Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 maart 2014

Gouden tijden Stek zijn voorbij

JOEP DERKSEN
LISSE – De tijd is voorbij dat wooncorporatie Stek zich met allerlei zaken bezig houdt, die niet direct te maken hebben met het behoud en onderhoud van de woningen. Leefbaarheidsprojecten om de buurt op te knappen zijn mooi en aardig, maar toch vooral een taak van de gemeente, zo liet directeur Hans Al donderdag 20 maart weten. Hij presenteerde het ondernemingsplan 2014 – 2017
De verhuurdersheffing die de rijksoverheid heeft opgelegd aan alle woningbouwcorporaties, treft ook Stek keihard. Dit jaar moet de organisatie, die 6.000 woningen in haar bestand heeft, 4 miljoen euro afdragen en dat bedrag loopt op tot 7 miljoen euro per jaar vanaf 2017. De gouden tijden van weleer zijn daarom voorbij en ook Stek moet de broekriem flink aanhalen. Daarom is voor het ondernemingsplan goed gekeken naar de zaken waaraan wel en geen geld wordt uitgegeven.
Door de verhuurdersheffing en saneringsheffing stijgen ook de huurprijzen sterk en Stek moet goed kijken naar haar ‘operationele kosten’. Huurders zullen de gevolgen van de heffingen merken. Nu woont 14% van de huurders in een woning voor minder dan 375 euro per maand. In 2020 lukt dit nog maar 5% van de huurders. Al: ‘Als we woningen opnieuw op de markt brengen, zit er geen enkele onder de huurprijs van 375 euro. Dat is het effect van het huurbeleid dat wij gaan voeren. De prijzen voor die woningen die opnieuw op de markt komen (omdat de oude huurders vertrekken, JD), liggen gemiddeld 100 euro hoger dan wat op dit moment gebruikt wordt.’
De corporatie gaat zich alleen nog richten op het beheer van sociale duurwoningen. Maatschappelijk vastgoed wordt veel minder snel gekocht, al wil Stek de komende tien jaar nog wel circa 900 nieuwe woningen bouwen. Aan de andere kant wil het bedrijf ook circa twintig bestaande woningen per jaar verkopen aan de eigen huurders. ‘Oud voor nieuw’, zo heet dat in bestuurderstermen. Tot 2020 wordt bij 1.500 Stek-woningen groot onderhoud of verbeteringswerkzaamheden verricht. Door te investeren in energiezuinigheid hoopt Stek op termijn geld te verdienen.
Ook de overige kosten worden onder de loep genomen: ‘Als organisatie willen we dat de bedrijfskosten 10% lager worden. Door andere vormen van dienstverlening en het terugbrengen van overbodige acties. Gaat Al dus zijn eigen salaris verlagen met 10%, om het goede voorbeeld te geven? ‘Nee. Mijn salaris past binnen de regelgeving.Ik ben  niet zielig, maar ik krijg al jaren geen salarisverhoging, dus door de inflatie ga ik er per jaar 2% op achteruit.’
De komende jaren wil Stek meer samenwerken met gemeenten, huurders en zorgorganisaties. Zo moeten kosten worden teruggebracht, maar ook kunnen nieuwe ontwikkelingen worden ingezet. Al: ‘Wij zouden een rol kunnen spelen in signalering van huurders die licht gaan dementeren en die zorgvragen krijgen. We kunnen dan een goede link leggen naar een zorginstelling. We gaan met elkaar sociale wijkteams maken en zetten een platform op. Het biedt ook de mogelijkheid om andere instellingen te laten meebetalen ; zij hebben er baat bij, op het moment dat zij zien dat zij eerder bij mensen thuis komen en ze sneller kunnen verzorgen.’