Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2014

Buurgemeente boos over komst veehouderij

KAAG EN BRAASSEM – De gemeente Nieuwkoop is helemaal niet blij dat er een intensieve veehouderij komt aan de Kruisweg naast nummer 18. Dat terrein ligt namelijk vlak naast de gemeentegrens met Nieuwkoop. Burgemeester Frans Buijserd heeft persoonlijk een brief aan het college van burgemeester en wethouders geschreven om het ongenoegen bekend te maken.
De woonkern Ter Aar en onze beoogde nieuwbouwwijk Ter Aar West liggen op circa anderhalve kilometer van de beoogde locatie aan de Kruisweg naast 18’, aldus Buijserd. De gemeente Kaag en Braassem vindt, dat het gaat om een ‘beperkte mate van uitbreiding’, maar daar is Buijserd het niet mee eens. ‘Het aantal varkens zal bestaan uit maximaal 749 fokzeugen, 2700 gespeende biggen, 256 vleesvarkens en 2 beren. Dit betreft maximaal 3695 varkens. Terwijl er op de huidige locatie sprake is van 1146 varkens. Dit zijn ruim drie keer zoveel varkens.’
Hoewel het veehouderijbedrijf zal voldoen aan de officiële geurnormen, wil de Nieuwkoopse burgemeester dat de officiële geurnormen ‘beter worden onderbouwd in het ontwerpbestemmingsplan’. Ook een mogelijk hogere ammoniakuitstoot baart de buurgemeente zorgen. Met name, omdat in Nieuwkoop de zorg leeft dat agrarische bedrijven in die gemeente last krijgen van de (extra) gemeten uitstoot in dat gebied, door de komst van het veehoudersbedrijf. Het college van burgemeester en wethouders zal de Nieuwkoopse bezwaren meenemen in haar uiteindelijke collegebesluit.