dat iedereen lekker ging doe ’t zelfen in het eigen huis ligt achter ons en voor iedereen met twee linkerhanden is het fijn dat ’t Verfhuis er is. Scheffer: ‘Wij ontzorgen de klant, want we zijn een woninginrichter die ook zorgt voor de verf en het behang. Wij regelen de schilder, behanger en stucadoor en zijn daarbij het enige aanspreekpunt. Hierdoor kunnen we alle werkzaamheden goed op elkaar afstemmen en is iedere renovatie in korte tijd afgerond.’
’t Verfhuis is een erkend Sikkens specialist en ook zijn er producten van onder meer Novilon, Bison, HW (Hooked on Walls) en Histor te verkrijgen. ‘We zijn een specialist op verfgebied. We hebben mengmachines en meesterkleurmakers in dienst; zij kunnen zorgen voor alle soorten kleuren.’ Ook staat ’t Verfhuis op 29 en 30 maart op de gerenommeerde life style beurs Leidato in Katwijk.
Scheffer verklapt: ‘De medewerkers van ’t Verfhuis zijn specialist op het gebied van pvc-vloeren, die door heel Leiden en in de wijde omgeving gelegd zijn, zoals bij de Studentenvolkshuisvesting en veel horecagelegenheden in de Binnenstad.’

Boete voor illegale inwoners

NIEUWKOOP > Mensen die zich niet in de gemeente inschrijven, of een verhuizing niet doorgeven, lopen kans om een bestuurlijke boete te moeten betalen. Dit besluit neemt de gemeenteraad op donderdag 27 februari, wanneer het raadsvoorstel ‘Implementatie Wet basisregistratie Personen’ als hamerstuk wordt aangenomen.

‘Geen toevloed aanvragen’

NIEUWKOOP > Wethouder Piet Melzer verwacht niet dat er dit jaar een toevloed van aanvragen komt van de onderwijsinstellingen voor het onderhoud van hun gebouwen. Volgend jaar zijn die scholen zelf verantwoordelijk voor dat onderhoud en moeten ze er zelf voor zorgdragen. Dit zou volgens Melzer niet moeten leiden tot onverwachte aanvragen: ‘Bouwkundigen houden altijd in de gaten of aangevraagde onderhoudsbedragen ook noodzakelijk zijn.’ Hij uitte dit standpunt donderdag 13 februari tijdens de vergadering van de meningsvormende raad.

Niet begrijpen

NIEUWKOOP > Het leven van een raadslid gaat niet altijd over rozen. Dat merkte Stef Leliveld (SBN), toen hij het raadsvoorstel tot ‘wijziging van de Verordening elektronische publicatie Nieuwkoop 2012’ aan het voorbereiden was. Hij verzuchtte donderdag 13 februari tijdens de meningsvormende raad: ‘Ik begrijp niets van dit stuk na drie keer lezen. Ik hoor wel wat het wordt.’

Nieuwe aanbesteding hulp bij huishouden

NIEUWKOOP > De hulp bij het huishouden wordt opnieuw aanbesteed. Gemeenteraadslid Donja Kooman (VVD) maakte zich donderdag 13 februari tijdens de meningsvormende raad zorgen: ‘Om de hulp bij het huishouden betaalbaar te houden, is het goed dat dit gebeurd. Maar in 2015 komen er (rijksoverheids, JD) bezuinigingen aan. Houdt de wethouder hier rekening mee?’ Wethouder Arie Muilwijk bevestigde: ‘We houden inderdaad rekening met de komende bezuinigingen. Juist met de beroep op eigen kracht moeten we dit inzetten, anders kunnen we die  bezuingingen niet aan.’

Paspoort tien jaar geldig

NIEUWKOOP > Vanaf 9 maart is een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder tien jaar in plaats van vijf jaar geldig. Wel gaan de kosten omhoog van 50 naar 66 euro. Raadslid Kees Egberts (CDA) snapte hier donderdag 13 februari niets van. ‘Maar omdat het paspoort tien jaar geldig is, is de prijs toch een verbetering.’

Politieke debatten populair

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Behoorlijk veel mensen blijken de raadsvergaderingen online te beluisteren. De meest gevolgde raadsvergadering vorig jaar vond plaats op 30 mei, toen het bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker en Kern Nieuwkoop werd vastgesteld: 135 mensen zaten aan hun computer gekluisterd.
Andere uitzendingtoppers waren de discussies over de begraafplaatsen en Liemerhof (7 november; 129 luisteraars), Verkeerssituatie Ter Aar West (28 november; 113 luisteraars) en het bestemmingsplan De Verwondering en stedenbouwkundig plan Ter Aar West (25 april; 110 luisteraars). Raadslid Stef Leliveld (SBN) verbaasde zich hogelijk over de aantallen mensen die belanstelling toonden voor de politiek: ‘Het verbaast me hoe de  griffie meet hoeveel luisteraars naar ons luisteren. Ik vind dat verschrikkelijk veel, want ik zou het nooit doen! We komen soms volkomen onduidelijk over voor de gemiddelde luisteraar. Vaak spreken we niet in de microfoon, bijvoorbeeld.’
Uit het jaarverslag van de griffie bleek verder, dat de raadsleden zich in 2013 hebben moeten buigen over 858 ingekomen brieven en zienswijzen. Aan presentiegelden voor fractieassistenten is in totaal 15.750 euro uitgegeven. Iedere fractieassistent die deelneemt aan een meningsvormende raad, oriënterende bijeenkomst, commissie of klankbordgroep ontvangt per keer 75,05 euro.

Proefgemeente

NIEUWKOOP > De gemeente is een van de ‘proefgemeenten’, waarin de Jeugdzorg op een nieuwe manier wordt uitgevoerd. Professionele hulpinstanties werken daarbij samen om de beste zorg te verlenen aan jongeren tot en met 23 jaar, onder het overkoepelende toezicht van de gemeente. Wethouder Arie Muilwijk informeerde donderdag 13 februari de leden van de meningsvormende raad: ‘Het is heel goed om als bestuurder hierin deel te nemen en de raad daarin mee te nemen. De professionals willen zorgen voor het kind en ze nemen het belang van het kind altijd mee.’

Rillingen op de rug

NIEUWKOOP – Politicus Berry Dors (PN) krijgt ‘rillingen op de rug’ van de discussie over de toekomst van Holland Rijnland.  De reden hiervoor werd donderdag 13 februari tijdens de meningsvormende raad uitgelegd: ‘Dit samenwerkingsverband wil dunnere verbanden  met elkaar, maar er moet wel met meerderheid beslist worden.’ Vergadervoorzitter Frans Buijserd deelde de zorg: ‘De positie van de raad moet goed geborgd blijven in het geheel. Als raad zou ik er voor zorgen om (bij de discussie over de toekomst van Holland Rijnland, JD) aan tafel te blijven zitten. Er wordt namelijk nogal wat besloten.’

Strijd tegen overgewicht

NIEUWKOOP > De raadsleden zijn over het algemeen positief over de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2014 – 2017. Yamina Kallache (PN) stelde: ‘Het is goed dat gewerkt wordt aan actie tegen overgewicht van kinderen en jongeren. Let ook op de gezondheid voor de mensen uit de lagere economische klasse.’ Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) wilde dat de kerken een rol krijgen in de (uitvoering van de) nota.

