Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 november 2014

Osseweijer gewijd als diaken

 
Zegent Paus Franciscus Huis in
 
JOEP DERKSEN
 
STREEK – Iwan Osseweijer werd zaterdag 15 november gewijd als permanent diaken door Bisschop Van den Hende. De volgende dag voerde hij zijn eerste officiële taak uit; het inzegenen van het Paus Franciscus Huis van de Parochie Heilige Willibrordus (Heereweg 277) in Lisse. Wie Iwan Osseweijer is, wordt duidelijk in een interview.
 
Osseweijer is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij verlangde er al lang dat hij diaken wilde worden en om dit te bereiken leefde hij om het weekend intern op de opleiding Bovendonk. ‘Voor mijzelf was het prima; ik zat daar tussen 25 mensen die zich voorbereidden op de diaken- of priesterwijding. En was bezig met studeren, eten, slapen en bidden. Maar voor mijn vrouw en kinderen was het minder ideaal.’ Het was de bisschop zelf die Osseweijer aanraadde om naar Bovendonk te gaan. Zo kon hij voor zichzelf ervaren of zijn wens om diaken te worden iets is wat hij graag wil, of dat het echt een roeping is. Supervisoren daagden hem uit op de opleiding, zodat Osseweijer voor zichzelf duidelijkheid kreeg over alle aspecten van het leven als diaken.
 
De studie heeft invloed gehad, ook op de relatie met zijn vrouw: ‘Bovendonk is een soort vagevuur; een louteringsplek om er achter te komen of je bestemd bent voor God. Ik ben beter gaan luisteren en als ik thuis ben, ben ik ook écht thuis. Ik ben dan dienstbaar aan mijn gezin, want mijn kinderen hebben recht op mijn aandacht.’ Hij kijkt uit naar zijn diakenschap: ‘Als diaken ben je dienaar van het woord, de liturgie en de naastenliefde. Een diaken viert niet de Eucharistie, maar reikt wel communie uit, doopt, en kan een huwelijk inzegenen.’ 
 
Zijn wijding tot diaken was voor Osseweijer een overweldigende ervaring. Hij legde zijn handen in die van de Bisschop en beloofde hem eerbied en gehoorzaamheid. Nadat hij voor de Bisschop languit lag op de grond, waarbij de litanie van Alle Heiligen over hem werd uitgestort, werd Osseweijer na handoplegging en gebed bekleed met de Dalmatiek (een bovenkleed met mouwen) en de Stola. Osseweijer vertelt over dit moment: ‘Ik heb me nooit zo gedragen gevoeld door de gemeenschap als op dat moment. Meer dan 1200 mensen die over je bidden! Het voelde wel of alles bij elkaar kwam. Het maakte me klein en groot tegelijkertijd. En het heeft me een enorme impuls gegeven om nu als diaken door het leven te gaan.’
 
Kan een diaken zijn volledige liefde geven aan zowel zijn vrouw als God? ‘Ik geef me voor de volle 100% aan mijn gezin en aan de kerk. Als het er op aankomt, ben ik er voor mijn gezin. Bij priesterschap ben je celibatair; dan geef je voor de volle 100% aan de kerk. Gehuwde diakens hebben een belangrijke rol: wij staan in het huwelijksleven en gezinsleven en beleven het op een andere manier dan priesters.’ Ooit dacht Osseweijer erover om priester te worden, maar toen werd hij verliefd op zijn huidige vrouw. Heeft God uw vrouw naar u gestuurd om  aan te geven dat het priesterschap voor u niet bestemd was?  Dat durf ik niet zo te zeggen. God heeft me altijd de keuze gelaten: kies je voor Sophie of het celibaat. Het celibaat is mijn roeping niet, dus dat moet ik ook niet doen. Ik ben zeer gelukig getrouwd. We geven elkaar wat we nodig hebben.’
 
