Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 mei 2014

Coalitiepartijen vinden elkaar

VVD, Leefbaar Oegstgeest en CDA presenteren Coalitieagenda en Dorpsagenda
OEGSTGEEST – De politieke partijen VVD, Leefbaar Oegstgeest en CDA hebben een coalitieakkoord gesloten. In twee documenten, de Coalitieagenda Oegstgeest en de Dorpsagenda Oegstgeest, wordt duidelijk waar de nieuwe collegepartijen de komende vier jaar voor gaan.
Zo zetten de partijen in op samenwerking met andere gemeenten en wordt wat betreft de uitkeringsontvangers ‘iedereen aangemoedigd zijn of haar steentje bij te dragen aan de samenleving. Met als doel sociale activering, het vergroten van het draagvlak en het kunnen vinden van passend werk. Dit met inbegrip van een hardheidsclausule.’ Over ASC zeggen de drie partijen: ‘De coalitie heeft kennis genomen van het verwerven van de gronden in de Overveerpolder door ASC. Gegeven dit feit en de financiële positie van de gemeente spreken we af dat er voor de zomer van 2014 een onderzoek komt naar nut en noodzaak van de garantstelling voor ASC en daarmee verbonden mogelijke financiële en juridische risico’s.’ Als het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt, mogen de partijen hier vrij over stemmen, zonder het juk van de collegeafspraken. Er wordt ingezet op aanpak van bereikbaarheidsproblematiek door verbetering van het netwerk voor de fiets, de (vracht)auto en het openbaar vervoer. Specifiek worden daarbij de komende jaren gericht een aantal knelpunten aangepakt, zoals de Willibrordrotonde en de verdere ontsluiting van Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest.  Voor de gemeentelijke belastingen blijft in ieder geval de inflatieverhoging bestaan. De gemeente wil de komende periode haar schulden fors verminderen.