Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 mei 2014

Eerste paal voor wethouder Hoek

WOUBRUGGE – Wethouder Henk Hoek sloeg vrijdag 16 mei de eerste paal in de grond voor het nieuwbouwproject Wilgenhof. Hij liet voorafgaand aan deze daad weten: ‘Ik ben ontzettend blij dat het de kopers, de ontwikkelaar en de gemeente, gelukt is dit project neer te zetten in een tijd waarin het economisch niet voor de wind ging.’ Met dit project worden 45 woningen gebouwd, waarvan zestien starterswoningen en twaalf levensloopbestendige woningen.

‘We gaan knallen!’LEIMUIDEN – Met circa twintig vrijwilligers, waarvan drie de leeftijd van 55 al zijn gepasseerd, is de brandweer Leimuiden dringend op zoek naar versterking. Daarom organiseerden de spuitgasten op maandag 19 mei een inloopavond voor potentiële vrijwilligers. Vier mensen kwamen opdagen en keken hun ogen uit tijdens de acties. Ze genoten van een autowrak waaruit twee ‘slachtoffers’ werden gered door de ‘jaws of life’. En keken mee in een berookte kamer hoe de brandweerlieden met persluchtmaskers een slachtoffer redden.
Freddy van der Brugge is Hoofd Brandwacht en hij geeft tekst en uitleg aan de aanwezige pers. ‘Gemiddeld krijgen we één vrijwilliger per jaar erbij. Maar we willen als brandweer een beetje uitdijen en zijn met name op zoek naar mensen die overdag in het dorp zijn; thuis of op het werk.’ De actie kan beginnen en nadat Ploegchef Patrick Escherich een hele batterij  aan mededelingen verteld had aan alle aanwezigen, nam oefenleider Ronald het heft in handen: ‘We gaan knallen!’
De brandweervrijwilligers trekken hun pakken aan en lopen en rijden naar een gereedstaand autowrak met daarin twee poppen. Het aanbrengen  van een streepje rode verf op de voorruit zorgt voor een extra effect. De brandweermannen lopen naar de auto: ‘Ze praten niet!’, zegt een van hen. Het besluit wordt genomen om de knipschaar te gebruiken. Binnen de kortste keren is de auto opengebroken en de ‘slachtoffers’ zijn gered. Ook in het naastgelegen leegstaande pand verloopt het blussen van de ‘brand’ voorspoedig. De vrijwilligers in spé, Ferry, Peter, Jesse en Maarten-Jan zijn onder de indruk.
De laatste zegt enthousiast: ‘Als ze me nodig hebben, wil ik me graag voor de brandweer inzetten. Ik ben in het dorp komen wonen en wil wat doen voor de samenleving. Dan kun je in de politiek of als vrijwilliger voor de politie alcoholcontroles doen. Daar heb ik geen zin in. Er is een grote vraag naar brandweervrijwilligers, dus waarom niet? Je wordt er niet dommer van. Maar natuurlijk moet mijn vrouw het ook leuk vinden, want ze zal dan vast wel eens een nachtje alleen in bed liggen.’
Peter geniet ook van de activiteiten, maar voorlopig meldt hij zich nog niet aan als brandweervrijwilliger. ‘Het is wel leuk om er naar te kijken, maar verder ben ik nog niet echt enthousiast om dat zelf te gaan doen. Al is het heel mooi om te zien hoe ze een auto met grof geweld openknippen.’ Nadat alle rook uit het gebouw was geblazen togen de vrijwilligers samen met de ‘jonge jongens’ kazernewaarts en kregen de geïnteresseerden een map met informatie mee. En wellicht zijn er binnenkort meer Leimuidenaren die willen waken over de veiligheid van de andere dorpsgenoten!

Dit kun je echt niet maken’

LISSE –D66-raadslid Maarten Magielse heeft het aan de stok met Jan Roos, journalist bij Powned. Deze laatste had een foto op Twitter gezet van drie bebaarde mannen, met daaronder de tekst: ‘De avonturen van Kabouter Plof, Blinde Piet en de operatie-assistente in Totaalgekkiestan. pic.twitter.com/lbbj1oiKu4’.
Magielse reageerde hierop: ‘Dit kun je echt niet maken. Buitenlanders die er anders uit zien zou niet moeten leiden tot een xenofobe vergelijking, inclusief belediging van het land.’ Roos was het hier niet mee eens: ‘Doe niet zo naïef. Dit zijn bloeddorstige gekken. Ze vechten voor al-Qaida in Syrië.’ Het raadslid wees Roos er op, dat hij er zeker van moest zijn, dat dit ook inderdaad al-Qaida strijders zijn. ‘Anders zet je jezelf in mijn ogen journalistiek voor schut’. Roos werd nu fel: ‘Jij zet jezelf enorm voor schut. Wat een naief wereldbeeld heb jij.’ Magielse eindigde de discussie: ‘Liever een naïef wereldbeeld dan cohesie-verminderend. Samenwerking en perspectief bieden in plaats van wegzetten zullen op lange termijn zegevieren. Dat zal ik altijd uitdragen.’

Aanpassingen aan bestuursovereenkomst

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-bestuursovereenkomst 2014-2018 ‘Samen voor Lisse’ aangepast. Nu zijn ook enkele uitdrukkelijke wensen van de oppositiepartijen meegenomen in het stuk. Woensdag 14 mei werd het eindresultaat gepresenteerd.
Zo wordt op verzoek van het CDA een alinea toegevoegd over het functioneren van het Jeugd- en Gezinsteam en wordt het Flower Science Centre genoemd als ‘scharnierpunt van de Noord- en Zuidvleugel’. Verder geeft het college in de vernieuwde bestuursoovereenkomst aan, dat ‘vestiging van detailhandel op bedrijventerreinen dient te worden tegengegaan.’ Ook wordt meer geschreven over duurzaamheid, een PvdA/GroenLinks wens. De gemeente wil op dit gebied ‘een stimulerende rol spelen’. Bijvoorbeeld waar het gaat om energiebesparing. Tot slot  heeft het college een volledig nieuwe paragraaf toegevoegd over infrastructuur, op advies van de VVD. De bereikbaarheid van Lisse moet verbeterd worden, zo is het uitgangspunt. En als er werkzaamheden aan de wegen worden uitgevoerd, moet de overlast voortaan tot het minimum beperkt worden.

Herbenoeming

LISSE – De leden van de gemeentelijke monumentencommissie blijven hun taken de komende jaren uitvoeren. Het college van burgemeester en wethouders ging hier dinsdag 13 mei mee akkoord. Deze commissieleden krijgen geen salaris voor hun werkzaamheden, maar ontvangen wel een vergoeding voor iedere bijgewoonde vergadering.

Meerjarenvergunning voor kleine evenementen

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders wil de regels verminderen waar het gaat om het organiseren van evenementen ‘met een laag risico’. Dit soort kleine evenementen die jaarlijks georganiseerd worden, komen in aanmerking voor een meerjarenvergunning. Voordeel hiervan is, dat de organisatoren niet iedere keer het gemeentelijk papierwerk hoeven in te vullen.
De eerste organisatie die een meerjarenvergunning krijgt,is het Oranje-comité, voor de Nationale Herdenking die ieder jaar op 4 mei plaats vindt. Ook andere organisaties kunnen een meerjarenverguning aanvragen, maar om zo’n certificaat te verkrijgen, moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het evenement waar het om gaat moet bijvoorbeeld al drie jaren in Lisse georganiseerd zijn, zonder dat er sprake is geweest van negatieve ervaringen. Ook moet het evenement niet al te groot zijn qua omvang. Overigens kan een meerjarenvergunning door het college van burgemeester en wethouders ook weer ingetrokken worden, als blijkt dat de voorschriften niet worden nageleefd, er klachten zijn binnen gekomen of er verwijtbare ongelukken zijn gebeurd.

Subsidiekorting voor SWOL

LISSE – Een vurig pleidooi van de Stichting Welzijn Lisse (SWOL) aan de leden van de commissie Bezwaarschriften vond geen gehoor. Het college van burgemeester en wethouders mag een subsidiekorting van 5% doorvoeren. In februari hield SWOL-voorzitter Joost Kuurman nog  een gepassioneerd pleidooi om af  te zien van deze korting.
Hij vond dat de gemeente een onderscheid moet maken tussen subsidies aan instanties die zich bekommeren om de zwaksten in de samenleving en bijvoorbeeld sportverenigingen. Volgens Kuurman gaat de SWOL binnen vijf jaar failliet: ‘Door die korting komen we het eerste jaar 4.000 euro tekort en dat loopt in de jaren er na op tot 36.000 euro.’
Het college van burgemeester en wethouders volgt echter het advies van de commissie bezwaarschriften en wethouder Adri de Roon legt op persoonlijke titel uit waarom; ‘Ik waag te betwijfelen dat de SWOL over een paar jaar failliet is. Dat het (een financiële korting, JD) niet prettig is, vind ik helder, maar dat is voor geen van de organisaties prettig. Nergens is meer vet op de botten.’ Hij vervolgde namens het college: ‘Onze opvatting is dat we van heel goede huize moeten komen om zo’n besluit van kundige mensen te overrulen. Alles afwegende hebben we niet kunnen zeggen dat de commissie het bij het verkeerde eind heeft.’