Afgelopen zondag zegende hij het het Paus Franciscus Huis in. Hoe ervoer Osseweijer dit en wat is volgens hem het belang van het Paus Franciscus Huis voor de Bollenstreek? ‘Na zo’n prachtige wijding is het bijzonder om in een warme parochiegemeenschap te worden verwelkomd als diaken.  Het was wel even wennen aan mijn nieuwe rol, maar toch het klopte naar mijn gevoel. Het paus Franciscus Huis wordt een bijzondere plek voor velen; werkgroepen zullen samenkomen, er zal catechese gegeven worden, de voedselbank heeft er zijn onderkomen en in de toekomst is iedereen er welkom voor een kop koffie, een gesprek of ontmoeting. In het zegeningsgebed heb ik dan ook niet alleen het gebouw gezegend, maar met name ook de mensen die er waren en die er zullen komen. Het wordt een gastvrij huis voor velen.’

Bijtgrage hond schrik van buurt

RIJNSATERWOUDE – Verschillende inwoners hebben geklaagd over een bijtgrage  hond aan het Molenpad. De politie heeft de hond gekeurd en bekeken of hij vals is, maar uit dat onderzoek blijkt dat dit niet zo is. De bijtslachtoffers  laten het hier niet bij zitten en spreken van een doofpotaffaire. De eigenaar van de hond wil niet reageren; hij laat alleen weten, dat ‘er meer achter dit verhaal zit’.
Rene Holverda heeft een woonark aan het Braassemermeer en om daar te komen, moeten hij en zijn gezin langs  het Molenpad lopen. Hij laat weten, dat zijn zoon in 2013 is aangevallen door één van de twee honden die daar huizen. Ook zijn vrouw werd aangevallen, zo stelt Holverda: ‘Op 2 januari kreeg ze een diepe vleeswond. We zijn naar het ziekenhuis gegaan voor een Tetanussprik.’ Een rechter heeft bepaald, dat Holverda en de hondeneigenaar afspraken moeten maken over de tijden waarop Hoverda naar de woonark wil gaan. Op die momenten moet de hondenbaas de hond aangelijnd hebben. Tegen deze uitspraak heeft Holverda een hoger beroep lopen.
Van het bijtincident heeft Holverda aangifte gedaan. Een politiewoordvoerder bevestigt dit: ‘We hebben sinds januari vier meldingen ontvangen, waarvan twee aangiftes. Het betrof één incident waarbij de hond gebeten heeft en één waarbij de hond met zijn nagels wonden achterliet bij het slachtoffer. Het vond echter plaats op eigen terrein van de eigenaar van de hond en dit staat meerdere malen duidelijk aangegeven op het terrein. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het ontzettend vervelend is voor de slachtoffers, maar dat betekent wel dat het extra lastig is om de eigenaar strafrechtelijk danwel bestuursrechtelijk te vervolgen.’ Een politieagente heeft de hond beoordeeld en gesteld dat hij niet vals is.
Hoverda laat weten, dat er helemaal geen bordjes met ‘eigen terrein’ geplaatst waren. ‘Als ik een bordje plaats bij mijn huis: ‘Ik heb een honkbalknuppel en sla er mee op je kop’, en als ik dat dan ook doe, dan kom ik er echt niet mee weg. Die ageente is omgepraat; zij vertelde ons, dat we de volgende keer maar koekjes mee moesten nemen.’ Hij pleit ervoor, dat de hond gemuilkorfd wordt.
Eef Krijt laat weten dat haar hond in 2012 maar liefst vijf keer is aangevallen. ‘Twee keer tot bloedens toe. Het was op de dijk achter ons, die vrij toegankelijk is. We hebben dit bij de politie gemeld, maar er wordt niets aan gedaan. De politie doet maar laks en er wordt niets aan gedaan.’ De gemoederen liepen de afgelopen tijd hoog op. Mijn man heeft PTSS en een dreiging geuit. Die zaak is geseponeerd, maar daarna deze zij aangifte bij de uitkeringsinstantie dat wij zwart zouden werken. Nu heb ik de indruk dat we gevolgd worden.’
Ook Cees van der Meer beaamt dat hij werd aangevallen. ‘We waren daar op uitnodiging van de vrouw van de hondeneigenaar. Zij was er niet, maar de dochter liet weten  dat ik het beste kon aanbellen bij de molen. Daarna ging de deur open en twee grote honden gingen tekeer; ze blaften en beten door de spijkerbroek heen. Mijn jas was kapot; ik had drie hondenbeten en ben er voor bij de dokter geweest voor een antibioticakuur en anti-infectiezalf. Het is daar levensgevaarlijk. Als mijn kleindochter van 8 meegegaan was, had dit heel slecht uitgepakt.’ Opvallend is wel, dat Van der Meer direct na de aanval nog koffie is wezen drinken met de hondeneigenaar. ‘Maar later bleken de wonden toch opgezwollen.’ De hondeneigenaar zelf stelt: ‘Ik wil niet meewerken aan het interview. Die zaak ligt bij de politie. De politie maakt geen werk van de zaak. Ik ben bang  dat alle verschillende aspecten die aan deze zaak zitten, niet goed genoeg naar voren komen in het artikel.’

