Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 april 2014

‘De democratie wordt verloochend’

JOEP DERKSEN
LISSE – De reikende hand van de coalitiepartijen Nieuw Lisse, D66 en SGP/ChristenUnie werd donderdag 23 april tijdens de gemeenteraadsvergadering keihard afgehakt, neergegooid en vertrapt door de oppositiepartijen. Zelfs coalitieraadslid Ad van Zelst (Nieuw Lisse) was uiterst kritisch over het opgestelde bestuursakkoord.
Fractievoorzitter Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet weten aan de oppositiepartijen, dat zij nog veranderingen en toevoegingen kunnen aanbrengen in de overeenkomst tussen de coalitiepartijen. ‘We willen samen met de oppositiepartijen tot een bestuursakkoord komen.’ Zijn collega Adri de Roon (D66) stelde: ‘Ik kijk er naar uit om (als wethouder, JD) de komende periode met twee nieuwe collega’s aan de slag te gaan. Hopelijk wordt de term ‘opposiite’ de komende periode zo min mogelijk gebruikt.’ Aankomend wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) loofde de harmonie waarmee de onderhandelingen zijn verlopen en het bestuursakkoord is opgesteld. ‘Deze bestuursovereeenkomst is helder en toch geen dichtgetimmerd verhaal. Ik vraag aan de overige partijen: pakken jullie de handschoen op en zijn jullie bereid om de klassieke verhoudingen ‘coalitie-oppositie’ zoveel mogelijk te doorbreken? Ik zie uit naar een helder en onomwonden ja van uw zijde.’
Dit was een mooie droom, maar de politieke werkelijkheid bleek weerbarstiger. Oppositieleider Kees van der Zwet (CDA) hekelde de wens om zo min mogelijk oppositie te hebben: ‘We gaan terug naar het monisme en moeten het dualisme begraven, waarbij er geen tegenstellingen mogen zijn? Zonder wrijving geen glans en dat geldt ook in de politieke arena.’ Hij eiste excuses van informateur Ben Blonk over diens opmerking over een mindere kwaliteit van het oppositie voeren in de afgelopen raadsperiode. Het stoorde Van der Zwet dat het CDA als winnaar en eennagrootste partij niet de mogelijkheid heeft gekregen om deel te nemen aan de coalitie. ‘Soms val je buiten het college als de kleur van je ogen iemand niet aanstaat.’ Over het bestuursakkoord: ‘Wij vinden het bedenkelijk dat onder het mom van burgerparticipatie en een grotere betrokkenheid van de raad, mogelijke geschilpunten binnen het college op het bord van de gemeenteraad gedeponeerd worden. Achteraf kunnen collegeleden dan hun handen in onschuld wassen en zich verschuilen achter een meerderheidsbesluit van die raad.’
Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) feliciteerde de coalitiepartijen met het bestuursakkoord, maar twijfelde aan de stabiliteit van Nieuw Lisse. ‘Hoe consistent ben je als je met drie wethouderskandidaten de verkiezingen in gaat? En hoe stabiel ben je als een van de kandidaten niet wil garanderen om na de zomer voor dezelfde partij actief te zijn?’ Ook fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) deed een duit in het zakje: ‘De wethouders kunnen nauwelijks in de problemen komen, als er goed naar de oppositie geluisterd wordt. Nieuw Lisse laat een bezuinigingskans liggen. Er waren twee serieuze wethouderskandidaten. Nu wordt één wethouder (Ad van Zelst, JD) op wachtgeld gezet om een ander (Cees Ruigrok, JD) te kunnen benoemen. Het bestuur van Nieuw Lisse laat hier een forse steek vallen.’ Van Zelst (Nieuw Lisse) sprak, met ingehouden emoties, ook over achterkamertjes, waarin zijn gedwongen vertrek als wethouder werd bepaald. ‘Er was geen openheid. Er is hierover nog altijd geen gesprek geweest met mij en ook is er geen uitleg geweest.’
Als een waar oppositielid ondervroeg hij de collegepartijen: ‘Is bij het integriteitsonderzoek van de wethouders ook de wijze van nomineren van de wethouderskandidaten bij de respectievelijke partijen onderwerp van onderzoek geweest? ‘Waarom zijn de beleidsterreinen milieu en duurzaamheid losgekoppeld? Ik mis in de portefeuillevermelding de portefeuille “buurtgericht werken”.’ Gemeenteraadslid Valentina Tsjebanova (VVD) was hard in haar kritiek: ‘De democratie wordt verloochend.’ De Roon constateerde na al deze opmerkingen: ‘Ik hoop dat dit niet een voorbode is van hoe wij als fracties met elkaar omgaan.’