Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 maart 2014

‘Het is heel goed gegaan’

NOORDWIJK – Heel Noordwijk haalt weer opgelucht adem. De NSS top is voorbij en zowel de Amerikaanse president Barack Obama als de Chinese president Xi Jinping hebben het dorp zonder kleerscheuren weer verlaten. De afgelopen week moest burgemeester Jan Pieter Lokker onder hoogspanning werken, maar hij kijkt met een tevreden blik terug op een unieke week in zijn loopbaan. ‘Het is heel goed gegaan.’
Een goede uitvoering zit ‘m in een uitstekende voorbereiding en daar was in dit geval zeker sprake van. Geen detail werd over het hoofd gezien, waar het ging om de beveiliging van de staatshoofden van de twee grootste economische supermachten van de wereld. ‘Alle partijen, zoals politie, buitenlandse zaken, de hulpdiensten, vertegenwoordigers van de gemeente en ikzelf hebben alles op elkaar afgestemd. Het was een heel ingewikkelde operatie en er glipten nauwelijks dingen tussendoor. Dit was voor Noordwijk een perfect verlopen top en de regeringsleiders hebben het hier heel erg naar hun zin gehad.’
De burgemeester ontving complimenten over het hoge peil van de voorzieningen, de kwaliteit en de flexibileit van alles wat in de twee vijfsterrenhotels werd aangeboven. ‘Dit evenement was een enorm visitekaartje voor Noordwijk. Er hebben nu twee presidenten gelogeerd in Noordwijk en blijkbaar heeft ons dorp iets te bieden wat andere gemeenten niet hebben. Veel mensen zullen nieuwsgierig zijn en in de hotels willen verblijven, waar de president van China danwel Amerika geslapen heeft.’
Lokker ontmoette de Cinese president Xi Jinping persoonlijk en met behulp van een tolk spraken ze met elkaar. ‘Het was een heel eer om de president van China, één van de grote wereldmachten, met zijn vrouw te ontmoeten. Dat gebeurt niet elke dag. Ik heb hem welkom geheten in Noordwijk en vertelt wat het betekent om burgemeester te zijn. Hij vroeg hiernaar, want in China is het anders geregeld.’ Lokker liet zijn ambtsketen zien en wees op de schakel met het wapen van Noordwijk. Darna waren de drie minuten voorbij. ‘Ik heb hem en zijn vrouw een buitengewoon prettig verblijf in Noordwijk gewenst.’ De burgemeester mocht ook naar het World Forum komen en daar zag hij in een kwartier tijd 58 werelleiders voorbij lopen. ‘Dat is wel indrukwekkend.’
De afgelopen weken heeft Lokker twee noodverordeningen afgegeven, zodat politie onder meer preventief mocht fouilleren en mensen mochten worden opgepakt, die hun gezicht bedekt hadden. Deze verordeningen zijn woensdag 26 maart weer opgeheven. Een aantal inwoners vond de veiligheidsmaatregelen overdreven en liet weten dat ze zich juist minder veilig voelden in het dorp. Lokker zegt hierover: ‘De aanwezigheid van al die politie en militairen was uitsluitend preventief. Ik snap dat mensen zich minder veilig voelen, maar er is juist zoveel beveiliging om te voorkomen dát er iets gebeurd. Ik had geen keuze en wilde niet kiezen voor te weinig beveiliging beveiliging. Beter een agent teveel, dan te weinig.’
 

Puur Noordwijk behoudt acht zetels

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De hertelling in Noordwijk heeft weliswaar enkele verschillen aangetoond in het aantal stemmen per partij, maar deze verschillen waren niet genoeg voor een verandering in de zetelaantallen. Het CDA had om deze hertelling gevraagd, omdat deze partij één stem te kort kwam voor een restzetel. Puur Noordwijk behoudt echter haar acht zetels en het CDA blijft op drie staan.
De hertelling duurde de hele dinsdag 25 maart. Pas kort voor 18:00 uur kon burgemeester Jan Pieter Lokker de definitieve uitslag bekend maken. Het aantal getelde stemmen bleek precies gelijk te zijn in vergelijking met de eerste keer voor Puur Noordwijk, D66 en PvdA/GroenLinks. Het CDA kreeg één stem minder, maar Lijst Salman Noordwijk, Noordwijk Zelfstandig en VVD mochten twee tot vier stemmen meer ontvangen. Het aantal blanco en ongeldige stemmen wijzigde ook licht en in totaal bleken er acht stemmen meer (12.866) uitgebracht te zijn, dan in eerste instantie was geteld.
Lokker: ‘Dat betekent, dat Puur Noordwijk acht zetels heeft gehaald.’ Hij werd onderbroken door luid gejuich van Taetske Visser en haar partijgenoten. Ook de zetelverhouding van de overige partijen blijft hetzelfde. CDA behoudt drie zetels en is daarmee even groot als Lijst Salman Noordwijk. De voormalige politieke macht VVD moet het nu met twee zetels doen; evenveel als nieuwkomers Noordwijk Zelfstandig en PvdA/GroenLinks. D66 krijgt één schamel zeteltje en blijft hiermee ver achter bij de landelijke politieke winst van die partij. Lokker concludeerde: ‘Laten we samen bouwen aan Noordwijk en elkaar vinden in de doelstellingen.’
Jan de Ridder (CDA) was teleurgesteld. ‘Maar nu zetten we er een streep onder.  We hadden drie zetels en we hebben er drie. Het is niet anders. Ik heb de hertelling vandaag op de voet gevolgd van af 8:30 uur en al die uren daarna heb ik het bekeken. Ook was ik met Taetske Visser toezichthouder. De hertelling is eerlijk verlopen. Met deze uitslag heb ik vrede.’
Visser was begrijpelijkerwijs euforisch. ‘Ik vind dit fantastisch. Het vermoeilijkt de collegeonderhandelingen niet, want een verschil van 8 en 3 is beter dan een verschil dan 7 en 4. We gaan de gesprekken met iedereen aan, maar de insteek is  inderdaad anders.’ Ze wordt tijdens het interview gefeliciteerd door CDA-voorvrouw Els van Egmond en vervolgt: ‘Dat tellen is een heel zware klus geweest, maar het is geweldig dat het nu duidelijk is. We gaan een gesprek aan met alle fracties en moeten zien met wie we een coalitie kunnen vormen.’
Sluit Visser niet al bij voorbaat Noordwijk Zelfstandig uit? Immers, deze partij heeft Puur Noordwijk en haar leden tijdens de verkiezingscampagne ongelooflijk door het slijk gehaald. Visser: ‘Met die moddersmijterij heb ik nog steeds moeite, maar ik denk dat de Noordwijkers heel goed door hebben gehad, wat er is gebeurd. Ze hebben zich hierdoor niet laten afleiden, maar ze beseften wat Puur Noordwijk voor hen de afgelopen jaren gedaan heeft en dat we voor hen de komende jaren doorgaan.’ Noordwijk Zelfstandig moet eerst maar eens laten zien dat ze van goede wil zijn. Visser: ‘Ik heb nog niet met hen gesproken na al die moddergooierij. Ook heb ik nog geen felicitatie van hen gehad. Laat hen daar maar eerst mee beginnen.’

Van uitkering naar uitkering

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders weet bijna zeker dat de gemeente niet in aanmerking komt voor een Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU), maar toch dient de gemeente hier een aanvraag  voor in. De reden is in feite de ambtelijke bureaucratie. Als er nu namelijk geen aanvraag wordt ingediend voor de MAU, kan de gemeente later ook fluiten naar inkomsten uit een andere rijksoverheidsuitkering, de IAU (Incidentele Aanvullende Uitkering).