‘Er zijn geen grote wonden of ander zwaar letsel’

JOEP DERKSEN
RIJNSATERWOUDE – De politie wordt door de bijtslachtoffers beschuldigd van het niet op de juiste manier actie ondernemen. Ook laten getuigen weten, dat ze op openbaar grondgebied zijn aangevallen, maar ook op het erf van de eigenaar, nadat ze op dit terrein waren uitgenodigd. Een politiewoordvoerder, Loek Houtepen, reageert op de aantijgingen en beantwoordt vragen hierover.
Houtepen stelt: ‘In maart beoordeelde een dierenagent de hond. Daaruit bleek dat er geen aanleiding is om aan te nemen dat de hond vals is, vals is gemaakt, noch moedwillig wordt ingezet tegen mensen. De meldingen die bij ons bekend zijn betreft mensen die onaangekondigd het terrein op kwamen. Een incident op de openbare weg is bij ons niet bekend.’
Tegen de krant laat Krijt echter weten, dat ze op openbaar terrein is aangevallen.  Dat is in tegenspraak met wat de politie stelt. Houtepen: ‘Wij kennen geen incidenten die eventueel buiten het terrein zijn plaatsgevonden. Niemand heeft dit bij ons gemeld. De gevallen die bij ons bekend zijn betreft mensen die onaangekondigd het terrein op kwamen, zonder dat de eigenaar de tijd heeft om de honden aan te lijnen. Dat klinkt wat klinisch, maar als mensen een afspraak hebben, moet de hondeneigenaar wel de tijd krijgen om de hond vast te houden. Een rechter bepaalde dit tijdens een civiele zaak die een van de betrokkenen aanspande tegen de hondeneigenaar.’
Adviseert de politie dat de hond gemuilkorfd wordt? ‘Nee, want de agent van de dierenpolitie geeft niet aan dat de hond vals of agressief is. Er is geen sprake van ernstige bijtwonden; het is de vraag ook in welke mate een hond bijt, of het uit valsheid is en of dat de hond gebruikt wordt als wapen. De politie-agent heeft geen vals gedrag kunnen bespeuren. Ze hebben methodes om de hond te beoordelen en dat betekent dus niet dat er enkel een keer langs het hek gelopen en gezwaaid wordt. De agente is op het terrein geweest en heeft het gedrag van de hond gezien. Die hond liep zonder begeleiding naar haar toe en begon niet te bijten.’
Houtepen vervolgt: ‘Het is niet aan ons om de vinger te wijzen, wiens schuld het is. Onze rol is vast te stellen of er sprake is van een valse hond. Een dierenagent heeft bepaald dat dit niet zo is, daar ligt het dus niet aan. Het zijn geen situaties waarin een andere hond dodelijk wordt verwond of zwaar lichamelijk letsel wordt veroorzaakt. Er zitten meerdere facetten aan dit verhaal. Het ziet er naar uit dat hier ook een civiel geschil tussen twee partijen speelt en als politie kunnen we daar geen partij in zijn. Wij zijn in gesprek met alle betrokkenen en maken daarvan een objectieve rapportage. Helaas betekent dit soms dat we niet alle partijen hierbij tevreden kunnen stellen.’
Inmiddels zeggen omwonenden dat de politie de zaak in de doofpot wil stoppen, omdat er na verschillende bijtincidenten geen actie wordt ondernomen. Houtepen: ‘Ik zou niet weten waar om wij dat zouden doen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, is het onze plicht om daar op te handelen. Waarom zouden we dat in een doofpot wilen stoppen? Dat is niet in het belang van de samenleving en dat is ons belang.’ De politie heeft de rapportage over de hond nog niet afgerond. De woordvoerder laat weten nog in gesprek te zijn met betrokkenen en dat het dossier waarschijnlijk deze week naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd, zodat zij de afweging kan maken of er sprake is van een strafbaar feit.’

