Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.400, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 augustus 2014

Column

Medeplichtig
De problemen rondom de voedselbank lijken een gebed zonder eind te worden. Al maanden gaan geruchten door het dorp over mismanagement, slechte communicatie en bevooroordeling van voedselbankcliënten. Het is al weken geleden, dat het gerenommeerde bureau Deloyd een onderzoeksrapport heeft afgerond. Maar denkt u, dat het gemeentebestuur zich inzet om volledige openheid te geven? Voorlopig bij lange na nog niet.
Vorige maand was het door de gemeente betaalde onderzoek van Deloyd afgerond, maar werd het niet openbaar gemaakt. In eerste instantie liet het college van burgemeester en wethouders weten, dat het bestuur van de voedselbank even de tijd kreeg om te reageren op de conclusies en adviezen. Twee weken geleden zegde de afdeling communicatie van de gemeente toe, dat het rapport ´volgende week´ openbaar gemaakt zou worden.
Maar tijdens de vergadering van de WMO Adviesraad liet wethouder Floris Schoonderwoerd weten, dat hij alleen ´in beslotenheid´ wilde praten over de problemen rondom de voedselbank. En met deze woorden draaide Schoonderwoerd eigenhandig de nek om van de ´nieuwe politiek´. Het oude dogma van het ´in beslotenheid´ praten over belangrijke zaken die de inwoners zelf aan gaat, krijgt de voorkeur boven de eerlijkheid en openheid die tijdens de verkiezingscampagnes beloofd waren.
Ondertussen duurt de onrust voort. Er is zelfs een initiatief gestart om een nieuwe voedselbank op te richten, en wel door voormalige voedselbankcliënten. Ingegrepen wordt er nog steeds niet en blijkbaar mag het oude voedselbankmanagement haar zaken gewoon voortzetten. Beste bestuurders; zorg voor openheid van zaken. Als er niets verkeerd is gegaan, wees daar open over. En als er wél zaken fout zijn gegaan, kom daar mee naar buiten. Het achterhouden van een rapport over de voedselbank, dat betaald wordt door de inwoners van Kaag en Braassem, zorgt er voor dat mensen die verantwoordelijk zijn voor (eventuele) misstanden, beschermd worden. En dat maakt de bestuurders die het rapport van Deloyd uit de openbaarheid houden, net zo medeplichtig.
Joep Derksen