Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 april 2014

Wethouders benoemd

LISSE – De drie nieuwe wethouders Cees Ruigrok (Nieuw Lisse), Adri de Roon (D66) en Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) kregen woensdag 23 april tijdens de gemeenteraadsvergadering de steun van een meerderheid van de gemeenteraadsleden. Het was echter geen unanieme steun.
Nadat de geloofsbrieven van de drie kandidaten goedgekeurd waren, stemden de raadsleden met behulp van briefjes over iedere individuele kandidaat-wethouder. Ruigrok ontving dertien stemmen voor zijn benoeming, vijf raadsleden stemden blanco en één raadslid suggereerde een andere naam als wethouder in plaats van Ruigrok zelf. Aangezien het hier om een anonieme stemming gaat, zal het wel altijd een raadsel zijn of die alternatieve naam ‘Ad van Zelst’ was.
De overige wethouders kregen meer steun van de raadsleden. De Roon kreeg zeventien stemmen voor en twee blanco en Nieuwenhuis mocht 18 voorstemmen verwelkomen, met slechts één blanco briefje. Nu de nieuwe wethouders benoemd zijn, worden hun raadszetels ingenomen door politici die na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart buiten de boot waren gevallen. Het gaat hier om Rob Veldhoven (Nieuw Lisse), Jacqueline van Dooren (D66) en Jan Kik (SGP/ChristenUnie).