Wobben als bijverdienste

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Wie voortaan bij de gemeente een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) wil indienen, kan dat voortaan niet meer via email doen. De gemeente heeft het helemaal gehad met de ‘stroom aan fake verzoeken’, zo liet raadslid Marco Oehlenschläger (D66) donderdag 13 februari tijdens de vergadering van de meningsvormende raad weten.
Mensen die een WOB-verzoek indienen, maken kans om een aanzienlijk bedrag te incasseren, op het moment dat de gemeente niet op tijd of niet volledig alle opgevraagde informatie verstrekt. De afgelopen jaren hebben tal van kantoortjes, prive-personen en advocatenbureaus gebruik gemaakt van deze mogelijkheid om extra inkomsten te genereren. Het is zelfs zo erg geworden dat hier een werkwoord voor bedacht is: ‘Even de gemeente wobben’. Vaak wordt over de meest onzinnige zaken en futiliteiten informatie opgevraagd, in de hoop dat gemeenten deze informatie niet kunnen verstrekken.
Een ambtenaar informeerde de raadsleden: ‘De meeste verzoeken per email komen binnen om op een slinkse manier geld te verdienen. Die mensen sturen één mailtje naar 400 gemeenten en hopen dat er niet gereageerd wordt om zo aan een dwangsom te komen. De ontwikkelingen zijn werkelijk schrikbarend. We krijgen de meest onzinnige of uitgebreide verzoeken, die uren tot dagen in beslag nemen van de ambtelijke capaciteit.’ In 2013 zijn 48 WOB-verzoeken ingediend, maar de gemeente heeft geen dwangsommen hoeven te betalen. De kosten voor de ambtelijke inzet worden echter wel afgewenteld op de belastingbetalende inwoners.
Raadslid Leen Mur (OLN) bleef sceptisch over het besluit om WOB-verzoeken per email ongeldig te laten verklaren: ‘Zolang die dwangsommen geldig blijven, heeft dit besluit maar een tijdelijk effect. De mensen kunnen ook een postzegel plakken.’ Vanaf vrijdag 28 februari kunnen geldige WOB-verzoeken alleen nog per brief en mondeling aangevraagd worden.

Zorgen over visie

NIEUWKOOP > De politici maken zich grote zorgen over de nieuwe Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland. Als deze visie later dit jaar wordt aangenomen, heeft dat vérstrekkende gevolgen voor de gemeente. De mogelijkheden voor realiseren van nieuwe woningen buiten de bebouwde kom of de realisatie van bedrijventerreinen worden dan sterk beperkt. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend tegen deze visie. De raadsleden steunde donderdag 13 februari tijdens de vergadering van de meningsvormende raad deze zienswijze. Raadslid Jan Hardenberg (VVD) verwoordde de gevoelens van de raad: ‘De zienswijze die het college in gaat sturen, is ons uit het hart gegrepen. Er zijn zoveel gevaren die op onze weg komen. De rode contouren worden weggehaald en gebieden waar geen bouwactiviteiten zijn, worden geschrapt om nog te mogen bouwen.’

Stemwijzer is online

NIEUWKOOP > De stemwijzer voor Nieuwkoop is vorige week online gegaan. Wie geen idee heeft op welke partij hij of zij op woensdag 19 maart moet  stemmen, kan de vragenlijst invullen op www.stemwijzer.nl/nieuwkoop. Na het beantwoorden van de meerkeuzevragen wordt duidelijk welke partij het vaakst met de stemwijzerinvuller eens is. Overigens kunnen ook verstokte PN-ers, SBN-ers, VVD-ers en OLN-ers de stemwijzer gebruiken om hun voorkeur bevestigd te zien.

Radiostrijd

 
HILLEGOM – Op woensdag 19 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en als voorbereiding hierop discussieerden de lokale fractievoorzitters met elkaar tijdens een uitzending van Omroep West. Voor een aantal was dit de eerste keer in hun leven, dat ze te horen waren op de radio. Donderdag 13 februari bonden ze de ´strijd´ aan, in de hoop de Hillegomse luisteraars te bewegen toch vooral op hun partij te stemmen.

Bestemmingsplannen goedgekeurd

KAAG – De gemeenteraad heeft de bestemmingsplannen Kaag en Julianalaan 72A en 72B unaniem vastgesteld. Dit ondanks het feit dat er elf zienswijzes waren ingediend tegen het bestemmingsplan Kaag. Tijdens de informatieronde hield Martine Van Rijn-Groenedijk, eigenaar van Kaag Watersportacademie, nog een vurig pleidooi om activiteiten op te kunnen zetten op Kevereiland. Maar dit is in eerste instantie een zaak van de Provincie Zuid-Holland, omdat deze instantie eigenaar is van Kevereiland.

Column

Positief
Vorige week is een wereldgozer overleden. Hij stond midden in de samenleving en hield zich tussen zijn reguliere werk door bezig met allerlei vrijwilligerszaken. En opeens was het voor hem voorbij. Het was een enorme schok en dit verlies zorgde voor een stuk zelfreflectie.
Als ouder heb je een verantwoordelijkheid voor je kinderen en al het slechte nieuws van het afgelopen jaar over de economie en landelijke politieke ontwikkelingen lieten mij, net als alle andere Nederlanders, toch niet onberoerd. Maar terugkijkend kom je tot de conclusie dat je weer een jaar lang hebt mogen genieten van je gezin. Je hebt dan dus een jaar lang zorgen gemaakt om niets. Geen angst is zo erg als het lijden dat men vreest. Kortom, zorgen maken over (inter)nationale ontwikkelingen, economische tegenslag of een failliet Griekenland is totaal overbodig. Je hebt het toch niet in eigen hand en kunt alleen je best doen voor je gezin en jezelf.
Dus: weg met die zwaarmoedigheid en verwelkom het optimisme en de positiviteit! Geen memento mori meer, maar carpe diem! Stoppen met klagen en kankeren, is het devies. Vaak gaan mensen enkel en alleen maar uit van de eigen gedachtegangen en heeft men totaal geen interesse om zich in te leven in de ander. Het is blijkbaar veel eenvoudiger om eendimensionaal te denken of, zoals Het Goede Doel het al zong: ‘Alles draait om de eenvoud’. Klaagsites, zure emails, negatief commentaar: wie ook maar iets doet om zich te onderscheiden kan er op rekenen dat hij of zij tien karrevrachten vol kritiek over zich heen krijgt.
Maar ga ik nu alleen maar ‘happy de peppie’ verhalen schrijven over de politiek in Kaag en Braassem? Helaas voor sommige politici en bestuurders; daar is geen sprake van. Maar ik zal mezelf er op blijven wijzen ook de positieve kant van het verhaal te  (onder)zoeken. En als u dat mist het komende jaar, waarde columnlezer, aarzel dan niet om me daar – op een positieve manier – op te wijzen!
JOEP DERKSEN

‘D66 niet benadeeld’

KAAG EN BRAASSEM – De fractievoorzitters van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen hebben besloten dat er geen gemeentelijke aanplakborden komen, waarop de campagneposters voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart kunnen worden geplakt. Wethouder Antoon Kea vindt desgevraagd niet dat D66 benadeeld wordt.
Lijsttrekker Roel Terraneo van die partij beklaagde zich via Twitter namelijk over deze gang van zaken: ‘Doe je als D66 Kaag en Braassem voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, hebben de zittende partijen besloten geen aanplakborden te plaatsen.’ Kea liet weten: ‘De regels gelden voor alle politieke partijen. Ik kan me niet voorstellen waarom ze (D66) benadeeld zijn. Er is volop gelegenheid om borden neer te zetten, maar wel op particulier terrein. Tenzij die borden hinderlijk of gevaarlijk zijn. Als je reclame wilt maken in de eigen tuin, dan mag dat.’

