Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 juni 2014

Afschrijving gronden zorgt voor rode cijfers Stek

STREEK – Woningbouwcorporatie Stek heeft vorig jaar een negatief resultaat gehaald van 7,1 miljoen euro. Dit negatieve resultaat wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door de afwaarderingen van de grondposities Gansoord (Haarlemmermeer), Pastoorslaan (Hillegom), Leidsestraat (Hillegom) en genomen onrendabele investeringen voor de onderhanden projecten Rembrandtplein/Ooievaarstraat (renovatie) en Woonzorgzone plandeel J (nieuwbouw).
Stek-directeur Hans Al laat hierover weten: ‘Dat verlies lijkt heel veel, maar hier zitten dus ook de waarderingsgrondslagen in. Ieder jaar moet namelijk opnieuw gekeken worden naar de waarden van de woningen.’ Waar het gaat om de ‘normale’ inkomsten en uitgaven, behaalt Stek wel degelijk een positief resultaat: 5 miljoen euro.
Toch kan Stek niet op haar louweren gaan rusten en de organisatie gaat kijken of bepaalde ‘grondposities’ (stukken grond, JD) verkocht kunnen worden. Daarnaast verwacht Al niet, dat de planontwikkeling ‘Westflank’ in Lisserbroek de komende jaren wordt uitgevoerd. Het zijn allemaal zaken, waar de komende tijd goed naar gekeken wordt.
Al: ‘De kwaliteit van het onderhoud van de woningen moet overeind blijven. Dit doen we onder meer door het aangaan van langere termijncontracten met bedrijven die onderhoud plegen. Je kunt bijvoorbeeld met een betere kwaliteit verf pas na zeven jaar een huis verven in plaats van na vijf jaar.’