Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2014

Plannen voor extra activiteiten in het buitengebied

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Inspreker Johan van Dijk hield een vurig pleidooi om bij de vaststelling van het bestemmingsplan Landelijk gebied ook rekening te houden met loonbedrijven. Deze zogeheten ‘cumula’ zijn voor 90% gevestigd in het buitengebied en met de afname van het gebruik van agrarische gebouwen, zouden juist die cumulabedrijven in deze schuren en bedrijven kunnen trekken. Maar dan moet het bestemmingsplan dat wel mogelijk maken.
Volgens onderzoek van Alterra verdwijnt tot 2030 maar liefst een derde van alle boerenbedrijven en een kwart van alle agrarische opstallen. Raadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) riep het college op om verloedering van het landschap tegen te gaan. Wel was hij bang voor de komst van ‘Ikeablauwe schuren’. Een zogeheten ‘Welstandbeleid’ zou dit moeten helpen voorkomen. Lizet Keijzers (Samen Beter Nieuwkoop) pleitte ervoor, dat het landelijk gebied ‘conserverend en toekomstgericht’ gehouden moet wworden. ‘Hier moet ook gefietst en gewandeld worden.’
Wethouder Trudy Veninga (CDA) kon de politici geruststellen: ‘Dit is een conserverend bestemmingsplan; dingen die voorheen niet mogelijk maken, zijn nu ook niet mogelijk. Tenzij de tand des tijds het mogelijk maakt om dingen te veranderen. Ook verzoeken en afspraken die gemaakt zijn met mensen, zullen worden ingepast.’ Ze vervolgde: ‘We kijken of legalisatie mogelijk is voor illegale woningen. De agrarsische functie blijft de hoofdfunctie in het buitengebied en voor nevenfuncties moeten criteria worden vastgesteld.’
De wethouder staat er voor open, dat boeren zich met meer zaken bezig gaan houden dan het melken van koeien. Hierdoor zou voorkomen kunnen worden dat agrariërs noodgedwongen moeten stoppen. ‘Met het uitbreiden van nevenactiviteiten kunnen boeren meer de gelegenheid krijgen om hun geld te verdienen. Zo kunnen we de trend van het sluiten van boerenbedrijven ombuigen.’ Of dat ook mogelijk wordt, is nog maar zeer de vraag. De Provincie Zuid Holland is namelijk heel terughoudend met niet-agrarische functies in het buitengebied.