Roerig buurtplatform

LISSE - Het eerste buurtplatform van dit jaar trok enkele tientallen bewoners. De avond was op gezet door de gemeente en het thema er van was ‘duurzaamheid’. Veel aandacht ging echter uit naar het nieuws dat het Fioretticollege een nieuw gebouw mag realiseren naast de al bestaande nieuwbouw.
Buurtregisseur Monique van der Weijden heette allen van harte welkom en liet weten dat duurzaamheid in de breedste zin van het woord opgevat kan worden. ‘Dus niet alleen waar het gaat om energie, maar ook over communicatie; de sociale duurzaamheid.’ Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) deed ook een duit in het communicatiezakje: ‘We willlen zoveel mogelijk de mensen betrekken bij de plannen. Dat doen we liever dan dure bureaus inhuren. Ik wens u veel informatie toe en dat we met z’n allen een beetje wijzer worden.’
Enkele sprekers waren uitgenodigd om de duurzaamheidsogen te openen van de aanwezigen. Ze vertelde Joost Kok over zijn boek ‘Hoera!’, dat gaat over het hulpvaardig, open, eerlijk en vol aandacht staat tegenover de medemensen. ‘Ik vind het heel fijn dat ik mijn positieve boodsschap over duurzame communicatie kon uitdragen’, zo liet Kok weten. Een andere spreker was Paul Zwetsloot; samen met anderen heeft hij een initiatief opgezet om in Lisse de CO2-uitstoot tegen te gaan. Hij enthousiasmeerde de mensen om de wereld te verbeteren door zelf kleine stapjes te zetten. Marlieke Oort gaat een netwerk opzetten voor en door ouders en ook zij kreeg de gelegenheid om haar ‘Family factory’ te presenteren.
De meest intensieve communicatie ging echter over het project De Waterkanten en het feit dat het Fioretticollege een extra schoolgebouw gaat plaatsen. Dit leidde tot harde woorden bij enkele van de aanwezigen. Zo nam Fiorettibuurman Milan Radic geen blad voor zijn mond: ‘Ik ben het gelieg zat. Drie maanden geleden werd mij nog gezegd dat er geen gebouw bij zou komen en nu sturen ze een brief en is het een done deal. Dit is een prestigeobject van de schooldirectie. Gaat het bestuur van het Fioretticollege voor een leerpaleis of gaan ze voor de kinderen? Als dat nieuwe gebouw net naast mijn tuin komt, dan stap ik naar de rechter en gaat het ze echt niet lukken om dat gebouw al in november klaar te hebben!’
De mensen mochten tijdens de pauze doorpraten met de vertegenwoordigers van het Fioretticollege, zo werd gesteld, maar vervolgens bleek dat die mensen direct bij de start van de pauze vertrokken waren. Dat vond Adrie Schniedewind ‘wel raar’, zo laat ze weten. Over de avond zelf was ze positief: ‘Het was een informatieve avond en je leert weer wat over duurzaamheid. Een volgende keer ga ik zeker weer, want ik wil weten wat er in de wijk speelt.’ De aanwezigen mochten hun ideeën in een bus doen om een wijkproject te realiseren. De gemeente maakt later bekend naar welk project een subsidiebedrag van 1.000 euro wordt gedoneerd.

Geen je, maar u

LISSE – Het raadspresidium nam maandag 12 mei een historisch besluit; er wordt voortaan niet meer getutoyeerd tijdens politieke vergaderingen. Tot nu toe was het gebruikelijk, dat de politici elkaar tijdens de commissievergaderingen met ‘je’, ‘jij’, ‘Cees’ of ‘Valentina’ aanspraken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden de raadsleden echter wel consequent met ‘u’ aangesproken.
Maar met een  nieuwe raad komen ook nieuwe wensen en een van de eerste besluiten was, dat het tutoyeren (jij zeggen, JD) voorbij was. De allereerste vergadering waarbij dit besluit in de praktijk werd gebracht, was die van de commissie Regionale Zaken. De voorzitter Ad van Zelst (Nieuw Lisse) had zijn eigen ideeën over deze verplichting tot vousvoyeren (u zeggen, JD). ‘Er wordt niet meer getutoyeerd, zo is besloten in het presidium. Waarom weet ik niet, maar ik zal het er zelf moeilijk mee hebben.’

Aanvraag voor Fairtrade gemeente

NOORDWIJK – De gemeente heeft donderdag 15 mei officieel het keurmerk ‘Fairtrade gemeente’ aangevraagd. Deze officiële handeling werd verricht door Tom van Schie, bestuurslid NOV en lid van de werkgroep Fairtrade, en wethouder Martijn Vroom (CDA), die later deze maand wethouder wordt in Waddinxveen.
De symbolische handeling kon nog net plaats vinden, voordat het nieuwe college op woensdag 21 mei aangesteld wordt en Jan de Ridder (CDA) was blij met deze ontwikkeling. Hij diende samen met Arthur Eijs (toenmalige Progressieve Combinatie) het voorstel in om van Noordwijk een Fairtrade gemeente te maken. Nu sprak hij als voorzitter van de werkgroep Fairtrade: ‘Dit gaat om eerlijke handel met respect voor mens en milieu en duurzame handelsrelaties met producenten in ontwikkelingslanden. Met eerlijke prijzen voor eerlijke producten kunnen de makers zich op eigen kracht ontwikkelen.’ Het waren mooie woorden, maar Vroom waarschuwde: ‘Fair trade is leuk, maar het is meer dan een folder en een werkgroep. Je moet er mee naar de scholen gaan, want als je dit niet  uitdraagt naar de samenleving buiten deze raadszaal, dan gebeurt er niets mee.’

Restaurant Alexander

Alexandrine Tinneplein 96 – 108, Leiden, T: 071 579 0216, W: www.alexander-leiden.nl
Het Chinese restaurant Alexander staat al zestien jaar bekend om haar heerlijke maaltijden, familiebuffetten, afhaal- en cateringservice. Tegenwoordig schittert het restaurant ook met de ‘fijne Chinese cuisine’, het shared dining en de wijn/spijsavonden.
De fijne Chinese cuisine is een lust voor de mond; de gasten kunnen kiezen uit allerlei kleine gerechtjes, die niet alleen heerlijk zijn, maar ook stijlvol. Keuzes kan gemaakt worden uit gerechten voor het voor-, tussen- en hoofdgerecht. Voor slechts 25 euro is dit een ervaring die u niet wilt missen! Probeer eens gerechten als ‘De geuren van de garnalen’ of ‘De draak van de Noordzee’. Aan alles is gedacht; van de naam tot aan de voortreffelijke voorbereiding. Daarnaast introduceert Restaurant Alexander het ‘Shared dining menu’ (25,50 euro), dat vol zit met verrassende gerechten. Dit is de ultieme vorm van sociaal dineren, want de gasten aan tafel stellen gezamenlijk de bijzondere gerechten samen. Uiteraard heeft het restaurant voor ieder wat wils, variërend van vegetarische gerechten tot extra pittige maaltijden.
Ook verzorgt mede-eigenaresse Anja Hu met haar personeel de catering bij bijvoorbeeld tuinfeesten en verjaardagen. ‘Volgende maand staan we op Jazz Culinair in Voorschoten en kan genoten woren van onze culinaire hapjes.’ Inschrijven kan nu voor een wijn/spijsavond via: info@alexanderleiden.nl. ‘Like’ hen op Facebook om een cadeaubon van 25 euro te winnen: www.facebook.com/alexander.stevenshof.