‘Het Ghoybos wordt de Efteling niet’

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De VVD heeft grote twijfels over de mogelijkheid om van het Ghoybos een recreatiegebied te maken. De financiële risico’s zijn volgens die partij te hoog en volgens fractievoorzitter Yvonne Peters (VVD) willen de inwoners er niet recreëren. ‘Het Ghoybos wordt de Efteling niet. We halen ons van alles op de hals en voor wie doen we het? Moeten we dit wel willen?’
Wethouder Jan Uit den Boogaard zag juist grote mogelijkheden: ‘Een inrichtingsplan wordt gemaakt en de provincie zegt 200.000 euro toe. Ook Leiderdorp zegt toe een bijdrage te doen voor de verplaatsing van de pannekoekenboerderij.’ Volgens de wethouder levert Holland Rijnland ook een bijdrage en zou Leiden ‘ambtelijk toegezegd’ hebben dat er 200.000 euro gaat komen. ‘U neemt (als gemeenteraad, JD) weinig tot geen financiële risico’s omdat de financiën naar u toekomen. Met dit besluit accepteert u dat het Ghoybos gemeente-eigendom wordt, met 15 jaar financiële dekking voor het onderhoud.’
Uit den Boogaard voorspelde: ‘In potentie heeft het gebied heel veel recreatieve waarde. Het is een knooppunt van recreatieve routes. Een inwoner wil daar een theehuis en theetuin opzetten en recreanten mogen van de agrariër ook dicht bij de koeien komen. Er zijn plenty recreatieve mogelijkheden. Fiets-, wandel- en skatetoeristen trekken onze gemeente in en gaan hun geld hier investeren. Ik hoop dat inwoners van Kaag en Braassem en de wijde omgeving hier straks een mooie recreatieplek gaan vinden.’ En met dit hartstochtelijk pleidooi had de wethouder een meerderheid van de raad achter zich. De VVD stemde echter tegen de overname van het Ghoybos door de gemeente en werden hierbij gesteund door CDA-raadslid Job Grovenstein, die zich afvroeg of het totaal aan kosten wel gedekt worden door het geld dat is toegezegd.

Initiatiefnemers Hospice krijgen de tijd

NIEUWE WETERING – Er hebben zich al gegadigden gemeld om nieuwe plannen voor de voormalige basisschool te realiseren. Maar de initiatiefnemers voor het Hospice krijgen van de gemeente de tijd om hun plannen voor een vestiging in dat gebouw te realiseren. Dit laat wethouder Antoon Kea desgevraagd weten.
Kea liet weten dat de Hospicegroep nog tot later dit jaar de tijd krijgt om een ontwikkelingsplan voor te leggen aan de gemeente. ‘Wij kunnen daar aan meewerken, afhankelijk van dat plan waar zij op aan het broeden zijn. Een hospice is niet moelijk te combineren met andere activiteiten, al is een hospice niet op iedere locatie denkbaar.’ Maar moet de gemeente zich niet wat intensiever inzetten voor de komst van het Hospice? Waarom alleen maar afwachten tot er plannen zijn uitgewerkt; het college zou ook zelf actief kunnen meedenken en met voorstellen komen. Kea: ‘Er is een heel enthousiaste groep mensen die zich bezig houdt met het idee een hospice te stichten. Daar denken en werken we actief aan mee. We proberen duidelijk te zijn met het stellen van kaders. De groep is enthousiast genoeg om te kijken met welke instanties dat kan gebeuren.’
 

Oplossing gezocht voor fietsenstalling

ROELOFARENDSVEEN – De vereniging van eigenaren van Roelofstate (VVE) heeft wethouder Jan Uit den Boogaard tegen de haren in gestreken. Terwijl zij nog in gesprek waren met de gemeente over het in stand houden van de fietsenstalling, benaderden de bestuursleden ook de verschillende politieke partijen om steun te genereren voor het behoud van die fietsenstalling. Maandag 10 februari stelde Hans Nicolai (SVKB) hier vragen over.
 
Nicolai: ‘De VVE moet eind deze week een fietsenstalling verwijderen op straffe van 5.000 euro. Een dwangsom opleggen vinden we na vier jaar gedogen niet terecht. Afvoeren van de fietsenstalling betekent dat senoren vaker de auto gaan nemen. We willen onze ouderen juist laten bewegen.’ Uit den Boogaard was niet blij, dat de politiek zich mengde in deze kwestie: ‘Dit loopt al een poosje. Ik heb recent toegezegd er intern heel goed naar te kijken. Ik vind het toch spijtig dat men vind om raadsleden te activeren. Als het (behoud van de fietsenstalling, JD) past binnen de mogelijkheden, gaan we het proberen. We moeten wel oppassen voor precedentwerking. We zoeken een compromis tussen de regels die we zelf hebben opgezet en of we tegemoet kunnen komen aan de bewoners van deze seniorenwoningen.’

Problemen met watercompensatie

KAAG EN BRAASSEM – De grond voor het nieuwe sportcentrum in het Veenderveld moet zo snel mogelijk worden opgeruimd. Deze hartenkreet uitte raadslid Jan van der Geest (VVD) tijdens de politieke beraadslagingen van maandag 10 februari. Ook zijn er problemen met het realiseren van de benodigde watercompensatie.
Hij stelde onder meer: ‘Sinds de jaarwisseling hebben we daar een prachtig sportcentrum, maar voor de deur ligt een hele hoop grond. De watercompensatie die daar gegraven moet worden, ligt al weken stil. De watercompensatie voor het Veenderveld is nog niet gebeurd.’ Met een sneer: ‘Is de temperatuur zo laag, dat de watercompensatie  niet kan worden uitgevoerd?’
Wethouder Jan Uit den Boogaard bevestigde, dat er problemen zijn bij de uitvoering van de watercompensatie: ‘We kunnen het benodige oppervlakte niet realiseren. We hebben alternatieven, maar bij twee opties is grond nodig van andere eigenaren. Dat traject kan nog even duren. Voor het mooie sportgebouw willen we de aannemer het laten opknappen, zodat het er in ieder geval netjes uitziet.’

SVKB zegt nee tegen bedrijventerrein

KAAG EN BRAASSEM – Een amendement van Samen voor Kaag en Braassem (SVKB) tegen de realisatie van het bedrijventerrein Veenderveld II, haalde het maandag 10 februari niet tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Gemeenteraadslid Petra van der Wereld (SVKB) sprak over het feit dat ‘het Veenderveld meegenomen gaat worden in de bestemmingsplanprocedure, of we het willen of niet. We moeten zeggen: stop! Wij doen niet mee!’ De partij stond echter alleen in haar standpunt, want PvdA, VVD en CDA waren een andere mening toegedaan. Henk Hoek (CDA) verwoordde de gevoelens van de meerderheid van de raad: ‘We hebben wat moeite met die angst voor de ontwikkeling van het Veenderveld. We willen in alle kernen bouwen, maar zetten ons te kijk als we zeggen dat we niet op Veenderveld willen bouwen. We willen dat niet op voorhand doen, maar op termijn hebben we wellicht extra bedrijventerreinen nodig.’

Haalbaarheidsstudie

NIEUWE WETERING – Het echtpaar dat plannen heeft voor de ontwikkeling van Regenboogweg 12 krijgt de gelegenheid om een haalbaarheidsstudie te sturen richting de gemeente. Op basis van dit document wil het college van burgemeester en wethouders alsnog bekijken of  de tien geplande woningen ook daadwerkelijk gerealiseerd mogen worden.