‘Burgerpanel moet politieke besluiten kunnen nemen’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De nieuwe gemeenteraadsleden krijgen een eenmalige mogelijkheid om historie te schrijven. Burgemeester Jan Pieter Lokker maakt zich tijdens de coalitieonderhandelingen sterk om een nieuwe vorm van democratie in te voeren. Hij wil ervoor zorgen, dat een burgerpanel zich eerst uitspreekt over gemeentelijke plannen, om zo de draagkracht voor de besluitvorming sterk te vergroten. ‘We moeten de participatiedemocratie invoeren zonder overigens afscheid te nemen van de vertegenwoordigende democratie.
Nu is het nog zo, dat de inwoners eens per vier jaar naar de stembus gaan, waarna 21 mensen vier jaar lang beslissingen nemen over allerlei zaken. Zonder dat die gemeenteraadsleden écht verantwoording hoeven af te leggen aan de 25.000 inwoners. Dit is een hopeloos ouderwets systeem, dat stamt uit 1848 en zorgt ervoor dat in onze tijd het draagvlak voor de politiek snel afkalft. Niemand is echt tevreden over de klassieke manier van besluitvorming, behalve de politiek zelf. ‘Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis, kunde en ervaring van mensen in het dorp. Als die kennis wat vaker en systematischer wordt benut, worden besluiten beter en democratischer. Laat de nieuwe gemeenteraad minder naar binnen gericht zijn, maar meer naar buiten. We moeten meer in gesprek met de mensen over wie het uiteindelijk gaat’, aldus Lokker.
Een dozijn organisaties heeft al contact gezocht met de burgemeester en aangeboden om zijn ideeën verder uit te werken. Zo kan een app ontwikkeld worden, die inwoners kunnen gebruiken om hun mening te geven. Om te voorkomen, dat een klein groepje schreeuwers en reageerders overmatig veel invloed heeft, moet er een burgerpanel komen, bestaande uit circa 750 tot 1.000 mensen, die representatief zijn voor de rest van de inwoners. De burgemeester roept minister Ronald Plasterk op om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor een participatiefonds om bestuurlijke en sociale innovaties mogelijk te maken. ‘Het rijk wil dat gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen en de dingen op een vernieuwende manier gaan doen. Stel dan ook geld beschikbaar aan gemeenten die vernieuwende projecten willen uitvoeren.’
We moeten afstappen van het idee, dat de inwoners zelf niet in staat zijn om voluit mee te kunnen denken en praten. Lokker: ‘Ik heb een groot vertrouwen in de redelijkheid van de mensen in het dorp. Als mensen werkelijk het gevoel hebben dat hun mening er toe doet, en dat er ook wat mee gebeurt, dan nemen ze verantwoordelijkheid. Waneer er werkelijk gevolg gegeven wordt aan wensen en ideeën waar een meerderheid voor is, gaan mensen serieus mee om met een probleem en krijgen ze weer het gevoel dat de straat of de wijk van henzelf is.’
Lokker vervolgt: ‘Het invoeren van de participatiedemocratie betekent overigens niet dat we afscheid moeten nemen van de vertegenwoordigende democratie. De inwoners kunnen hun mening geven over zaken als de ‘Strandnota’, het toeristisch beleid en zaken die de leefbaarheid en veiligheid van buurt en wijk aangaan. De mening van het burgerpanel vormt de basis voor het beleid dat vervolgens ontwikkelt wordt.’ De gemeenteraad moet bij een ruime meerderheid van een burgerpanel over een onderwerp, dit advies opvolgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Een ruime meerderheid is wel een vereiste, zo stelt Lokker: ‘Zo voorkom je dat kleine belangengroepjes allerlei plannen kunnen tegenhouden. Het gaat tenslotte om het algemeen belang. Nu is het meestal zo, dat de politiek haar mening in de fractievergaderingen al gevormd heeft en worden opvattingen nauwelijks beïnvloedt in commissie- en raadsvergadering.
Lokker besluit: ‘De burger is slimmer en mondiger geworden en moet in de participatiesamenleving steeds meer dingen zelf gaan doen. Maar over het beleid zelf heeft hij niets te zeggen. Als je mensen oproept om mee te doen en verantwoordelijkheid te dragen, moet je hen ook de verantwoordelijkheid geven om mee te beslissen. Zo niet, dan nemen mensen op den duur afscheid van de politiek. Want als de politiek geen aansluiting zoekt bij de inwoners, wordt het een eiland binnen de gemeente. Uiteindelijk gaan burgers zich dan organiseren en gaan ze in eigen straat en wijk de dingen zelf regelen.’
De burgemeester wil voor zijn vertrek eind dit jaar een stappenplan opzetten om de participatiedemocratie in Noordwijk in te voeren. ‘Ik probeer het nieuwe gemeentebestuur ervan te overtuigen dat ze deze kant uit moeten. De politiek heeft de inwoners een maand lang doodgeknuffeld en gezegd dat ze de allerbelangrijkste personen in hun leven zijn. Als de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk wil delen met de inwoners gaan we het experiment aan door het instellen van een digitaal burgerplatform dat medebeslissingsrecht krijgt over gemeentelijke plannen.’

Sloopterrein afgesloten door asbestgevaar

WOUBRUGGE – De Kruisweg 2-6B is dinsdag 25 maart volledig  afgezet. De gemeente heeft geconstateerd, dat de eigenaar zonder vergunning sloopwerkzaamheden zijn uitgevoerd en dat er illegaal asbesthoudend materiaal is afgevoerd. Wethouder Jan Uit den Boogaard vertelt over dit collegebesluit.
De wethouder: ‘De eigenaar is zonder sloopvergunning gaan slopen en heeft asbesthoudend maeriaal afgevoerd. Er is een algeheel verbod op het terrein, om dat te betreden en daarmee is het een strafrechtelijk traject geworden. Als de eigenaar verder wil slopen, moet er een saneringsplan komen. Deze zaak is nu in handen van de milieupolitie.’ Zodra de eigenaar het zegel van de afsluiting verbreekt, loopt hij het risico om maximaal twee jaar de gevangenis  in te moeten. Ook hangt hem dan een dwangsom van 200.000 euro boveen het hoofd.
Het college heeft eveneens het vermoeden, dat er andere zaken illegaal zijn uitgevoerd. Uit den Boogaard: ‘Er lijkt asbesthoudend materiaal langs de Zwetweg in Woubrugge gedumpt te zijn. Dat spul lijkt op het asbesthoudend materiaal wat in de woning aanwezig was. De milieupolitie onderzoekt dit.’

De Akkers is gewijzigd

ROELOFARENDSVEEN - Het plan ‘De Akkers’ is vorige week donderdag gepresenteerd aan de omwonenden. Met drie groepjes mensen is gekeken naar de uitwerking ervan. De omwonenden wezen met name op enkele  weggetjes die iets opgeschoven moeten worden, zodat deze doorgangetjes niet vlak langs hun huizen zouden gaan. Wethouder Jan Uit den Boogaard laat weten over deze bijeenkomst. ‘Het verliep heel positief en we hebben gekeken naar verbeteringen in het plan. Een van de drie geplande speelplaatsjes gaan we verschuiven, zodat die niet vlak voor het raam van één van de omwonenden komt te liggen.’

Geen noord-zuid verbinding Braassemerland

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft een nieuw verkeersstructuuurplan (VSP) vastgesteld. Ten opzichte van het oude plan is veel hetzelfde gebleven, maar ook zijn een aantal zaken gewijzigd. De nieuwe gemeenteraad moet nog haar oordeel geven over het VSP.
In het oude plan werd nog gesproken over de aanleg van nieuwe infrastructuur voor de ontwikkeling van Braassemerland. Inmiddels is de oost-west verbinding (Braassemdreef) op een haar na klaar, maar het college ziet af van het aanleggen van de noord-zuid verbinding. De reden hiervoor is, dat het zuidelijke deel van Braassemerland de komende jaren niet ontwikkeld wordt. Doordat deze verbinding komt te vervallen, blijft de Kerkweg open voor alle verkeer, met uitzondering van vrachtwagens. Ook blijft hierdoor de Floraweg de meest belangrijke route voor het afwikkelen van het verkeer. Een maximum snelheid van 50 kilometer per uur is daarom gewenst. Een mogelijke nieuwe verbinding tussen de Floraweg en Zuideinde zou capaciteitsproblemen op het Noordeinde en Zuideinde verminde-ren. In de toekomst zal gekeken moeten worden of dit een mogelijkheid is.
Ook de geplande knip op het Westeinde wordt verplaatst; naar de westkant van het Westeinde, vlak bij de aansluiting Alkemadelaan. Deze knip zorgt niet voor een verbinding voor  auto’s op de Braassemdreef. Voorlopig wordt het busverkeer niet geïntensiveerd, zo verwacht wethouder Jan Uit den Boogaard. Hij sprak over de door velen gewenste verbetering van buslijn 56: ‘Als Braassemerland voor meer dan de helft ontwikkeld is, zou dat voldoende klandizie moeten opleveren om de bus er doorheen te laten lopen.’

