Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 juni 2014

Hoogheemraadschap ligt dwars met Drechtbrug

KAAG EN BRAASSEM – Waar het gaat om de doorvaarhoogte van de Drechtbrug, is het niet de Provincie Zuid-Holland die dwars ligt, maar het Hoogheemraadschap. Tot nog toe verliep de communicatie over de Drechtbrug uitsluitend tussen de gemeente en de Provincie (PZH), omdat de PZH de N207 gaat verbreden.
Het Hoogheemraadschap blijkt echter fel tegenstander te zijn van een doorvaarthoogte van 3,95 meter en ziet liever dat de huidige plannen worden doorgevoerd om de nieuwe Drechtbrug een doorvaarthoogte te geven van 3,15 meter. De gemeente heeft tijdens werksessies alternatieven voorgesteld tot een gezamenlijke oplossing te komen. Zo zouden brugpeilers op een andere plek kunnen worden geplaatst. Hierdoor wordt de overspanning korter en kan de brug minder dik worden. Het Hoogheemraadschap ziet dit voorstel niet zitten. Omdat het onpraktisch is, dat de gemeente hierover alleen met de PZH communiceert, nam de gemeenteraad maandag 2 juni het initiatief om het college van burgemeester en wethouders op te roepen om direct in gesprek te gaan met het Hoogheemraadschap. PRO diende hiervoor een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ in.
Wethouder Yvonne Peters was hier blij mee. ‘Als college en raad hebben we hetzelfde doel. We willen de doorvaarroute behouden, maar niet tegen elke prijs. Twee miljoen euro voor een 80 centimeter hogere brug is een veel te hoge prijs. Ik heb een afspraak gemaakt met de Gedeputeerde van de Provincie en vraag haar of we rechtstreeks contact kunnen hebben met het Hoogheemraadschap.’