Uitrit mag toch

JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN – De bewoner aan de Acacialaan 27 mag toch een uitweg aanleggen. In eerste instantie weigerde de gemeente dit verzoek, onder meer omdat de breedte van een parkeerplek naast het huis maximaal 2,4 meter in plaats van 2,5 meter zou worden. Maar nadat de bewoner een bezwaarschrift had ingediend tegen dit besluit, kreeg hij toch toestemming voor de aanleg van de uitweg.
De vergunning voor de wegaanleg werd in eerste instantie om drie redenen geweigerd: er zou naast de woning te weinig ruimte beschikbbaar zijn om achter de voorgevelrooilijn te kunnen parkeren, naast de woning wordt de breedte van 2,50 meter niet gehaald om de auto te kunne parkeren en door het aanleggen van een inrit zou er op de openbare weg een parkeerplek verloren gaan. De bezwaarmaker weerlegde dit met de argumenten dat er elders in de buurt ook niet geparkeerd wordt achter de voorgevelrooilijn. Bovendien gaan er geen openbare  parkeerplaatsen verloren, omdat er aan de oneven zijde van de Acacialaan (bij de toekomstige uitrit) paaltjes zijn neergezet; dar kan dus niet op de stoep geparkeerd worden.
Met name dit laatste argument zorgde ervoor dat het bezwaar werd toegekend door de Commissie voor de bezwaarschriften. ‘Er gaat geen openbare parkeerplaats verloren. Er wordt juist parkeergelegenheid gecreëerd op eigen terein, aangezien door deze uitweg de bewoners van nummer 27 zullen parkeren op eigen terrein.’
Het college van burgemeester en wethouders volgt dit advies op, zo liet wethouder Antoon Kea donderdag 13 februari weten. ‘We hebben ons laten overtuigen’. Vindt de wethouder dat de regels zo streng moeten worden toegepast, als een aanvraag voor een uitrit al wordt afgewezen omdat de parkeerruimte voor een auto geen 2,50 meter, maar 2,40 meter is? Kea: ‘De regels waren achteraf wat te rigide toegepast. Er is iets meer mogelijk, maar we moeten wel de regels toepassen die we hebben.’ Overigens maken de ambtenaren van de afdeling Verkeer zich zorgen over het collegebesluit; zij vrezen voor een ‘precedentwerking’, waar het gaat om de toegestane breedte van de parkeerplaats van 2,40 meter.

Handhaven regels blijkt lastig

OUDE WETERING – Op het perceel Plantage 37 mag een golfbreker annex passantensteiger worden aangelegd. Echter, passanten mogen hun vaartuig slechts voor maximaal 72 uur aanleggen in de havens. Borden die deze regel duidelijk maken, worden binnenkort geplaatst. Maar hoe controleert de gemeente dit? Wethouder Antoon Kea liet donderdag 13 februari weten, dat de haveneigenaren geen overzichten hoeven bij te houden van de mensen die bij hen aanmeren en hoe lang hun boten daar dan liggen. Wat heeft het dan voor nut om een 72-uur regel in te stellen, als de toezichthouders dit niet kunnen handhaven?
De wethouder gaf de opdracht om deze vraag uit te zoeken en een gemeentelijk woordvoerder gaf een reactie: ‘Er geldt zowel een eigen verantwoordelijkheid voor de passant als voor de eigenaar van de passantensteiger. De passanten houden zich er over het algemeen netjes aan. De toezichthouders (boa’s) nemen de passantensteiger mee in hun controlerondes. Mocht een passant zich er niet aan houden, dan kunnen de toezichthouders de passant erop wijzen dat deze in overtreding is (waarschuwen). Als deze niet aanwezig is (kunnen ze) een sticker plakken waar men binnen een korte termijn wordt verzocht het vaartuig te verwijderen van de passantensteiger of uiteindelijk handhavend optreden door het vaartuig weg te laten slepen. Meestal komt het niet zover. Er zijn dan ook nog geen boetes uitgedeeld.’ Kea bevestigde: ‘We maken gebruik van het piep- en knijpsysteem. De boa’s zullen de boten niet iedere dag controleren.’

Klaphek zorgt voor onrust

LEIMUIDEN – Geluk zit ‘m soms in heel kleine dingen. Ergernissen ook. Zo heeft een bewoner aan de Drechtweg een klaphek geplaatst in een brandgang; tot grote frustratie van een aantal buren. Zij hebben de gemeente gevraagd om te handhaven tegen dit klaphek tussen de woningen van huisnummers 38 en 40. De gemeente zou volgens hen de verantwoordelijken moeten aanschrijven om de belemmering uit de brangang te verwijderen.
Dat gaat echter niet gebeuren, zo liet wethouder Antoon Kea donderdag 13 februari weten. De ambtenaren hebben deze zaak uitgezocht, maar de brandgang is geen gemeentelijke grond, er is volgens de gemeente geen sprake van een ‘weg volgens de Wegenverkeerswet 1994’ en dus gaat het niet op een openbare weg. ‘Het is een privaatrechtelijke aangelegenheid’, constateerde Kea. Het klaphek mag dus blijven.

Wensen blijven bestaan

LEIMUIDEN – Een groot deel van de principeverzoeken over aanpassingen op de percelen Westeinde 10 en 19 wordt niet ingewilligd. Zo mogen de recreatieonderkomens niet groter worden dan 90 m2, mogen er niet twee extra woningen toegevoegd worden achter Westeinde 12 en mogen de zes geplande geschakelde woningen op Westeinde 19 niet vervangen worden door vier twee-onder-een-kappers. Dit maakte wethouder Antoon Kea donderdag 13 februari bekend.

Essenziekte bedreigt bomenbestand

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente loopt het risico dat een groot deel van de bomen afsterft door de essenziekte. Tegen deze bomenziekte is namelijk geen preventieve behandeling mogelijk. En dat kan een groot probleem zijn, zeker gezien het feit dat heel veel gemeentelijke bomen essen zijn. Daarom waarschuwen de ambtenaren ook aan het college van burgemeester en wethouders: ‘Als deze ziekte zich daadwerkelijk manifesteert, zal dit ook extra kosten met zich mee brengen voor onderhoud. Onze inschatting is dat deze kosten jaarlijks € 7.500,-- kunnen bedragen.’
Wethouder Antoon Kea laat hierover weten: ‘Voor werkzaamheden op de langere termijn moeten verschillende plannen gemaakt worden. Met een investering van 70.000 euro hebben we al een achterstand in het bomenbeheer ingehaald.’ Wethouder Ton van Velzen vult aan: ‘We willen in Kaag en Braassem so wie so een gemêleerde bomenstructuur. Niet alleen voor de ziektes, maar omdat het er mooi uit ziet. Als je in lanen of langs wegen diverse soorten bomen plant, geeft dat vooral in de herfst een heel mooi beeld. Dan zie je allerlei soorten en kleuren bladeren en dat geeft een heel mooi effect. Voor het geval de Essenziekte afzakt naar ons, hebben we geld ingeraamd.’

Keuze voor of tegen DBO

LEIMUIDEN – De kans dat Leimuiden een eigen dorpsraad krijgt, wordt steeds groter. Begin vorig jaar hadden veel inwoners nog een behoorlijke dosis scepsis over het nut van zo’n overlegorgaan met de gemeente, maar nu keert het tij zich. Op donderdag 20 februari komen vertegenwoordigers en sympathisanten van ’t Praethuys bij elkaar om te beoordelen of er een DBO (Dorps Belangen Organisatie) moet komen. Deze DBO kan dan gevraagd en ongevraagd tips en wensen doorgeven aan het college van burgemeester en wethouders. De oprichting van de DBO is alleen mogelijk als een aantal mensen zich ook daadwerkelijk aanmeldt als vrijwilliger om zich voor de DBO in te zetten.