Geen gevelisolatie

ROELOFARENDSVEEN – Een bewoonster aan de Langeweg komt niet in aanmerking voor subsidie voor het isoleren van haar woning. Zij had er op gerekend dat haar woning in aanmerking kwam voor een landelijk gevelisolatieproject, maar in 2012 besloot het college van burgemeester en  wethouders om de Langeweg aan te wijzen als 30 kilometerzone. En daarmee voldeed de woning niet meer aan de landelijke eisen voor een gesubsidieerde uitvoering van de gevelisolatie. De vrouw ging tegen dit besluit in beroep, maar haar bezwaar is afgewezen door de bezwaarschriftencommissie Leiden. Het college heeft dit besluit over genomen. De vrouw kan nog wel tegen dit besluit in beroep gaan.

Jackpot voor Kaag en Braassem Promotie

KAAG EN BRAASSEM – Het totale gemeentelijke budget voor recreatie en toerisme bedraagt 55.000 euro per jaar. Van dit bedrag gaat dit jaar maar liefst 45.000 euro naar de stichting Kaag en Braassem Promotie. Om het restantbedrag van 10.000 euro, of een deel ervan, moeten andere initiatiefnemers vechten, bijvoorbeeld als het gaat om het NRE, het Kaagmuziekfestival of initiatiefnemers die bijvoorbeeld een wandelpad willen aanleggen. Later dit jaar ondertekent de stichting Kaag en Braassem Promotie een ‘meerjaren marketingstrategie’ voor de periode tot en met 2018.

Nieuwe bedrijfswoning

LEIMUIDEN – Een ondernemer krijgt de mogelijkheid om een bedrijfswoning te realiseren op het perceel Noordeinde 112. Het gaat hier om een sportschool en de eigenaar wil er graag boven wonen. Ondanks een negatief ambtelijk advies gaat het college van burgemeester en wethouders hier toch mee akkoord. Wethouder Jan Uit den Boogaard stelt: ‘Het is in een woonlint en heeft geen precedentwerking. De benedenetage is en blijft een bedrijf. Daar mag in de toekomst niet gewoond worden.’

Nieuwe straatnaam

RIJPWETERING – Het dorp is een nieuwe straat rijker. Helemaal aan het eind van de Poeldijk staat een bedrijfsgebouwtje/recreatiewoning en de wet schrijft voor, dat ieder gebouw een straatnaam en nummer krijgt. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot een passende straatnaam voor het pad naar deze recreatiewoning: de Leendert de Boerspolder. Deze naam is ontleend aan het gelijknamige eilandje.

Weigering steiger geeft problemen

JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Je hebt een plan om een steiger aan te leggen aan de Vierambachtsweg 35D en de gemeente is enthousiast over dit plan. Binnen de kortste keren wordt een vergunning afgegeven en als initiatiefnemer wil je direct aan de slag met de vijver. Tot er plotseling  een bericht komt van diezzelfde gemeente, dat ze vergeten waren te melden, dat ook de provincie Zuid-Holland nog toestemming moet geven voor de komst van die vijver. Foutje, bedankt.
En de provincie ziet de komst van die  steiger helemaal niet zitten. Hierdoor heeft de aanvrager kosten gemaakt voor het betalen van de leges, terwijl hij de uiteindelijk afgegeven omgevingsvergunning waardeloos blijkt te zijn. De aanvrager heeft daarom gevraagd aan de commissie voor de bezwaarschriften, of hij het geld voor de legeskosten terug kan krijgen. Hij krijgt echter maar deels  zijn zin; slechts 25% wordt terugbetaald. Dit gebeurt op basis van de wet, die bepaald, dat een kwart van de leges ‘gerestitueerd wordt indien de vergunning wordt ingetrokken binnen 26 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning’.
Kon de gemeente nou niet coulanter zijn tegenover deze aanvrager, tevens belastingbetaler binnen onze gemeente? Immers, hij heeft kosten moeten maken voor het aanvragen van de omgevingsvergunning op basis van foutief verstrekte informatie door de gemeente. Wethouder Jan Uit den Boogaard is onverbiddelijk: ‘We willen geen precedentwerking. Als je af gaat wijken van de regels, kan het heel snel leiden tot individuele keuzes. Meneer kan gewoon in beroep gaan tegen dit collegebesluit.’

Wethouder gaat voor zorgboerderij

KAAG EN BRAASSEM – Wethouder Jan Uit den Boogaard neemt binnenkort afscheid van de politiek, maar dat wil niet zeggen dat hij achter de geraniums gaat zitten. Hij is verstandig genoeg om niet actief te worden als ‘adviseur’ en ‘belangenbehartiger’ van welke instantie ook richting de gemeente. Maar wel gaat hij zich inzetten voor de stichting MAN (Man, Animals, Nature).
 
Hierover stelt Uit den Boogaard enthousiast: ‘Dat is een stichting om zorgboerderijen op te richten. Mensen die er achter zitten hebben redelijk veel geld, maar weten niet hoe je een agrarisch bedrijf moet runnen. Deze stichting wil boerderijen beheren, met vee en waar alternatieve energie opgewekt wordt. Ze zijn verschrikkelijk enthousiast. Ik ben er sinds vorig jaar juni bij betrokken en ben nu bestuurslid. De stichting is gevestigd in Den Haag en het eerste voorlopige koopcontract is ondertekend om een zorgboerderij op te richten in de regio Leidschendam-Nootdorp.

Cijfers Grex Drechthoek naar Raad van State

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is gezwicht en heeft onder grote druk besloten om grondexploitatiecijfers voor Drechthoek toch maar te overhandigen aan de Raad van State. De huidige grondeigenaren zeggen namelijk dat de cijfers niet kloppen van de door de gemeente berekende  explotiaite. De Raad van State wil bekijken of de cijfers wel kloppen en heeft de gemeente opdracht gegeven om deze cijfers binnen één week te verstrekken.  Wethouder Jan Uit den Boogaard: ´Als we de cijfers niet geven, kunnen we er van uitgaan dat er een vernietiging van het besluit komt. Deze cijfers zijn onder behoorlijke druk afgegeven.´

Column

Winnaars
U hebt gekozen, beste columnlezer, en samen met de overige kiezers bepaald dat PRO Kaag en Braassem de grootste partij is geworden van de gemeente. PRO is oorspronkelijk opgezet door PvdA-aanhangers, maar is in korte tijd uitgegroeid tot een brede beweging die steun vindt onder alle lagen van de bevolking. Getuige het landelijke verlies van de PvdA is de overstap van wethouder Floris Schoonderwoerd en de zijnen van zijn oude partij naar PrO niets minder geweest dan een politieke meesterzet.
Een andere winnaar, al is het op een iets bescheidener niveau, is D66. Deze partij was niet vertegenwoordigd in de gemeenteraad, maar onder aanvoering van Roel Terraneo hebben vrijwilligers zich ingezet, om ook de Kaag en Braassemse kiezers warm te maken voor hun partij. De landelijke groei van D66 heeft Terraneo en zijn partijgenoten ongetwijfeld flink geholpen, maar desalniettemin verdient ook deze partij de felicitatie.
En waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. De kiezers waren keihard in hun oordeel over de VVD en het CDA. De afgelopen vijf jaren had de VVD nog een comfortabele vier zetels, maar dat aantal is gehalveerd tot twee. Hiermee is de VVD verworden tot een partij die in de marge van de politiek moet opereren. En is het nog maar de vraag of zij als –waarschijnlijke - oppositiepartij veel kunnen bereiken.
Samen Voor Kaag en Braassem was vijf jaar geleden ‘hot’ en stond op zeven zetels. De rozengeur rond deze partij is echter verdwenen als sneew voor de zon en zij leden een verlies van twee zetels en hielden er vijf over. Ondanks het feit dat in heel Nederland bijna alle lokale partijen flink wonnen. Een dubbel verlies dus voor SVKB.
De druiven waren wel heel zuur voor het CDA. Deze partij kelderde van zeven naar vier zetels en die uitslag bracht fractievoorzitter Karin van der Kaaden ertoe, dat ze twijfelde of ze nog door zou gaan in de politiek. Ja, beste columnlezer, politiek is een mooi vak, maar bikkelhard. Vandaag ben je de held en de winnaar, maar achter je rug worden de messen al geslepen om je neer te sabelen. En er is geen politicus die dat lot ontloopt.

