Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2014

Pleidooi voor lokale invloed Bezwaarschriftencommissie

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – De politieke partijen zijn er nog niet over uit of de meeste vergaderingen van de commissie Bezwaarschriften in Leiden kunnen plaatsvinden. Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) stelde: ‘Hoorzittingen willen we het liefst uitsluitend in onze gemeentegrens laten plaatsvinden.’ Ook pleitte hij ervoor, dat het lokale bestuur rechtstreeks invloed heeft op de benoeming van de commissieleden.
Ook LO is voorstander van het houden van hoorcommissies in Oegstgeest, zo liet fractievoorzitter Simon Vogel van die partij weten. Een ambtenaar kon de politici op hun wenken bedienen met de mededeling dat de mogelijkheid blijft bestaan om de regionale commissie  Bezwaarschriften vier maal per jaar zittingen te laten houden in Oegstgeest. ‘In de praktijk wordt (voor de huidige lokale commissie Bezwaarschriften, JD) maar eens in de twee maanden een zitting gehouden.’ Janssen bleef bij het standpunt, dat er directe controle  moet zijn over het benoemen van de leden van de commissie Bezwaarschriften en dat deze bevoegdheid niet moet worden afgegeven aan Servicepunt 71. ‘We willen het college hier verantwoording over laten afleggen, dat is cruciaal omdat dit soort zaken de relatie tussen bestuur en inwoner echt raken.’ Tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering gaan de politieke partijen hier verder over spreken.