Niet-klagers krijgen ongelijk

KAAG EN BRAASSEM – De mensen die zich al jaren ergeren aan overdenderende vliegtuigen, maar hier nog nooit melding van hebben gemaakt, kunnen zich nu wel voor het hoofd slaan. Het Bewonersaanspreekpunt Schiphol (BAS) maakte vrijdag 14 februari bekend, dat het aantal melders met ruim 12% is gedaald tot 4.600. En verbond hier tegelijkertijd de conclusie aan, dat er blijkbaar sprake is van een afname van de geluidshinder.
Voor BAS zou het lage aantal melders, in vergelijking  tot de miljoenen mensen die in de andere regio’s rondom Schiphol wonen, tot de conclusie kunnen leiden dat de overlast boven Kaag en Braassem best wel zou mogen stijgen. Immers, vliegtuigen die boven gebieden vliegen waar minder mensen wonen, blijven dus weg van dichtbevolkte regio’s. Het is een zorg die de werkgroep ‘Geluidshinder Kaag en Braassem Noord’ ook heeft. In het rapport wordt de conclusie getrokken dat de afname van de hinder, door het preferent vliegen, bevestigd zou worden door de afname van het aantal meldingen. Dit is een zeer voorbarige conclusie.’

PRO tegen Veenderveld II

KAAG EN BRAASSEM – PRO Kaag en Braassem is tegen de komst van Veenderveld II. Tenminste, op dit moment (een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen). Lijsttrekker Floris Schoonderwoerd laat hierover weten: ‘Eerst moeten allerlei andere opties worden overwogen en voorwaarden worden meegewogen voordat we gaan zoeken naar een eventuele locatie. Dat hoeft niet per sé Veenderveld II te zijn.’
Zijn partij wil dat eerst het bedrijventerrein Drechthoek II en I gevuld worden. ‘We willen de mogelijkheden aan de Floraweg en de Geestweg verruimen zodat hier meer mogelijkheden zijn dan alleen glastuinbouw. Bedrijventerrein De Lasso wordt gerevitaliseerd. Daarna moet ook hier de leegstand worden opgevuld.’ Ook vindt  Schoonderwoerd dat de gemeenten in de regio tussen Leiden en Katwijk maar moeten zorgen voor nieuwe bedrijventerreinen. ‘Daar zit vooral de behoefte. De belangen moeten groot zijn voordat wij een stuk Groene Hart zullen opofferen voor een nieuw bedrijventerrein.’

Blij met nieuw Rustoord

 
JOEP DERKSEN
LISSE – De bewoners van Rustoord kunnen begin 2016 genieten van hun nieuwe onderkomen. Eigen Haard en DSV hebben de handen ineen geslagen, zodat 48 nieuwe zorgappartementen, 30 verpleegkamers en drie tijdelijke opvangkamers gerealiseerd kunnen worden. Na afronding van deze nieuwbouw komen eromheen circa 55 eengezinswoningen, die de kosten van het zorgcentrum en de zorgwoningen moeten dekken. De reacties op de bouwplannen waren maandag 17 februari  over het algemeen positief.
De verpleegkamers zijn bestemd voor de dementerende bewoners en de huidige bewoners van de aanleunwoningen kunnen ook weer in een (iets grotere) aanleunwoning terugkomen. De overige 25 appartementen zijn bestemd voor mensen met somatische aandoeningen. De 50 jaar oude noordoostellijke vleugel wordt in mei of juni gesloopt, zodat het nieuwe verpleeggebouw gerealiseerd kan worden. Leon Guijt, manager vastgoedontwikkeling DSV, laat  weten dat de huidige bewoners uit die vleugel inmiddels al intern verhuisd zijn. Het nieuwe  verpleeggebouw krijgt recreatiezalen en enkele kantoortjes op de begane grond en daar bovenop komen drie bouwlagen met elk tien kamers, met eigen sanitair en een gezamenlijke woonkamer voor de dementerende senioren.
De mensen die intramurale zorg ontvangen gaan er  het meest op vooruit: nu zitten ze nog in kamertjes van 27 m2 en vanaf 2016 krijgt ieder van hun een eigen appartement van 70 m2, en tegen sociale huurprijzen. Ook kan iedereen dan op de eigen kamer douchen. Jeroen Bohnen, senior projectontwikkelaar Eigen Haard, is blij: ‘Het oude plan was veel grootschaliger en deze uitwerking is samen met DSV opgesteld. Mensen met dementie krijgen allemaal en eigen badkamer, in plaats van dat ze met tien man op één douche moeten.’
Trompenburgbewoners Henk en Henny Nulkes zijn tevreden over het nieuwe bouwplan: ‘Het vorige geplande gebouw zou op 14 meter afstand van ons huis komen en dit gebouw staat 40 meter ver weg. Wel zijn we argwanend hoe ze de rest van de bouwplannen in gaan vullen.’ Piet de Bruin woont in Rustoord en ook hij is blij met het nieuwe appartement voor hem: ‘Dat wordt veel mooier; ik blijf hier.’ Ook lid van de bewonerscommissie Henny Luijk oordeelt: ‘Ik vind het mooi worden, al is het jammer dat het vorige plan niet is doorgegaan, waar een huisarts en fysiotherapie bij waren betrokken.’
Koos den Butter, voorzitter van de bewonerscommissie Aanleunwoningen, is wel blij met deze nieuwe plannen, ook al zijn de bewoners er minder intensief bij betrokken dan bij de vorige plannen. ‘De gangen en deuren zijn allemaal rolstoeltoegankelijk en het is heel luxe dat de aanleunwoningen een tweede toilet voor de gasten krijgen.’ Wel hebben de aanleunwoningbewoners nog de wens dat er een overkapping komt tussen hun appartementen en het hoofdgebouw, zodat ze niet in weer en wind naar de recreatiezaal hoeven. Dat zit er echter niet in, zo laat Guijt weten: ‘De mensen die thuis verzorgd worden, willen ook een frisse neus halen. Het is ook een kwestie van budget; dat is er niet voor zo’n overkapping.’