Soups & Salads

Elke ochtend vers gemaakt
Lange Mare 116, Leiden, T: 071 512 2952
De binnenstad is een culinair juweeltje rijker; op maandag 5 mei opende Soups & Salads officieel haar deuren en de zaak is een grote hit onder jonge gezinnen, studenten en werknemers van kantoren en winkels. Dit is namelijk dé plek om heerlijke verse soepen, salades en broodjes mee te nemen. Frans en zijn zoon Tijmen de Rooy hebben dit concept vervolmaakt en worden overweldigd door de enthousiaste reacties.
Iedere dag kunnen de klanten kiezen uit vijf soepen, die in de week gewisseld worden. Verwacht hier geen tomatensoep of groentensoep, maar culinaire verrassingen als zoete aardappelsoep, bloemkoolsoep of paddestoelensoep. Uiteraard mag iedereen gratis de vegetarische soepen, met eventueel een topping van vlees of vis, proeven voordat deze geserveerd wordt. Frans de Rooy vertelt, dat alle soepen vers bereid worden, met lokale producten. En als er ’s avonds soep overblijft, dan wordt dat in literpakken verkocht voor 8 euro; zo gaat niets verloren.
Het past allemaal in de duurzame winkel, waar ook de vers afgebakken broodjes en salades een lust voor de mond zijn. ‘Alles is hier vers en eerlijk; bij ons vind je geen plofkippen’, licht De Rooy toe, die ooit het cafe ‘Meneer Jansen’ had. Iedere dag komen steeds meer mensen langs om zo’n heerlijke soep, broodje of salade af te halen.
Een overheerlijke soep is al verkrijgbaar vanaf 3,75 euro. ‘Een gratis proefbekertje staat altijd voor u klaar!’

‘Behoud beeldbepalende kerken’

NIEUWKOOP > Burgemeester Frans Buijserd vraagt aandacht voor de teloorgang van de monumentale kerken. ‘Natuurlijk kennen we een scheiding van kerk en staat en is primair de kerk verantwoordelijk voor het behoud en het onderhoud van de kerkgebouwen. Het valt echter ook niet te ontkennen dat in diverse dorpen de kerk een beeldbepalend element in het dorp is. Mijn zorg is dat zonder regie en goede samenspraak een of meer van deze kerken zou kunnen verdwijnen, omdat deze hun functie verliezen en niet meer te onderhouden (en daarmee te behouden zijn). Dit zou wellicht zijn te voorkomen door in samenspraak met kerkbesturen na te denken over alternatieven.’
Het nieuwe college pakt deze handschoen op. Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) laat hierover weten: ‘Als een kerkbestuur het gebouw niet meer kan financieren, dan vinden wij het dusdanig belangrijk dat het gebouw als beeldbepalend element behouden blijft. Dan kun je die kerk ook voor andere dingen inzetten. Deze gebouwen zijn voor veel mensen waardevol, of je nu gelovig bent of niet.’ Op de vraag of een kerk dan ook getransformeerd mag worden voor godsdienstbeleving door moslims, laat fractievoorzitter Marco Oehlenschläger weten, dat hij hier geen probleem mee heeft. Als diezelfde vraag wordt gesteld aan wethouder Trudy Veninga (CDA) kapt Elkhuizen het gesprek af, met de opmerking dat de kwestie van de kerkgebouwen nog verder moet worden bekeken.

Europarlementariër bezoekt metaalvakschool

NIEUWKOOP > De metaalvakschool moet ingezet worden als hulpmiddel om jongeren voor techniek te interesseren. Hiervan is Mireille de Jonge, CDA-kandidaat voor het Europarlement, overtuigd. Ze bezocht deze school op woensdag 14 mei en sprak met zowel het schoolbestuur als de docenten. Veel complimenten sprak ze over de bootbanken van het Reghthuysplein, die door de leerlingen zijn gemaakt. De Jonge wees haar gesprekspartners op Europese subsidieprogramma´s toegelicht, waaronder programma´s voor cultuurhistorische  waarden. Hiervoor zou bijvoorbeeld het ambachtelijke smeedwerk van Nieuwkoop in aanmerking kunnen komen.

Inwoners mogen schoffelen

NIEUWKOOP > Het coalitieprogramma ‘De kracht van de samenleving’ staat vol met nieuwe plannen en ideeën, waarvan we over vier jaar moeten kijken hoeveel hier daadwerkelijk van gerealiseerd zijn.
Zo streeft het nieuwe college van SBN, CDA en D66 naar ‘een honderdtal zeer betaalbare woningen voor starters’ van ongeveer 100.000 euro. Fractievoorzitter Marco Oehlenschläger (D66) hoopt, dat deze woningen via een erfpachtconstructie gerealiseerd kunnen worden. ‘Woningbouwcorporaties hebben weinig investeringsbehoefte, dus dan moeten we zelf wat gaan verzinnen. Een maatschappelijk rendement mag wat kosten’, zo voegt wethouder Guus Elkhuizen hier aan toe.
Later dit jaar wordt aan de winkeliers gevraagd of zij de permanente koopzondagen willen invoeren. Hierna neemt de gemeenteraad als geheel er een besluit over en wat de uitkomst hier ook van is, alledrie de coalitiepartijen respecteren de uitslag. Het huidige bouwplan Nieuw Amstel-Oost (1, 2 en 3) wordt beschouwd als ‘niet meer haalbaar en betaalbaar’. Als ondernemers het willen, kunnen ze zich aanmelden om een nieuw bedrijf te vestigen op de hoek Nieuwveens Jaagpad en Molenkade.
Er komt geen toeristenbelasting en het college reserveert geld voor wijkbudgetten. Tegelijkertijd is het plan om taken van de gemeente door de inwoners te laten uitvoeren. De burger moet dus gaan schoffelen? Wethouder Guus Elkhuizen: ‘We zetten samen met dorpsraden een aantal pilots op. De burger heeft veel zin om te bepalen of en waar hij gaat schoffelen. Het is hun leefomgeving en ze krijgen de gelegenheid om het zelf te onderhouden Veel oudere mensen vinden het ook leuk om te doen.’ En als de inwoners lappen groen willen verwijderen voor de komst van extra parkeerplaatsen, dan is dat volgens het nieuwe college ook geen probleem. ‘Zo luister je naar die kracht in de samenleving.’
Op het Lange Stuk komt geen nieuwe begraafplaats en het college wil huisvesting voor ouderen realiseren op de plaatsen waar nu de gebouwen Koetshuis en Aar en Amstel staan. Wethouder Trudy Veninga (CDA): ‘We willen het probleem oplossen voor ouderen die niet zelfstandig kunnen thuiswonen en niet slecht genoeg zijn voor een verzorgingstehuis.’
Het college wil een sportraad laten opzetten, naar het model van Alphen. Die sportraad moet er voor zorgen, dat alle sportfaciliteiten beter benut worden. Niet alleen door sportverenigingen, maar ook door bijvoorbeeld kaartclubjes of bedrijfsactiviteiten. Bibliotheken moeten zich verder ontwikkelen tot ‘culturele centra’. De brandweerkazernes moeten blijven, zo vindt het college. ‘In regionaal verband is er al voldoende kaalslag gepleegd. Wat er nu is, dat blijft er ook; daar vechten we voor’, aldus Elkhuizen.
Nieuwkoop blijft de komende vier jaren zelfstandig. Elkhuizen: ‘We werken niet mee aan een gemeentelijke herindeling. We mogen er wel over praten, maar gaan niets voorbereiden. Dat praten is dus verspilling van tijd.’ Samenwerken met andere gemeenten is echter geen probleem, zolang er maar een ‘meerwaarde’ is voor Nieuwkoop.

Nieuwe wethouders hebben er zin in

NIEUWKOOP > Het is definitief; de komende jaren wordt onze gemeente geregeerd door Samen Beter Nieuwkoop (SBN), CDA en D66. Deze partijen leveren drie wethouders en burgemeester Frans Buijserd gaat meer taken op zich nemen.
Twee van de drie wethouders, die dinsdag 20 mei geïnstalleerd werden, zijn bekende gezichten: Guus Elkhuizen (SBN) en Trudy Veninga (CDA). De echte nieuwkomer in het college is Annette Pietersen (D66), die tot nu toe vooral bekend stond om haar lidmaatschap van de Raad van Toezicht in Wijdezorg, die ze heeft opgegeven en haar werk bij het adviesbureau Zon MW. Pietersen woont in Nieuwkoop en heeft zich de afgelopen jaren veel bezig gehouden met de zorg en het ‘sociaal domein’. Dit is dan ook het belangrijkste deel van haar portefeuille. ‘Ik heb veel zin om deze nieuwe constellatie aan te gaan’, zo stelt ze over haar benoeming.
Het vorige college bestond uit 3,5 wethouder en hiervoor komen dus drie mensen in de plaats. Dit kan mede, omdat Buyserd ook verantwoordelijk zal zijn voor financiën, personeel en organisatie en bedrijfsvoering. Elkhuizen is ook een tevreden man. Hij roemt de samenwerking tussen de drie partijen en laat weten dat politieke onmin uit het verleden begraven is. ‘Als wij van onze samenleving verwachten dat zij met minder middelen ook meer zelf moeten doen, dan moeten wij beginnen met het geven van een voorbeeld.’ Zijn portefeuille is grotendeels hetzelfde als de afgelopen jaren: ‘Leefomgeving en Infrastructuur’. Veninga woont inmiddels al weer anderhalf jaar in ‘het mooie dorp’ Zevenhoven. Ook haar portefeuille verschilt niet heel veel van de voorgaande periode. Zij houdt zich bezig met zaken als Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie en Werk. ‘Het dossier van werk en inkomen, één van de3D’s (drie decentralisaties, JD) wordt hier aan toegevoegd. Dat wordt een van de grootste uitdagingen voor mezelf.’