Dierenpension Pocahondas blijft in gemeente

JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN – In Bilderdam was Dierenhotel Pocahondas niet meer gewenst. Onder druk van de omwonenden moesten de eigenaren een andere locatie uitzoeken. De eerste optie in Nieuw Vennep verviel, omdat er geen overeenstemming gevonden kon worden over de grondprijs. Maar nu lijkt het er op dat pension Pocahondas mag verhuizen naar de Herenweg 33. Een principeaanvraag is ingediend en het college van burgemeester en wethouders stemde hier vorige week mee in. Het huidge dierenpension in Bilderdam moet op 1 juli van dit jaar de deuren gesloten hebben, op straffe van een dwangsom van 200.000 euro.
De initiatiefnemers willen het nieuwe pension het liefst niet conventioneel bouwen, maar op een manier zodat de geluidsoverlast voor de omgeving beperkt blijft en de ruimtelijke kwaliteit er niet onder leidt. Ze willen een enkellaags, halfverdiept pension realiseren met een grasdak zodat de naastgelegen loodsen ook wat meer gemaskeerd worden. De nieuwe locatie wordt groter dan de huidige locatie, omdat het bedrijf onlangs ook één van de weinige ´justitiële opvanglocaties´ is geworden. Volgens de gemeente bestaat er door die opvang en de lokale werkgelegenheid ook een maatschappelijk belang voor het behoud van het bedrijf.
Wethouder Jan Uit den Boogaard laat opgetogen weten: ´Er is overleg geweest met de naastgelegen buren en zij hebben geen bezwaar. Ons college is hier erg blij mee. Het voldoet aan een behoefte. Ze stellen ook SWA mensen te werk en zijn heel actief in MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, JD).´ Het huidig bedrijf aan de Heereweg 33, een zeilmakerij, wordt beeindigd.

Dokken voor trailerhelling

WOUBRUGGE -  De gemeente gaat een trailerhelling aanleggen op de Woudsedijk Zuid. Het geld hiervoor is grotendeels afkomstig van Europese subsidies. Wel draagt de gemeenete 27.556 euro bij aan de trailerhelling en de naastgelegen passantensteiger. Het beheer en onderhoud van de trailerhelling wordt de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de dijk, maar de helling zelf blijft eigendom van de gemeente. De helling komt vlak bij de locatie waar vorig jaar een TOP (Toeristisch Overstap Punt) is gerealiseerd.

Energiecooperatie ziet het licht

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het voormalig gemeenteraadslid Job Grovenstein richt samen met een groepje mensen een energiecooperatie op. In steeds meer steden en dorpen komen initiatieven om zelf groene energie te gaan opwekken. Het is duurzaam en een aanzet voor een regionale economie.
Grovenstein stelt: ´Zonnepanelen zijn vaak de snelste en eenvoudigste vorm om dit te doen. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-energie en de investeringen kunnen voor sommige mensen best hoog zijn. Samen investeren in een energie productie coöperatie is dan de uitkomst.´
Huishoudens die via een coöperatie gaan investeren in een zonnepanelenproject krijgen volgens Grovenstein korting op de energiebelasting die zij thuis betalen, namelijk 7,5 cent exclusief BTW (incl. 9,07 cent) voor elke kWh (kilowattuur) dat hun zonnepaneel produceert. ´Daarmee worden grotere projecten mogelijk´, aldus Grovenstein, die de energiecooperatie samen met Cees de Lange uit Woubrugge realiseert. ´In principe is er al voldoende m2 dak beschikbaar, maar we zoeken nog potentiele leden die willen deelnemen.´
De initiatiefnemers willen een informatieavond organiseren om meer details te verstrekken over hoe mensen hun eigen duurzame energie kunnen opwekken op andermans dak. Wie deze informatieavond wil bezoeken, kan een mail sturen naar: jobgrovenstein@live.com.

Onderzoek voetgangerscijfers

ROELOFARENDSVEEN – De gemeente is in gesprek met de Vereniging van Eigenaren van Veenderveld (VVE) over de veiligheid van de voetgangers die van de bushalte richting Veenderveld moeten lopen. De gemeente heeft gevraagd aan de VVE om concrete cijfers te verstrekken, zodat duidelijk wordt of het iedere dag om vijf, tien of  honderd voetgangers gaat. Deze getallen worden binnenkort aan de gemeente geleverd, waarna een nieuw gesprek zal plaatsvinden. Dit maakte wethouder Jan Uit den Boogaard donderdag 20 maart bekend.

Oplossing fietsenstalling nabij

ROELOFARENDSVEEN  - De illegale fietsenstalling bij het gebouw Roelofstaete blijft de bestuurlijke gemoederen bezig houden. Het is het college van burgemeester en wethouders  niet gelukt om deze kwestie vóór de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart op te lossen. Wethouder Jan Uit den Boogaard vertelde donderdag 20 maart over de laatste stand van zaken: ´We zijn met de Vereniging van Eigenaren in gesprek om te kijken of de fietsenstalling op een andere plek geplaatst kan worden. Zulke gesprekken verlopen in principe eerst ambtelijk. Het was een goede zet van de Vereniging van Eigenaren om de politiek in te schakelen, want de politiek heeft ons gevraagd om een oplossing te zoeken voor de senioren. We hebben een mogelijke oplossing aangeboden, waarover de Vereniging van Eigenaren zich nu intern over beraad.´

Alliander mag niet uitbreiden

KAAG EN BRAASSEM – Alliander N.V. wil uitbreiden naar de Duitse markt. Maar dat gaat niet gebeuren, als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt. Nederlandse gemeenten zijn aandeelhouder van Alliander en zij moeten toestemming geven voor deze expansie.
 
Kaag en Braassem vertegenwoordigt een aandelenpercentage van minder dan 1%. Het college vindt de uitbreiding naar Duitsland geen goed idee, zo laat wethouder Jan Uit den Boogaard weten. ‘Wij vinden niet dat je met publiek geld moet investeren in Duitsland. Voordat je dat doet, moet je eerst Alliander nog verder verzelfstandigen. Wij vinden dat je geen risico’s moet lopen met investeringen van publiek geld in het buitenland. Anders kun je ook wel gasleidingen naar rusland aanleggen.’

Mollers weigert raadszetel

LEIMUIDEN – Hij stond op de lijst van PRO Kaag en Braassem en kreeg 233 voorkeurstemmen. Toch besluit Koen Mollers om geen zitting te nemen in de gemeenteraad. Hij stond op nummer tien van de kandidatenlijst, maar weigert te voldoen aan de wens van honderden inwoners om hen te vertegenwoordigen.
Volgens eigen zeggen wilde hij niet in de gemeenteraad. ‘Ik stond op plek tien van de kieslijst van PRO. Ik heb aangegeven dat ik ook niet hoger op de lijst wilde, want plek tien leidt in principe niet tot een zetel in de gemeenteraad. Dankzij voorkeursstemmen is dit wel gelukt. Na lang wikken en wegen heb ik moeten besluiten om de zetel niet te aanvaarden. Ik wil graag op de achtergrond mijn partijgenoten ondersteunen, zoals ook steeds mijn intentie is geweest.’ De plaats van Mollers wordt nu ingenomen door Ilse van der Poel, die in eerste instantie niet was gekozen.