College houdt hoogspanningskabels niet tegen

KAAG EN BRAASSEM – Het college van burgemeester en wethouders heeft de strijd opgegeven tegen de komst van de hoogspanningskabels van TenneT TSO B.V. Jarenlang is gestreden tegen de komst van die hoogspanningsverbinding, maar de rechter oordeelde in het voordeel van Tennet. Het college had nog de mogelijkheid om toestemming te weigeren voor het vestigen van zakelijke rechten op de stukken grond, waar de kabels komen. Dat gebeurt echter niet: ‘Het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding is inmiddels een vaststaand gegeven, zodat het weigeren van de toestemming niet opportuun is’.

Column

Het is de grootste angst van de politiek, waarde columnlezer; het moment dat een moeder de raadszaal binnen loopt en zegt: ‘Voor het herstel van mijn zoon is 200.000 euro nodig, anders komt hij wellicht te overlijden’. Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de drie decentralisaties en dan gaat het om de zorg van de zwaksten in onze samenleving.
Maar van de rijksoverheid krijgen de gemeenten veel minder geld, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Moeilijke keuzes, want op een gegeven moment zijn de centen op en moet het geld ergens anders vandaan gehaald worden. Dan buigen de raadsleden zich over de vraag of bijvoorbeeld de stoeptegels bij het gemeentehuis niet vervangen hoeven worden, zodat enkele tienduizenden euro’s naar de zorg voor ouderen gaat.
Gemeenteraadslid Kelly Straver maakt zich hier zorgen over en ze heeft  het college van burgemeester en wethouders benaderd met een voorstel. Zij vindt, dat er regels moeten worden opgesteld voor situaties waarin raadsleden door inwoners geconfronteerd worden met lastige en soms levensbepalende keuzes. Zelf zegt ze hierover: ‘Wanneer we per 1 januari van start gaan met onze taken binnen het sociale domein, zullen we waarschijnlijk geconfronteerd worden met problemen. De kans is gewoon vrij groot dat er een keer iets gebeurd. Denk bijvoorbeeld aan het meisje Savanna; een afschuwelijke zaak, waarbij het systeem van bescherming van het meisje vreselijk gefaald heeft.’
Ze stelt zichzelf de vraag: ‘Hoe gaan we reageren op incidenten; staan we meteen op onze achterste benen en bellen we binnen twee minuten de pers om maar te vertellen hoe vreselijk het allemaal is? Hangen we meteen bij de wethouder aan de telefoon? Gaan we schriftelijke vragen stellen? Wordt de gemeenteraad een soort 'buffer' tussen inwoners en uitvoerders?’
En de meest cruciale vraag gaat over belangenverstrengeling: ‘Wat spreken we af over een raadslid die persoonlijk betrokken is bij een incident (bijvoorbeeld een ziek familielid waarbij de procedures niet naar wens verlopen)?’
Het zijn inderdaad vragen die gesteld moeten worden. En de antwoorden hierop komen in december, wanneer de politiek zich over dit dilemma buigt.
Joep Derksen

Goedkope vervanging rioleringen

ROELOFARENDSVEEN – Voor een bedrag van net geen miljoen euro (965.000 euro) gaat het bedrijf Verhoef Infra BV uit  Langerak de riolen vervangen van de Wilgenstraat,  Essenweg en omgeving. Bij een gemeentelijke aanbesteding deed dit bedrijf de economisch meest voordelige inschrijving. Het bedrag ligt ruim 400.000 euro onder het bedrag dat de gemeente verwacht had hiervoor te moeten uitgeven. Als er verder geen onverwachte kosten zijn, vloeien die vier ton weer terug in de algemene rerserve.

