Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 oktober 2014

‘Van Egmond raakt een beetje in de war van alle kleurtjes’

NOORDWIJK – Ondanks felle protesten van Rogier Duindam (Zeilvereniging Noordwijk (ZVN)) en Stephan Stokkermans (Koninklijke Horeca Noordwijk), wil een meerderheid van de politieke partijen toch dat de strandnota vrijgegeven wordt voor de inspraak. Duindam en Stokkermans klaagden over het gebrek aan communicatie van het  huidige college met de partijen die activiteiten uitvoeren op en bij het strand. Insprekers Klinkenberg (namens de strandondernemers) en Van Wijk (NOV) lieten weten, deze mening te delen.
De oppositiepartijen namen het voor de insprekers op. Van Egmond (CDA) riep het college op: ‘Ga de dialoog aan met de mensen en ga op zoek naar een genuanceerd beleid.’ De VVD en Noordwijk Zelfstandig waren het hier mee eens. Maar LSN vond het prima om de Strandnota vrij te geven voor inspraak.
Commissielid Leon van Ast (Puur Noordwijk) leek door zijn minutenlange betoog even weer wethouder te zijn. Kort  samengevat kwamen zijn woorden neer op: ‘We vinden het op het strand al mooi genoeg.’ Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) riep het college wel op om met belanghebbenden om de tafel te gaan zitten, maar haar partij wilde net als D66 niet dat er vertraging zou komen.
Ook wethouder Barnhoorn vond het tijd om alle Noordwijkers de gelegenheid te geven om te reageren op de Strandnota. ‘Deze nota Strandbeleid gaat over kwaliteit aan de kust: rust, regelmaat en balans. Uit de collegekoers is een zienswijze gekomen, waarvan wij vonden dat die zienswijze meegenomen moest worden in de conceptnota strandbeleid ‘Kwaliteit aan de Kust’. Wat we wel en niet overgenomen hebben, is allemaal terecht gekomen in de tweede conceptversie.’
Van Egmond vond de veelheid aan kleuren (waarmee de wijzigingen ten opzichte van de vorige strandnota werden aangegeven) juist verwarrend. Hierop reageerde Barnhoorn: ‘Mevrouw van Egmond raakt een beetje in de war van alle kleurtjes. Dat vind ik jammer. We hebben juist met deze kleurtjes gemeend duidelijkheid te scheppen.’ Hij zegde toe nog met partijen ‘in overleg te gaan’ en zowel mondelinge als schriftelijke zienswijzes worden volgens Barnhoorn meegenomen in de definitieve besluitvorming over de Strandnota.