Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 juni 2014

Bas Brekelmans wethouder in Teylingen

JOEP DERKSEN
TEYLINGEN – Nadat wethouder Leo van der Zon zijn functie opgaf, meldden veel mensen zich aan om diens plaats in te nemen. Niet geheel verrassend is het Bas Brekelmans geworden, die het wethoudersstokje mag overnemen. Anderhalf jaar geleden was Brekelmans nog wethouder in Lisse en maakte hij een overstap naar Noordwijk. De VVD in die plaats zakte bij de gemeenteraadsverkiezingen echter van 6 naar 2 zetels en de partij viel buiten het college.
Na een maand als ambteloos burger doorgebracht te hebben, wordt Brekelmans (47) nu dus wethouder Ruimte, Economie en Sport in Teylingen. Fractievoorzitter Marlies Volten is blij met de keuze: ‘Bas is een echte Bollenstreker; hij heeft veel ervaring in de regio en ook met deze portefeuille.’
Brekelmans zelf is ook heel enthousiast: ‘Ik heb veel zin om te beginnen. Teylingen is een gezellige en mooie gemeente en ook een belangrijke speler in de Bollenstreek en daarbuiten. Ik dank de VVD afdeling voor het vertrouwen in mij en wil snel aan de slag met de ondernemers, inwoners en verenigingen om Teylingen en de regio nog meer op de kaart te zetten.’ De aankomend wethouder gaat zich ook bezig houden met de doorstroming op de woningmarkt. De gemeenteraad stemt 3 juli over de benoeming.

17 juni 2014

Boek over Boerhaavetuin

 
VOORHOUT – Tijdens de braderie van 2013 konden enkele mensen met een prijsvraag  een rondleiding winnen in de Boerhaavetuin. Donderdag 5 juni was het dan eindelijk zo ver; de gelukkige prijswinnaars werden geïnformeerd over alles wat er groeit en bloeit in deze historische tuin. Ook waren de winnaars verrast te horen hoeveel tijd een vaste groep vrijwilligers stopt in het onderhoud van deze tuin.
Hans van den Berg, voorzitter van de Stichting Het Boerhaavetuin, heette de aanwezigen van harte welkom. Hij kon ook een nieuwtje melden; Paul Jochemsz, die onlangs een boek heeft geschreven over de toren van de Jeroenskerk in Noordwijk, gaat zich het komende jaar bezighouden met een nieuw boek. Over de Boerhaavetuin, inderdaad.

Zoeken naar onkruidoplossingen

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De gemeenteraad wil heel graag dat de onkruidbestrijding door de gemeente op een natuurvriendelijke manier gebeurt. Het college van burgemeester en wethouders heeft de mogelijkheden hiervoor onderzocht, maar een oplossing blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn.
Alternatieve bestrijdingsmethodes zijn bijvoorbeeld het gebruik van hete lucht, heet water, branden, borstelen of biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen. Maar vaak zijn deze zaken niet beter voor het milieu. Het gebruik van het water, bijvoorbeeld, zorgt voor vel meer CO2-uitstoot, doordat het water warm gemaakt en warm gehouden moet worden. Het borstelen van het onkruid is veel minder effectief; binnen de kortste keren is het onkruid weer gegroeid en moet de borstelmachine weer op pad. Dit zorgt weer voor meer uitstoot van CO2 en fijnstof.
Het enige serieuze alternatief voor het huidige niet-milieuvriendelijke middel Round-up is een biologisch afbreekbaar middel. Maar dat spul is maar liefst vijf keer zo duur dan Round-up. Als de gemeente dit gaat gebruiken, stijgen de kosten voor onkruidbestrijding van 7.500 euro per jaar naar 37.500 euro per jaar. Het college  start dit jaar een proef in de wijk Poelgeest met het biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddel.

Strijd tegen alcohol

OEGSTGEEST – Het college van burgemeester en wethouders legt een nieuw Preventie- en handhavingsplan Alcohol voor aan de gemeenteraad. Dit moet er toe leiden, dat alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar voorkomen wordt. Bovendien wil de gemeente het overmatig drinken van alcohol voor jongeren tussen 18 en 25 jaar terugdringen.

Positief nieuws voor zwembad

OEGSTGEEST – De jaarrekening van 2013 laat zien, dat de gemeente een voordelig resultaat heeft behaald van 2 miljoen euro. Van dit bedrag wordt 141.000 euro gestort in een potje ‘Reserve exploitatietekort zwembad’, gaat ruim een miljoen euro naar de risicoreserve grondexploitaties en wordt een dikke 800.000 euro gestort in de algemene  reserve. Dit stelt wethouder Marien den Boer (CDA) voor aan de gemeenteraad.
Over de plannnen voor het behoud van het zwembad Poelmeer laat wethouder Jos Roeffen weten, dat de gemeente op zoek gaat naar ondernemingen of instanties de het zwembad voor de komende tien tot vijftien jaar willen beheren. En hiervoor maximaal 400.000 euro per jaar krijgen van de gemeentet. Roeffen: ‘Als het resultaat van deze marktverkenning positief is, zullen wij onder de geïnteresseerde partijen een aanbesteding houden voor de exploitatie  van het zwembad.’

Iedereen is medeschuldig dus is niemand schuldig

NOORDWIJK – Het rapport van Wareco Ingenieurs over de grondwateroverlast blijkt geschreven te zijn, terwijl het bureau geen informatie had over essentiële meetgegevens. Toch stelt het bureau vast, dat het project Dijk in Duin ‘waarschijnlijk minder invloed’ heeft op de natte kelders van een dertigtal particulieren en bedrijven. De tientallen gedupeerden waren het donderdag 5 juni niet eens met deze conclusies. ‘We hadden nooit last van wateroverlast, totdat Dijk in Duin werd aangelegd’.
Wareco concludeert in haar rapport, dat de grondwateroverlast veroorzaakt wordt door een combinatie van oorzaken. Zo zou er vorig jaar extreem veel regen zijn gevallen, kunnen rioolpijpen zijn gaan lekken en zou het relatief nieuwe infiltratiesysteem van de gemeente (dat onder meer regenwater afvoert) aan de problemen hebben kunnen bijdragen. Maar ook wijst het bureau direct naar de particuliere afvoer van regenwater als mogelijke oorzaak. De problemen zouden worden versterkt door een in de grond aanwezige kleilaag; hierdoor kan het regenwater niet goed wegvloeien en gaat de zoetwaterbel onder Noordwijk aan Zee stijgen.
Jurist Peter de Putter van Sterk Consulting ging nog een stap verder. Hij gaf aan dat het de verantwoordelijkheid is van de pandeigenaren zelf om hun kelders waterdicht te maken. ‘U bent verantwoordelijk, dus u kunt de schade niet op een ander verhalen.’ Zelfs als waterdicht zou blijken, dat Dijk in Duin wel degelijk hoofdveroorzaker is van de grondwateroverlast, dan nog zou het een heel moeilijk traject worden om schade te verhalen op het Hoogheemraadschap, vanwege natuurlijke oorzaken als regen die bijgedragen hebben aan de overlast.
Het was allemaal geen nieuws dat de aanwezigen graag wilden horen. Frans van der Zalm wees er op, dat de grondwaterstand al sinds 2008 gepeild kan worden. Peter den Nijs van Wareco moest erkennen dat zijn bureau geen toegang had tot deze gegevens. Ook zijn die peilstokken maar af en toe bekeken en werden ze niet constant in de gaten gehouden, zo vertelde een ambtenaar. Van der Zalm: ‘De allereerste keer dat wij last kregen van het grondwater was twee maanden nadat die dijk aan de zeekant klaar was. In 2013 kwam het water weer naar binnen in onze kelder van 150 m2. Er was extreme reegenval, maar feit is dat het water niet meer door de Dijk in Duin kan.’
Peter van Rijn toont hierop foto’s die hij had gemaakt van de bouw van Dijk in Duin. Duidelijk is te zien dat de werknemers eerst een groot zeildoek op de zandrug  leggen. Hierna volgden grote hoeveelheden grint over de hele lengte en daar bovenop werden heel veel basaltblokken gelegd.  Dat soort zaken verbeteren de waterdoorlaatbaarheid niet. Maarten Kuiper van Wareco ingenieurs: ‘Die kering is niet waterdicht bedacht. Het was ontworpen als een waterdoorlatende functie, maar door de basaltblokken heeft het wel ietwat een beperkende werking.’
Toehoorder Eric Huizer liet weten, dat hij in Katwijk woont en werkt in Noordwijk. ‘In Katwijk hebben we nooit wateroverlast gehad, maar nu wordt daar Dijk in Duin gebouw en hebben we  wél overlast. Na het aanleggen van een drainagesysteem was die overlast weg. Je kunt als bureau wel allerlei ideeën bedenken, maar Dijk in Duin is wel degelijk een oorzaak. Twee buurgemeenten hebben allebei Dijk in Duin en ook dezelfde wateroverlastproblemen.’
Gedupeerde Piet Steenvoorden was helemaal kritisch: ‘Het regenwater heeft totaal geen invloed op de grondwaterstand. Dat is een onzinverhaal. Voor de aanleg van Dijk in Duin hebben tuinders al gezegd dat je problemen krijgt. Door het stuwende kracht van het zeewater komt het water veel hoger achter de dijk. Het is heel simpel op te lossen; leg een drainage in de Parallelboulevard; dan is het grondwateroverlastprobleem weg.’
Wethouder Marie Jose Fles (PvdA/GroenLinks) liet weten dat alle opmerkingen en ideeën meegenomen worden door de politiek. Midden juli neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit of er een vervolgonderzoek komt naar de oorzaken van het grondwateroverlast en ook wordt dan gekeken hoe dit opgelost kan worden. Zo’n vervolgonderzoek gaat nog zeker een jaar duren, zo liet Peter den Nijs van Wareco weten. De aanwezigen kregen bij het afscheid toch nog een positief berichtje mee; het grondwater is weer aan het zakken.

