Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

11 september 2014

Twee geluidsystemen voor vliegtuiglawaai

JOEP DERKSEN
LISSE – De gemeente gaat tóch een jaar lang twee meetsystemen aanhouden om het vliegtuiglawaai te meten. Een eerdere motie om dit voor elkaar te krijgen, sneuvelde in de vorige gemeenteraad, maar nu wordt deze maatregel dan toch genomen. Tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij & Financiën van woensdag 3 september kwam dit punt aan de orde.
De afgelopen jaren heeft de gemeente het geluidsmeetsysteem van Sensornet op verschillende plaatsen aangehouden. Een keuze is echter gemaakt om over te gaan tot het (door luchthaven Schiphol ondersteunde) NOMOS meetsysteem. Het plaatsen van dat systeem duurt echter veel langer dan gedacht. Eerst moest nog een geschikte locatie gevonden worden; dat blijkt de Klipperdijk te zijn. Midden oktober wordt de omgevingsvergunning verleend en als niemand bezwaar hiertegen indient, kan het NOMOS-meetsysteem zes weken daarna geplaatst worden.
Het college van burgemeester en wethouders is nu van mening dat het toch beter is om in eerste instantie met twee systemen tegelijk te werken. Zo kan namelijk gecontroleerd worden of NOMOS dezelfde geluidsoverlast meet als Sensornet. Daarom wordt het systeem van Sensornet noch een jaar langer gebruikt voor 10.000 euro. ‘Het is van belang een goede overlap periode te hebben tussen het bestaande systeem en het nieuwe systeem, omdat er anders geen goed vergelijk tussen de cijfers gemaakt kan worden’, aldus het college in een raadsmededeling.
Commissielid Gerrit Meiland was de volgende dag tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur niet blij met dit voorstel: ‘'We hebben een besluit genomen, draaien het zomaar terug en lappen 10.000 euro bij. Aan wie ligt dat nou?’ De overige raadsleden zagen het nut van twee meetsystemen die elkaar controleren echter wél in.