Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 juni 2014

‘Gooi die Hobaho plat!’

LISSE – Het buurtplatform voor de inwoners van het centrum werd door dertig mensen bezocht. Zij werden twee uur lang met verschillende presentaties geïnformeerd over de bouwplannen in de buurt, ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en andere lokale initiatieven.
Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) heette de aanwezigen van harte welkom en vertelde dat deze bijeenkomst ook bedoeld was om de mening van de aanwezigen te horen. ‘We willen gebruik maken van uw kennis en kunde, dan hoeven we niet meer zoveel dure bureau’s in te huren.’ Deze avond was het echter voornamelijk eenrichtingsverkeer van de sprekers richting de toehoorders.
Zo was er een korte presentatie over de plannen van het verhuizen van de Josephschool naar de locatie van de MVO Lucia, maar hier zijn nog geen details over bekend. Ambtenaar Leo Mes ging wel dieper in op de plannen voor het project De Factorij (het voormalige Raadhuispleinplan, JD). Zo worden er in de aangepaste plannen maatregelen genomen om de veiligheid van de leerlingen van de Akker te verzekeren, op het moment dat ze van en naar school gaan.
Horsman wil in de tweede helft van 2015 beginnen met de eerste fase van de bouw; dan moeten 24 sociale woningen, vier stadswoningen én de nieuwe Voorhof gerealiseerd worden. Een half jaar later moet de tweede fase van de bouw van start gaan; dan worden nog eens dertien koopappartementen gerealiseerd en wordt de voormalige showroom (waar nu Plan 4 in zit, JD) verbouwd.
De toehoorders kregen ook impressiefoto’s te zien van Floralis, het project waarbij een theater, 34 sociale koopappartementen, twintig rijwoningen en drie stadwoningen worden gerealiseerd. Dit moet allemaal aan in de loop van 2016 klaar zijn. Vanuit het publiek gaf Ina Kortekaas haar mening: ‘Gooi die Hobahohal plat en ga er parkeerplaatsen van maken! Wij wonen daar al zo lang. Het is al jaren beloofd dat er wat mee gaat gebeuren, maar er wordt niets gedaan. We ergeren ons aan dat zooitje, want je breekt je benen op al die stoepjes.’
Ruigrok reageerde hierop: ‘Dit terrein is niet van de gemeente, maar privé eigendom. Wel geeft dit college extra aandacht aan het ontwikkelen van de Hobaho en Dever-Zuid. Voor de Hobaho gaan we dit jaar de opties bekijken om die plannen in beweging te krijgen. Daarna gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor de ontwikkelingen van Dever-Zuid.’
Paul Zwetsloot van www.lisseduurzaam.nl wees de centrumbewoners er nog op, dat zij heel wat kunnen doen aan hun gas- en elektriciteitsverbruik. In de afgelopen vijf jaren is het gasverbruik in dit gebied met 1% gedaald en het elektriciteitsverbruik met 4% toegenomen. Dat is een slechte score in vergelijking met wijken als Meerenburg (8% minder gas en 4% minder elektriciteit) en de Poelpolder (13% minder gasverbruik, maar wel 4% meer elektriciteitsverbruik). Na praatjes over de Family Factor en een ‘Hoera-erlebnis’ van Joost Kok was het tijd om de avond af te sluiten. Tiny de la Porte vond het ‘een geweldige avond. Alleen raakte dat Hoera-verhaal kant noch wal. Wat heeft die man nou eigenlijk verteld, want je probeert altijd al goed te zijn voor de mensen.’