Hardfietsers niet aangepakt

KAAG EN BRAASSEM – Overal in het land beginnen mensen te morren over racefietsers en scooters die over de fietspaden scheuren. Hier en daar wordt al gedacht aan snelheidsdrempels op die fietspaden, maar het college van burgemeester en wethouders peinst hier niet over, zo laat wethouder Yvonne Peters weten. ‘Mij is niet bekend dat er problemen zijn. Ik zie dat er fietsgroepen zijn en ouderen met elektrische fietsen die zich met hogere snelheden voortbewegen. Maar ik wil geen maatregelen nemen om eventuele problemen te voorkomen.’

Kassen weg voor bedrijfswoning

ROELOFARENDSVEEN – Op het perceel achter Floraweg 64 komt een nieuwe bloembinderij met bedrijfswoning. Hiervoor verdwijnen de oude kassen en wordt 1.000 m3 grond afgegraven voor watercompensatie. Het college van burgemeester en wethouders ging donderdag 13 november akkoord met dit plan. Pas nadat de watercompensatie is aangelegd, mag de familie Volwater de woning bouwen.

Kerkweg aangepakt

ROELOFARENDSVEEN – Het bedrijf Van Wijk Wegenbouw BV uit Bodegraven gaat voor een bedrag van 133.000 euro de Kerkweg aanpakken. Na deze ‘reconstructie’ keldert de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur naar 30 kilometer per uur.

Leyten los van Dorpshart

Woondiensten Aarwoude gaat het nu proberen
JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN  - Hoeveel geld projectontwikkelaar Leyten heeft moeten betalen als  afkoopsom voor het geflopte plan Dorpshart, dat maakt wethouder Yvonne Peters niet bekend. Maar de gemeente en Leyten zijn overeengekomen om het boek hierover te sluiten. En – héél toevallig – meldde zich daags na die overeenkomst Woondiensten Aarwoude bij de gemeente. Deze instantie wil een miljoen euro betalen voor de grond aan de noordkant van het Dorpshart en daar sociale woningbouw realiseren.
In juli stelde Peters nog over het falen van Leyten: ‘Zij hebben gemeend die overeenkomst te kunnen opzeggen. Maar wij zeggen, dat dit niet zomaar gaat. Het kan niet zomaar zijn, dat ze niet willen bouwen. Het is altijd zo dat degene die (het contract, JD) breekt, ook betaald.’
Donderdag 13 november sprak ze heel andere woorden: ‘We hebben geprobeerd om samen eeen plan te ontwikkelen met 21 grondgebonden woningen. Maar ook voor dat plan is geen draagvlak en het sluit niet aan bij onze ‘zorg en wonen’ wens. We wilden er gezamenlijk uitkomen en op een nette manier het contract beëindigen.’ Ze wilde geen mededeling doen over de voorwaarden waarmee het contract tussen Leyten en de gemeente geëindigd is. Ook directeur Len Leyten is niet bereikbaar voor commentaar.
Peters kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst, nu naast Woondiensten Aarwoude ook de werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden het plan ‘Waasdorp’ bekend heeft gemaakt, waarin een haventje gerealiseerd moet worden. De gemeente heeft een duidelijke voorkeur voor het plan van Aarwoude, maar hoopt dat de beide partijen met elkaar in gesprek gaan om zo te komen tot het best mogelijke plan. Aarwoude wil naelijk sociale huurwoningen voor ouderen realiseren in het Maas en Kroongebied. Het gaat om een appartementencomplex van drie woonlagen met veertig sociale huurappartementen.  ‘Zo kun je tegelijkertijd bouwen voor senioren én de doorstroming van de woningen verbeteren’, stelt Peters hoopvol.
Café Rene kan hierbij verdwijnen; de gemeente wil geen geld uitgeven om deze kroeg te verplaatsen. Peters verzekert, dat de gemeente ook geen beloftes doet richting Aarwoude over het samen realiseren van deze nieuwbouw. ‘Wij zijn geen projectontwikkelaar.’ Wel heeft de gemeente voor dit grondgebied een verliesvoorziening van 3,8 miljoen euro gereserveerd. Dit in verband met de bodemverontreiniging en de lagere boekwaarde van de grond, alsmede de boerderij en het Maas en Kroonpand dat jaren geleden is aangekocht. Peters: ‘Het is een oude busremise en er zitten olietanks in de grond. Het is zwaar vervuilde grond en daar mag je niet op bouwen. We leveren de grond bouwrijp op en nemen de sanering van de grond voor onze rekening.’ De gemeente moet van Aarwoude vóór 8 december ingaan op het aanbod; anders vervalt het. Peters: ‘We hopen dat we vóór 1 januari kunnen zeggen, dat we verder kunnen gaan. Het meest gunstige scenario is, dat we nog dit jaar kunnen starten met de sloop en dat we eind volgend jaar de grond bouwrijp kunnen opleveren. Het is niet onmogelijk om de voltooiing van het project binnen twee jaar te voltooien.’