Convenant in de maak

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De rondetafelconferentie over handhaving van de Drank- en horecawet die op donderdag 5 juni gehouden werd, is goed verlopen. De vertegenwoordigers van de horeca, verenigingen, ondernemers, jongerenraad en gemeente spraken af dat in de tweede helft van dit jaar een convenant wordt ondertekend. Hierin worden afspraken gemaakt over onder meer het verkopen en schenken van drank.
Bij deze rondetafelconferentie, die georganiseerd was door de gemeenteraad, zat de politiek niet aan tafel. De aanwezige gemeenteraadsleden zaten slechts als toehoorders aan de zijkant. Wel was raadslid Roberto ter Hark voorzitter van de rondetafelconferentie. In zijn presentatie stelde burgemeester Jan Pieter Lokker dat de verschillende partijen zich gezamenlijk verantwoordelijk moeten voelen voor de uitvoering van de handhaving van de drank en horecawet. Dan gaat het in de eerste plaats om de ouders, maar daarnaast om de horeca, verenigingen, sportkantines, scholen, supermarkten en de gemeente. ‘We hebben geen geld om een blik van 50 handhavers open te trekken.’
De burgemeester liet weten, dat 16- en 17-jarigen die betrapt worden op het nuttigen van alcohol onverbiddelijk beboet worden, evenals de instantie die het alcoholische spul verkoopt. Lokker informeerde dat hij voorstander was van een convenant om oneerlijke concurrentie te voorkomen tussen de reguliere horeca en de paracommerciële horeca (bijvoorbeeld sportkantines). Stephan Stokkermans, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, Afdeling Noordwijk, liet weten dat zo’n alternatief circuit al bestaat. Wat hem stoort zijn het gebruik van paracommerciële accommodaties voor sportkantines, waar het gaat om activiteiten die niets met sport te maken hebben. Hij vindt het vieren van bruiloften, verjaardagen en themafeesten in sportkantines ‘concurrentievervalsend’.
Hierop pleitte Rob de Jong, namens de Sportraad, voor een aparte bijeenkomst met de verenigingen. Hij wilde voorkomen dat het beeld ontstaat, dat er vrij gefeest wordt in allerlei sportfaciliteiten. Lokker pakte dit voorstel op en zegde toe, dat de gemeente die bijeenkomst gaat organiseren. Verder werd de idee besproken om iedereen die achter een bar staat verplicht de cursus ‘Verantwoord drankgebruik’ te laten volgen.
Bram van Mierlo, facility manager van Huis ter Duin, pleitte voor een positieve houding ten opzichte van het hele vraagstuk van jongeren en alcohol. ‘De jeugd wordt zo in het negatieve getrokken. Jongeren tussen 16 en 18 wordt iets onthouden en de horeeca heeft te maken met omzetverlies. Op de Grent mag je geen alcohol drinken en veel horeca laat kinderen onder de 18 jaar niet toe. Dat publiek missen ze in hun omzet. Het wordt tijd voor een positieve campagne, met een goede slogan.’ Van Mierlo stelde voor, dat de horecagelegenheden alcoholvrije cocktails gaan verkopen onder de naam ‘brain savers’. De komende maanden gaan de leden van de jongerenraad met andere jongeren in gesprek om te horen hoe jongeren denken over het aanpakken van alcoholge- en misbruik.

Reacties toehoorders op bouwplannen Horsman

LISSE – De circa vijftig toehoorders hadden wel degelijk kritische opmerkingen over de plannen van Horsman. Met name waar het ging om het feit dat de in- en uitgang van het parkeerterrein verplaatst wordt naar de locatie aan de Schoolstraat.
Veel van de aanwezigen lieten weten, dat dit zal leiden tot opstoppingen. Met name tijdens de kwartieren vlak voor en na de schooltijden, wanneer ouders stoppen bij de ingang van het parkeerterrein om hun kinderen uit en in te laten stappen. Meerdere pleidooien werden gehouden om ook een doorgang voor het autoverkeer aan te leggen op de locatie naast de Nieuwe Voorhof. Maar John Moors van Horsman & Co deed hier geen toezeggingen over. De weg nog breder maken, zodat auto’s elkaar kunnen passeren, gaat ook niet gebeuren; in de tekeningen staan fietsenrekken en een stukje groen gepland.
De zes lindebomen zijn volgens de bouwtekeningen gedoemd te verdwijnen. Wel wil Horsman kijken naar mogelijkheden om de ruim honderd jaar oude eikeboom te verplaatsen. Maar of dat een reële optie is, moet nog blijken, want de voorbereidingen van het verplaatsen van zo’n majestueuze boom duren minimaal een jaar.
Willeke van Es zat samen met haar man ook in het publiek. Zij waren met name benieuwd naar hoe de koopappartementen er uit komen te zien. Helaas voor het echtpaar, werd daar maar weinig over gesproken. Toch vond Van Es het geen verspilde moeite om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. ‘Het was voor mij de eerste keer om zoiets mee te maken. Ik vind het ook een leuk plan, maar ze lieten zoveel tekeningen zien; nu weet ik nog steeds niet waar de koopappartementen komen. Door al die informatie raak je het spoor bijster.’ Toch heeft het echtpaar een besluit genomen; ‘We gaan hier niets kopen, want we hebben liever een appartement met een tuintje.’
Yaniv was tevreden over het verloop van de avond en hij ziet de bouwplannen wel zitten. ‘Er werd duidelijk uitgelegd hoe de plannen in elkaar zitten. Ik ben voorstander dat dit doorgaat. De beweegredenen van de tegenstanders wegen voor mij niet op tegen dit plan. En wat die toegang tot het parkeerterrein betreft: ‘De ingang zal breder zijn dan de huidige ingang is en dat is een goede zaak.’

Zonnepanelen op Volksuniversiteit

LISSE – De Volksuniversiteit (Vuursteeglaan 9) mag ongeveer twintig zonnepanelen plaatsen. Omdat ze op het platte dak komen, zijn ze vanaf de straatkant niet te zien. De leden van de monumentencommissie gingen donderdag 5 juni akkoord met dit idee.

Logeren in Kasteel Keukenhof

LISSE – Bruidsparen, maar ook andere geïnteresseerden, kunnen over enige tijd blijven logeren op Kasteel Keukenhof. De tweede verdieping van dit monumentale pand (de zolder) wordt gerestaureerd. De kamers worden weer ingericht als slaapkamers en er komen sanitaire voorzieningen in. Herman Hollander van het Kasteel Keukenhof presenteerde de plannen samen met Leo Wevers aan de leden van de monumentencommissie in de vergadering van donderdag 5 juni. De commissieleden waren razend enthousiast. Aan de buitenkant van het gebouw verandert niets en de leidingen kunnen waarschijnlijk tussen de balklagen van de houten vloeren worden gelegd. Wel worden de wanden en vloeren brandwerend gemaakten komen er nieuwe deuren, in verband met de brandveiligheid.

Bouwhistorisch onderzoek

LISSE – De eigenaar van de oude boerderij aan de Laan van Rijckevorsel 16 (voorheen van de familie Schrama), mag nog niet beginnen met een verbouwing. Architect Diederik van Egmond gaf een presentaite van hoe ze het pand willen verbouwen. De leden van de monumentencommissie vonden echter, dat de historische onderdelen van het pand zoveel mogelijk behouden dienden te worden.
Ze gaven opdracht, dat de eigenaar eerst een bouwhistorisch onderzoek moet laten uitvoeren, zodat bekeken kan worden welke onderdelen van de oude boerderij echt historisch waardevol zijn en dus bewaard moeten blijven bij de verbouwing. Als dit onderzoek is afgerond, kan Van Egmond Architecten een aangepast plan voorleggen  bij de monumentencommissie.