Grotere rol burgemeester

NIEUWKOOP – De partijen Samen Beter Nieuwkoop (SBN), CDA en D66 zijn er uit: zij vormen de komende vier jaren de coalitie. Donderdag 15 mei werden de kandidaat-wethouders gepresenteerd.
Guus Elkhuizen (SBN) en Trudy Veninga (CDA) keren weer terug als wethouder. Veninga gaat zich onder meer bezig houden met ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en arbeidsparticipatie. Elkhuizen bemoeit zich met zaken als dorpsgericht werken, openbare ruimte en verkeer en mobiliteit. D66 levert een nieuw gezicht; Annette Pietersen. Zij richt zich vooral op de decentralisaties in het sociale domein. Bijvoorbeeld op de veranderingen in de zorg. Nieuw is, dat burgemeester Frans Buijserd verantwoordelijk wordt voor de onderwerpen financiën, bedrijfsvoering en personeel en organisatie. Op die manier hoeft de coalitie niet op zoek te gaan naar nog een wethouder die, al dan niet part-time, voor de gemeente aan het werk gaat. Kandidaat-wethouder Guus Elkhuizen laat hierover weten, dat de gemeente minder gaat uitgeven aan wethouderssalarissen: ‘Als wij van onze samenleving verwachten dat zij met minder middelen ook meer zelf moeten doen, dan moeten we beginnen met het geven van een voorbeeld.’

Nieuw college in Noordwijk

NOORDWIJK – De partijen Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GroenLinks en D66 komen in het college. Samen vertegenwoordigen deze partijen veertien zetels in de gemeenteraad; een ruime meerderheid.
Maandag 19 mei presenteerden de partijen hun coalitiekoers: ‘Denk mee, doe meer!’ Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) stopt met zijn werkzaamheden en wordt opgevolgd door Hans Bakker, die de portefeuille ‘Ruimte en Communicatie’ krijgt. De andere wethouder van Puur Noordwijk is Gerben van Duin, die zich weer gaat bezig houden met Financiën. Voor D66 komt Pieter-Jan Barnhoorn in het college en hij gaat de komende vier jaren over de portefeuile ‘Economie en Onderwijs’. Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) richt zich op  zaken die te maken hebben met ‘Maatschappij en Leefomgeving’ en de enige vrouwelijke kandidaat-wethouder is Marie-José Fles (PvdA/GroenLinks). Haar portefeuille richt zich op ‘Zorg, Duurzaamheid en Cultuur’. Het nieuwe college wordt woensdag 21 mei geïnstalleerd.

Male schoolteachers are an extinct breed

‘School teachers have an easy job; short working hours and six holiday weeks during the summer. They don’t have to work in cubicles and can bring the children out of the class when the sun is shining. But there’s a darker side to the school system and it’s the male teachers that are suffering. JOEP DERKSEN reports.
When children go to school, they usually have reached the not so ripe age of 4 years. Most of them are potty trained, but accidents are bound to happen. Talking with these post-toddlers about cars and women is not possible; they don’t care about those kinds of topics. The next eight years these kids go to the elementary school to learn how to read and write, and get some basic knowledge on history, math and, with a little luck, acquire some social skills as well.
Taking care of children is not per se a woman’s job, but many men simply are not able to speak and argue with children. Let alone teach them a thing or two. It is therefore quite logical that over the years the vast majority of the teachers are from the female sex. But this poses other challenges for the few remaining men who chose to become teachers. Some of them have to endure the chitchat between women during the breaks and are confronted with important subjects as menopause, monthly period, stockings and dieting.
The trade union CNV Onderwijs (education) published a research last month addressing the problem that male teachers feel left out. More than 2.700 teachers (male and female) answered questions and six out of ten male teachers confirmed that they sometimes feel alone between all their female colleagues. The women as well like to see more male teachers, the research shows. Stephan Kurpershoek is the only male teacher at a small elementary school in Friesland and he tells the Telegraaf: ‘Although I can work very well with my colleagues, I do feel a little like an outcast. I take shorter breaks, because sometimes for weeks in a row the conversations are only about diets and pregnancies.'
Nowadays, only 15% of teachers are from the male sex and that percentage is dwindling. Most elementary schools only have two or three of this extinct breed and it is not a good development for the school children. Children also need male teachers as a role model; somebody they can look up to.
Gert Jan Vermin is teacher at De Noordwijkse School and he followed his passion to start working in the education system. ‘I was sick and tired of the stress in the commercial business world and took the opportunity to work with children. I graduated in 2011 after having followed evening classes from the Pabo for two years.’ He reflects on those years: ‘The everlasting ‘theme colleges’ should be abolished. In those theme colleges the students are divided in groups and the have to endlessly discuss certain subjects and topics.’
Vermin recognizes some of the complaints his male colleagues have. ‘I soon noticed the difference in teaching between male and female teachers. For instance, my instructions to the children are shorter and more powerful. It is scientifically proven that the attention span of boys is shorter. Also, men are more direct and strict and, even more important, can sometimes do crazy things. One time I jumped on a table during a course about walking a tightrope, pretending to do exactly that. The children thought it was hilarious and I don’t see a female colleague do that same thing.’
Vermin does not identify himself with the quotes from Kurpershoek. ‘Of course subjects like diets and pregnancies are discussed. But it is really not true that my female colleagues can’t talk about anything else. And when such a subject is discussed for too long, in my opinion, I make a bold and funny statement. Soon after that, the subject changes. Also, I have the fortunate working circumstance that most of my colleagues are not so-called ‘sissy misses’ (tutjuffen).
Vermin has the opinion that the abundance of female teachers is a threat for boys. Hence, they only get in touch with female role models. ‘This is one of the reasons why I chose to become a teacher. This development is not good for children, and especially for the boys. But for some girls it is also good, when they look up to a male teacher for one or two years. Therefore I want to have safe and comfortable surroundings in my class where children can be themselves. And develop themselves in an authentic and natural way, while exploring all their talents.’
Does Vermin undertake action to let the school children get in touch with so-called ‘typical male stuff’? ‘Once in a while I ask the children (from group 5, JD) whether they have watched football on television. Also I tend to talk longer and go more in depth about subjects such as police, the military or other ‘typical male’ professions.’
 Joany Krijt, vice chairman of CNV Education, is of the opinion that the time has come to attract more men. And this should start with the teacher education, the Pabo. According to Krijt, the Pabo focusses the content of the classes too much on women. All students learn how to do arts and crafts with children, but most men prefer to explore the possibilities on fields such as technique or gym. Krijt says in the Telegraaf: ‘Cancel the obligated toddler internship in the first year of the Pabo. That is one of the reasons why male students leave the Pabo, because men usually have more in common with older children than with toddlers.’
 
(Published in: The Holland Times, June 2014)

