Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 april 2014

Aanpassing toegangswegen

LISSE – Op meerdere kruisingen worden uitritconstructies aangelegd. Deze zorgen ervoor, dat het voor de verkeersgebruikers duidelijk wordt, dat hier sprake is van wegen met verschillene maximumsnelheden. Het gaat om de kruisingen Ruishornlaan / Brahmsstraat / Meeuwenlaan en de Nassaustraat / Prins Clausplein.
De Ruishornlaan is een weg waar maximaal 50 km per uur op mag worden gereden. Maar op de Meeuwenlaan en Brahmsstraat geldt een maximum snelheid van 30 km.  Bij de Nassaustraat en Prins Clausplein is het snelheidsverschil nog groter: respectievelijk 50 km en 15 km per uur. In het kader van het programma ‘Duurzaam veilig’ worden daarom de verkeersmaatregelen genomen om het onderscheid tussen de hoofdwegen en bijwegen danwel woonerfen duidelijk te maken. De omwonenden en andere belanghebbenden krijgen vier weken de tijd om hun mening te geven over deze verkeersmaatregelen, die in totaal 60.000 euro (exclusief btw) gaan kosten. De provincie Zuid-Holland draagt voor 20.000 euro bij aan de kosten. Overigens zullen de hulpdiensten ook de gevolgen merken van deze zogeheten ‘poortconstructies’. Zij zullen de achterliggende wijken minder snel kunnen bereiken bij calamiteiten, waarin iedere seconde telt. Een ambtelijk stuk laat echter weten: ‘De vertraging is beperkt tot enkele seconden.’