Uitgeven en incasseren

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentelijk samenwerkingsverband Holland Rijnland moet minimaal 25% bezuinigen op het ambtelijk apparaat. En toch stijgen de ‘frictiekosten voor de afvloeiing van die ambtenaren’ na 2016 van 400.000 euro naar 600.000 euro. Deze twee zaken lijken in tegenspraak met elkaar, maar wethouder Yvonne Peters (VVD) onderneemt geen actie.
Ze laat weten; ‘Er wordt minimaal 25% bezuinigd om het ambtelijk apparaat van Holland Rijnland. Dit gebeurt door natuurlijk verloop en door het niet verlengen van tijdelijke contracten.’ Maar waarom lopen de kosten dan op van vier ton naar zes ton per jaar? Wordt er zo aan de ene  kant ‘bezuinigd’ om aan de andere kant het geld weer uit te geven? Peters vindt van niet: ‘De frictiekosten zijn eenmalige kosten voor afvloeiing. Frictiekosten is ook het inhuren van externen voor het helpen van Holland Rijnland om de bezuiniging van minimaal 25% door te voeren. We gaan met elkaar bepalen wat de ideale grootte is van Holland Rijnland. Als blijkt dat er mensen over blijven, gaan we dat oplossen op de manier waarop het hoort.’

Bijstandsontvangers moeten vrijwilligerswerk verrichten

JOEP DERKSEN
STREEK – Mensen die al minimaal twee jaar lang een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen na dit jaar het verzoek een tegenprestatie te leveren. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 11 november. Dan gaat het om activiteiten die niet al ‘bestaand werk’ verdringen, want dat zou er toe kunnen leiden dat werknemers ontslagen worden, zodat hun werk door vrijwilligers overgenomen wordt.
‘We gaan ook niet zinloos werk zoeken; dat mag niet de bedoeling zijn’, aldus De Roon. Wie nog geen twee jaar in de bijstand zit, mag zich volledig richten op de zoektocht naar werk, maar als dat niet lukt, wordt verlangd dat er na twee jaar een tegenprestatie geleverd wordt. In eerste instantie wordt aan de bijstandsgerechtigden gevraagd of zij al vrijwilligerswerk doen; dan gaat het om minimaal 8 uur vrijwilligerswerk per week voor een periode van 15 weken gedurende een jaar.
De Roon: ‘We nodigen de mensen uit en vertellen ze dat ze acht weken de tijd krijgen om met een plan te komen. Dan is er ruimte om bestaande vrijwilligerswerkzaamheden in dat plan op te nemen. Of ze gaan extra activiteiten bedenken, als ze nog onvoldoende vrijwilligerswerk doen. We gaan zoveel mogelijk honoreren om hen het vrijwillligerswerk te doen, wat ze willen doen.’ Het kan natuurlijk zijn, dat mensen zich helemaal niet inzetten voor anderen. ‘Dan gaat de ISD Bollenstreek de tegenprestatie zoeken’, aldus De Roon. In de Bollenstreek zitten meer dan 1.000 mensen in de bijstand en op 1 januari 2015 komen daar ook nog de mensen bij die nu gebruik maken van de Wajong en de WSW.

Gemeente luistert naar klager

LISSE – Een goede buur is beter dan een verre vriend. Zeker als dat betekent dat die buur dan niet gaat klagen over de mensen die naast hem wonen en de auto verkeerd parkeren. Maar een klacht is een klacht en daarom gaat de gemeente handhaven op fout parkeren in de wijk Vrouwenpolder. De wijk heeft er ruim 130 nieuwe parkeerplaatsen bij gekregen en hierdoor zou er voldoende ruimte moeten zijn voor de omwonenden om hun geliefde vierwieler te parkeren. En daardoor kunnen de boa’s na afronding van de werkzaamheden vrij rond lopen en iedere foutparkeerder onverbiddelijk op de bon slingeren. Dat kan echter niet 24 uur per dag, zoals de klager wil, die er problemen mee heeft dat mensen hun auto voor zijn hek zetten.

