Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 mei 2014

Column

Beschadiging
Vier jaar lang heeft gemeenteraadslid Christian Malin (SVKB) iedere vergadering van het regionaal overlegorgaan Holland Rijnland bezocht. Hierna rapporteerde hij aan de gemeenteraad alle informatie die hij had gehoord. De raadsleden waren al lang blij dat zij door Malin vertegenwoordigd werden in deze vergaderingen die uren duren. En voor de gemiddelde politicus meestal niet bijster interessant zijn.
Malin werd vorige week het slachtoffer van een heuse politieke coup. Tijdens een openbare fractievergadering van de VVD werd hardop gesteld, dat de SVKB-politicus niet de juiste man op de juiste plaats was. Malin zou zich nooit mengen in de politieke discussies en ook werd zijn taak als adviseur voor burgemeester Marina van der Velde bekritiseerd: ‘Marina laat zich niet door hem souffleren; zij heeft haar eigen dingen gezegd.’ Een oplossing kwam er ook tijdens die fractievergadering: ‘Als je Malin inruilt voor een wethouder, beschadig je hem niet zo, dan wanneer je hem inruilt voor een raadslid.’
En daarmee was het pleit feitelijk beslist. Het openlijk bekritiseren van een politicus zorgt ervoor, dat die persoon beschadigd is in zijn activiteiten. SVKB-fractievoorzitter Petra van der Wereld heeft nog intensief telefoontjes gepleegd met de andere fractievoorzitters om steun te krijgen voor Malin als raadsvertegenwoordiger tijdens de vergaderingen van Holland Rijnland. Het bleek verspilde moeite te zijn.
VVD en CDA pleitten er vorige week voor, dat er alleen maar collegeleden naar deze bijeenkomsten zouden worden gestuurd. Bij een stemming bleek dat 13 raadsleden liever wethouder Henk Hoek wilden hebben als gemeentelijk vertegenwoordiger bij de vergaderingen van Holland Rijnland. Vervolgens kwam de vraag wie als Hoek’s vervanger wilde optreden en veel ogen richtten zich vervolgens op Malin. Die bedankte echter terecht voor deze broodkruimel.
Uiteindelijk zou niet Malin, maar de hele gemeenteraad de grootste verliezer kunnen zijn van dit besluit. Want zonder een gemeenteraadslid in die belangrijke regionale vergaderingen krijgt de raad alleen die informatie toegespeeld, die het college belangrijk vindt om te melden. En de gemeenteraad zou wel eens heel wat andere zaken belangrijker kunnen vinden. Alleen weten die politici niet meer wat er precies wordt besproken.
Joep Derksen