Poor families are prey for criminals

It is not easy to be poor. Not only do you have to survive each day, thinking of how to make the next meal for your children. Also, there are countless people and organizations that want to trick you in a new loan. JOEP DERKSEN reports.
More than 150 families with children in the province of Groningen experienced firsthand what it feels like to be outsmarted by somebody. They believed the idle promises of Bureau Integraal, owned and led by one man. Bureau Integraal promised its clients to help them get out of debt. For this ‘assistance’, the families had to pay a fee and they all obliged. Hoping that this man would rescue them out of their daily misery. But the only thing that criminal did was put the money in his own pockets. Something good did come out of this situation, however. The inhabitants of Groningen collected food and supplies for the duped families.
Also, the Groninger Kredietbank (credit bank from Groningen) has supplied these families with ‘leefgeld’ (money to be able to live) from the foundation ‘Urgente Noden’ (urgent needs). With this assistance, the 150 families managed to be able to pay for their food and drinks. This money was a donation and the receivers did not have to pay it back. Even more so, the municipal council made sure that none of the families were kicked out of their houses because of the wrongdoing of Bureau Integraal. This was a real threat for some of the families, since they could not pay basic costs such as rent, the water bill or electricity expenses. They had given money to Bureau Integraal to take care of these payments for them, but the owner annex sole worker kept that money for himself, leaving the victims in even more dire circumstances. Bureau Integraal has now been declared bankrupt.
Sadet Karabulut is Member of Parliament (Tweede Kamer) for the Socialist Party (SP). She has been fighting these criminal debt negotiating organizations for years already. ‘Many people, who are in financial difficulties, are victims of agencies that want to make profit out of other people’s misery and debts. The government says that the market should regulate itself, but this does not happen. Private debt negotiators should adhere to legal standards. These standards should be set up by this government’, Karabalut says. Her party also wants a ban on current situation that private debt collectors can charge money for their services.
The Groningen fraud case is not just one example; similar cases occur throughout the country. Who does not know the emails from a ‘prince’, ‘rich man’ or some other person from countries such as Nigeria, promising the receivers huge sums of money if they can use the bank account of the gullible email recipient. The American Office of Fair Trading reports on another scam, according to the website www.geldlenen.org. These particular emails don’t offer a reward, but one can borrow money at a very advantageous tariff. The offer is so good, that it is almost too good to be true. Therefore; it is not true. You will never see the compensation fee that you have paid to obtain this loan. And the ignorant believer can also forget about receiving one single cent from that ‘loan’.
These emails are written in bad English or Dutch and easily recognizable. Yet, still many people fall into the trap. These are usually the type of people that are already deep in debts and in complete desperation they accept the offer. Even though they sometimes know better. They hope that this email is the last straw that can save them out of a life filled with debts. Instead, the email offer only pushes them deeper in the debt hole.
And what effect does a life of debts for parents have to their children? Will they fall into the same debt traps like their parents did? Not necessarily, a survey from the SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) shows. Not less than 93% of the children who were from a poor family, are now living above the poverty line. For most of them, this achievement did not come easy, because they were faced with arrears on the fields of social participation and goods. Often, there was no money for a bicycle, suitable sport clothes or to go on holiday. Poor kids also played less at the homes of their classmates. The fact that most children grow out of this situation when they start earning their own income is a positive thing, the SCP says. ‘There is no mass poverty culture in the Netherlands, of which no escape is possible’.
(Published in The Holland Times, edition June 2014)

Column

Beschadiging
Vier jaar lang heeft gemeenteraadslid Christian Malin (SVKB) iedere vergadering van het regionaal overlegorgaan Holland Rijnland bezocht. Hierna rapporteerde hij aan de gemeenteraad alle informatie die hij had gehoord. De raadsleden waren al lang blij dat zij door Malin vertegenwoordigd werden in deze vergaderingen die uren duren. En voor de gemiddelde politicus meestal niet bijster interessant zijn.
Malin werd vorige week het slachtoffer van een heuse politieke coup. Tijdens een openbare fractievergadering van de VVD werd hardop gesteld, dat de SVKB-politicus niet de juiste man op de juiste plaats was. Malin zou zich nooit mengen in de politieke discussies en ook werd zijn taak als adviseur voor burgemeester Marina van der Velde bekritiseerd: ‘Marina laat zich niet door hem souffleren; zij heeft haar eigen dingen gezegd.’ Een oplossing kwam er ook tijdens die fractievergadering: ‘Als je Malin inruilt voor een wethouder, beschadig je hem niet zo, dan wanneer je hem inruilt voor een raadslid.’
En daarmee was het pleit feitelijk beslist. Het openlijk bekritiseren van een politicus zorgt ervoor, dat die persoon beschadigd is in zijn activiteiten. SVKB-fractievoorzitter Petra van der Wereld heeft nog intensief telefoontjes gepleegd met de andere fractievoorzitters om steun te krijgen voor Malin als raadsvertegenwoordiger tijdens de vergaderingen van Holland Rijnland. Het bleek verspilde moeite te zijn.
VVD en CDA pleitten er vorige week voor, dat er alleen maar collegeleden naar deze bijeenkomsten zouden worden gestuurd. Bij een stemming bleek dat 13 raadsleden liever wethouder Henk Hoek wilden hebben als gemeentelijk vertegenwoordiger bij de vergaderingen van Holland Rijnland. Vervolgens kwam de vraag wie als Hoek’s vervanger wilde optreden en veel ogen richtten zich vervolgens op Malin. Die bedankte echter terecht voor deze broodkruimel.
Uiteindelijk zou niet Malin, maar de hele gemeenteraad de grootste verliezer kunnen zijn van dit besluit. Want zonder een gemeenteraadslid in die belangrijke regionale vergaderingen krijgt de raad alleen die informatie toegespeeld, die het college belangrijk vindt om te melden. En de gemeenteraad zou wel eens heel wat andere zaken belangrijker kunnen vinden. Alleen weten die politici niet meer wat er precies wordt besproken.
Joep Derksen

Tarieven regiotaxi blijven gelijk

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente gaat niet akkoord met een voorstel van de Bollengemeenten om de eigen bijdrag voor de regiotaxi te verhogen. Al jaren pleitten de bollendorpen er voor, dat gebruikers van de regiotaxi hier meer zelf voor gaan betalen. Tot nog toe is een meerderheid van de Holland Rijnland gemeenten hier tegen en Kaag en Braassem sluit zich bij dit standpunt aan. De 550 inwoners die met een Wmo-indicatie gebruik maken van de regiotaxi, omdat zij door hun beperking(en) niet van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken, kunnen dus het komende jaar weer opgelucht adem halen.

Meesnoepen uit subsidiepot

STREEK – Het gemeentelijk samenwerkingsorgaan Holland Rijnland moet worden ingezet als ‘subsidiemakelaar’. In Europa liggen miljoenen euro’s aan subsidiegeld te wachten om uitgegeven te worden en deze regio moet er voor zorgen dat een deel van dit geld deze kant op komt.
Er zijn veel Europese, provinciale en andere subsidies beschikbaar die de gemeenten voor gemeentelijke projecten zouden kunnen inzetten. Ook zijn er subsidiemogelijkheden voor ondernemers, bedrijven, maatschappelijke- en culturele instellingen beschikbaar. Maar gemeenten hebben vrijwel geen inzicht in al die subsidiemogelijkheden en hierdoor worden veel kansen gemist.
Daarom kijken de regionale bestuurders naar Holland Rijnland als ‘centraal overkoepelend orgaan’ om hierover informatie te verzamelen en dit te verspreiden aan de gemeenten. Hierna kunnen die gemeenten zelf subsidies gaan aanvragen, al dan niet met ondersteuning van Holland Rijnland.

Pleiten voor lijn 50

LISSE – Gemeenteraadslid Valentina Tsjebanova (VVD) hield een gepassioneerd pleidooi richting wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) om lijn 50 volwaardig terug te krijgen in het dorp, met een bushalte vlak bij de ouderenverzorgingstehuizen.
‘Die bushalte moeten we terugkrijgen voor de ouderen van Lisse’, zo stelde ze. Nieuwenhuis liet weten, dat dit niet gaat lukken: ‘We zijn inmiddels in een zo ver stadium, dat dit verzoek ongeveer kansloos is het voor elkaar te krijgen.’ Tsjebanova stond er op, dat er actie ondernomen wordt: ‘Proberen kan, de kans bestaat altijd. Niet geschoten is altijd mis.’ Hierop zegde Nieuwenhuis toe dit onderwerp in de regio nogmaals aan te kaarten.
Het bleef niet bij woorden alleen, want enkele dagen later kon Nieuwenhuis al melden: ‘Tijdens het portefeuillehoudersoverleg is heb ik aangegeven dat we streden, strijden en zullen blijven strijden voor goede OV-verbindingen voor al onze inwoners, en zeker ook voor onze oudere inwoners.’ De ontwikkelingen van Lijn 50 zijn onderzocht, zo laat de wethouder weten: ‘Door het strekken en samenvoegen van de lijnen 50 en 51 is tijdwinst geboekt op de rit Haarlem-Leiden. Dit ging ten koste van een deel van het openbaar vervoer over de Westerdreef. Echter, Arriva is wel gebleven binnen de kaders van de door Holland Rijnland opgestelde visie. De maximale loopafstand tot de bushalte bijvoorbeeld, blijft binnen de door de regio gestelde normen. Arriva houdt zich aan de spelregels, dus zien zij geen reden dit aan te passen.’
Tsjebanova had laten weten dat haar partij een petitie had aangeboden aan de gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, maar dit heeft geen effect gehad, bevestigt Nieuwenhuis. ‘Die petitie is natuurlijk een goed signaal van onzer aller teleurstelling, maar heeft helaas geen effect.’ Wel had Nieuwenhuis nog wat goed nieuws te melden. De huidige lijn 57 (wordt lijn 90) gaat met ingang van de nieuwe dienstregeling in twee richtingen rijden. Wel zo makkelijk en duidelijk.’