Winnaars en verliezers spreken zich uit

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De kiezers hebben gesproken en het eindoordeel is, dat PRO de grootste partij van de gemeente is geworden. Met zeven zetels gaat PRO-lijsttrekker Floris Schoonderwoerd de onderhandelingen in met de vier overige partijen. Samen Voor Kaag en Braassem (SVKB) zakte van zeven naar vijf zetels en het CDA ging omlaag van zeven naar vier zetels. Ook de VVD verloor en werd gehalveerd tot twee zetels. Met de komst van PRO is de PvdA verdwenen uit de raad. D66 is net als PRO een nieuwe binnenkomer en mag met drie gemeenteraadsleden de belangen van de inwoners vertegenwoordigen.
Schoonderwoerd spreekt van een ‘overweldigende uitslag. We hadden vijf verwacht, hoopten op zes en bij het horen dat we zeven raadszetels kregen, voelden we onze verantwoordelijkheid. Onze boodschap van een veranderende wereld is over gekomen. We zetten in op een andere structuur en denken tot samenwerking te kunnen komen met andere partijen.’ De onderhandelingen zullen niet lang duren, zo lijkt het: ‘Er zijn niet ontzettend veel verschillen in de inhoud van de partijen.’
Roel Terraneo (D66) laat weten, dat hij drie zetels had verwacht. ‘We zijn er heel tevreden mee. Naast PRO zijn we de winnaars in Kaag en Braassem.’ Zijn partij is bereid om coalitieverantwoordelijkheid te nemen, afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen. ‘We gaan laten zien dat D66 dé partij is en dat we zullen groeien.’
De partij die het meest verloor was het CDA en lijsttrekker Karin van der Kaaden is begrijpelijkerwijs erg teleurgesteld. ‘Ik dacht dat Braassemerland een rol heeft gespeeld in de uitslag, maar ons grootste verlies zit aan de voormalige Jacobswoudese kant. De meeste nieuwe stemmers daar gingen voor PRO. Zij profiteerden hiervan, maar ook van de hoge opkomst.’ Vier zetels valt haar ontzettend tegen: ‘Je hoopt op zes of vijf zetels en dan is vier een zwaar gelag, als je dat afzet tegen de tijd en energie die we de afgelopen vijf jaren er in hebben gestoken.’
Ook SVKB heeft twee zetels verloren. Lijsttrekker Petra van der Wereld laat weten: ‘Ik ben tevreden met de uitslag. Gezien het feit  dat een nieuwe partij altijd veel stemmers trekt, is het logisch dat PRO en D66 een aantal zetels hebben veroverd. Wij hebben gewoon een goed verkiezingsresultaat neergezet. Over het grote geheel hebben wij in totaal tussen de 100 tot 200 stemmen minder gekregen dan 5 jaar terug. En dat is een prachtige uitslag. Wij hebben onze stemmen echt gekregen door ons verhaal, waar wij voor staan en waar wij voor gaan.’
De VVD  heeft nog maar twee zetels over. Yvonne Peters reageert: ‘In de afronding pakte het zetelaantal voor ons heel onhandig uit en dat was teleurstellend. Het verlies is te wijten aan allerlei oorzaken, waaronder de landelijke trend. We hebben verantwoordelijkheid genomen met Brassemerland en het niet doorgaan van het centrumplan. We hebben iets meer stemmen gehaald dan vijf jaar geleden. Alleen is de opkomst hoger geweest en hebben die extra nieuwe stemmers niet voor ons gekozen.’ Ze blijft actief in de politiek: ‘Ik heb overwogen om mijn conclusies te trekken, maar ik heb zelf bijna 600 stemmen gehaald. Dat vind ik een basis om verder te gaan. Het is niet in het belang van de partij als ik of wie dan ook zal opstappen.’

Bouwen langs de Greveling

LISSE – Het terrein tussen ´La Cascade´ en de Mandenmakerskade, langs de Greveling, wordt ontwikkeld. Het college van burgemeester en wethouders stemde er dinsdag 18 maart mee in om mee te werken aan het bouplan om er vijf woningen te realiseren. Met deze ontwikkeling pakt bouwbedrijf G.J.van der Hulst het laatste gedeelte op vavn de transformatie naar woningbouw van het bedrijventerrein aan de Greveling. Wel moet het bouwbedrijf nog twee percelen in dat gebied aankopen, om de bouwplannen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Gouden tijden Stek zijn voorbij

JOEP DERKSEN
LISSE – De tijd is voorbij dat wooncorporatie Stek zich met allerlei zaken bezig houdt, die niet direct te maken hebben met het behoud en onderhoud van de woningen. Leefbaarheidsprojecten om de buurt op te knappen zijn mooi en aardig, maar toch vooral een taak van de gemeente, zo liet directeur Hans Al donderdag 20 maart weten. Hij presenteerde het ondernemingsplan 2014 – 2017
De verhuurdersheffing die de rijksoverheid heeft opgelegd aan alle woningbouwcorporaties, treft ook Stek keihard. Dit jaar moet de organisatie, die 6.000 woningen in haar bestand heeft, 4 miljoen euro afdragen en dat bedrag loopt op tot 7 miljoen euro per jaar vanaf 2017. De gouden tijden van weleer zijn daarom voorbij en ook Stek moet de broekriem flink aanhalen. Daarom is voor het ondernemingsplan goed gekeken naar de zaken waaraan wel en geen geld wordt uitgegeven.
Door de verhuurdersheffing en saneringsheffing stijgen ook de huurprijzen sterk en Stek moet goed kijken naar haar ‘operationele kosten’. Huurders zullen de gevolgen van de heffingen merken. Nu woont 14% van de huurders in een woning voor minder dan 375 euro per maand. In 2020 lukt dit nog maar 5% van de huurders. Al: ‘Als we woningen opnieuw op de markt brengen, zit er geen enkele onder de huurprijs van 375 euro. Dat is het effect van het huurbeleid dat wij gaan voeren. De prijzen voor die woningen die opnieuw op de markt komen (omdat de oude huurders vertrekken, JD), liggen gemiddeld 100 euro hoger dan wat op dit moment gebruikt wordt.’
De corporatie gaat zich alleen nog richten op het beheer van sociale duurwoningen. Maatschappelijk vastgoed wordt veel minder snel gekocht, al wil Stek de komende tien jaar nog wel circa 900 nieuwe woningen bouwen. Aan de andere kant wil het bedrijf ook circa twintig bestaande woningen per jaar verkopen aan de eigen huurders. ‘Oud voor nieuw’, zo heet dat in bestuurderstermen. Tot 2020 wordt bij 1.500 Stek-woningen groot onderhoud of verbeteringswerkzaamheden verricht. Door te investeren in energiezuinigheid hoopt Stek op termijn geld te verdienen.
Ook de overige kosten worden onder de loep genomen: ‘Als organisatie willen we dat de bedrijfskosten 10% lager worden. Door andere vormen van dienstverlening en het terugbrengen van overbodige acties. Gaat Al dus zijn eigen salaris verlagen met 10%, om het goede voorbeeld te geven? ‘Nee. Mijn salaris past binnen de regelgeving.Ik ben  niet zielig, maar ik krijg al jaren geen salarisverhoging, dus door de inflatie ga ik er per jaar 2% op achteruit.’
De komende jaren wil Stek meer samenwerken met gemeenten, huurders en zorgorganisaties. Zo moeten kosten worden teruggebracht, maar ook kunnen nieuwe ontwikkelingen worden ingezet. Al: ‘Wij zouden een rol kunnen spelen in signalering van huurders die licht gaan dementeren en die zorgvragen krijgen. We kunnen dan een goede link leggen naar een zorginstelling. We gaan met elkaar sociale wijkteams maken en zetten een platform op. Het biedt ook de mogelijkheid om andere instellingen te laten meebetalen ; zij hebben er baat bij, op het moment dat zij zien dat zij eerder bij mensen thuis komen en ze sneller kunnen verzorgen.’

Veel raadsleden zijn geen stemmentrekkers

JOEP DERKSEN
LISSE – Een aantal gemeenteraadsleden heeft de afgelopen vier jaar niet echt indruk gemaakt. Dat blijkt uit het overzicht van de voorkeurstemmen, die donderdag 20 maart bekend werd gemaakt.
Zo haalde gemeenteraadslid Bas van Riel (D66) slechts één stem. Evenveel als zijn partijgenoot en provinciaal fractievoorzitter Geertjan Wenneker. Ook Cor van Dijk, gemeenteraadslid tot deze week, deed het niet veel beter; hij scoorde negen stemmen. Zelfs de charismatische fractievoorzitter Cees Verburg deed het niet best; slechts 62 mensen dankten hem voor al zijn werk door op Verburg te stemmen.
Voor de PvdA zaten tussen 2010 een 2014 fractievoorzitter Dolf Kistemaker en partijgenoot Bert Verdoes in de gemeenteraad. Kistemaker kreeg 15 stemmen, net iets meer dan Verdoes met 12 stemen. Fractievoorzitter Marius Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) was al haast sinds mensenheugenis verbonden aan de SGP. Slechts 16 stemmen vergaarde hij. CDA-fractievoorzitter Joke Vermeulen is twee periodes lang met voorkeurstemmen gekozen. Ze had haar afscheid al aangekondigd en kreeg nu een schamele 18 stemmen. Nog wel iets meer dan voormalige CDA-coryfeeën Jan Kippers (14), Benno Kooij (19), Berna van Amersfoort (9) en Frans Vroomans (5).
Bij Nieuw Lisse is Cees Schrama de naam die het meest opvalt. Hij kreeg slechts 48 stemmen en moet hopen op een wethouderschap van Cees Ruigrok (of Ad van Zelst), zodat hij alsnog in de gemeenteraadsstoel kan plaatsnemen. Bij de VVD waren er meerdere raadsleden die ondermaats presteerden. Valentina Tsjebanova, de nummer 3 op de lijst, kreeg slechts 55 stemmen. Dat aantal is nog altijd meer dan haar fractievoorzitter Marianne Entrop (43) en voormalig fractievoorzitter Willem Loos (20), die beide hun afscheid hebben aangekondigd. Overigens scoorde Loos nog wel beter dan citymanager Harry Duivenvoorden (19) en Han Beelen (15 stemmen).

