Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 juni 2014

Glasvezelnetwerk blok aan been

LISSE  - De Stichting Beheer Cluster Meer en Duin balanceerde op het randje van de financiële afgrond, maar is nu gered door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. De stichting had een conflict met een leverancier van glasvezel, maar werd door de rechter in het ongelijk gesteld. De gemeente heeft het bedrag voorgeschoten, maar dat geld moet wel terugbetaald worden. Ondertussen ontstaat twijfel over de noodzaak van het aanleggen van glasvezelnetwerk, door de opkomst van 4G en 5G.
Vorig jaar had de gemeente de stichting al geholpen, door in te stemmen met een tijdelijk uitstel van de terugbetaling van de in 2009 verstrekte lening van 136.000 euro. Door het uitstellen van de terugbetaling van de lening, kon de vereniging de oude leverancier betalen en proberen de al in de grond gelegde buizen te verkopen aan een nieuwe leverancier. Na gesprekken tussen de gemeente en de stichting is besloten dat het totale bedrag niet meer in tien jaar hoeft te worden terugbetaald. Hiervoor krijgt de stichting 25 jaar de tijd. Op die manier kan de stichting wél voldoen aan haar maandelijkse aflossingen.
Nog altijd is er de wens om glasvezel aan te leggen op Meer en Duin en het bedrijf Fore Freedom is in beeld gekomen om hier voor te zorgen. Zodra dit glasvezelnetwerk er ligt, kan iedere ondernemer op Meer en Duin zelf zijn provider kiezen. Overigens ontstaat er in de regio twijfel over de noodzaak van het aanleggen van zo’n duur glasvezelnetwerk, vooral gezien de stormachtige ontwikkelingen met vergelijkbare internetverbindingen. Zo vindt gemeenteraadslid Leon Zoet (CDA Nieuwkoop), in zijn dagelijks leven werkzaam als Senior technologiespecialist bij Sogeti Nederland B.V., dat het aanleggen van een glasvezelnetwerk een verouderd voorstel is. Hij overtuigde de Nieuwkoopse gemeenteraad vorige maand door te stellen: ‘Kijk ook naar de stormachtige ontwikkelingen met kabel en het mobiele internet. Kabel is gelijkwaardig aan en het 4G is net zo snel als het glasvezelnetwerk. Over een paar jaar is het mobiel internet tien keer zo snel als dat glasvezelnetwerk en in 2020 is dat met 5G zelfs honderd keer zo snel.’
De nieuwe investeringen in glasvezel dreigen dus te vallen onder 'geld stoppen in een bodemloze put'. Immers; bedrijven zullen kiezen voor de beste en goedkoopste alternatieven. Het aanleggen van het duurdere glasvezel behoort tot geen van beide categoriën. Gaat het college maatregelen nemen om te voorkomen dat het glasvezel wordt aangelegd, zonder dat serieus gekeken wordt naar de andere alternatieven als 4G en 5G? Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) reageert: ‘Het collegebesluit gaat niet over het aanleggen van glasvezel, maar over het terug betalen van een lening welke door de gemeente is verstrekt in 2009. Deze lening heeft betrekking op de toenmalig aangelegen loze leiding ten behoeve van bekabeling (glasvezel). Met dit besluit wordt de aflossingstermijn verlengt waardoor de Stichting Beheer Meer en Duin kan voldoen aan haar maandelijkse aflossingsverplichting. Of de bestaande leiding ook daadwerkelijk voor glasvezel zal gaan worden gebruikt is aan de stichting. Dat er mogelijk snellere alternatieven zijn is een zaak voor de ondernemers in Meer en Duin. Hierin heeft de gemeente geen rol.’