Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 september 2014

Tóch geen toezeggingen voor terras De Gewoonste Zaak

JOEP DERKSEN
LISSE – ‘Er zijn geen schriftelijke bewijsstukken waaruit blijkt dat in het verleden door wethouders  toezeggingen zijn gedaan waaraan De Gewoonste Zaak (DGZ) rechten kan ontlenen voor het realiseren van een terras.’ Deze mededeling van wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) kwam als een donderslag bij heldere hemel.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 4 september had de wethouder namelijk gezegd, dat er in het verleden wél toezeggingen zijn gedaan door oud-wethouders om mee te werken aan een terras bij DGZ. Hij zei, dat het terras er nu zou komen uit het oogpunt van ‘betrouwbaar bestuur’. Maar nu blijkt dat er geen afspraken waren, rijst de vraag waarom het terras er dan wél moet komen. Zeker omdat deze toezegging voor een nieuw terras pas komt, nadat de raad een uitspraak heeft gedaan over het hele bouwproject De Factorij. En waarom krijgen de eigenaren van De Gewoonste Zaak het voor elkaar om in september nog een deal te sluiten, terwijl de actievoerders van Het Heemskerkplein Moet Blijven niet de gelegenheid kregen om in september met een alternatief plan te komen?
Een woordvoerder van de gemeente reageert: ‘Er zijn geen schriftelijke toezeggingen van de gemeente waaraan de familie Oosthoek rechten heeft kunnen ontlenen. We hebben er wel voor gekozen die juridische vraag verder te laten rusten. Als gemeente hebben we met veel verschillende partijen te maken. We willen een plan dat aan zoveel mogelijk wensen tegemoet komt. De wethouder is, zoals afgesproken in de raad, met de familie Oosthoek om de tafel gegaan. We willen graag proberen om, in het seizoen, een terras voor de Gewoonste Zaak mogelijk te maken. Aan het plan De Factorij verandert met de mogelijke komst van een terras niets. Alleen tijdens het terrasseizoen worden enkele parkeerplaatsen gebruikt voor de inrichting van het terras. In overleg met de familie Oosthoek worden verdere afspraken uitgewerkt. Ook wordt de buurt hierbij betrokken. Pas dan neemt het college een definitief besluit over de aanleg en het gebruik van het terras.’