Zorgboerderij in Zwanendrift

LISSE – Een woon-/zorgboerderij aan de Laan van Rijckevorsel 16. Het college van burgemeester en wethouders stemde dinsdag 18 maart in met dit principeverzoek. De monumentale boerderij Zwanendrift mag voor dit doel aangepast worden; de ene kant van het gebouw wordt omgebouwd tot een woning voor één gezin en in de rest van het pand komt een zorgboerderij, waar vijf bewoners met een verstandelijke beperking dag en nacht zorg krijgen. Ook kunnen andere mensen met een verstandelijke beperking de zorgboerderij bezoeken.
 
Met name voor thuiswonende kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders kan deze zorgboerderij een uitkomst zijn. De ouders worden even ontlast  en de doelgroep geniet van de omgang met dieren op de kinderboerderij. Ook leren de bewoners en bezoekers hoe je boodschappen moet halen, contacten legt met buurtbewoners en voor hen werkzaamheden verricht, indien gewenst. Het college stemt in met een wijziging van het bestemmingsplan van de monumentale boerderij, om de plannen mogelijk te maken. Een woon-/zorgboerderij past in het coalitieprogramma 2010-2014. Voor zorgbehoevenden en mensen met een beperking moet er een passend aanbod van woonvormen zijn met daarop afgestemde zorg- en dienstverlening. Wel moet het achterliggende grasland, ‘het landje van Schrama’, bereikbaar blijven via de Laan van Rijckevorsel.

‘Burgerpanel moet politieke besluiten kunnen nemen’

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De nieuwe gemeenteraadsleden krijgen een eenmalige mogelijkheid om historie te schrijven. Burgemeester Jan Pieter Lokker maakt zich tijdens de coalitieonderhandelingen sterk om een nieuwe vorm van democratie in te voeren. Hij wil ervoor zorgen, dat een burgerpanel zich eerst uitspreekt over gemeentelijke plannen, om zo de draagkracht voor de besluitvorming sterk te vergroten. ‘We moeten de participatiedemocratie invoeren zonder overigens afscheid te nemen van de vertegenwoordigende democratie.
Nu is het nog zo, dat de inwoners eens per vier jaar naar de stembus gaan, waarna 21 mensen vier jaar lang beslissingen nemen over allerlei zaken. Zonder dat die gemeenteraadsleden écht verantwoording hoeven af te leggen aan de 25.000 inwoners. Dit is een hopeloos ouderwets systeem, dat stamt uit 1848 en zorgt ervoor dat in onze tijd het draagvlak voor de politiek snel afkalft. ‘Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis, kunde en ervaring van mensen in het dorp. Als die kennis wat vaker en systematischer wordt benut, worden besluiten beter en democratischer. Laat de nieuwe gemeenteraad minder naar binnen gericht zijn, maar meer naar buiten. We moeten meer in gesprek met de mensen over wie het uiteindelijk gaat’, aldus Lokker.
Om te voorkomen, dat een klein groepje schreeuwers en reageerders overmatig veel invloed heeft, moet er een burgerpanel komen, bestaande uit circa 750 tot 1.000 mensen, die representatief zijn voor de rest van de inwoners. De burgemeester roept minister Ronald Plasterk op om een ‘participatiefonds’ in te stellen. ‘Ik heb een groot vertrouwen in de redelijkheid van de mensen in het dorp. Als mensen werkelijk het gevoel hebben dat hun mening er toe doet, en dat er ook wat mee gebeurt, dan nemen ze verantwoordelijkheid en krijgen ze weer het gevoel dat de straat of de wijk van henzelf is.’
Lokker: ‘De mening van het burgerpanel vormt de basis voor het beleid dat vervolgens ontwikkelt wordt.’ De gemeenteraad moet bij een ruime meerderheid van een burgerpanel over een onderwerp, dit advies opvolgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Een ruime meerderheid is wel een vereiste, zo stelt Lokker: ‘Zo voorkom je dat kleine belangengroepjes allerlei plannen kunnen tegenhouden. Het gaat tenslotte om het algemeen belang. Nu is het meestal zo, dat de politiek haar mening in de fractievergaderingen al gevormd heeft en worden opvattingen nauwelijks beïnvloedt in commissie- en raadsvergadering.’
Lokker besluit: ‘De burger is slimmer en mondiger geworden en moet in de participatiesamenleving steeds meer dingen zelf gaan doen. Maar over het beleid zelf heeft hij niets te zeggen. Als je mensen oproept om mee te doen en verantwoordelijkheid te dragen, moet je hen ook de verantwoordelijkheid geven om mee te beslissen.’ De burgemeester wil voor zijn vertrek eind dit jaar een stappenplan opzetten om de participatiedemocratie in Noordwijk in te voeren. ‘Ik probeer het nieuwe gemeentebestuur ervan te overtuigen dat ze deze kant uit moeten. De politiek heeft de inwoners een maand lang doodgeknuffeld en gezegd dat ze de allerbelangrijkste personen in hun leven zijn. Als de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk wil delen met de inwoners gaan we het experiment aan door het instellen van een digitaal burgerplatform dat medebeslissingsrecht krijgt over gemeentelijke plannen.’

‘Ik voel me onveiliger door al die bewaking’

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Voor veel inwoners kan het einde van de NSS-top niet snel genoeg komen. De antitankmuren, blaffende honden, overvliegende helicopters, veiligheidshekken, het afweergeschut en de honderden agenten en veiligheidspersoneel zorgen bij veel mensen voor unheimische gevoelens. De deelnemers aan de NSS top zelf genieten echter met volle teugen.
Zondag 23 maart is het vroeg in de ochtend al een drukte van belang bij de vuurtoren. Bussen vol met honderden Chinezen en hun Nederlandse zakenpartners komen aan, om door het controlepoortje te gaan. Deze zakenlieden volgden in de voetsporen van de Chinese president Xi Jinping en zijn echtgenote Peng Liyuan. Het echtpaar logeert in de Hotels van Oranje en Jaap Liethof verstrekt hier meer informatie over. ‘De Chinese president heeft niet echt speciale wensen, maar zijn staf is zeer voorzichtig in alles.’ Het blijkt, dat er zelfs voorproevers zijn in dienst van de president en ook heeft Xi zijn eigen keukenhulpen meegenomen. Liethof: ‘Wij maken 70% van de maaltijden en zijn mannen bereiden 30% van de gerechten zelf  voor.’
Ondertussen laat Catherine Kingmans haar hond uit in de  buurt van de afzettingen. ‘Ik heb nu vijftig meter gelopen vanaf mijn huis en ben al twintig controleurs tegengekomen. Ik voel me hier niet veiliger door, want normaal leef je  gewoon je leven. Nu krijg ik het gevoel dat ons iets heftigs te wachten staat. Want met dat afweergeschut aan de kust zijn wij het episch centrum.’ Ook Mien Steenvoorde stelt: ‘Ik vind het wel een gedoe en overdreven. Het is Noordwijk niet meer met al die bewakers en agenten. Met ietsje minder mensen was het ook wel goed gegaan.’ Jan de Vreugd is nog duidelijker met zijn kritiek. ‘Dit is toch totale waanzin! De NSS top gaat over veiligheid en wij worden slachtoffer van de Pax Americana. We denken dat we in een democratie leven, maar dit is een soort van dictatuur. Ik voel me geëxcludeerd in mijn eigen dorp.’
De cursus Chinees van de journalist helpt, want de introductiezinnen breken het ijs om met enkele delegatieleden te praten. Sheng Mei geniet van haar bezoek. ‘Dit is een prachtige gemeente en de mensen zijn zeer vriendelijk. We zijn hier om zaken te doen.’ De heer Yang laat weten dat de leden van de Chinese delegatie bijzonder tevreden zijn over de manier waarop ze ontvangen worden. ‘We gaan vandaag zakelijke contracten ondertekenen.’ Voor zakenman Rob Nijman van Bakker Sliedrecht is dit ook een belangrijk evenement: ‘We hebben een maritieme afdeling en zullen de komende tijd een aantal contracten tekenen.’
De delegatieleden lopen door het poortje en verdwijnen vervolgens in een tijdelijk pand, waar scanapparatuur staat. ‘Ze gaan allemaal door het wasprogrogramma’, grapt de toekijkende Wil Reinders. ‘Nog vier dagen en dan is deze poppenkast afgelopen en is het dorp weer van ons.’

