Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 maart 2014

Gemeentecentrum lijkt gered

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Het kerkelijk Gemeentecentrum is behouden van de sloop; voorlopig althans. Een nieuw op te richten ‘Platform Dorpscentrum Oegstgeest (PDCO) krijgt tot 1 juli de tijd om aan te tonen dat voldoende organisaties gebruik willen maken van dit gebouw. Deze instanties moeten zich beizg houden met zaken als ‘welzijn’ en ‘zingeving’. Als de PDCO hiertoe in staat is, gaat de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Oegstgeest (PGO) geen huur vragen aan de PDCO, tot 1 januari 2017. Alleen zaken als gas, water, electriciteits- en verzekeringskosten moeten door de PDCO betaald worden.
Na een onrustige periode, waarin de Kerkenraad van de PGO en een groep gemeenteleden soms lijnrecht tegenover elkaar stonden, drukken beide partijen elkaar nu de hand. Cees de Vissser is voorzitter van de Kerkenraad en hij laat weten: ‘We kunnen het gemeentecentrum niet zelfstandig exploiteren, maar we willen met andere maatschappelijke organisaties, die actief zijn op de gebieden welzijn en zingeving, samenwerken om het gemeentecentrum door te laten gaan als dorpscentrum van Oegstgeest.’
Pieter Hellinga heeft zich met veel andere gemeenteleden hard gemaakt voor het behoud van het gemeentecentrum en hij zal samen met anderen de PDCO oprichten. ‘Wij hadden het gevoel, dat je dit gebouw niet uit handen mag laten vallen. Wij als kerk hebben een prachtigek ans om hier samen met het dorp iets geweldigs van te maken. We krijgen de ruimte om in het dorp draagvlak te vinden en we gaan kijken of we alle steunbetuigingen om kunnen zetten in een platform.’ Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen was er brede politieke steun voor het organiseren van een Eigen Kracht Conferentie en Hellinga houdt de politiek aan die toezegging: ‘We nodigen de burgerlijke gemeente uit om dit op te zetten.’
De Visser vult aan: ‘De maatschappelijke partijen moeten zich nu ook in woord en daad laten zien. Je moet het ijzer smeden als het heet is. Maak van dit gebouw een centrale plaats voor welzijn- en zingevingsactiviteiten. Tot 1 oktober zullen wij het huidige gemeentecentrum open houden en de KIVA kan op de huidige voet doorgaan. Na die datum stellen we het gebouw vrij van huur tot uiterlijk 1 januari 2017, als investering in dit initiatief.’ De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten blijft in ieder geval tot die datum in het pand, omdat met deze instelling contractuele verplichtingen zijn aangegaan.
Met de nieuwe ontwikkelingen stopt de Kerkenraad voorlopig met de gesprekken met projectontwikkelaars om het Gemeentecentrum te verkopen. Maar heeft de initiatiefgroep niet een Pyrrusoverwinning behaald? Immers, als de komende maanden blijkt, dat er niet voldoende organisaties zijn die zich in het Gemeentecentrum willen vestigen, kan de Kerkenraad haar handen wassen  in onschuld en alsnog het pand verkopen. Hellinga: ‘Dit is een zaak voor het hele dorp. Als het er op aan komt en het dorp zegt: we steken geen poot uit, dan is het ook helder. Maar we hebben dan wel helderheid. In ieder geval hebben we nu geen neergaande lijn, maar de mogelijkheid om die neergaande lijn om te buigen. Ik denk dat het wel goed komt.