Studeren voor baan blijft mogelijk

LISSE – Vanaf 1 januari 2015 verandert er veel voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Gelukkig wordt niet alles afgebroken; voor gemotiveerde mensen blijft de mogelijkheid bestaan om een vergoeding te krijgen voor het volgen van een studie. Wethouder Adri de Roon (D66) lichtte dinsdag 11 november toe: ‘Als je geen recht hebt op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de rijksbijdrage, dan kan de sociale dienst wel jou de studietoeslag verstrekken. Deze krijg je bovenop je bijstandsuitkering, tot een maximum van 25%. Daardoor is toegestaan dat je minder beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. De sociale dienst moet de opleiding goedkeuren en de studietoeslag wordt maximaal voor twaaalf maanden toegekend.’

Autoverkeer in verdrukking door HOV

NOORDWIJK – Eind 2016 is de gemeente met Schiphol verbonden via het HOV-net (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Deze mededeling deed wethouder Dennis Salman donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF.
Maar tot die tijd gaan de wegen in het halve dorp op de schop, zodat de HOV-bussen zo snel als mogelijk van en naar Schiphol kunnen crossen. Het overige autoverkeer komt hierdoor in de verdrukking en de doorstroming voor dat verkeer zal door de nieuwe verkeersmaatregelen hoogstwaarschijnlijk flink afnemen. Salman pleitte er voor om de maximum snelheid op de Parallelboulevard op 50 kilometer per uur te houden. ‘Voor de HOV is dat een must, want dan gaat het openbaar vervoer sneller’. Overigens zijn er op die weg wel twee bushaltes voor het HOV-net bedacht: bij het Vuurtorenplein en het Jan Kroonsplein.

Bezwaarmaker verandert parkeerregels

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het parkeersysteem aan de Huis ter Duinstraat wordt veranderd. Dit is het gevolg van de uitspraak van een rechter over een parkeerbon. Een inwoner had zijn auto aan de ene kant van de Huis ter Duinstraat geparkeerd en een parkeerbewijs gehaald aan de overkant van de straat. Waar een ander parkeerregime geldt. Volgens dat parkeerregime stond de man legaal geparkeerd, maar de parkeertijd was na een bepaalde periode verlopen volgens de regels op de plek waar de auto stond. De boa’s waren onverbiddellijk en slingerden de autobezitter op de bon. De rechter vernietigde deze bekeuring echter, vanwege de onoverzichtelijke situatie dat er twee parkeerregimes gelden in één straat.
Wethouder Dennis Salman liet hier donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF over weten: ‘De scheidingslijn was oorspronkelijk ter hoogte van het Trefpunt. Dat is geen natuurlijke scheidingslijn. We laten dit doorlopen tot de Duinweg, anders krijgen we problemen. Het parkeertarief wordt gewijzigd van: ’24 uur per dag, 3 euro per uur’ naar: ‘Tussen 09:00 uur en 21:00 uur, eerste en tweede uur per uur 1 euro en daarna 2 euro’. Alle politieke partijen waren het hier mee eens.

Dromen over slopen antitankpalen

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – ‘Wanneer gaan die paaltjes bij het gemeentehuis weer weg?’ Deze vraag stelde fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF.  
Hij wees er op, dat ook wethouder Dennis Salman zich ergert aan deze ‘antitankpalen’, zoals ze in de volksmond genoemd worden. De Ridder verwees naar een artikel in het Witte Weekblad: ‘De wethouder stond op een foto in de krant met een schop in de hand.’ Salman liet echter weten, dat die palen niet snel weg zullen zijn. Hij stelde: ‘Wanneer gaat de schop er in? Ik droom er over. Er zijn problemem Met de verbindng van de Voorstraat en de Raadhuisstraat. We hebben te maken met auteursrechten (van de architect, JD). Als je zomaar wat wilt gaan doen op dit plein, dan vraagt het meer dan aanvankelijk was gedacht.’ Omdat er auteursrechten liggen op de wijze waarop het plein is ingedeeld, mogen de palen waaraan veel Noordwijkers zich groen en geel ergeren dus niet weg. De architect moet hier toestemming voor geven, en vooralsnog is deze toestemming niet gegeven.