Cees Horsman hekelt peperdure fietsenstalling

 
‘Haal facilitaire diensten Floralis weg bij Bescal’
JOEP DERKSEN
LISSE – Cees Horsman heeft zich een paar maanden rustig gehouden, maar laat nu weer van zich horen. En hij heeft heel wat op zijn lever! Zo kan hij er niet over uit, waarom de gemeente 450.000 euro uit wil geven aan een fietsenstalling bij het nieuwe Fioretticollege. ‘Zet die fietsenstallingen bij de noodgebouwen neer en bespaar een paar honderdduizend euro. Het is te gek voor woorden om 450.000 euro uit te geven voor het tijdelijk opbergen van 250 fietsen.’
Ook kan de voormalige bouwondernemer op de achterkant van een sigarenkistje uitrekenen wat de gemeente per jaar kwijt is aan het later dit jaar te openen Floralis, huis van cultuur. De gemeenteraad is er ooit mee akkoord gegaan, dat dit gebouw een jaarlijks verlies mag maken van 284.000 euro, maar volgens Horsman wordt dat bedrag flink overschreden. ‘Floralis wordt een schip van bijleggen. Met de kosten voor grondposities, het gebouw en inrichting zit je al op 5 miljoen euro. Maar dat gebouw is geen 5 miljoen euro waard; je moet het de komende jaren afschrijven, met rentekosten. Hierbovenop komen nog  kosten voor onderhoud, schoonmaken, energiekosten en de verzekering. Bovendien moeten allerlei activiteiten ingepland en beheerd worden door Bescal: dat kost je per jaar ruim een half miljoen euro.’ Hij lacht: ‘Maar daar staan dan wel 75.000 euro aan bioscoopopbrengsten tegenover!’ Serieus: ‘Floralis is een financieel debacle.’
Wat Horsman betreft moeten instanties als Bescal en Sportfondsen zich alleen bezig houden met het beheer en de planning. Waarbij Kindervreugd en Beukenhof het beheer en de planning best weer zelf kunnen doen. ’En breng gebouwen van de Gemeente Lisse onder bij één facilitaire dienst. Zoals dat nu al geldt voor onder andere het gemeentehuis en het gebouw Welkom.’ Over het dienstencentrum van de Beukenhof stelt Horsman: ‘Handhaaf het bij de plek waar die nu staat. Het is voor de bewoners van Eikenhorst, Berkhout en de inwoners uit het centrum. Het Poelhuys is voor de inwoners van de Poelpolder. Ik heb de pest in dat mensen zeggen dat de zaak is afgeschreven na dertig jaar. Waarom moet alles na dertig jaar weer gesloopt en nieuw gebouwd worden? Natuurlijk verandert alles en is ventilatie en (lucht) klimaatbeheersing belangrijk, maar moet je daarom altijd maar een gebouw slopen?’
In een reactie aan Horsman stelt lijsttrekker Adri de Roon (D66) onder meer: ‘Bij de exploitatie van Floralis zijn de kosten goed in beeld en beheersbaar. Op dat punt verwacht ik geen risico’s. Als het gaat om de inkomsten zijn er wel risico’s. Maar die zijn mijns inziens beperkt en te overzien. Een belangrijk deel van de inkomsten staat voor 5 jaar vast met de definitieve huurovereenkomst inzake bioscoop en horeca.Het gebruik door culturele verenigingen en organisaties tekent zich steeds preciezer af en sluit aan de raming die eerder globaal is gemaakt. Er is ook een zekere mate van gebruik geraamd van/door nu nog onbekende (incidentele of vaste) gebruikers. Bij deze laatste raming is sprake van onzekerheid en dus van enig risico. We verwachten uit deze groep wel gebruik en dus inkomsten, maar de omvang daarvan is nu nog onzeker en zal in de praktijk moeten blijken. Dat zou een risico van circa 25 mille per jaar kunnen inhouden. Dat vind ik voor de eerste jaren aanvaardbaar. Ik ga er namelijk van uit, dat zodra Floralis er is, zich nieuwe gebruikers gaan aandienen.‘ 
Hij vervolgde: ‘We hebben gerekend met 4.490.000 euro aan investeringskosten (gebouw, inrichting en ict). De kapitaallasten inclusief afschrijving bedragen in onze opzet 302.000 euro. De totale ingeschatte jaarlijkse kosten zijn 461.000 euro en de inkomsten zijn geschat op 177.000 euro. Dan kom je per saldo op 284.000 euro exploitatielasten. We hebben een restwaarde van 0 opgenomen, dus we schrijven het gebouw volledig af. De grondwaarde hebben wij op de balans staan voor 600.000. Dat maakt dus geen onderdeel uit van exploitatielasten.’
Over Horsman’s opmerkingen over de fietsvoorzieningen laat een gemeentelijk woordvoerder weten: ‘Wij hebben kennisgenomen van de mening van de heer Horsman. Wij verwijzen naar het raadsbesluit van april 2013. Wij stellen vast dat de aantallen voor fiets- bromfiets- en auto parkeren aansluiten bij de aantallen die in het raadsvoorstel zijn genoemd. Binnen deze kaders is het raadsbesluit in uitvoering genomen.’

Archoschatten gevonden

LISSE – Op de Heerehof zijn archeologisch waardevolle spullen gevonden. Zo werden bij veldwerk enkele stukjes aardewerk en muntjes  uit de 18de eeuw aangetroffen. Maar ook troffen de archeologen een prehistorische akker aan alsmede een 17de eeuwse tuinmuur. Wethouder Adri de Roon (D66) liet hier woensdag 12 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten: ‘De vondsten waren niet van dien aard dat de voortgang van de verdere ontwikkeling van Heerehof moet worden stopgezet.’

Beukenhof bedreigd

LISSE – Het is nog onzeker of de sociaal-culturele voorziening in de Beukenhof behouden kan blijven. Wethouder Cia Kroon (VVD) wilde hier tijdens de behandeling van de ‘Evaluatie accommodatiebeleid’ geen toezeggingen voor geven. Het onderwerp werd woensdag 12 februari besproken tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.
Kroon beantwoordde de zorgelijke vragen over het mogelijk verdwijnen van deze voorziening door SGP/ChristenUnie, CDA, PvdA en Nieuw Lisse. Ze liet weten: ‘Voor de ouderen moet een sociaal-culturele voorziening aanwezig blijven. Maar de vraag is op wat voor manier. Er zijn ontwikkelingen als Rustoord, Voorhof, Raadhuisplein.’ Het is dus mogelijk dat in de toekomst de ouderen van de Beukenhof voor hun vertier zich in weer en wind moeten verplaatsen naar het Raadhuisplein.
Verder liet Ton Rutten, van onderzoeksbureau Hospitality consultants, weten dat Lisse te veel maatschappelijke voorzieningen heeft: ‘Er is sprake van overcapaciteit’. Fractievoorzitter Joke Vermeulen (CDA) oordeelde: ‘Wat jammer dat dit onderzoek niet eerder heeft plaatsgevonden. We zitten voor cultuur met een overcapaciteit van anderhalf gebouw. We hebben eerst (Floralis, Huis van Cultuur, JD) gebouwd en van alles bedacht en nu bedenken we om een onderzoek te laten uitvoeren.’ Ze voegde hier aan toe: ‘Het verhuizen van ’t Filmhuys naar Floralis gaat voor ’t Poelhuys een forse inkomstenderving betekenen. Dan moeten we bepalen wat we in stand houden.’

Meevallers en tegenvallers voor Floralis

LISSE – De bioscoopexploitant CineWorld gaat de komende vijf jaren definitief ook zorgen voor de horecaexploitatie in Floralis, Huis van Cultuur. De commerciële instelling had tot 1 februari de tijd om onder deze overeenkomst uit te komen, maar heeft geen gebruik gemaakt van deze optie. Voor de gemeente betekent dit, dat er een half decennium lang een gegarandeerde bron van inkomsten is, waar het gaat om de horecaexploitatie. Wethouder Adri de Roon (D66) liet dit woensdag 12 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten.
Overigens ligt de bouw van Floralis tien weken achter op schema, dit komt onder meer door onverwachte problemen die tijdens de bouwwerkzaamheden opdoken. Volgens de bouwtekeningen had op een bepaalde plek een funderingsbalk moeten liggen, maar die bleek er niet te zijn. Ook de zijgevels bleken niet gemetseld te zijn; dat was nog een verrassing voor de bouwers. Ook moeten de dakpannen vernieuwd worden. Dit leidt tot hogere kosten, maar volgens De Roon blijft het totale kostenplaatje toch ‘binnen het budget’. Het college van burgemeester en wethouders maakt binnenkort de officiële opening bekend van het Floralis en dat zou zo maar vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen kunnen zijn. De échte opening vindt eind oktober plaats, zo verwachtte De Roon, die ook kon melden dat er al afspraken zijn met nieuwe huurders van Floralis. ‘Er is overeenstemming met het Filmhuis en het Symphonieorkest. Met drie andere (verenigingen en organisaties, JD) lopen de gesprekken nog. Het ziet er naar uit dat in het eerste seizoen zowel de Mijnzaal als de oefenzaal iedere avond in gebruik zijn.’