Pleiten voor verhoging eigen bijdrage regiotaxi

STREEK – De bestuurders van de bollenstreekgemeenten willen dat  gebruikers van de regiotaxi hier meer voor gaan betalen, maar ze vinden een meerderheid tegen zich in het overlegorgaan Holland Rijnland. Wethouder Adri de Roon (D66) lichtte de situatie dinsdag 13 mei toe tijdens de vergadering van de commissie Regionale Zaken.
De Roon: ‘Wij willen de eigen bijdrage voor de WMO-geïndiceerden meer laten stijgen, dan andere gemeenten willen. Dat komt omdat de kosten voor onze gemeente geëxplodeerd en meer dan verdubbeld zijn. De stijging van de eigen bijdrage heeft geen gelijke trend gehouden met de stijging van de kosten voor het openbaar vervoer. We hebben er eerder voor gepleit om het onderscheid (van het tarief, JD) tussen 65-plus gebruikers en 65-minners te laten vervallen. Dit was een besluit van de vorige raad. Het is mijn voornemen om daar wederom voor te pleiten.’

‘Risicoanalyses zijn onzinnig werk’

LISSE – De leden van de commissie Regionale Zaken willen  dat er een jaarlijks overzicht komt van de financiën voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Dat was de conclusie, nadat onderzoeker Yermo Wever van bureau B&A een toelichting had gegeven over een rekenkamerrapport ten aanzien van het RIF.
De gemeenten die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband Holland Rijnland investeren zo’n vijftien jaar lang 180 miljoen euro. Hiervoor in de plaats stelt de (rijks)overheid een totaalbedrag van 2 miljard euro beschikbaar aan een vijftal infrastructurele projecten. Dan gaat het om de Rijnlandroute, het HOV-net Zuid Holland Noord, het programma ontsluiting Greenport, de Greenport Ontwikelingsmaatschappij (GOM) en het Regionaal groenprogramma.
Die 180 miljoen euro is dus een goede investering, maar het steekt de commissieleden dat zij nog geen duidelijk overzicht hebben van wat er met dat geld gebeurt. Fractievoorzitter Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) vond: ‘Er gaan behoorlijke bedragen in om. Ik zou van tevoren een begroting wilen zien of we rekening moeten houden met wel of geen overschrijdingen.’ CDA-fractievoorzitter Kees van der Zwet liet weten, dat hij van Holland Rijnland ieder jaar een rapportage wil zien over het RIF, ‘met inzicht in de voortgang van het fonds, de projecten en de risico’s.’ Guus Mesman liet als PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter weten: ‘Als raad is het wel prettig om de informatie op een presenteerblaadje te krijgen. Er kan niet zo gek veel mis gaan. We zitten er met onze neus bovenop.’
Commissielid Valentina Tsjebanova (VVD) deed ook een verbale duit in het zakje: ‘Het is onnodig om ambtenaren onzinnig werk te laten doen van risicoanalyses.’ Wel was ze voor ‘een betere informatievoorziening’.  Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet wel weten dat de bestuurders van Holland Rijnland het verzoek om die financiële rapportages naast zich neer kunnen leggen. Een meerderheid van de gemeenten moet namelijk een verzoek voor een financiële jaarrapportage over de RIF-gelden ondersteunen.

Samenwerking zorgt voor de échte duurzaamheid

LISSE – De tijd is voorbij dat je jezelf als bollenteler en plantenkweker alleen maar kunt richten op je eigen producten en de wereld aan je voorbij laat gaan. Wie ook maar een beetje ambitie heeft om zijn bedrijf te laten overleven, moet gaan samenwerken. En zorgen dat alle delen van zijn product gebruikt én verkocht worden. Tijdens een bijeenkomst op het Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen en Vaste Planten was de les duidelijk: duurzaam innoveren of uitsterven.
Gerard van Oosten, projectleider Hogeschool InHolland Centre for biobased economy, legde in een presentatie aan tientallen telers  en kwekers uit, dat zij nú actie moeten ondernemen. Want de weg naar een succesvolle onderneming, die excelleert op het gebied van ‘biobased economy’ ligt vol hindernissen, maar de beloningen kunnen enorm zijn. Van Oosten heeft het tot zijn doelstelling gemaakt, dat bedrijven zich gaan bezig houden met biobased economy en de triple helix; de samenwerking tussen bedrijven onderwijsinstellingen en overheden.
Aan de toehoorders liet hij weten: ‘Biobased biedt kansen voor ondernemers, want in 2050 wonen er 9 miljard mensen op aarde en door de stijgende welvaart gaat ook het consumptiepatroon omhoog. Het doel moet zijn voor de komende decennia om onze voedselproductie te verdubbelen, waarbij we onze ecologische footprint halveren.’ Van Oosten toonde een schema dat liet zien dat bij het huidige gebruik er over 142 jaar geen fosfor meer is en dat lood al over acht jaar niet meer beschikbaar is. Inmiddels wordt 70% van het drinkwater gebruikt voor landbouw. ‘Als we de voedselverspilling terugbrengen, gebruiken we ook minder water voor de landbouw. We moeten nieuwe middelen gebruiken nog voordat de grondstoffen op zijn.’
Het einddoel is  een duurzame samenleving waarin geen afval bestaat en alle producten worden gebruikt, in plaats van verbruikt. De reststromen van productie, dat nu nog als afval wordt beschouwd, moeten gebruikt gaan worden voor biogewassen, diervoeding of energie. Van Oosten: ‘We produceren nu een hoofdgewas en daar richten we ons op. Kijk liever naar verschilllende manieren waarop je producten uit de gewassen en planten kunt halen. Zo zijn er gewassen waarbij je heel hoogwaardige inhoudsstoffen kunt isoleren die richting de farmacie gaan. Dat is een lange en uitdagende weg, maar er zijn mogelijkheden. Of er zijn elementen die als voeding, diervoeding of energie kunnen worden gebruikt.’
Hij noemt dit ‘de vierkantsverwaarding’ van de gewassen. Alle onderdelen en elementen van de gewassen moeten benut worden. Planten bestaan uit houtstof en suikers; dat zijn vaak de basiselementen voor een biobased economy. Er zijn allerlei mogelijke toepassingen mogelijk voor vezels, brandstoffen en verwerkingen in lijmen en harsen. De ondernemers kregen de opdracht om via workshops met elkaar in gesprek te gaan en uiteindelijk via coöperaties te gaan samenwerken. Zo kunnen ze komen tot een betere wereld, waarin er ook bestaansrecht is voor hun bedrijven.

Actie tegen zwerfvuil

NOORDWIJK – Commissielid Den Hollander (Puur Noordijk) vroeg dinsdag 13 mei tijdens de vergadering van de commissie BB&WW aandacht voor het zwerfvuil op het Kloosterplein. ‘De frequentie van het schoonvegen gebeurt minder vaak. Dat zorgt voor zwerfvuil en trekt ongedierte aan.’ Burgemeester Jan Pieter Lokker zegde toe dat de gemeente hierop actie gaat ondernemen.

Denk mee, doe meer!

Nieuwe coalitie van Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GroenLinks en D66
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De vier partijen Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GroenLinks en D66 zijn eruit; samen vormen zij de komende vier jaren de nieuwe coalitie. Het is de taak van de vijf nieuwe wethouders om uitvoering te geven aan de nieuwe coalitiekoers ‘Denk mee, doe meer!’. Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) komt niet meer terug in het college; hij richt zich op nieuwe uitdagingen voor zijn carriere.
De vijf wethouders die woensdag 21 mei worden geïnstalleerd zijn: Gerben van Duin (Puur Noordwijk); hij houdt zich voornamelijk bezig met Financiën. Zijn partijgenoot Hans Bakker richt zich op Ruimte en communicatie. Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) wordt wethouder voor maatschappij & leefomgeving en Pieter-Jan Barnhoorn (D66) gaat zich bezig houden met economie en onderwijs. Verantwoordelijk voor zorg, duurzaamheid en cultuur wordt Marie José Fles (PvdA/GroenLinks).
Tijdens de presentatie van de wethouders en de coalitiekoers waren er alleen maar lachende gezichten van de politici en aanstaande bestuurders, die elkaar tot voor enkele maanden in de politieke arena nog te vuur en te zwaard bestreden. Volgens Van Duin zijn alle neuzen nu weer dezelfde kant op gedraaid: ‘Onze coalitie laat een frisse wind waaien door de Noordwijkse politiek. Kleurrijk, gedurfd en energiek. Omdat fractievoorzitter Koen van Asten (D66) vanwege zijn werk niet aanwezig kon zijn, liet Nico van der List weten dat zijn partij ‘trots en dolblij’ is met het eindresultaat.
Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) stelde: De politiek is terug bij de inwoners. Dertig procent sociale woningen is de inzet en we gaan voor groen in Noordwijk en het bouwen volgens bestemmingsplannen.’ Peter van Bockhove (LSN): ‘Tijdens onze ledenvergadering is ons kritisch gevraagd waarom we met de grootste vijand gaan samenwerken? De reden hiervoor is, dat je hen niet buiten het veld kunt verslaan. Het is geven en nemen in de politiek.’
De nieuwe term voor de komende vier jaar is ‘doe mee politiek’. Werklozen worden bijvoorbeeld verplicht om als tegenprestatie voor hun uitkering vrijwilligerswerk te gaan doen. Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk): We wilden de afgelopen vier jaar komen van een bestuurderscultuur naar een bewonerscultuur. Nu gaan we de inwoners actief betrekken bji de besluitvorming. We gaan meedoen aan een ‘doe mee politiek’ en willen besturen samen met de inwoners.’ Er komt echter geen ‘representatieve inwonersgroep van 1.000 personen, die besluiten neemt over politieke onderwerpen; een voorstel van burgemeester Jan Pieter Lokker. Visser: ‘Die visie gaat ons te ver. We willen de inwoners er wel bij betrekken en dan denken we aan het toevoegen van een digitaal raadslid of het introduceren van digitale referenda.’