De Factorij lijkt niet meer te stoppen

JOEP DERKSEN
LISSE – De plannen voor de Factorij en omgeving (het project Raadhuisplein) lijken nu daadwerkelijk door te kunnen gaan. Meer dan vijftig mensen kwamen donderdag 5 juni naar het gemeentehuis om te luisteren naar de presentatie van John Moors van Horsman & Co. Wanneer de politiek op 26 juni in de gemeenteraadsvergadering het defintieve akkoord geeft, kan Horsman definitief beginnen met het omvormen van dit deel van het centrum. De bouwwerkzaamheden duren dan van eind 2015 tot midden 2018.
Voorafgaand aan de verkiezingen had de gemeenteraad al ingestemd met het feit dat het Raadhuisplein op de schop gaat. Wel stelden de politici extra voorwaarden over zaken die aangepast moeten worden. Dan gaat het om een veilige doorgang voor de schoolkinderen van De Akker en de noodzaak dat het parkeerterrein zo ingericht wordt, dat daar kleinschalige evenementen mogelijk blijven. Horsman heeft inderdaad maatregelen genomen om deze zaken te kunnen garanderen, net zoals het bedrijf de plannen zo heeft aangepast, dat de doorgang naast Heereweg naar het parkeerterrein verbreed wordt tot vijf meter. De toegang naar de parkeerplaatsen gaat in de toekomst via de Schoolstraat en niet meer via de Heereweg. Moors: ‘Daar zijn mensen zo aan gewend.’
Moors is enthousiast over de plannen: ‘Dit is de zuidelijke poort van Lisse. De naam De Factorij gaat echt leven. Het gaat hier om twee plandelen; de woningbouwplannen zijn hetzelfde gebleven en het openbaar gebied blijft eigendom van de gemeente.’ In de Schoolstraat blijft de maximum snelheid 30 kilometer per uur en in de straten en doorgangen daaromheen wordt dat 15 kilometer per uur.
De Nieuwe Voorhof krijgt onder meer een kleine zaal en een grote zaal en mag uitkijken naar een fraaie keuken, garderobe en zelfs een terras. In februari 2015 start Horsman met de verkoop van vier vrije sectorwoningen en in november van dat jaar wordt begonnen met de bouw van deze woningen, samen met de Nieuwe Voorhof en 24 sociale huurwoningen die door Stek gekocht worden. Deze objecten moeten in maart 2017 opgeleverd zijn, waarbij ook het parkeerterrein opnieuw ingericht moet zijn. Vanaf september 2016 wil Horsman dertien vrije sector appartementen in de verkoop doen en de bouw van die appartementen begint in mei 2017. De projectontwikkelaar verwacht dat het leggen van de laatste steen en de officiële opening van De Factorij gebeurt in juni 2018.
Op de vraag aan wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse)  of hij dit mooie plannen vindt, antwoordt Ruigrok, dat het de gemeenteraad is die hierover beslist. ‘Het is aan de raad om te bepalen of Horsman voldaan heeft aan de eisen van het amendement. De raad is aan zet en als college moeten we afwachten wat er besloten wordt. Als de raad het een prachtig plan vindt, gaan we het gewoon uitvoeren.’

Actiegroep voor behoud bomen

LISSE – Een nieuwe actiegroep heeft het levenslicht gezien. De monumentale lindebomen die in het projectgebied Raadhuisplein staan, voor het oude schoolgebouw, zijn ‘versierd’ met rode dassen en bijpassende teksten. De actievoerders plaatsten bordjes aan de bomen met kreten als: ‘Deze boom is leuk’ en ‘Ben ik geen mooie boom?’ Hiermee hopen de initiatiefnemers om meer aandacht te krijgen voor het behoud van deze lindes.

Ripse paardendagen groot succes

JOEP DERKSEN
RIJPWETERING – Het afgelopen weekend kwamen honderden mensen naar de Ripse Paardendagen. Op dit jaarlijkse evenement is traditiegetrouw veel meer te zien en te doen dan het klassieke ponyrijden. Kinderen en volwassenen genoten van activiteiten als boogschieten, ringsteken, stoelendans en ‘Pimp my poney’.
Het is beide dagen een komen en gaan van bezoekers; in totaal zijn er maar liefst 3.000 mensen die het evenement bezochten, zo schat mede-organisator Janneke van Klink. Samen met ruim vijftig andere vrijwilligers heeft zij zich de afgelopen maanden ingezet om van de Ripse Paardendagen weer een doorslaand succes te maken. Aan het begin van deze eeuw zijn deze paardendagen opgezet om de Oefencross te promoten, maar het evenement is uitgegroeid tot iets waar veel mensen het hele jaar naar uitkijken. Van heinde en verre komen bezoekers om intens te genieten van het gebeuren.
Het enthousiasme voor deze promotie van de paardensport is fijn voor de vrijwilligers, want het vergt veel moeite om zo’n evenement op te zetten. Bijvoorbeeld waar het gaat om de vergunningen. De gemeente heeft weliswaar een meerjarige vergunning afgegeven voor de Ripse Paardendagen zelf, maar toch moeten de vrijwilligers ieder jaar weer allerlei papieren rompslomp doorworstelen om vergunningen aan te vragen voor bijvoorbeeld het ophangen van vlaggen.
Terwijl de voorbereidingen voor de oefencross (een paardenhindernisbaan met onder meer boomstammen, stro en wijnvaten) in volle gang zijn, geniet de jeugd van het springkussen, ponyrijden en het rodeorijden. Iets verderop kunnen konijnen geknuffeld worden en een jongetje dat het knuffelen wat te ruw uitvoert, wordt vermanend toegesproken door zijn vader. De 5-jarige Inti lijkt helemaal verknocht te zijn van de ponys: ‘Ik aai ze allemaal. Deze is  een jongen en die drie daar zijn meisjes.’
Het ringsteken begint en een groep van zo’n twintig kinderen staat en zit op een platte wagen om te proberen de ringen te bemachtigen. Kylian (10) geniet: ‘Als je op die kar zit, kun je over het hele terrein kijken. Het springen op de springkussens vind ik het leukst.’ Sarah (12) is helemaal vanuit Noordwijk gekomen om op de Ripse Paardendagen aanwezig te zijn. Ze acteert als een volwaardig rodeorijdster op de ‘stier’, waarbij ze met haar rechterhand in de lucht zwaait. ‘Je moet gewoon meebewegen met de stier’, verklapt ze het geheim. Met blije ogen kijkt Sarah om zich heen: ‘Ik kom iedere zaterdag naar de Ripse Ruiters, want hier kan ik lekker mezelf zijn.’

Ondernemer komt onder boete van half miljoen euro uit

LEIMUIDEN – Een bedrijf op de Westerdijk 40 moet extra groen aanleggen om de bouw van een bedijfspand te compenseren. Als dat niet gebeurt voor 1 april 2015, legt de gemeente de onderneming een last onder dwangsom op van een half miljoen euro. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week.
Zo moet een groenstrook bij het pand ‘gebiedseigen hoogopgaande beplanting’ krijgen. Wel mag de ondernemer daar een hekwerk plaatsen. Eigenlijk had al het werk al voor 1 juli afgerond moeten zijn, maar het college geeft de ondernemer nu toch extra tijd om alles af te ronden. Hij heeft zijn bereidwilligheid om mee te werken namelijk getoond, door de illegaal aangelegde verharding te verwijderen en daar ggras in te zaaien. Ook zijn enkele laurierkersen geplant. Dit is geen inheemse soort, maar toch staat het college toe dat die bladhoudende soort mag blijven staan. Wel moet de ondernemer nog extra beplanting realiseren met ‘streekeigen soorten’.