Pleidooi voor behoud gymzaal

LISSE -  Ces Oosterveer, directeur van de Josephschool, Sophia Stichting, hield woensdag 12 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën een hartstochtelijk  pleidooi  richting de politiek om niet de verkeerde keuzes te maken. De Josephschool is bezig met het realiseren van een IKC-gebouw (Integraal Kind Centrum, JD), waarbij kinderen tussen 0 en 12 jaar tot twaalf uur per dag kinderopvang en onderwijs onder één dak krijgen.
Maar totaal onverwacht, aldus Oosterveer, wordt er over gesproken dat de kinderen de gymlessen op Ter Specke moeten doen. De directeur was verbolgen over deze ontwikkeling: ‘Dit is niet met ons besproken en het heeft ons zeer onaangenaam verrast. We hebben niet de kans op overleg gekregen. Doe geen besluitvorming met verstrekkende gevolgen waar leerlingen, ouders leerkrachten kinderopvang de komende veertig jaar last zulllen blijven houden. Een IKC heeft een accommodatie nodig, zonder versnipperde accommodaties waarbij effectieve leer- en onderwijstijd van kinderen verspild wordt.’
Hij pleitte voor een multifunctioneel gebouw aan de Achterweg, dat door verschillende organisaties zeven dagen in de week gebruikt kan worden. De school is zelfs bereid om het houde gebouw over te nemen en te zorgen voor de onderhouds- en renovatiekosten. Oosterveer besloot: ‘De schoolprogramma’s zitten mudvol. Er zijn door de jaren heen allerlei vakgebieden bijgekomen, maar er is nooit tijd bijgekomen. 800 meter lopen van school naar Ter Specke past niet in het programma. Hierdoor kunnen de kinderen hooguit één uur per week gymmen, als onderdeel van een blokuur.’
Hierna bespraken de politieke partijen deze zaak. Commissielid Bert Verdoes (PvdA) vond het IKC ‘zeer ambitieus’, maar maakte zich zorgen over de toekomst. ‘Over acht jaar daalt het leerlingenaantal. Zit de school dan niet te ruim in z’n jasje?’ Wethouder Cia Kroon (VVD) dacht dat dit wel mee zou vallen: ‘De verwachting is dat het aantal leerlingen verder gaat stijgen. Ook door het mooie concept denken wij dat het een heel aantrekkelijke school wordt.’ Commissielid Bas van Riel (D66) liet weten, dat zijn partij het pleidooi van Oosterveer steunt: ‘Als de gymzaal er af gaat uit  de plannen, wordt het voor ons een zwaar bespreekpunt.’ De gemeenteraad bespreekt dit onderwerp volgende week.

Samenwerken voor Jeugdzorg

LISSE – De gemeente wil voor de overgang van Jeugdzorg samenwerken met andere gemeenten, zoals de Bollen4. Deze dorpen kunnen dan hun budgetten voor de Jeugdzorg in één pot stoppen, zodat ‘fluctuaties’ (grote verschillen in geldbedragen) kunnen worden opvangen. Zo kunnen de gemeenten enorme piekoverschrijdingen voorkomen. De gemeenteraad wordt binnenkort over dit voorstel geïnformeerd, zo werd woensdag 12 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën duidelijk.

Scoren met alcohol

JOEP DERKSEN
LISSE – Dankzij de gemeenteraad mogen sportverenigingen en andere ‘paracommerciële instellingen’ weer vrijelijk alcoholische dranken schenken. De belangrijkste voorwaarde hierbij is, dat dit moet gebeuren op de dagen en tijdstippen dat er ‘clubgerelateerde activiteiten’ plaatsvinden. Een raadsbreed ondersteund amendement dat hier over gaat wordt donderdag 27 februari aangenomen.
Commissielid Bas van Riel (D66) kondigde dit amendement aan tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 12 februari. Om de ‘Drank- en horecaverordening’ vast te stellen, wil de raad volgens Van Riel ‘meer verantwoording laten bij de verenigingen en iets minder betutteling door de gemeente.’ Volgens het amendement mogen de ‘paracommerciële rechtspersonen’ alcohol schenken tot één uur na afloop van de clubgerelateerde activiteiten en maximaal tot middernacht. Onder clubgerelateerde activiteiten vallen naast de sportieve activiteiten ook de (bestuurs)vergaderingen, recepties, jubilea, verenigingsfeesten, enzovoort. Overigens moet minimaal de helft van de aanwezigen 18 jaar of ouder zijn bij dit soort evenementen.
Ook mogen sponsoren van verenigingen gebruik maken van de kantine om daar bijvoorbeeld een feestje te houden. Deze sponsoren moeten echter wel een ‘meerjarige verbintenis’ hebben afgesloten met de vereniging of stichting. En om het de sportverenigingen helemaal gemakkelijk te maken, mogen ze voortaan ook hun kantines beschikbaar stellen aan ‘personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de vereniging zijn betrokken’, zolang er maar een activiteit ‘van sportieve aard’ wordt georganiseerd.

Subsidiepotje monumentenonderhoud al leeg

LISSE – Het potje van dit jaar voor onderhoud en renovatie aan gemeentelijke monumenten is na amper een maand al schoon op. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) woensdag 12 februari tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.
Hij stelde: ‘De gemeente heeft jaarlijks 12.500 euro beschikbaar voor eigenaren van gemeentelijke monumenten ten behoeve van onderhoud en renovatie. Per subsidieaanvraag kan maximaal 2.500 euro beschikbaar worden gesteld. Dit jaar waren op 13 januari al zeven aanvragen binnen gekomen en de pot is op. Ook zijn er daarna meer aanvragen geweest en die moeten we teleurstellen. We moeten ons als gemeente beraden hoe we daar mee om moeten gaan.’ Zelf dacht de wethouder hierbij aan een eenmalige verhoging van het subsidiebedrag of een jaarlijkse stijging van dit subsidiepotje. De gemeenteraad gaat hier later dit jaar een oordeel over geven.

Subsidieregister

LISSE – Voortaan kan iedereen zien hoeveel subsidie de gemeente weggeeft aan verenigingen en stichtingen en ook hoeveel die instantie van de gemeente krijgen. Dit overzicht, het zogeheten ‘subsidieregister’ is te zien op: www.lisse.nl/subsidieregister. Met het openbaar maken van deze informatie voldoet het college van burgemeester en wethouders aan een lang gekoesterde wens van de gemeenteraad.

Geen woning op bollengrond

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heef een verzoek van Heemskerk Makelaardij om een woning te bouwen afgewezen. Deze woning zou moeten komen op een terrein net ten noordwesten van de rotonde bij de Engel, maar het gaat hier om eersteklas bollengrond en dat moet behouden blijven. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 11 februari.

Hobaho bouwt kassen

LISSE – De Hobaho, die al enige tijd in het PPO aan de Prof. Van Slogterenlaan zit, mag vijf boogkassen en een wandelkas bouwen. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders dinsdag 11 februari besloten. De kassen komen op ee plek, dat direct grenst aan het bouwvlak. Door mee te werken aan de realisatie van die kassen hoopt de gemeente, dat de visie voor de realisatie van een ‘Flower Science park’ een belangrijke steun in de rug krijgt.

RIEC tegen georganiseerde misdaad

STREEK – De gemeenten, politie, belastingdienst en het openbaar ministerie slaan de handen ineen om de strijd tegen crimineel gedrag te intensiveren. Hiervoor is het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) opgezet, zo maakte het college van burgemeester en wethouders bekend op dinsdag 11 februari. De verschillende partijen delen informatie uit (binnen de grenzen van de privacywetgeving), stemmen interventies op elkaar af en voeren acties gezamenlijk uit. Ze richten zich met name op de verwevenheid van de ‘bovenwereld’ en de ‘onderwereld’. Hierbij kan gedacht worden aan het witwassen van crimineel geld via een horecabedrijf of aan woningverhuurders die mensenhandelaars accommoderen.’ Het RIEC krijgt een bijdrage van het ministerie van veiligheid en justitie van 735.000 euro.

