Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 februari 2014

Cees Horsman hekelt peperdure fietsenstalling

 
‘Haal facilitaire diensten Floralis weg bij Bescal’
JOEP DERKSEN
LISSE – Cees Horsman heeft zich een paar maanden rustig gehouden, maar laat nu weer van zich horen. En hij heeft heel wat op zijn lever! Zo kan hij er niet over uit, waarom de gemeente 450.000 euro uit wil geven aan een fietsenstalling bij het nieuwe Fioretticollege. ‘Zet die fietsenstallingen bij de noodgebouwen neer en bespaar een paar honderdduizend euro. Het is te gek voor woorden om 450.000 euro uit te geven voor het tijdelijk opbergen van 250 fietsen.’
Ook kan de voormalige bouwondernemer op de achterkant van een sigarenkistje uitrekenen wat de gemeente per jaar kwijt is aan het later dit jaar te openen Floralis, huis van cultuur. De gemeenteraad is er ooit mee akkoord gegaan, dat dit gebouw een jaarlijks verlies mag maken van 284.000 euro, maar volgens Horsman wordt dat bedrag flink overschreden. ‘Floralis wordt een schip van bijleggen. Met de kosten voor grondposities, het gebouw en inrichting zit je al op 5 miljoen euro. Maar dat gebouw is geen 5 miljoen euro waard; je moet het de komende jaren afschrijven, met rentekosten. Hierbovenop komen nog  kosten voor onderhoud, schoonmaken, energiekosten en de verzekering. Bovendien moeten allerlei activiteiten ingepland en beheerd worden door Bescal: dat kost je per jaar ruim een half miljoen euro.’ Hij lacht: ‘Maar daar staan dan wel 75.000 euro aan bioscoopopbrengsten tegenover!’ Serieus: ‘Floralis is een financieel debacle.’
Wat Horsman betreft moeten instanties als Bescal en Sportfondsen zich alleen bezig houden met het beheer en de planning. Waarbij Kindervreugd en Beukenhof het beheer en de planning best weer zelf kunnen doen. ’En breng gebouwen van de Gemeente Lisse onder bij één facilitaire dienst. Zoals dat nu al geldt voor onder andere het gemeentehuis en het gebouw Welkom.’ Over het dienstencentrum van de Beukenhof stelt Horsman: ‘Handhaaf het bij de plek waar die nu staat. Het is voor de bewoners van Eikenhorst, Berkhout en de inwoners uit het centrum. Het Poelhuys is voor de inwoners van de Poelpolder. Ik heb de pest in dat mensen zeggen dat de zaak is afgeschreven na dertig jaar. Waarom moet alles na dertig jaar weer gesloopt en nieuw gebouwd worden? Natuurlijk verandert alles en is ventilatie en (lucht) klimaatbeheersing belangrijk, maar moet je daarom altijd maar een gebouw slopen?’
In een reactie aan Horsman stelt lijsttrekker Adri de Roon (D66) onder meer: ‘Bij de exploitatie van Floralis zijn de kosten goed in beeld en beheersbaar. Op dat punt verwacht ik geen risico’s. Als het gaat om de inkomsten zijn er wel risico’s. Maar die zijn mijns inziens beperkt en te overzien. Een belangrijk deel van de inkomsten staat voor 5 jaar vast met de definitieve huurovereenkomst inzake bioscoop en horeca.Het gebruik door culturele verenigingen en organisaties tekent zich steeds preciezer af en sluit aan de raming die eerder globaal is gemaakt. Er is ook een zekere mate van gebruik geraamd van/door nu nog onbekende (incidentele of vaste) gebruikers. Bij deze laatste raming is sprake van onzekerheid en dus van enig risico. We verwachten uit deze groep wel gebruik en dus inkomsten, maar de omvang daarvan is nu nog onzeker en zal in de praktijk moeten blijken. Dat zou een risico van circa 25 mille per jaar kunnen inhouden. Dat vind ik voor de eerste jaren aanvaardbaar. Ik ga er namelijk van uit, dat zodra Floralis er is, zich nieuwe gebruikers gaan aandienen.‘ 
Hij vervolgde: ‘We hebben gerekend met 4.490.000 euro aan investeringskosten (gebouw, inrichting en ict). De kapitaallasten inclusief afschrijving bedragen in onze opzet 302.000 euro. De totale ingeschatte jaarlijkse kosten zijn 461.000 euro en de inkomsten zijn geschat op 177.000 euro. Dan kom je per saldo op 284.000 euro exploitatielasten. We hebben een restwaarde van 0 opgenomen, dus we schrijven het gebouw volledig af. De grondwaarde hebben wij op de balans staan voor 600.000. Dat maakt dus geen onderdeel uit van exploitatielasten.’
Over Horsman’s opmerkingen over de fietsvoorzieningen laat een gemeentelijk woordvoerder weten: ‘Wij hebben kennisgenomen van de mening van de heer Horsman. Wij verwijzen naar het raadsbesluit van april 2013. Wij stellen vast dat de aantallen voor fiets- bromfiets- en auto parkeren aansluiten bij de aantallen die in het raadsvoorstel zijn genoemd. Binnen deze kaders is het raadsbesluit in uitvoering genomen.’