Nacht zonder dak

 
JOEP DERKSEN
WOUBRUGGE – Één hele nacht lang lagen 22 kinderen in de buitenlucht op het boerenland aan de Ringdijk 1. Zij deden dit uit solidariteit met kinderen uit de derde wereldlanden, die dit noodgedwongen iedere nacht moeten doen. De actie ‘Nacht zonder dak’ was het slotstuk van een inzamelingsactie van de jongeren van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Kerk. Zij hebben de afgelopen maanden 2.500 euro ingezameld; met dat geld wordt de komende 500 dagen één kind uit India onderhouden.
Klagen over ‘die jeugd van tegenwoordig’ is van alle tijden, maar over deze jongeren hebben volwassenen niets dan lof. Ze bakten cake voor senioren en hebben door het hele dorp lege flessen opgehaald, waarbij het statiegeld gedoneerd werd om dat ene kind in India te helpen aan een betere toekomst.  Paul Smit van de stichting TEER informeerde de kinderen tussen 11 en 16 jaar: ‘De kosten voor levensonderhoud voor een kind zijn 4,49 euro per dag. We kunnen niet heel India redden, maar als je één kind kunt helpen voor 500 dagen, dan is dat al genoeg. En als jullie volgend jaar weer een ‘Nacht zonder dak’ houden, kunnen we dan weer een kind helpen.’
Ingrid van Houdt is mede-organisator van dit evenement en vertelt dat dit de eerste keer dat deze nachtelijke activiteit gehouden wordt. ‘De beide kerken hebben jeugdclubs en we wilden het jaar afsluiten door samen met de jongeren iets terug te doen voor een ander.’ Het is tien uur ’s avonds en de nacht gaat beginnen; de jongeren verzamelen zich op het boerenveld en leggen de laatste hand aan hun zelfgemaakte sloppenwijk van kartonnen dozen. De kinderen hebben hun ‘huizen’ versierd met allerlei spulletjes die op de ‘vuilnisbelt’ lagen; gedoneerde plastic bakjes, vlaggetjes en zelfs een oud flesje parfum.
De 13-jarige Temme toont trots zijn woning, die hij met enkele andere tienermeisjes en –jongens deelt: ‘We hebben een tussenschot en een vlaggenmast!’ laat hij trots weten. ‘Ik vind het belangrijk om stil te staan bij de straatjongeren. Die zijn echt zielig. Ik doe hier aan mee, omdat ik wil laten zien dat ik ook in de buitenlucht kan slapen.’ Naomi (12) vult aan: ‘Zonder dat je veel moeite doet, help je anderen. Ik vind het fijn om één kind 500 dagen te helpen; zo kan dat kind een nieuw leven opbouwen.’
Het interview wordt ruw onderbroken op het moment dat een tractor het land op rijdt.  De kinderen rennen er naar toe; ‘Ja! Nieuwe spullen voor de vuilnisbelt!’ Natuurlijk gaan de jongeren nog niet slapen; er worden allerlei spelletjes georganiseerd, maar tussen 2 en 6 uur krijgen ze ‘sloparrest’; dan moeten ze echt in hun kartonnen doos blijven. Nina (14) geniet: ‘Het is leuk om mijn eigen huis te bouwen; het is net of we op kamp zijn.’

Einde bedrijfswoningen

ROELOFARENDSVEEN – De bedrijfswoningen aan de Floraweg 51 en 111 mogen particuliere woningen worden. Door het bestemmingsplan Geestweg en Floraweg worden voormalige bedrijfswoningen namelijk overbodig. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week.

Duur renovatiestaartje

LEIMUIDEN – Een renovatieprojectje aan de Dr. Stapenséastraat krijgt nog een duur staartje. De eigenaar had enkele Poolse medewerkers ingehuurd om zijn huis te verbouwen, maar had hieraan voorafgaand geen asbestinventarisatierapport laten opstellen. De gemeente had hiervoor al een last onder dwangsom  opgelegd. Uiteindelijk bleek er geen asbest in het gebouw aanwezig te zijn, maar de grote afvalcontainer naast het pand werd buiten dit onderzoek gehouden.
Twee  toezichthouders constateerden onlangs, dat twee bouwwerknemers materiaal uit een afvalcontainer haalden om dat in een bedrijfsbusje te leggen. De BOA’s vermoedden dat het om asbesthoudend materiaal ging en gaven de Polen opdracht om hun werk te stoppen. Het verdachte spul wordt bekeken op de aanwezigheid van asbest  en de kosten voor dit onderzoek (1.600,20 euro) moeten worden betaald door de woningeigenaar. Deze man kan overigens nog in beroep gaan tegen het besluit van het college.

Bezwaar tegen LED scherm afgewezen

ROELOFARENDSVEEN – De komst van een groot LED-scherm bij de ingang van het kantoorgebouw op Het Oog 1 is een doorn in het oog van een omwonende. Maar omdat hij vanuit zijn woning er geen direct uitzicht op heeft, wordt zijn bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaard door het college van burgemeester en wethouders.
Voorafgaand aan een hoorzitting over dit bezwaarschrit oordeelde de gemeente, dat vanuit de woning van de bezwaarmaker het LED-scherm niet te zien is. En hierdoor ontbreekt volgens de regels ‘het rechtstreekse belang’. Toen hem dit verteld werd, zag de bezwaarmaker af van zijn recht om gehoord te worden door de Commissie van de Bezwaarschriften.

Slecht nieuws door meicirculaire

OEGSTGEEST – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor slecht nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo, Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Voor de Wmo-taken mag Oegstgeest een bedrag van 2,0 miljoen euro tegemoet zien. Voor Jeugdzorg onvangt de gemeente 4,4 miljoen euro en dat is 5% minder dan waarop een half jaar geleden nog gerekend was. Per jongere (tot 18 jaar) krijgt Oegstgeest 862,80 cent en dat is meer dan gemeenten als Kaag en Braassem, Noordwijk en Lisse ontvangen. Maar wel is dat bedrag per jongere minder dan Teylingen, Hillegom en Noordwijkerhout mogen verwelkomen. Tot slot krijgt Oegstgeest in 2015 het bedrag van 1,2 miljoen voor de ‘integratieuitkering’. Voor  dit jaar is dat nog 1,6 miljoen euro.

E-learning raadsleden bevalt goed

OEGSTGEEST – De gemeenteraadsleden zijn met  behulp van ‘E-learning’ beter voorbereid op de politieke uitdagingen voor de komende jaren. Dit is dankzij het door PBLQ ontwikkelde inwerkingsprogramma. De politici moeten zich buigen over zaken die in de politieke werkelijkheid kunnen voorkomen en moeten zich dan de vraag stellen, hoe zij daar op zouden reageren. De ambtenaren hadden al ervaring met PBLQ en raadsgriffier Fred Kromhout vroeg het bedrijf of zij ook zo’n trainingsmodel voor de raadsleden konden ontwikkelen. Het eindresultaat is goed bevallen. Bijna alle raadsleden hebben de cursus gevolgd en zijn er enthousiast over.

‘Vuurtorenplein is aanfluiting’

NOORDWIJK – ‘Het Vuurtorenplein ziet er droevig uit. Kan er iets aan gebeuren, voordat het toerismeseizoen over drie weken begint? Wat er nu ligt, is een aanfluiting’. Deze hartenkreet uitte commissielid Barnhoorn (CDA) woensdag 4 juni  tijdens de vergadering van de commissie RBF. Wethouder Dennis Salman wilde niet toezeggen dat er actie ondernomen zal worden. ‘Ik zal kijken wat de vorige wethouder in gang heeft gezet. Hij moet de overdracht nog doen.’

Sloop woningen Stille Zuie onvermijdelijk

NOORDWIJK – De negen woningen ‘Stille Zuie’ worden gesloopt. Met uitzondering van het CDA gingen alle politieke partijen hier op woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF mee akkoord. Op dit moment zijn er nog geen concrete bouwplannen voor het complex Maarten Kruytstraat, dus de komende jaren wordt dat gebied ingericht als tijdelijk parkeergebied voor auto’s. Hierdoor worden 48 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.
Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) riep op tot het plaatsen van fietsnietjes, zodat ook de fietsers extra stallingsruimte krijgen. Wethouder Hans Bakker zegde toe, dat dit zou gebeuren. Het CDA toonde zich fel tegenstander van de sloop van de woningen. Commissielid Jan de Ridder: ‘We hebben het al twaalf jaar over de Maarten Kruytstraat. Hier moest al 4,5 miljoen aan worden besteed en we hebben helemaal geen plan! Behalve dan dat we er tegels op leggen, om daar een aantal auto’s op te kunnen parkeren. Ook het afbreken van deze negen sociale woningen is een heel slecht signaal. Er is een groot gebrek aan dit soort woningen voor starters en senioren. Laat deze woningen staan, totdat er een planvorming is. Doe als gemeente niet aan kapitaalvernietiging. Er is aan de Maarten Kruytstraat al genoeg geld verloren gegaan.’Deze woorden waren echter tot dovemansoren gericht. Het voorstel om de negen leegstaande woningen te slopen wordt volgende week als hamerstuk behandeld.