Introductie nieuwe wethouders

NOORDWIJK – De kandidaat-wethouders die op woensdag 21 mei geïnstalleerd worden, presenteren zichzelf aan de inwoners.
Met de portefeuille Economie & Onderwijs gaat wethouder  Pieter-Jan Barnhoorn (D66) zich bezighouden: ‘Ik voel me zeer vereerd om deze taak te vervullen. Deze coalitie kan veel realiseren.  We gaan werken aan een innovatiefonds en we moeten iets doen voor het MKB en de ZZP-ers, want we zitten nog in de crisis. We gaan voor innovatie van de Kerkstraat, de Grent, Hoofdstraat en de Boulevard. Ik kom binnenkort met voorstellen over de Economische nota en de nota over het strand gaat de inspraak in. Ook daar willen we het mogelijk maken dat we een goed, veilig en mooi en aantrekkelijk strand blijven houden. Met onderwijs zullen we innoverend mee bezig zijn. Werknemers moeten gericht opgeleid worden.’
De wethouder voor Zorg, duurzaamheid en cultuur is Marie José Fles (Pvda/GroenLinks). ‘Het is goed voor Noordwijk dat er ook een vrouwelijk collegelid is. Het is goed dat het college ook de Noordwijkse bevolking representeert. Daar wonen 50% vrouwen en mannen. Ik vind één vrouwelijke wethouder nog te weinig. Ik houd me bezig met de 3D (drie decentralisaties, JD); jeugdzorg, Wmo en participatiewet. De gemeente is er al een jaar mee bezig, maar we staan nog aan het begin. Er moet een hele omslag qua cultuur, organisatie en andere manier van denken komen. De zelfredzaamheid van Noordwijk en eigen kracht is belangrijk en niet dat anderen betuttelend gaan bepalen wat jij nodig hebt. Het aantal mensen in de bijstand en werkloosheid neemt toe. Die zaken moeten wij als gemeente gaan opvangen. Daar ga ik mee aan de slag. Ik ga ook cultuur en duurzaamheid doen. Ik heb er zin in.’
Wethouder maatschappij & leefomgeving wordt Dennis Salman (LSN). ‘Ik heb een achtergrond in de volkshuisvesting. Wonen is mijn passie. We gaan inzetten op jongeren- en seniorenhuisvesting en op meer levensgeschikte en generatiewoningen. Daarbij is ook Bronsgeest mogelijk weer in beeld. We gaan nieuwe prestatieafspraken maken met de Noordwijkse Woningstichting. We gaan voor 30% sociaal wonen en zullen het middel ‘startersleningen’stevig evalueren. Voor ouderen gaan we 200 sociale huurwoningen in de kernen renoveren danwel bouwen. Van mensen die gebruik maken van een uitkering verwachten we dat ze een tegenprestatie gaan leveren, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Het bedrijfsleven moet een financiële bijdrage leveren voor het plaatsen van oplaadpunten voor de electrische fietsen en scooters. We willen het Jeroensplein voor een deel herinrichten en ook gaan alle overbodige verkeersborden verdwijnen uit het dorp.’
Wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk; Financiën): ‘Er komt veel op ons pad, met betrekking tot de sociale agenda. We zullen proberen de belastingen te houden zo die zijn en het liefst te verlagen. Maar dat is geen doel op zich. We proberen de voorzieningen te behouden. We willen groen, trimbaan, zee en strand aan elkaar koppelen. Mensen willen bootcamps, moutnainbiken en hardlopen; we willen die voorzieningen optimaliseren. Nieuw in mijn portefeuille is de bestuurlijke toekomst. Achter de fusie is een punt gezet. Die fusie is niet aan de orde, want de verkiezingen hebben uitgewezen dat men heel zelfstandig wil blijven besturen. We gaan wel samenwerken met zorg op de schaal Duin- en Bollenstreek (met Katwijk) en jeugzorg op de schaal Holland Rijnland. Wellicht gaat de politiek ook op andere plekken vergaderen. Zo kunnen mensen meebeslissen.’
Wethouder Hans Bakker (Puur Noordwijk) richt zich op de portefeuille: Ruimte en communicatie. ‘Voor mij is het de grootste verrassing dat ik hier zit. Met communicatie heb ik veel ervaring, en met ruimte heb ik minder ervaring. Ik ben al eerder aan iets nieuws begonnen en kijk fris tegen de zaken aan. Je komt dan met elkaar tot innovatieve oplossingen. Een van de redenen dat ik me kandidaat heb gesteld, is de maat en schaal die voor Noordwijk zo belangrijk is. Het is heel lastig om die maat en schaal van Noordwijk vast te houden. Daar wil ik me voor gaan inzetten. Bij gebiedsontwikkelingen en bouwen gaan we ons afvragen wat de maat en schaal van Noordwijk is. Die inwoners gaan we daarbij betrekken, maar ook de andere partijen. Als je het evenwichtig, zorgvuldig en constructief aanpakt, win je tijd en geld en krijg je een resultaat waar we allemaal blij van worden. Ik zal de nodige tijd nodig hebben om me in te lezen in alle 26 projecten. Met elkaar gaat het zeker lukken om de coalitiekoers tot een succes te brengen.’

Lobby voor Europese subsidies

NOORDWIJK – Burgemeester Jan Pieter Lokker uitte dinsdag 13 mei ongekend felle kritiek op PvdA-minister Ronald Plasterk. ‘Die minister komt met een voorstel voor een bestuurlijke Randstad en haalt zeperd op zeperd. Zijn idee is dat als je de structuur verandert, het een paradijs op aarde wordt. Die schaalvergroting van provincies wordt direct gekoppeld aan schaalvergroting van gemeentes. Ik heb nog geen echte visie kunnen ontdekken.’
Wel vond Lokker het belangrijk dat gemeenten in de hele Randstad gaan samenwerken, met name waar het gaat om het binnenslepen van subsidies van de Rijksoverheid en uit Europa. ‘De Eindhovense regio Brabant haalt zelfstandig buitenproportioneel veel geld aan nationale en Europese subsidies binnen. Ze hebben ook een eigen lobby in Europa; zoiets zou ons ook meer vooruit helpen.’

Lokker steunt kinderpardon

NOORDWIJK – Burgemeester Jan Pieter Lokker steunt de uitbreiding van het Kinderpardon. D66 had hier vragen over gesteld en pleitte voor coulance voor een groep voormalige vluchtelingskinderen, die nu buiten de legaliseringsboot dreigen te vallen. Het gaat met name om kinderen die bij hun aankomst in Nederland jonger waren dan 13 jaar, maar nu ouder zijn dan 21 jaar. Hierdoor vallen zij buiten het leeftijdscriterium van het Kinderpardon. Inmiddels hebben al meer dan 200 burgemeesters de petitie van burgemeester Ostendorp uit Bunnik ondersteund.

Noordwijkers eerst

NOORDWIJK – ‘We willen vooral bouwen voor Noordwijkers.’ Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) maakte dinsdag 13 mei tijdens de commissie Regiozaken duidelijk waar zijn prioriteiten liggen, als het gaat om het toewijzen van woningen. In de regio gaan ook stemmen op om het percentage sociale woningbouw terug te brengen naar 15%. Van Ast: ‘Dat is voor Noordwijk onacceptabel; voor Noordwijk moet dat percentage op 30% blijven staan.’

