Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 april 2014

Reserves gemeente stijgen

3D blijven zwaard van Damocles
JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeente lijkt langzamerhand uit het diepe dal van de economische malaise te klimmen. Na het échec van het project Braasserland slonken de reserves van 50 miljoen euro naar 2 miljoen euro, maar inmiddels is dat bedrag gestegen naar 9 miljoen euro. Wethouder Ton van Velzen, die in mei – gedwongen - afscheid neemt van deze bestuursfunctie, presenteerde donderdag 24 april de cijfers van de gemeentelijke jaarrekening met gepaste trots.
Vorig jaar heeft de gemeente een positief resultaat geboekt van 3,7 miljoen euro. Van dit bedrag wordt 896.000 euro gestopt in de algemene reserves en voor mogelijke tegenvallers in de 3D (drie decentralisaties) reserveert de gemeente nog eens 804.000 euro.
De  post 3D is tevens de grote zwakke plek in de jaarstukken, zo bevestigt ambtenaar en financieel deskundige Floris Moraal. ´Het weerstandsniveau van de gemeente is voldoende, maar het is niet fijn dat we voor de 3D een ´PM-post´ hebben. Dat betekent, dat we niet weten hoeveel geld ons die drie decentralisaties gaan kosten.´ Van Velzen zag het positief in: ´Wij denken dat die 804.000 voldoende is voor het opvangen van de tekorten van de 3D. De problemen hiervan vinden meer plaats bij de grote gemeenten dan bij de kleine gemeenten.´
Dat is wel een beetje ´Alice in Wonderland´ denken, want er hoeven maar drie jongeren uit Kaag en Braassem te zijn, die op kosten van de gemeente naar de jeugdinstelling Teylingereind gestuurd worden, of het potje van 804.000 euro is al op. De wethouder erkende dat er nog wat open eindjes zijn en nam de Leo Kannerschool als voorbeeld: ´We moeten afspaken maken over de kosten als jeugd uit onze gemeente er gebruik van gaat maken. Maar zolang er op rijksniveau niet keiharde afspraken liggen, kun je het op gemeenteniveau niet regelen.´