Oorlog tussen parkeerbeheerders

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De gemeente mag nog niet beginnen met een nieuwe aanbestedingsperiode voor het parkeerbeheer. Eigenlijk had een nieuwe parkeerbeheerorganisatie al op 1 juni moeten beginnen met het controleren van de automobilisten op het tijdig kopen van kaartjes.
De gemeente had namelijk een openbare aanbesteding uitgeschreven op basis van het principe ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ (EMVI). Het college van burgemeester en wethouders had een keuze gemaakt uit twee bedrijven die deelnamen aan deze aanbesteding, maar de verliezende partij was het niet met het oordeel van het college eens. De onderneming heeft de gemeente Noordwijk nu voor de rechter gesleept. En tot het moment dat de kantonrechter een uitspraak heeft gedaan, mag het winnende bedrijf haar activiteiten niet oppakken.
Wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) liet woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF weten: ‘Tot de uitspraak bekend is, gaat het bedrijf P1 door met haar huidige werkzaamheden. Dit zal in ieder geval tot september zijn.’ De wethouder liet verder weten, dat het college overweegt om het huidige systeem van parkeertarieven (deels) te wijzigen. Dit komt mede, omdat een inwoner gelijk heeft gekregen bij de rechter over een bekeuring die hij had ontvangen. De betreffende parkeerder had wel een kaartje gekocht aan bij een parkeermeter aan de Huis ter Duinstraat, maar zijn auto stond aan de overkant van de Huis ter Duinstraat. En daar gold weer een ander tarief, wat de goedbedoelende parkeerder dus alsnog een bekeuring opleverde. De inwoner vond dit onterecht, omdat zijn bedoelingen goed waren en de kantonrechter was het met hem eens. Salman: ‘Het college voelt zich door deze rechtszaak aangespoord om het parkeerregime te verbeteren. Bijvoorbeeld door betere bebording of door de verordening aan te passen.’

‘Ga 600 jaar oude grasmat niet scheuren’

NOORDWIJK – De Gasunie krijgt geen toestemming om een gastransportleiding aan te leggen door de Hogewegpolder. De leden van de commissie RBF wezen dit collegevoorstel met grote meerderheid af. Er bestaan grote zorgen dat dit unieke stukje natuurgebied, dat al honderden jaren onaangeroerd is, voorgoed vernietigd wordt. Eerst moet er een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld worden, om er zeker van te zijn, dat er geen zeldzame flora en fauna zijn die door de aanleg van de gasleidingen bedreigd kunnen worden.
Alleen fractievoorzitter Versteege (Puur Noordwijk) en commissielid Guttlich (D66) lieten weten dat haar partij vond dat die gasleidingen aangelegd moesten worden, ter vervanging van oude leidingen. Versteege: ‘Dit is een veiligheidskwestie en het moet gewoon gebeuren.’ Commissielid De Ridder (CDA) wees op het broedseizoen en dat de Gasunie niet zomaar dit soort activiteiten mag ontplooien tussen half maart en half augustus.’
Commissielid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) streed gepassioneerd voor het behoud van het vochtige grasland in de Hogewegpolder: ‘Het gebied heeft een enorme waarde als overwinteringsgebied voor vogels als de goudplezier en ganzen.’ Commissielid Taverne (VVD) was het hier mee eens: ‘De natuur is van belang en de Gasunie moet aan de regels voldoen.’
Wethouder Hans Bakker nam de waarschuwende woorden ter harte. Over de opmerkingen van het broedseizoen, liet hij weten: ‘Ik ga kijken wanneer het plan is om te beginnen. De maanden augustus en september zou de beste periode zijn. We moeten kijken naar de schade die aangebracht wordt.’ Wiersema gooide er nog een schepje bovenop: ‘Ik snap dat de Gasunie probeert om er lekker goedkoop doorheen te komen. Maar het is bijzonder merkwaardig dat zo’n grote partij een natuurtoets niet hoeft te doen. Je scheurt een grasmat die vermoedelijk 600 jaar niet gescheurd is geweest. De hele waterhuishouding ga je aanpakken. Je gaat er dwars doorheen in een belangrijk natuurgebied. Hier moet een natuurtoets aan gekoppeld worden, anders gaan we niet akkoord. De Gasunie moet ook zorgen voor compensatie als iets vernietigd wordt. Je gaat nniet door een willekeurig weiland heen, maar door een zeer oud cultuurhistorisch gebied. Het is onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.’
Het commissielid Alkemade (CDA) wees er op, dat het hebben van een MER-toets ook problemen voor de toekomst kan voorkomen. Zonder zo’n MER-toets zijn namelijk al veel (bouw)projecten in Nederland afgeschoten door de rechter. De gemeenteraad gaat deze kwestie verder bespreken in de vergadering die later deze maand plaats vindt.

Effe een paar ton voor bollengrond

NOORDWIJK – Het bollenland naast het nieuwe zwembad BinnenZee is voor een bedag van 225.000 euro ‘opgespoten’, zodat hier sprake zou zijn van ‘eersteklas bollengrond’. Dit lijkt geen goedeinvestering geweest, zo valt op te maken uit de woorden die commissielid Jan de Ridder (CDA) woensdag 4 april sprakt tijdens de vergadering van de commissie RBF.
Hij stelde, dat de grond daar – mede door de overvloedige regenval – veel te nat is: ‘Die bollen daar zijn verzopen, dus was dit geen eersteklas bollengrond. De slechte plekken moeten worden aangepakt.’ Commissielid Menko Wiersema (PvdA/GroenLinks) constateerde: ‘Dat worden zo langzamerhand gouden bollen.’ De Ridder was het hier niet mee eens: ‘We willen niet dat het in het centrum van het dorp zo´n haveloze bende wordt. Laten we effe een paar ton pakken om hier eersteklas bollengrond van te maken.’

‘Cijfers grondverkoop te positief’

NOORDWIJK – Het CDA twijfelt of de positieve cijfers over de verwachtingen voor de grondopbrengsten in de praktijk ook net zo goed uitpakken. Commissielid De Ridder maakte dit woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF duidelijk.
Hij nam de Maarten Kruytstraat als voorbeeld: ‘Dit vinden wij onderhand toch een risicovol plan. Twaalf jaar geleden zou het allemaal goed komen. Nu hebben we geen plan en zijn we 4,5 miljoen euro armer.’ Zijn CDA-collega Alkemade vulde aan: ‘Die 7,5 miljoen euro opbrengst voor de Maarten Kruytstraat is nergens op gebaseerd, want er is geen enkel bouwplan.’ De Ridder vervolgde: ‘Het Centraal Park staat te boek als project waar we 13,5 miljoen euro opbrengst voor zullen krijgen. We zijn altijd voorstander geweest van dat plan, maar we denken dat zo´n fikse opbrengst iets te rooskleurig is opgeschreven.’

Bus-abri gevaar voor verkeer

NOORDWIJK – De bus-abri is een gevaar voor het verkeer dat van en naar het nieuwe zwembad BinnenZee gaat. Deze waarschuwing uitte commissielid Richard van Triest (Noordwijk Zelfstandig) woensdag 4 juni tijdens de vergadering van de commissie RBF. Hij stelde: ‘De inrit van het zwembasd is ongelukkig, want de abri van de bus ontneemt het zicht bij het in- en uitrijden. Je hebt geen overzicht op de fietsers en voetgangers die er voorbij komen.’

Blij met positief resultaat

NOORDWIJK – De gemeente kwam vorig jaar uit op een positief resultaat van 2,9 miljoen euro. De leden van de commissie RBF waren woensdag 4 juni over het algemeen positief over dit resultaat, al waren er ook waarschuwende woorden.
Zelfs de oppositiepartijen Noordwijk Zelfstandig (‘Dit is een fantastisch resultaat) en VVD waren positief, al vond commissielid Kusters van die laatste partij, dat ze liever had gehad dat positief nieuws over de financiën wat eerder aangekondigd kan worden door het college. ‘De gemeenteraad moet deze informatie tussentijds weten, omdat we beslissingen nemen op basis van informatie hoe de organisatie er op dat moment voor staat.’ Ook pleitte ze er voor, dat de 313.000 euro aan meevallers van de parkeerbelasting teruggegeven wordt aan de inwoners. Tot slot waarschuwde Kusters voor mogelijk onverwachte kosten bij de sloop van het oude zwembad, bijvoorbeeld als er veel meer asbest wordt aangetroffen dan nu is voorspeld.
Commissielid Elvader (Puur Noordwijk) was ronduit lyrisch: ‘Dit is het beste rapport van Price Waterhouse Coopers, dat we ooit hebben gehad. We gaan een goede toekomst tegemoet.’Wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk) lachte bijna verlegen onder alle loftuitingen: ‘Wat moet je nou nog zeggen? Dank voor de complimenten. Die vier miljoen aan ombuigingen van de afgelopen jaren spelen ons in de kaart. We zijn klaar voor de 3D (drie decentralisaties, JD) en het is lekker dat we 2,8 miljoen aan reserve hebben om die decentralisaties een zachte landing te geven.

