Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 juni 2014

Grote veranderingen in ontslagrecht

Forsythiastraat 42, 2165 CH Lisserbroek, T: 0252 864 956
JOEP DERKSEN
LISSERBROEK – De manier waarop werknemers ontslagen kunnen worden, gaat op de schop. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen voor de werkgevers en werknemers. Advocaat Astrid Noest heeft zich uitgebreid verdiept in deze materie en kan nu al uitstekende adviezen geven over de stappen die genomen moeten worden.
Ruim een jaar geleden richtte ze haar eigen kantoor op; Noest Advocatuur en vanuit de hele regio weten de mensen haar te vinden voor zaken als arbeidsrecht, contractrecht, incasso’s, consumentenrecht en het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Ze waarschuwt: ‘Met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid wordt o.a. het ontslagrecht aangepakt en op 1 juli worden de eerste wijzigingen al ingevoerd. Zo mogen werkgevers ‘geen concurrentiebeding meer opnemen in contracten die voor een bepaalde tijd worden aangegaan. Ook mag geen proeftijd meer worden opgenomen als iemand een contract heeft van minder dan een half jaar’. Voor werknemers is dit een verbetering, net zoals het feit dat werkgevers verplicht worden om een maand voor het einde van een tijdelijk contract te melden of het contract al dan niet wordt verlengd. Doet de werkgever dat niet, dan moet er een maandsalaris uitgekeerd worden aan de werknemer.
Maar ook het ontslagrecht zelf verandert. Vanaf juli 2015 mogen werkgevers iemand alleen via het UWV ontslaan in geval van een langdurige ziekte of als het bedrijf op sterven na dood is. In alle andere gevallen loopt het ontslag verplicht via de kantonrechter. Nu kunnen werkgevers nog kiezen. Vanaf 2015 geldt bovendien, dat werknemers bij ontslag een vergoeding krijgen van ongeveer één maandsalaris per drie gewerkte jaren. Noest: ‘Dat is karig voor de werknemer, maar er is een escape. Als de werkgever namelijk ‘ernstig verwijtbaar’ heeft gehandeld of ‘nalatig’ is geweest, kan dit méér worden. Het zijn supervage termen en ik verwacht dat veel ex-werknemers zullen proberen daar een beroep op te doen.’ De kennis van Noest Advocatuur om hier goed uit te komen, is daarbij onontbeerlijk. ‘Als advocaat weet ik van de hoed en de rand. Mensen komen nu al met vragen bij mij.’
Noest Advocatuur biedt het eerste intakegesprek van een half uur gratis aan. Het kantoor is iedere werkdag geopend, maar ook is het op afspraak mogelijk om op een donderdagavond tussen 20:00 uur en 21:30 uur langs te komen.