Ondernemers genieten van NSS top

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Over het algemeen klagen de ondernemers niet over de gevolgen die de NSS top heeft voor hun verkopen. Zo zijn de vijfsterren hotels volledig afgeboekt; de Amerikaanse president Obama logeert in Huis ter Duin en de Chinese president Xi Jinping verblijft met zijn gevolg in de Hotels van Oranje. In beide hotels mogen deze dagen geen andere gasten verblijven en ook het personeel heeft een grondige screening ondergaan. De verblijfskosten worden opgehoest door de belastingbetalende inwoners van Amerika en China.
Jaap van Duin heeft een pension aan de Golfweg 38. Hij heeft op dit moment geen gasten, maar dat komt volgens hem niet door de NSS top. ‘Het is een slappe tijd, want in deze periode heb je doorgaans geen toeristen. Bovendien hebben de mensen niet het geld om uit te geven aan een vakantieverblijf.’
Jolanda Lanser, samen met haar man eigenaresse van hotel grand café Heeren van Noortwijck, geniet met volle teugen van de NSS top. ‘We zitten helemaal vol en hebben alleen telefoontjes gehad van ongeruste gasten of ze wel kunnen parkeren. Maar we hebben ons eigen parkeerterrein en dat is dus geen probleem.’
De Heeren van Noortwijck geeft ook onderdak aan de leden van de ME. Niet om er te slapen, maar een zaal van de horecagelegenheid wordt gebruikt als uitvalsbasis. De ME-ers gaan via een aparte ingang het gebouw in, zonder de overige gasten te storen. In het restaurant is het op zondagochtend druk. De eigenaresse straalt: ‘Het restaurant loopt beter, omdat de mensen de boulevard niet kunnen bereiken. Wat ons betreft mag de NSS top het hele jaar door hier zijn!’

101 jaren vol met verhalen

 
JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Vorig jaar vierde Riet Verhoef – Gussenhoven haar honderdste verjaardag en zaterdag 22 maart deed ze hier nog een schepje (jaartje) bovenop. Burgemeester Els Timmers kwam voor deze gelegenheid langs om een bos bloemen te overhandigen aan de 101-jarige en gezellig met haar te lachen. Want ondanks haar hoge leeftijd ontgaat Verhoef nog maar weinig.
De in Delft geboren dame verhuisde in 1937 met haar man naar Oegstgeest. Ze was toen 24 jaar. Bijna vijftig jaar lang had ze een gelukkig huwelijk tot haar man haar ontviel. Ze heeft in haar leven veel meegemaakt; twee wereldoorlogen, de opening van het Vredespaleis en de oprichting van de Koninklijke landmacht.
Vorig jaar liet Verhoef nog weten: ‘Het is geweldig om honderd te zijn: ik voel me goed en gezond’. Maar ze heeft een moeilijk jaar gehad, zo laat ze weten. Door een ongelukkige val werd ze enkele maanden in een verpleeghuis opgenomen en moest ze lang revalideren. Pas op 11 februari van dit jaar was ze weer gezond genoeg om in haar eigen bed te slapen. De periode heeft op haar een diepe weerslag gehad. In diezelfde periode kwam ook het verschrikkelijke nieuws dat het qua gezondheid niet goed gaat met enkele van haar naaste familieleden. En hoe fijn Verhoef het ook vond dat haar kinderen en hun partners bij het bezoek aanwezig waren, toch waarde een donkere sluier over het feestelijke moment.
Gelukkig heeft Verhoef veel zaken om van te genieten, onder meer haar tien kinderen, twintig kleinkinderen en 23 achterkleinkinderen. Ook Timmers bracht de lach terug op het gezicht van Verhoef en de 101-jarige liet blijken, dat ze het nieuws nog goed bijhoudt: ‘Ik heb alles in de krant gelezen van wat er het afgelopen jaar is gebeurd!’ Timmers vertelde dat Verhoef de laatste eeuwling plus een jaar is, die zij officieel bezoekt, omdat de burgemeester met haar 65 jaar en twee maanden met pensioen gaat. Verhoef reageerde: ‘U hebt ook de leeftijd om te stoppen!’ Deze opmerking van de vrouw die 36 jaar ouder is, deed Timmers luid schaterlachen.
Het gesprek ging al gauw verder over allerlei zaken. Verhoef liet weten, dat ze graag in Oegstgeest woont en ze haalde herinneringen op aan de tijd dat haar kinderen nog bij haar in huis woonden. ‘Met allemaal een eigen bed!’ Haar familie vindt het geweldig, dat Verhoef ondanks haar 101 jaren nog altijd zelfstandig woont. ‘Ze wordt omringd door goede hulp van de thuiszorg en dat is de reden dat ze hier nog kan wonen.'

Fusie Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep

STREEK - Het Diaconesenhuis gaat fuseren met Rijnland Zorggroep. Hieronder vallen het Rijnland Ziekenhuis, locaties Leiderdorp en Alphen, verpleeghuis Leythenrode en het verzorgingstehuis Oudshoorn. De bestuurlijke fusie vindt waarschijnlijk plaats in juni en volgend jaar komt de juridische fusie.
De verkenning tot samenwerking is begonnen in mei 2013 en het wachten is op toestemming van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Yvon van Egmond, communicatieadviseur van het Diaconessenhuis: ‘Door de fusie kan de patiënt in de toekomst blijven rekenen op goede zorg dichtbij huis. Overheid en verzekeraars stellen steeds meer kwaliteits- en volumenormen aan de zorg. Zonder fusie kunnen we niet aan die normen (blijven) voldoen en zal op termijn bepaalde zorg uit de regio verdwijnen. Daarnaast biedt deze fusie ons de mogelijkheid om onze kennis en ervaring te bundelen.’ Ontslagen worden niet uitgesloten, maar zijn niet het uitgangspunt. Nadat de fusie is afgerond, krijgen de zorginstellingen een nieuwe naam. Deze naam wordt later bekend gemaakt.

Gemeentecentrum lijkt gered

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Het kerkelijk Gemeentecentrum is behouden van de sloop; voorlopig althans. Een nieuw op te richten ‘Platform Dorpscentrum Oegstgeest (PDCO) krijgt tot 1 juli de tijd om aan te tonen dat voldoende organisaties gebruik willen maken van dit gebouw. Deze instanties moeten zich beizg houden met zaken als ‘welzijn’ en ‘zingeving’. Als de PDCO hiertoe in staat is, gaat de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) geen huur vragen aan de PDCO, tot 1 januari 2017. Alleen zaken als gas, water, electriciteits- en verzekeringskosten moeten door de PDCO betaald worden.
Na een onrustige periode, waarin de Kerkenraad van de PGO en een groep gemeenteleden soms lijnrecht tegenover elkaar stonden, drukken beide partijen elkaar nu de hand. Cees de Vissser is voorzitter van de Kerkenraad en hij laat weten: ‘We kunnen het gemeentecentrum niet zelfstandig exploiteren, maar we willen met andere maatschappelijke organisaties, die actief zijn op de gebieden welzijn en zingeving, samenwerken om het gemeentecentrum door te laten gaan als dorpscentrum van Oegstgeest.’
Pieter Hellinga heeft zich met veel andere gemeenteleden hard gemaakt voor het behoud van het gemeentecentrum en hij zal samen met anderen de PDCO oprichten. ‘Wij hadden het gevoel, dat je dit gebouw niet uit handen mag laten vallen. Wij als kerk hebben een prachtigek ans om hier samen met het dorp iets geweldigs van te maken. We krijgen de ruimte om in het dorp draagvlak te vinden en we gaan kijken of we alle steunbetuigingen om kunnen zetten in een platform.’ Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was er brede politieke steun voor het organiseren van een Eigen Kracht Conferentie en Hellinga houdt de politiek aan die toezegging: ‘We nodigen de burgerlijke gemeente uit om dit op te zetten.’
De Visser vult aan: ‘De maatschappelijke partijen moeten zich nu ook in woord en daad laten zien. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Maak van dit gebouw een centrale plaats voor welzijn- en zingevingsactiviteiten. Tot 1 oktober zullen wij het huidige gemeentecentrum open houden en de KIVA kan op de huidige voet doorgaan. Na die datum stellen we het gebouw vrij van huur tot uiterlijk 1 januari 2017, als investering in dit initiatief.’ De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten blijft in ieder geval tot die datum in het pand, omdat met deze instelling contractuele verplichtingen zijn aangegaan.
Met de nieuwe ontwikkelingen stopt de Kerkenraad voorlopig met de gesprekken met projectontwikkelaars om het Gemeentecentrum te verkopen. Maar heeft de initiatiefgroep niet een Pyrrusoverwinning behaald? Immers, als de komende maanden blijkt, dat er niet voldoende organisaties zijn die zich in het Gemeentecentrum willen vestigen, kan de Kerkenraad haar handen wassen  in onschuld en alsnog het pand verkopen. Hellinga: ‘Dit is een zaak voor het hele dorp. Als het er op aan komt en het dorp zegt: we steken geen poot uit, dan is het ook helder. Maar we hebben dan wel helderheid. In ieder geval hebben we nu geen neergaande lijn, maar de mogelijkheid om die neergaande lijn om te buigen. Ik denk dat het wel goed komt.