Onmin over bouwkavel

NOORDWIJK – Nu de Rijn Gouwe Lijn definitief niet doorgaat, kan de gemeente een bouwkavel op ’s Gravendijck verkopen. De leden van de commissie RBF waren hier woensdag 14 mei niet razend enthousiast over.
Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) probeerde de commissieleden nog over de streep te trekken. ‘Dit perceel brengt een belangrijke boekwaarde met zich mee. Als u andere wensen heeft, heeft dat consequenties voor de meerjarige financiering.’ Commissielid Paul Taverne (VVD) vond het ‘onverstandig om op korte termijn de kavels in de verkoop te doen. Geld vind ik geen argument voor dit besluit, want je  moet heel verstandig kijken hoe je met het laatst kaveltje omgaat.  Het is in het belang van ondernemers om dit industrieterrein op een hoogwaardig niveau te houen. Verkoop is niet gewenst gezien de huidige leegstand.’ Menko Wiersema van PvdA/GroenLinks tipte om het poppodium in dat gebied onder te brengen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering wordt dit onderwerp verder besproken.

Rioleringswerkzaamheden in het slop

NOORDWIJK – Doordat de firma Schelvis zo goed als failliet is, kan voorlopig niet begonnen worden met de rioleringswerkzaamheden in Boerenburg. Commissielid Gerard Duijndam (VVD) stelde hier dinsdag 13 mei vragen over tijdens de vergadering van de commissie BB&WW. ‘Heeft dit faillissement gevolgen voor het aanbestedingsbedrag van 640.000 euro?’
Burgemeester Jan Pieter Lokker kon niet garanderen, dat de rioleringswerkzaamheden ook in de toekomst voor hetzelfde bedrag kunnen worden uitgevoerd. ‘Het is een enorme tegenvaller dat surceillance van betaling is aangevraagd. We zijn op dit moment aan het uitzoeken wat voor gevolgen dat heeft. Er wordt op dit moment gewerkt aan een doorstart van het bedrijf onder een nieuwe naam. Als dat het geval is, moeten we opnieuw aanbesteden, maar dat kan niet voor de zomer gebeuren.De fnanciële gevolgen zijn nog niet duidelijk. Het is tragisch dat veel bedrijven door het ijs zakken en niet voldoende hulp krijgen van de bank.’

Startersleningen onder vuur

NOORDWIJK – De noodzaak van de startersleningen wordt de komende jaren mogelijk ter discussie gesteld. Dit bleek woensdag 14 mei tijdens de vergadering van de commissie RBF. Commissielid Carla Versteege (Puur Noordwijk) vroeg zich af of ‘er een andere manier dan de startersleningen is om starters op weg te helpen’. Ze riep het nieuwe college van Puur Noordwijk, Lijst Salman Noordwijk, PvdA/GroenLinks en D66 op om zich hier over te buigen.
Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) informeerde de commissieleden, dat in de regio verschillend gedacht wordt over de startersleningen. Zo zou dit instrument de prijzen van starterswoningen opdrijven, maar aan de andere kant kan dit instrument ook een ‘drijvende kurk’ zijn. Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) greep direct naar de microfoon en riep de commissieleden toe: ‘We hebben die startersleningen met veel enthousiasme ingevoerd. Waak er voor om deze startersleningen niet door te laten gaan.’

Voorlopig geen verhoging eigen bijdrage regiotaxi

NOORDWIJK – De gemeente wil een hogere bijdrage van de regiotaxigebruikers, die met een Wmo-indicatie reizen. Commissielid Lenie Zoetendaal (CDA) maakte zich hier dinsdag 13 mei tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken zorgen over. ‘Zal de vervoerder de afspraken accepteren in verband met een eventuele lagere omzet, zonder de gemeenten hiervoor aansprakelijk te stellen?’
Wethouder Leon van Ast (Puur Noordwijk) reageerde: ‘We betalen anderhalf tot twee ton teveel per jaar aan het collectief vervoer. Voor de gebruikers gaat het om enkele centen verhoging. In de regio vindt men de verhoging van de eigen bijdrage politiek ongewenst. Het voorstel zal ongetwijfeld worden aangevochten door de regiovervoerder. Als het voorstel wordt aangenomen, moeten we eventueel het einde van het contract afwachten, voordat we kunnen overgaan tot  invoering van de verhoging van de eigen bijdrage. Anders moet het mogelijk via de rechter uitgevochten worden.’

Ambtelijke stoelendans

STREEK – De gemeente Alphen aan den Rijn stapt uit de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) en dat heeft gevolgen voor de ambtenaren van die omgevingsdienst. Hierdoor worden 25 voltijdsambtenaren overbodig. Aan de andere kant treden er ook weer gemeenten toe tot de ODWH (Katwijk, Noordwijk en Voorschoten) en hierdoor worden weer tien voltijdsbanen gecreëerd.

Boris Kocken kijkt terug op coalitieonderhandelingen

‘We zouden het anders aanpakken’
JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De grote winnaar van de verkiezingen, D66, maakt geen onderdeel uit van het college. Nadat deze partij de kans kreeg om de leiding te nemen in de coalitieonderhandelingen, werd D66-fractievoorzitter Boris Kocken na slechts twee bijeenkomsten opzij geschoven door de gevestigde politieke orde. Inmiddels is het nieuwe college van VVD, LO en CDA geïnstalleerd en is het tijd om terug te kijken naar de afgelopen hectische weken. Waar is het mis gegaan en wat zou Kocken de volgende keer anders doen?
D66 koos er voor om de coalitieonderhandelingen volledig in de openbaarheid te houden; pers en publiek mochten vanaf de zijkant meekijken hoe de fractievoorzitters elkaar probeerden te vinden op twee politiek heikele punten als de toenadering van Oegstgeest tot de Leidse regio en het weren van wethouders van voor 2013 uit het college. Deze gesprekken liepen voor D66 uit op een totale mislukking. Als D66 in 2018 weer de grootste partij zou worden, zou Kocken er dan weer voor kiezen om de onderhandelingen in de openbaarheid te houden? ‘Het antwoord hierop is ‘ja’. Ik ben nog steeds voorstander van openbare onderhandelingen. De enige kanttekening is, dat we het anders zouden aanpakken en niet met de discussie over de Leidse regio en personen zouden beginnen. Bovendien speelt de vertrouwensrelatie een enorme rol. Wij gingen van nul naar vier  zetels en waren nieuw in de politiek. De andere fracties en fractievoorzitters werken al jaren met elkaar en hebben gewerkt aan ‘vertrouwen en gunnen’. Als je het als nieuwkomer dan over categorieën van personen hebt, zorgt dat niet voor vertrouwen in elkaar in die eerste fase.’
Heeft Kocken na het opzij schuiven van D66 erover gedacht om zijn positie als fractievoorzitter op te geven? ‘Nee. Wij waren allemaal nieuw en onervaren, hebben vreselijk ons best gedaan, maar je kunt niet verwachten dat het per sé een succes wordt. Alleen als ik al jaren in de politiek had gezeten, had je met recht kunnen zeggen dat het (onderhandelingsproces, JD) verprutst was.’ Nadat de eerste onderhandelingsfase stuk was gelopen, kreeg Kocken advies van doorgewinterde politici en een week is geprobeerd om met PrO en als derde partij LO of CDA nieuwe coalitieonderhandelingen op te starten. Dat lukte niet omdat LO en CDA zich wilden verbinden aan de VVD.
Heeft u geweten in wat voor politiek wespennest u kwam? ‘Ik weet niet of ‘wespennest’ een goede kwalificatie is, maar het is wel een politieke arena, waar partijen opkomen voor hun belangen en er alles aan doen om hun punt te scoren.’ En in de Romeinse arena’s vloeide altijd veel bloed. Hij lacht even: ‘Misschien was het woord arena ook niet zo goed gekozen.’ Wat was Kockens grootste fout tijdens de onderhandelingsfase? Was dit het hardnekkig blijven vasthouden aan de eigen standpunten en het in de eerste vergadering al aan de orde stellen van de ‘poppetjes’? Er volgt een lange stilte. ‘Ik heb voor mijn gevoel geen grote fout gmaakt. Een heleboel personen zijn er bij betrokken geweest. Er is ons heel veel ovekomen, doordat we hier en daar niet alert genoeg waren. We werden overvallen door het succes. We hebben er tevoren geen rekening mee gehouden dat we gelijk de grootste partij zouden worden.’
Hij besluit: ‘Ik vind dat we ontzettend veel bereikt hebben; we zitten in de raad en hebben een heel ambitieuze fractie en steunfractie die er ontzettend veel zin in hebben. Het is jammer dat we niet in het college zitten, maar we gaan de komende vier jaren succesvol politiek bedrijven. In 2018 gaan we voor minimaal vier zetels, want we zijn een blijvende factor in de Oegstgeester politiek.’