Visie zorgt voor onrust

LISSE – De Provincie Zuid-Holland heeft een nieuwe concept-visie opgesteld: ‘Ruimte en Mobiliteit’en dit stuk zorgt voor grote onrust in gemeenteland. Zo wordt volgens die visie het voor veel kleine gemeenten een stuk moeilijker om nog buiten het bestaande bebouwde gebied nieuwe woningen te realiseren. De Bollendorpen hebben een gezamenlijke zienswijze ingediend om hun bezwaren te uiten.
Op dit moment geldt nog het ‘rode contouren’ beleid, maar met het nieuwe systeem kan de gemeente Lisse het waarschijnlijk wel vergeten dat er op bijvoorbeeld Geestwater ooit nog woningen gebouwd kunnen worden. Op dat stuk grond zijn namelijk nog geen bebouwde gebieden en dus mag er volgens de visie van de Provincie geen woningen meer op gerealiseerd worden. Het wegvallen van dit soort terreinen als bouwlocatie zou voor miljoenenverliezen zorgen. Niet alleen voor Lisse, maar ook voor de overige Bollendorpen.
Ook wil de provincie een grotere invloed hebben op de aantallen en soort woningen en moeten de gemeente zorgen voor een ‘maatschappelijke tegenprestatie’ als natuurgebieden versteend worden. Dit krijgt de handen van de Bollendorpen ook niet op elkaar, zo blijkt uit hun reactie op de visie: ‘Dit voorziet feitelijk in een afroming van de opbrengsten in een nog steeds economisch moeilijke tijd.’

Resultaten politieactie

 
JOEP DERKSEN
STREEK – De regionale politieactie van dinsdag 11 februari heeft behoorlijk veel resultaat opgeleverd. Zeven bekeuringen werden uitgedeeld voor onder meer het niet dragen van een gordel, te hoge snelheid of slechte verlichting. Van de 375 automobilisten die een blaastest ondergingen, bleken drie mensen alcohol te hebben gebruikt. Maar alle drie bleven ze onder de limiet die toegestaan is.
Verder heeft de politie diverse hangplekken bezocht in Lisse en Hillegom. Het weer was slecht; met regen die regelmatig met bakken uit de hemel viel. Daarom was er geen jongere te bespeuren. Wel kreeg één inwoner in Hillegom een bekeuring uitgedeeld, vanwege baldadig gedrag. Hij stond te wachten voor schuifdeuren, maar die gingen hem blijkbaar niet snel genoeg open. Hierdoor begon hij tegen de schuifdeuren aan te schoppen en dat leverde hem een prent op.
Ook controleerden agenten of de mensen in de wijk Elsbroek hun poortdeuren en schuurdeuren wel voldoende afsluiten. Deze buurt is namelijk gewild onder zogeheten ‘snelwegbandieten’; inbrekers die vanaf de snelweg komen, inbreken bij meerdere huizen en vervolgens weer via de snelwegen vluchten. Uitvoerend politieteamchef Johan Mieremet laat hierover weten: ‘Het blijft een probleem, dat mensen hun poortdeuren en/of schuurdeuren niet afsluiten, waardoor het voor het gilde wel heel makkelijk wordt gemaakt. Waar dit werd aangetroffen zijn de bewoners erop gewezen.’ Het onderzoek van het paintballwapen heeft ertoe geleid, dat het doorverkochte wapen ook is achterhaald en inbeslaggenomen. Tegen de beide personen is proces-verbaal opgemaakt.

‘Controleer op volksgezondheidsgevaar’

LISSE – De stankoverlast van de vijver in de Oranjebuurt blijft de politieke gemoederen bezig houden. Commissielid Cor van Dijk (D66) riep donderdag 13 februari wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) om hiervoor actie te ondernemen.
Van Dijk: ‘De bewonerscommissie stelt dat er balkons boven de vijver hangen. Toekomstige geuroverlast moet direct door de milieudienst worden gemeten. Zo wordt duidelijk dat er sprake is van geuroverlast en mogelijk zelfs een volksgezondheidsgevaar. Laat het college samen met Stek en de betrokken bewoners zo’n meldpunt voor geuroverlast tijdig oppakken.’ De wethouder zegde toe te onderzoeken of  er al een klachtenmeldpunt bestaat bij de Omgevingdienst West-Holland.

Speeddaten tijdens politieactie

 
JOEP DERKSEN
STREEK – De politie hield dinsdagavond 11 februari een grote politieactie. Niet alleen werden automobilisten gecontroleerd op snelheid en drankmisbruik, ook konden notoire wanbetalers van verkeersboetes een bezoekje verwachten. En zij moesten per direct de pecunia lappen als ze niet de cel in wilden. Voor het eerst zette de politie een speeddate evenement op, waarbij agenten spraken met mensen die in het verleden slachtoffer waren geworden van een woninginbraak.
Politiechef Peter Koot en uitvoerend teamchef Johan Mieremet vertellen over het speeddaten: ‘Als agent doe je je ding en werkt zoveel inbraken per jaar af. Dan loop je het gevaar dat je de inbraken alleen maar met de ‘opsporingsbril’ gaat bekijken. Maar voor de mensen zelf heeft een woninginbraak een grote impact. Wij willen inzicht krijgen hoe zij het contact met de politie ervaren hebben en wat voor invloed de inbraak op hen heeft gehad. Door deze gesprekken wordt ons een spiegel voorgehouden over onze manier van de afhandeling van de woninginbraken.’
Vijftig agenten vertrekken naar Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout om te controleren op verkeer, hangjeugd, ongeïnde boetes een vuurwapenaktehouders. Via internet kwamen de rechercheurs een Lissenaar op het spoor die illegaal een paintbalwapen had verkocht. Hij werd deze avond met een bezoekje ‘verblijdt’. Een van de verkeerscontroles vindt plaats op de Weerestein in Hillegom en als Mieremet samen met de journalist/fotograaf naar deze locatie rijden, worden we door een tegenligger gewaarschuwd met seinende lichten. De locatie aan de Weerestein is bewust uitgekozen, informeert Mieremet lachend op deze regenachtige avond: ‘We staan bij twee bushaltes, want dan kunnen we nog schuilen als het gaat plenzen.’
Het is niet echt druk op de weg en hard gereden wordt er ook niet; de hoogst genoteerde snelheid is aan het begin van de avond nog maar 57 kilometer per uur. Veel automobilisten worden staandegehouden om te blazen. Bij Rob Heijman is alles goed; hij heeft geen alcohol gedronken. ‘Dit is al de tweede keer deze week dat ik op blazen gecontoleerd wordt’, aldus Heijman. ‘Het is een goede zaak.’ Toch is het ook raak: een jeugdige automobilist moet na het blazen de automotor afzetten en hij wordt voor een bloedproef meegenomen naar het bureau.
Hoe handelt de politie in dit digitale tijdperk op de berichten op sociale media, waarbij mensen hun vrienden waarschuwen voor de politiecontroles? Mieremet: ‘Bij dit soort kleinschalige acties wisselen we na korte tijd van locatie, dus die waarschuwingen hebben weinig zin.’ Teruggekomen op het bureau zijn ook de teamleden gearriveerd die bij de boetewanbetalers zijn langs geweest. Een stapeltje bankbiljetten van vele honderden euro’s ligt op het bureau van brigadiers Jan Hak en Willem Klein. Ze vertellen over hun ervaring: ‘Mensen schrikken vaak als er politie bij hen voor de deur staat. Je zit dan bij mensen aan hun portemonnee te trekken en krijgt vervolgens te horen wat we beter moeten doen. Maar deze wanbetalers hebben al zo’n drie jaar gewacht met betalen.’