Meicirculaire brengt onheil

NOORDWIJK – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor slecht nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
De gemeente krijgt volgend jaar voor de uitvoering van de Jeugdzorgtaken 5% minder dan een half jaar geleden nog werd gedacht. Het gaat dan om slechts 3,6 miljoen euro en dat is nog minder dan een veel kleinere gemeente als bijvoorbeeld Lisse. Ook waar het gaat om de rijksoverheidsuitkeringen voor de intergratie moet de gemeenten een financiële stap achteruit doen: in 2015 ontvangt Noordwijk nog maar 1,9 miljoen euro. Ter vergelijking; dit jaar is dat bedrag nog 2,5 miljoen euro. Voor de uitvoering van de Wmo mag Noordwijk een bedrag van 3,0 miljoen euro tegemoet zien. Wethouder Marie-José Fles (PvdA/GroenLinks) liet dinsdag 3 juni weten: ‘Dat is minder dan we dachten.’

Zorgen over Jeugdhulp

NOORDWIJK – De gemeente moet samenwerken met de regio, waar het gaat om het uitvoeren van de Jeugdhulp. Hiervoor moeten gespecialiseerde bureau’s worden ingezet en in totaal gaat het om heel veel geld. Daarom werkt Noordwijk samen met de gemeenten Teylingen, Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom voor de lichtere vormen van Jeugdhulp. Maar voor de ‘heel specialistische hulp’, wordt de samenwerking – en het samen betalen – uitgebreid naar alle gemeenten van Holland Rijnland. Deze mededeling deed wethouder Marie-José Fles (PvdA/GroenLinks) dinsdag 3 juni tijdens de vergadering van de commissie BB&WW naar aanleiding van vragen van commissielid Koppel van diezelfde partij. Commissielid Passchier (Lijst Salman Noordwijk) verzuchtte: ‘Ik maak me zorgen over wat er gebeurt met de jeugd die zorg nodig heeft, als het geld op is.’

Samenwerken tegen comazuipen

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Met behulp van een convenant gaat de gemeente maatregelen  nemen om excessen als het comazuipen tegen te gaan. Deze mededeling deed burgemeester Jan Pieter Lokker dinsdag 3 juni tijdens de vergadering van de commissie BB&WW. Hij deed dit tijdens de discussie over het vaststellen van het ‘Preventie- en handhavingsplan leeftijdsgrenzen Drank- en Horecawet’.
Donderdag 5 juni vond er een ronde tafelconferentie plaats tusen de gemeenten, horecabazen en maatschappelijke organisaties over de uitvoering van de Drank- en horecawet. Lokker liet hierover weten: ’ We willen komen tot een convenant en we gaan uit van vertrouwen. En wel het vertrouwen, dat de horeca op verantwoorde wijze de regels aanhoudt, die we met elkaar hebben afgesproken. Dan gaat het bijvoorbeeld om  de groepen jongeren die wel in bedrijfskantines en sportkantines komen, maar geen alcohol mogen drinken (met name de 16- en 17-jarigen, JD). We gaan geen heel nieuw blik van handhavers openen.‘
Commissielid Peter van Bockhove (Lijst Salman Noordwijk) wees  de burgemeester er op, dat het probleem van jongeren met alcohol in Noordwijk  veel groter is dan het landelijk gemiddelde. Lokker reageerde hierop: ‘Onze zorg ligt met name bij de comazuipers. Dat aantal is vrij constant, volgens rapporten van de GGD. Noordwijk neemt in die positie een bijzonder positie in; hier zijn meer uitgaansgelegenheden, dus is er ook meer kans op alcoholmisbruik. Het onderwerp is hier urgenter en actueler dan in andere gemeenten. ‘ Hij vervolgde: ‘Het is duidelijk dat het indrinken ook een probleem is. Ik ben benieuwd welke ideeën de horeca hier over heeft, zoals controle aan de poort met blaaspijpjes bij die horecagelegenheden. Portiers en barpersoneel moeten een diploma hebben; ze mogen daar niet ongecertificeerd staan; daar gaan we als gemeente op toezien.’

Opgetrokken wenkbrauwen over gesloten zwembad

NOORDWIJK – Tijdens de Pinkstervakantiedagen wilden veel mensen wel eens dat nieuwe zwembad van binnen gaan bekijken. Maar dat bleek onmogelijk, omdat dat zwembad gesloten was voor alle bezoekers. Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) vond dit maar een vreemde zaak en hij stelde hierover vragen tijdens de vergadering van de commissie BB&WW.
Wethouder Gerben van Duin (Puur Noordwijk) deelde de mening van Ter Hark, dat het zwembad op feestdagen gewoon open moet zijn. ‘Ik heb hierover contact gehad met het management van het zwembad’, zo liet Van Duin weten. Het management van BinnenZee wijst er op dat het oude Bollenbad ook gesloten was tijdens Hemelvaartsdag. Maar naar aanleiding van deze commissievragen zal BinnenZee met Hemelvaartsdag 2015 wel open zijn.

E-loket voor werkloze jongeren

NOORDWIJK – Fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) pleitte dinsdag 3 juni tijdens de vergadering van de commissie BB&WW voor de komst van een apart E-punt voor werkloze jongeren. Deze maatregel zou er voor moeten zorgen, dat meer gedaan wordt om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Wat Ter Hark betreft, zou dat E-punt prima odnerdeel kunnen zijn van een  nieuw op te richten ‘Servicepunt Werk’, dat het huidige ‘Werkgeversservicepunt Duin- en Bollenstreek’ gaat vervangen. Wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) liet weten het hier mee eens te zijn en hij gaat dit voorstel in de regio naar voren brengen. Commissielid Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) zag het wat betreft  de werkloosheidscijfers somber iin: ‘Het is triest dat er niet voldoende banen zijn voor iedereen. Ik kan dan haast de sollicitatieplicht niet meer uitleggen.’

‘Ik ben gewoon Dennis’

 
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is vorige maand begonnen en daarom verschijnt in het Witte Weekblad een nieuwe serie waarin alle vijf de wethouders geïntroduceerd worden. Wie  zijn deze mensen die ons dorp de komende vier jaren besturen en wat drijft hen om het beste voor Noordwijk te willen doen? In deel één van deze reeks doet wethouder Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk) een boekje open.
Het kan raar lopen in de politiek; twee jaar geleden werd Salman verguisd  en uit de VVD gegooid; nu is zijn partij groter geworden dan diezelfde VVD en zit hij als wethouder in het college. Toeval of niet, maar hij zit nu ook in de mooiste – en grootste – wethouderskamer in het gemeentehuis. Dat zal  hem overigens worst wezen, want uiterlijke sier of andere poeha is aan Salman niet besteed. ‘Ik zal straks, na het inwerken, vooral veel buiten, onder de mensen zijn en mijn kamer staat open voor iedereen!’Hij deed de afgelopen jaren krachtige uitspraken, maar in wezen heeft Salman een duidelijke zachte kant.
‘Ik ben een gevoelsmens’, zo laat Salman (42) weten. ‘Met een stabiele gezinssituatie en een kindje onderweg kan ik nu helpen besturen om het dorp beter te maken; iets waar ik jaren voor gestreden heb.’ Salman is een rasechte Noordwijker (Binder) en zijn opa was Dirk Salman van de ijscokar. Veel mensen kennen hem als discjockey in het uitgaansleven, maar die activiteiten voor wat betreft De Grent heeft hij in verband met zijn wethouderschap definitief beëindigd. Salman laat een handgeschreven kaartje zien van een dame die hem feliciteert met zijn wethouderschap. ‘Zoiets grijpt me aan; ik vind dit soort uitingen heel waardevol.’ Hoe reageerde jouw familie op het nieuws dat je wethouder zou worden? ‘Mijn moeder was enorm blij en trots, maar ook een beetje bang dat de mensen lelijk over mij zouden spreken.
Hoe is het nu om wethouder te zijn? ‘Ik vind ‘wethouder’ een rotwoord. Ik heb een hekel aan mensen die zich door een functie verheven voelen boven een ander. Het woord ‘wethouder’ heeft een stempel van boven de mensen staan, maar ik wil juist tussen de mensen staan. Ik blijf mezelf de komende jaren en zal me niet anders gedragen. Als ik een driedelig pak ga dragen, zouden mensen me raar vinden. Als mensen me over vier jaar ’meneer Salman’ noemen, terwijl ik gewoon Dennis ben, met dezelfde idealen, dan heb ik het niet goed gedaan en ben ik  er één van de oude garde geworden.’
De bestuurscultuur moet veranderen, als het aan Salman ligt. ‘Je kunt dat helaas niet zomaar om gooien; dat vraagt een andere manier van denken en werken. Maar als college hebben we een mooie koers,d ie niet dichtgetimmerd is. Door onder meer mijn portefeuille Openbare Werken kom ik veel met de mensen in aanraking. Ik wil goede dingen voor de Noordwijkers doen en daarom gaan we de wijkavonden introduceren, zodat het college in de wijken kan horen wat er speelt.’
Als het aan Salman ligt, wordt ook de macht van het geld aan banden gelegd. ‘Tot nu toe telde je alleen echt mee als je geld had, maar iedereen verdient een gelijke behandeling in politieke besluitvormingen. Wij vragen de inwoners – ik heb een hekel aan het woord ‘burgers’ – wat zij zelf willen.’
Salman geeft een voorbeeld van de nieuwe manier waarop het college aantoont zich niet te willen onderscheiden van de inwoners. ‘We hebben nu vijf wethouders, die allemaal in het dorp wonen. Ik vind dat we geen recht hebben op een eigen parkeerplek bij het gemeentehuis. We kunnen toch met de fiets naar het werk komen? Die parkeerplekken moeten gereserveerd worden voor de inwoners die het gemeentehuis bezoeken.’ Ook de veel verguisde antitankwal (de stenen palen op het plein bij het gemeentehuis) hebben hun langste tijd gehad, als het aan Salman ligt. ‘Ik kom met een voorstel om die dit jaar nog aan te pakken.’
Salman stelt zich principieel op: ‘Ik ga deze vier jaar geen cent declareren. Ik neem elke dag mijn eigen brood mee; ook mijn benzinekosten en parkeerkosten betaal ik zelf. Als wethouder krijg je een salaris en een vaste ondkostenvergoeding. Dat is meer dan toereikend om je normale brood te kopen en in je auto te rijden.’ De sfeer tussen de wethouders en met de burgemeester is ‘uitstekend. Voor ons was de voorwaarde voor het samenwerken dat die sfeer collegiaal moest zijn. We willen niet als haantjes scoren, maar het met elkaar en voor elkaar doen. Ik merk bij de anderen dat zij er ook zo in staan.’

