Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 mei 2014

Miljoeneninvestering voor uitbreiding Fioretti

‘Dit wordt gewoon een saaie doos.’
JOEP DERKSEN
LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar voor een uitbreiding van het gloednieuwe Fioretti gebouw. De reden hiervoor is, dat de verwachte leerlingenaantallen de komende vijftien jaren blijven schommelen rond de 1.500 jongeren. Daarom stapt het college af van de eerdere plannen om 1,2 miljoen euro uit te trekken voor tijdelijke huisvesting en wordt dus een extra investering van 700.000 euro gedaan om een nieuw gebouw neer te zetten. De raad moet nog haar goedkeuring geven over dit collegevoorstel.
Wethouder Adri de Roon (D66) laat weten, dat dit besluit past in de gemeentelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het Fioretti. ‘Bij ingebruikname van het huidige schoolgebouw bleek dat er veel meer leerlingen zijn dan de 1.250 jongeren, waar deze nieuwbouw op was gebaseerd.’ Eerder was al besloten dat de gemeente 1,2 miljoen euro uittrekt voor het realiseren van ‘tijdelijke huisvesting’. Het bureau Pronexus heeft een onderzoek uitgevoerd naar het leerlingenaantal voor de komende vijftien jaren. Volgens dit onderzoek stijgt het aantal leerlingen in 2020 naar 1.617 kinderen en blijft dat aantal vervolgens schommelen rond de 1.500. In ieder geval tot 2034; dan worden er 1.454 kinderen geacht om onderwijs te volgen op het Fioretticollege. Overigens zijn deze kinderen nog niet geboren. Voor het college van burgemeester en wethouders zijn de cijfers duidelijk: ‘Volgens onze verordening kan er sprake zijn van permanente huisvesting, want het overschot aan leerlingen ten opzichte van de beschikbare ruimte is de komende vijftien jaar meer dan 10%.’
Het bestuur van het Fioretticollege investeert zelf ook nog 200.000 euro voor nog weer extra ruimte, want zij houden zich vast aan de hoogst ingeschatte leerlingenaantallen. De Roon verklaart waarom in Lisse het leerlingenaantal de komende anderhalf decennium wel kan groeien, terwijl grote delen van Nederland te maken krijgen met bevolkingskrimp. ‘We hebben in Lisse een kwaliteitssprong gemaakt met het Fioretti en de brede scholen. De centrumfunctie wordt versterkt, onder meer door het nieuwe sportcomplex vlakbij het Fioretti. Mogelijk wordt ook Lisserbroek uitgebreid met nieuwe woningen. En we krijgen de HOV-verbinding waardoor het nog makkelijker wordt om van verder weg naar Lisse te komen.’
Hoewel de gemeente dus 1,9 miljoen euro gaat uitgeven, wordt het nieuwe gebouw dat achter het huidige schoolgebouw komt geen vernieuwend stuk architectuur. De Roon: ‘Dit wordt gewoon een saaie doos.’ In 2008 schatte de gemeente, dat de kosten voor de nieuwbouw 14,2 miljoen euro zouden zijn. Dat bedrag werd later bijgesteld naar bijna 19 miljoen euro. Toenmalig wethouder Bas Brekelmans stelde in die tijd namens het college van burgemeester en wethouders: ‘We willen toch graag nieuwbouw voor het Fioretti realiseren, maar we willen er niet miljoenen op toeleggen.’ Toch gaat dit nu wel weer gebeuren. De Roon zegt hierover: ‘In de loop van vijf jaar is een ander plaatje ontstaan. Vanwege die zorgplicht moet je naar de actuele cijfers kijken. We kunnen ons niet aan die uitspraak van Brekelmans vast blijven houden, als de huidige cijfers aantonen, dat er de komende jaren 1.500 leerlingen komen.’ De Roon becijferde: ‘Eerst hadden we 1,2 miljoen euro gereserveerd voor tijdelijke huisvesting dat tien jaar blijft staan. Nu ben je met 1,9 miljoen euro voor een gebouw dat 40 jaar staat goedkoper uit.’