Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2014

‘Bestuurlijke warboel’

Zware kritiek op wethouder Ruigrok door coalitiepartij D66
JOEP DERKSEN
LISSE – De mededeling van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) dat er in het verleden geen toezeggingen zijn gedaan aan De Gewoonste Zaak voor een eigen terras heeft gezorgd voor grote consternatie onder de politici van de verschillende partijen.
Alle fractievoorzitters zijn benaderd om hun mening te geven over deze politieke ontwikkeling. Jeanet van der Laan (D66): ‘Met verbazing heeft mijn fractie kennisgenomen van de bestuurlijke warboel die wethouder Ruigrok heeft gecreëerd met zijn tegenstrijdige verklaringen over de toezeggingen aan de Gewoonste Zaak. De raad heeft eind juni geconstateerd dat er geen toezeggingen zijn gedaan. Vervolgens wordt de verklaring, dat mondelinge afspraken zijn gemaakt, ingetrokken en 'verward' met het afgeven van een terrasvergunning. Dit is allemaal heel verwarrend en moet opgehelderd worden.’ 
Wim Slootbeek (VVD): ‘Het heeft ons zeer bevreemd te vernemen dat er inmiddels afspraken zijn gemaakt over het aanbrengen van een terras door De Gewoonste Zaak. De VVD-fractie kan zich niet voorstellen dat de genoemde en al langer bekende informatie nu wel voldoende is om tot deze afspraak met de Gewoonste Zaak te komen. We willen dat er zekerheid is dat alle informatie met de raad is gedeeld en er een gedegen onderbouwing ligt waarom tot een overeenkomst wordt gekomen.’
Bert van Santen (SGP/ChristenUnie): ‘Op verzoek van de Raad is contact gelegd met de eigenaren van De Gewoonste Zaak. Uit dat contact is het verzoek van een (tijdelijk) terras gekomen en dat staat los van het feit of er wel of geen toezegging gedaan is. Dit is een voorbeeld van oplossend bezig willen zijn en wel op een heel praktische manier.
Kees van der Zwet (CDA): ‘We begrijpen dat er tijdens de nadere uitwerking van plannen soms nadere afspraken gemaakt moeten worden met betrokkenen om tot een soepele realisatie van plannen te komen. Hierbij is voor het CDA wel van belang dat dit aanpassingen op ondergeschikte punten betreft die de uitgangspunten, die als basis voor de planvorming gediend hebben, geen geweld aan doen. We gaan er dan ook van uit dat de uiteindelijke overeenkomst en aanpassingen van het plan voordat de overeenkomst getekend wordt, aan de Raad wordt voorgelegd. Daarbij is voor ons eindoordeel vooral van belang geweest, de realisering van de sociale woningbouw in het centrum van het dorp.’