Licht aan einde van FC Lisse tunnel

LISSE – De voetbalvereniging FC Lisse is volgens de toezichthouder hard op weg om haar eigen financiële boontjes weer te mogen doppen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet dinsdag 3 juni echter weten, dat het nog te vroeg is om de vlag uit te hangen. ‘Het tij zit hen niet mee en ze moeten alert blijven. De sponsorinkomsten staan onder druk en de kantine-inkomsten lopen ook niet even gemakkelijk. Als we vooruit kijken, staat de toekomst van FC Lisse in het teken van hoe we omgaan met de accommodatie.’
Nieuwenhuis mijmerde: ‘Wat gaan we doen met de accommodatie voor FC Lisse? We hebben 5 miljoen euro voor sport gereserveerd. De rekenmeesters bekijken wat FC lisse zou willen en wat er kan. Die hal komt naar de gemeente. Dit najaar komen we als college naar de gemeenteraad om met een voorstel en een aantal scenario’s te komen om de accommodatie van FC Lisse ook toekomstproof te maken.’

Lage bezettingsgraad accommodaties

LISSE – De bezettingsgraad van de verschillende accommodaties die vallen onder het beheer van BESCAL is nog altijd laag. Deze conclusie trok wethouder Evert Jan Nieuwenhuis op dinsdag 3 juni. Wel complimenteerde hij BESCAL met het kunnen schrijven van een ‘heldere rapportage. Dat getuigt van professionaliteit’.
BESCAL gaat er van uit, dat de accommodaties 365 dagen verhuurd kunnen worden, verdeeld over drie dagdelen. Dat wordt echter bij lange na niet gehaald, zo blijkt uit de rapportage. Nieuwenhuis vindt dat BESCAL voor zichzelf de lat erg hoog legt. Maar is de wethouder tevreden over de bezettingsgraad? ‘We vinden het jammer dat de bezettingsgraad laag is en dat willen we graag verbeteren.’

Kleine plus

LISSE – De gemeente had vorig jaar een financieel overschot van 90.000 euro op een totale begroting van zo’n 41 miljoen euro, zo blijkt uit de Jaarstukken 2013. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet hierover dinsdag 3 juni weten: ‘Dat is goed nieuws, ondanks het feit dat we toch 950.000 euro minder hebben gekregen via de algemene uitkering (van de rijksoverheid, JD). We hadden ook voor 1 miljoen euro aan bezunigingen staan en die zijn gelukt. Onze inwoners hebben daar weinig van gemerkt; de OZB is slechts omhoog gegaan met een inflatie van 2%.’ Het weerstandsvermogen is volgens de wethouder Financiën voldoende, ‘maar het liefst zouden we wat vet op de botten hebben.’ De 90.000 euro gaan naar de algemene reserve, tenzij de gemeenteraad hier anders over beslist.

Eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

LISSE – De veranderingen op het gebied van de 3D (drie decentralisaties) heeft grote gevolgen voor de gebruikers van deze voorzieningen. Het gemeentebestuur is druk bezig om inwoners die op dit moment gebruik maken van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) te ondersteunen. Wethouder Adri de Roon (D66) laat weten: ‘Bestaande klanten krijgen een zachte landing’.
De Bollen5 (Lisse, Hillegom, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout) werken de komende jaren samen waar het gaat om de individuele toekenningen van de voorzieningen. De ISD Bollenstreek krijgt de opdracht om deze ‘maatwerkvoorzieningen’ namens de  gemeenten in te kopen. De inkooporganisatie Stichting Rijk, waar Lisse bij is aangesloten, wordt hiervoor niet ingeschakeld, zo laat De Roon weten. ‘De ISD Bollenstreek is een zelfstandige organisatie die (nog) niet bij stichting Rijk is aangesloten. Maar ze gaan wel met elkaar in gesprek.’ De inkoop van heel specialistische zorg wordt geregeld via het samenwerkingsverband Holland Rijnland.
De Roon vervolgt: ‘Er komt een onderscheid tussen maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen. Die algemene voorzieningen leggen we bij de afzonderlijke gemeenten. De maatwerkvoorzieningen zijn het duurst en algemene voorzieningen zijn het goedkoopst. Voor de nieuwe maatwerkvoorzieningen wordt per 1 januari 2015 een eigen bijdrage gevraagd, net zoals we nu ook bij de Hulp bij het Huishouden doen. De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en is gebonden aan een maximum. De keuzemogelijkheid voor een pgb willen we handhaven, al moeten we nog bekijken hoe dat er uit gaat zien.’

Bezuinigingen ondanks positief resultaat

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat het financieel resultaat voor dit jaar positief zal zijn en wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) rekent op een voordeel van 112.000 euro. Dat betekent echter niet dat alle bezuinigingen achter de rug zijn, zo informeerde hij op dinsdag 3 juni.
Nieuwenhuis: ‘De bezuinigingen in 2013 zijn gerealiseerd. In de jaren hierna moeten we nog anderhalf miljoen euro bezuinigen. Maar die bezuinigingen zijn nog niet concreet gemaakt. Om dat te bereiken gaan we eerst bekijken hoe we er voor staan, hoeveel we moeten bezuinigen en hoe we dat gaan doen.’

Betere balkons

LISSE –Stek gaat de balkons van de flatwoningen aan  het Rembrandtplein verbreden. Het college van burgemeester en wethouders gaf dinsdag 3 juni hier toestemming voor. Maar ook worden garageboxen omgebouwd tot in totaal zes woningen.
Inmiddels zijn aannemers heel druk bezig met het binnenwerk van de drie flats (grote Rembrandtflat 3, de kleine Rembrandtflat 4 en de kleine Ooievaarflat 1, JD) en volgens Stek-directeur Hans Al zijn de bewoners ‘tevreden over hoe de aannemers het aanpakken.’ De betere balkons is een volgende wens. Al: ‘We willen de bruikbaarheid van die balkons vergroten. Als je er nu een stoel op zet, kun je er niet meer langs. Die flats gaan zo lang mee, dan moet je iets verbeteren, wat kwalitatief niet handig is. Aan de balkons komt dus een extra punt.’
Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet weten dat het college ‘graag meewerkt aan de renovatie van de flats op het Rembrandtplein en de Ooievaarstraat’. Omdat de grotere balkons wat gaan overhangen, draagt de gemeente ook de grond die hieronder ligt (maximaal 300 m2, JD) over aan Stek. Garageboxen aan het Rembrandtplein worden omgebouwd tot zes woningen; elk van die woningen krijgt ook een ‘klein voortuintje’, aldus Ruigrok. Verder worden alle hekwerken vervangen en de hoofdentrees worden vernieuwd. Voor de minder mobiele bewoners komt er een scootmobielstalplaats. Ruigrok: ‘De flats worden levensloopbestendiger en de tuintjes aan de voorkant zorgen voor een verbetering van het straatbeeld en een verlevendiging van de plint.’ De gemeente draagt geen cent bij aan de herinrichting van de openbare ruimte bij de flats; die kosten zijn voor Stek.

