Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 augustus 2014

Zes glasvezelwijkcentrales in Noordwijk

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – In een reactie laat een gemeentelijk woordvoerder weten over de plaatsing van de eerste twee glasvezelwijkcentrales en de zorgen van Van Aken, dat het realiseren van het glasvezelnet een zaak van en een verantwoordelijkheid van Reggefiber is.
‘Het is van belang om eerst vast te stellen dat het plaatsen van de glasvezelwijkcentrales vergunningvrij zijn. Dat bepaalt de wet. We hebben het over een bedrijf dat wettig handelt. De gemeente is wettelijk verplicht hieraan mee te werken. Ook de rol, inbreng en opstelling van de gemeente worden bepaald door de wet’, aldus de woordvoerder. Hij vervolgt: ‘Er komen zes glasvezelwijkcentrales in Noordwijk. Er is overleg geweest tussen Reggefiber en de gemeente over de locaties. Er is ook gesproken over alternatieve locaties maar uiteindelijk zijn deze zes locaties het geworden. Het past bij de taak van de gemeente om met een marktpartij te overleggen waar die partij in de openbare ruimte ‘iets’ wil plaatsen. Uiteindelijk zul je bij Reggefiber moeten vragen waarom het aan deze twee locaties de voorkeur heeft gegeven. Er is geen breed overleg geweest met een wijkvereniging. Wel -zo claimt Reggefiber- is er informeel overleg geweest met enkele bewoners.’
Op 21 juli heeft de Gemeente Noordwijk een brief gestuurd met algemene informatie, aan alle Noordwijkse huishoudens. In deze brief stond onder meer een aankondiging van de komst van de zes glasvezelcentrales. De woordvoerder: ‘Vorige week zijn de omwonenden van de locaties door Reggefiber geïnformeerd over de komst van de glasvezelwijkstations. De brieven zijn in een cirkel om beide locaties verspreid, (dus, JD) alleen de omwonenden. Daarover is de gemeente geïnformeerd. Het leek ons zeer billijk dat Reggefiber de brief op deze wijze zou verspreiden.’
Over straling hoeven omwonenden geen angst te hebben. ‘Voor zo ver ons bekend is een glasvezelstation veilig.’ De gemeente geeft geen onderzoek af over de al dan niet veiligheid van deze glasvezelstations. ‘Dat is een zaak voor Reggefiber. Het algemeen juridisch kader beschermt echter de bevolking voor het aanleggen van netwerken die mogelijk een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Er worden dan specifieke eisen gesteld.’
Over het tijdstip van de plaatsing stelt de woordvoerder: ‘De start van het project had eerder moeten plaatsvinden en is wat verdaagd. Juist doordat de gemeente heeft aangedrongen op meer communicatie en dan met name de extra brief van 21 juli. Reggefiber wilde veel eerder beginnen. De gemeente Noordwijk vond een extra rondje communicatie noodzakelijk. Het onbedoelde effect van de ‘verdaging’ is dat het voor sommigen lijkt alsof Reggefiber bewust de zomer heeft verkozen en dat het om duistere redenen er voor kiest te starten in een periode waarin veel mensen weg zijn. Dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Maar let wel: het gaat om een groot infrastructureel werk, dat meer dan een jaar gaat duren. Je kunt dus niet volhouden dat het bedrijf de zomer gebruikt om er iets ongemerkt ‘door heen te jagen’.’
De woordvoerder besluit: ‘De gemeente Noordwijk heeft inmiddels contact gehad met de heer Van Aken, voorzitter wijkvereniging Grashoek. De gemeente is blij met zijn opmerkingen en vragen (onder meer over locatiekeuze en mogelijke geluidoverlast). De gemeente heeft deze doorgespeeld aan Reggefiber. De gemeente vindt het belangrijk dat de heer Van Aken op tijd en fatsoenlijk geantwoord wordt. Wellicht leiden de vragen nog tot aanpassingen in de werkwijze.’