‘Het is een mooie uitslag’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – D66 is de grote winnaar van de verkiezingen en gaat de coalitieonderhandelingen in als de grootste partij. Een andere winnaar is Lokaal Oegstgeest; de partij die ontstond dankzij Eelke van den Ouweelen, het raadslid dat enkele jaren geleden uit LO (Leefbaar Oegstgeest) stapte. Nu heeft Lokaal Oegstgeest bijna het zelfde aantal zetels als Leefbaar Oegstgeest.
De einduitslag laat een verdeeld dorp zien. D66 kreeg het meeste aantal stemmen en scoorde vier zetels; net zoveel als de VVD, dat één zetel verloor. Grootste verliezers zijn de partijen Progressief Oegstgeest (PrO) en LO; zij duikelden beide van zes naar drie zetels. Het CDA won een zeteltje om ook op drie uit te komen en de twee resterende zetels gingen naar Lokaal Oegstgeest. De Libertarische Partij wist onvoldoende kiezers aan zich te binden om een zetel te scoren.
Lijsttrekker Boris Kocken (D66) is blij: ‘Dit is absoluut boven verwachting. Ik stond er zelf even van te kijken. De winst komt door onze campagne, de gesprekken die we met de mensen hebben gevoerd, maar ook de ontevredenheid bij de inwoners over wat er de afgelopen jaren in Oegstgeest gebeurd is.’ Zijn partij moet met minimaal twee andere partijen een coalitie vormen. Zijn voorkeur is, om dit niet met drie andere partijen te doen, al sluit hij deze optie nog niet uit.
Het CDA is een andere winnaar. Lijsttrekker Marien den Boer spreekt over ‘een mooie uitslag. We hebben zelfs iets meer stemmen dan vier jaar geleden, al hadden we natuurlijk op meer gehoopt.’ Zijn partij is bereid om tot een coalitie toe te treden. ‘Er zijn heel veel combinaties mogelijk en PrO en LO zijn gehalveerd.’ De glimlach van Van den Ouweelen is na enkele dagen nog altijd niet van zijn gezicht verdwenen. ‘We komen uit het niets en zijn bijna even groot als LO. Ik zie bij hen een wat zurige verwarring. We zijn een beetje verrast door het succes van D66, maar de winnaar heeft altijd gelijk. Van den Ouweelen ziet mogelijkheden voor een vierpartijencoalitie: ‘Dan zou er eentje geen wethouder hoeven te leveren. Voor mijn partij is het echter een breekpunt in de onderhandelingen dat noch de zittende wethouders noch de voormalige wethouders De Ridder en Van Oortmerssen terugkomen.’

‘Ik denk dat ik de kiezer te hoog heb ingeschat’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST - De partij die het minst verloren heeft, is de VVD. Met alle slechte peilingen valt de uitslag voor lijsttrekker Vincent Janssen nog mee. ‘Ik ben hartstikke blij met dit prachtige resultaat, want we zijn de tweede partij van Oegstgeest en hebben als coalitiepartij het minste verloren. Dat geeft vertrouwen voor de volgende periode en ik zie absoluut mogelijkheden om met D66 samen te werken. Het meest ideaal zou zijn, als we een coalitie hebben, die een meerderheid heeft van meer dan één stem.
Tim van Tongeren (PrO) feliciteert D66, de partij die zich van PrO afscheidde, maar is tegelijkertijd teleurgesteld over de verkiezingsuitslag. Hoewel zijn partij gehalveerd is, denkt Van Tongeren niet aan opstappen. Hij ziet mogelijkheden voor zijn partij om tot de coalitie toe te treden. Voor de problemen en uitdagingen waar we voor staan zijn redelijk solide meerderheden nodig. Je kunt denken aan vier partijen, of we kunnen een aantal goede afspraken maken met een of meerdere oppositiepartijen. Een gedoogcoalitie is ook een optie.
Simon Vogel (LO) wijt het verlies van zijn partij aan vier oorzaken: de opkomst van D66, de verwarring van kiezers over de namen Lokaal Oegstgeest en Leefbaar Oegstgeest, de collegedeelname van LO en de manier van campagnevoeren. ‘Ik heb misschien te gemakkelijk gedacht dat we goed bezig zijn geweest de afgelopen jaren.’ Hebt u wat dat betreft de kiezer te hoog ingeschat? ‘Ik denk het wel. Althans, Oegstgeest wordt altijd gezien als het dorp waar mensen behoorlijk opgeleid zijn en geïntereseerd in dingen. Maar stemmingen kunnen heel snel wisselen. Er zijn niet zo heel veel mensen die door kijken naar wat de partijen nu werkelijk gedaan hebben.’
Ook LO loopt niet weg voor deelname in een college, maar Vogel laat weten dat zijn partij zich ‘bescheiden’ opstelt. Stapt Vogel op nu zijn partij gehalveerd is? ‘Ik ga niet de vertrouwensvraag stellen in mijn fractie. Ik heb geen signalen gekregen dat het nodig is. We moeten kijken wat de beste toekomst is voor LO en met welke mensen.’

‘Ik heb het respect gemist’

 
JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Burgemeester Els Timmers neemt deze week officieel afscheid van de gemeente. Donderdag 20 maart leidde ze haar opvolger Jan Waaijer rond door het gemeentehuis om hem wegwijs te maken en hem alvast met de belangrijkste personen kennis te laten maken.
De laden heeft de burgemeester al ontdaan van alle papieren documenten, maar de voorzittershamer gaat met Timmers mee naar huis: ‘Ik heb mijn eigen hamer gekregen, maar jij krijgt een nieuw exemplaar’, lacht Timmers, die haar burgemeestersperiode in Oegstgeest begon op 1 november 1998. In haar eerste interview als aankomend burgemeester liet ze weten, dat ze maar voor één periode van zes jaar zou blijven. Dat is toch anders gegaan. ‘Voorafgaand aan mijn herbenoeming vroegen ze mij om niet weg te gaan, omdat we voor een herindelingsvraagstuk zaten. De kinderen zaten op school en het beviel me goed, dus heb ik er nog een periode aan vast geplakt. In 2010 was ik 62 jaar en dan kom je niet in aanmerking voor een burgemeesterspost in een andere gemeente. Ik heb wel rond gekeken, maar er waren meer kandidaten voor de gemeenten die ik leuk vond.’
Als hoogtepunten van haar ‘regeringsperiode’ noemt Timmers het naar Oegstgeest halen van Corpus en het toekennen van een veiligheidsster aan het winkelcentrum. Staat Oegstgeest er nu beter voor dan zestien jaar geleden? Ze heeft met name moeite met de verharding in de politiek. ‘Ik heb af en toe wel het respect voor elkaar gemist. Dat vind ik jammer; die verwilderisering van de samenleving vind ik gewoon  niet goed. Niemand heeft mij op een scheldpartij kunnen betrappen, want als bestuurder ben je een voorbeeld voor anderen.’
Over de grootste teleurstelling van het afgelopen anderhalve decennium is ze duidelijk: ‘Dat ik bij het vorige college tussen 2010 en 2013 niet in staat bleek om er een goed team van te maken. De karakters waren te moeilijk.’
Het afscheid stemt haar ‘weemoedig’ en ze is blij verrast met alle loftuitingen en activiteiten die haar deze weken ten deel vallen. Wat hebt u voor Oegstgeest kunnen betekenen? ‘Ik hoop dat de inwoners zeggen dat we een burgemeester hebben gehad, die onze belangen berhartigde, altijd klaar stond voor ons en zeer toegankelijk was. Ik heb altijd geprobleer Oegstgeest zo goed mogelijk naar buiten te vertegenwoordigen. Maar ik ben slechts een van de schakels in een burgemeestersketen. Na mij komt Jan Waaijer en daarna volgt weer een ander.’
Ze besluit: ‘Het totale werk van het burgemeesterschap gaf me veel voldoening en ik ben graag burgemeester van Oegstgeest geweest. Je moet geen kille bestuurder zijn. Ga voor het belang van de gemeente en niet voor jezelf. Als je van mensen houdt moet je burgemeester worden.’