Parlementaire enquete gaat aan Stek voorbij

LISSE – Voor de parlementaire enquete over de misstanden bij de woningbouwcorporaties, zijn geen vertegenwoordigers van Stek uitgenodigd. En ook niet van een van de voorgangers van Stek; Trias Woondiensten. Wel is in de aanloop naar deze parlementaire enquete informatie opgevraagd over het toenmalige Trias Woondiensten, maar nadat deze gegevens verstrekt zijn, is er geen uitnodiging gekomen voor een (voormalig) bestuurslid om zijn verhaal te doen voor de onderzoekers van de parlementaire enquete. Directeur Hans Al van Stek is hier blij mee: ‘Sinds 2006 werken we hard om het allemaal weer goed te krijgen.’

Meicirculaire brengt toch goed nieuws

LISSE – De meicirculaire van de rijksoverheid is uitgebracht en dat heeft gezorgd voor redelijk goed nieuws voor de gemeente. Al een jaar zit het gemeentebestuur met smart te wachten op dit overzicht van rijksuitkeringen die voor 2015 worden uitbetaald. En dan gaat het om het geld waarvoor de gemeente de 3D (drie decentralisaties) voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en (werk)integratie moeten uitvoeren.
Voor de Jeugdzorg mag de gemeente een bedrag van 3,7 miljoen euro tegemoet zien. Dat is ruim 20% meer, dan de rijksoverheid een half jaar geleden nog voorspeld had. Waar het gaat om een vergoeding voor de integratieuitkering moet Lisse het net als andere gemeenten met een lager bedrag doen. Dit jaar keert de rijksoverheid nog 2,2 miljoen euro uit, maar in 2015 wordt dat 1,6 miljoen euro. Voor de uitvoering van de Wmo mag de gemeente een bedrag van 3,2 miljoen euro verwelkomen.
Wethouder Adri de Roon (D66) laat over deze cijfers weten: ‘Het Jeugdbudget valt minder tegen, maar er is wel op gekort. Vergeleken met (de cijfers in, JD) december is Lisse meer budget toegedeeld. Ten opzichte van die getallen ziet het er minder slecht uit. Maar we blijven geld te kort komen. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis wil geen inhoudelijke reactie geven. ‘We willen alles goed doorrekenen en op een rijtje zetten.’

Grote veranderingen in ontslagrecht

Forsythiastraat 42, 2165 CH Lisserbroek, T: 0252 864 956
JOEP DERKSEN
LISSERBROEK – De manier waarop werknemers ontslagen kunnen worden, gaat op de schop. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen voor de werkgevers en werknemers. Advocaat Astrid Noest heeft zich uitgebreid verdiept in deze materie en kan nu al uitstekende adviezen geven over de stappen die genomen moeten worden.
Ruim een jaar geleden richtte ze haar eigen kantoor op; Noest Advocatuur en vanuit de hele regio weten de mensen haar te vinden voor zaken als arbeidsrecht, contractrecht, incasso’s, consumentenrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze waarschuwt: ‘Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt o.a. het ontslagrecht aangepakt en op 1 juli worden de eerste wijzigingen al ingevoerd. Zo mogen werkgevers ‘geen concurrentiebeding meer opnemen in contracten die voor een bepaalde tijd worden aangegaan. Ook mag geen proeftijd meer worden opgenomen als iemand een contract heeft van minder dan een half jaar’. Voor werknemers is dit een verbetering, net zoals het feit dat werkgevers verplicht worden om een maand voor het einde van een tijdelijk contract te melden of het contract al dan niet wordt verlengd. Doet de werkgever dat niet, dan moet er een maandsalaris uitgekeerd worden aan de werknemer.
Maar ook het ontslagrecht zelf verandert. Vanaf juli 2015 mogen werkgevers iemand alleen via het UWV ontslaan in geval van een langdurige ziekte of als het bedrijf op sterven na dood is. In alle andere gevallen loopt het ontslag verplicht via de kantonrechter. Nu kunnen werkgevers nog kiezen. Vanaf 2015 geldt bovendien, dat werknemers bij ontslag een vergoeding krijgen van ongeveer één maandsalaris per drie gewerkte jaren. Noest: ‘Dat is karig voor de werknemer, maar er is een escape. Als de werkgever namelijk ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld of ‘nalatig’ is geweest, kan dit méér worden. Het zijn supervage termen en ik verwacht dat veel ex-werknemers zullen proberen daar een beroep op te doen.’ De kennis van Noest Advocatuur om hier goed uit te komen, is daarbij onontbeerlijk. ‘Als advocaat weet ik van de hoed en de rand. Mensen komen nu al met vragen bij mij.’
Noest Advocatuur biedt het eerste intakegesprek van een half uur gratis aan. Het kantoor is iedere werkdag geopend, maar ook is het op afspraak mogelijk om op een donderdagavond tussen 20:00 uur en 21:30 uur langs te komen.

GOM ligt op koers

STREEK – De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is nu drie jaar actief en de eerste resultaten zijn duidelijk zichtbaar. Ondanks de economische crisis waar de wereld nu van aan het bijkomen is, zijn veel zaken al gerealiseerd. GOM-directeur Onno Zwart kijkt dan ook met een tevreden blik vooruit.
Sinds de oprichting van de GOM is er 15 hectare aan bollengrond bijgekomen, dankzij het opruimen van verrommeling (zoals oude en niet gebruikte bollenschuurtjes), herverkaveling en bollengrondcompensatie. Maar liefst acht hectare aan opstallen is inmiddels gesloopt en de eerste bouwprojecten zijn gestart om de kosten te betalen voor het mooier en beter maken van de Bollenstreekomgeving.
De GOM heeft in totaal 70 miljoen euro beschikbaar en de bouwprojecten waar inmiddels de eerste kavels voor verkocht zijn, luisteren naar de namen ‘Greenhouse Park’ (in Rijnsburg) en ‘Bulb Trade Park’ in Noordwijkerhout. Wel stelt de GOM de plannen uit voor het plaatsen van kassen op het Teylingse deel van Trappenberg-Kloosterschuur. De behoefte naar die grond voor nieuwe kassen blijkt op dit moment niet groot te zijn. Zwart: ‘We zijn na drie jaar flink op weg, maar moeten ook heel wat stappen zetten om het buitengebied van karakter te veranderen.’
De eerste verkoopfase van het Greenhouse Park loopt volgens Zwart voorspoedig: ‘We verwachten dat we dit gebied aan het eind van het jaar uitverkocht hebben. Over een paar weken beginnen we met de woningen uit het Bulb Trade Park, onder de naam ‘Abeelenpark’. De groei van eersteklas bollengrond van 2.625 hectare naar 2.640 hectare is goed nieuws voor de GOM. In de periode tot 2030 moeten er namelijk nog maximaal 600 Greenportwoningen komen in deze streek; voor de bouw van deze woningen mag ook het nu gerealiseerde extra deel van de eersteklas bollengrond gebruikt worden. De GOM heeft echter nadrukkelijk het doel in het achterhoofd om de waardevolle hyacinthengrond te beschermen. 
De GOM moet zich volgens eerder gemaakte afspraken ook bezig houden met landschapsuitvoeringen, maar daar is nog niets mee gedaan. Zwart: ‘Maar we verfraaien het landschap door oude gebouwtjes te slopen en herstellen hiermee de zichtlijnen. In de Vinkeveldpolder en het gebied tussen Voorhout en Lisse hebben we veel opstallen opgeruimd. Maar het valt niemand op; wanneer zulke schuurtjes weg zijn, mist niemand ze.’
Bij de start van de GOM liet Zwart weten, dat het zijn doelstelling was, dat de GOM in 2030 niet meer bestaat; dat zou betekenen, dat alle doelstellingen gehaald zijn. Is de GOM op schema om in 2030 opgedoekt te worden? Zwart: ‘Ja en als we eerder klaar zijn, ben ik heel blij en tevreden. Dan hebben we gelden gegenereerd en de streek gemoderniseerd en is ons doel bereikt. Tot 2023 hebben we in ieder geval nodig om dit uitvoeringsprogramma uit te voeren. Maar hoe eerder we klaar zijn, hoe beter het is en mijn doel is om eerder dan in 2030 klaar te zijn.’