Fietsers moeten afgeremd worden

NOORDWIJK – D66 pleit voor het voorrang geven aan fietsers op het kruispunt van de Tolhoren en Herenweg. Fractievoorzitter Van Asten liet donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF weten: ‘De fietser heeft daar geen voorrang en de auto wel. Dat leidt tot onduidelijke situaties. Bij de ’s Heeren Loo en de Van Panhuysstraat hebben ze wel voorrang. Zorg voor uniformiteit. Trek het fietspad door en geeft fietsers voorrang in plaats van de auto.’ Wethouder Dennis Salman is dat echter niet van plan zo liet hij weten: ‘Er hebben zich daar geen ongevallen voorgedaan. De snelheid van de scooters en wielrenners moet afgeremd worden. Daar is eigenlijk die bocht voor bedoeld. Het wordt als een gevaarlijke plek ervaren, maar dat is het niet.’

Hotels van Oranje legt ingebrekestelling op aan gemeente

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De eigenaren van Hotels van Oranje hebben de gemeente Noordwijk via hun advocaat ingebreke gesteld. De democratische besluitvorming gaat hen niet snel genoeg, dus daarom proberen de hoteleigenaren hun zin wat sneller door te drukken. Om er zo voor te zorgen dat er een hoog appartementencomplex gebouwd wordt met uitzicht op de Noordzee.
Wethouder Hans Bakker liet donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF weten, dat de aanvraag van Hotels van Oranje in procedure gebracht wordt. ‘We zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden. De aanvraag wordt beoordeeld of het compleet en duidelijk is. Er komt een lijstje met zaken die nader toegelicht moeten worden. Dat wordt gecommuncieerd richting de Hotels van Oranje. Voor december is overleg met de Hotels van Oranje hoe we dat met elkaar gaan aanpakken. In dat overleg geven we aan hoe om te gaan met het geamendeerde (gewijzigde, JD) raadsbesluit van 30 oktober, naar aanleiding van het burgerinitiatief.’ Over de brief met de ingebrekestelling liet Bakker weten: ‘We nemen die brief mee in het geheel rond de procedure die opgestart wordt.’

Kerstbomen in de ban voor burgemeesters

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het afscheid nemen van burgemeester Lokker op 15 december en het installeren van de nieuwe burgemeester, Jan Rijpstra, op 17 december kan hinder ondervinden door de kerstbomenverkoop die ieder jaar naast het gemeentehuis plaats vindt. Commissielid Van den Akker (Puur Noordwijk) maakte zich hier donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF zorgen over. Hij vroeg: ‘Is de vergunning voor het verkopen van kerstbomen al vergeven? Zo niet, kunnen we die locatie dan elders doen, anders kunnen we bijna niet in het gemeentehuis komen.’
Wethouder Van Duin liet weten, dat hij deze zorgen deelt: ‘Als het (de kerstbomenverkoop, JD) vergund is, moeten we zorgen dat het kleiner wordt gemaakt. Er moet een mooie entree gemaakt worden voor het publiek, dat afscheid komt nemen (van burgemeester Jan Pieter Lokker, JD) en niet hoeft weg te duiken voor overhangende takken. Als het even kan, zoeken we een andere plek.’ De beide ceremonies vinden plaats in de Oude Jeroenskerk.

Onduidelijkheid over plannen Leiduijnstaete

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – We hebben plan A; daar kunt u voor stemmen. Maar u kunt ook voor plan B stemmen. Oh, en een paar dagen geleden kwam er ook een plan C bovendrijven. Daar kunt u ook op stemmen. Het begon de politici donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF flink te duizelen, toen het onderwerp ‘Project Leiduijnstaete’ aan de orde kwam. Ze konden niet tot een goed doordacht besluit komen en wethouder Hans Bakker zag zich genoodzaakt om het collegevoorstel aan te houden.
Er is al bestemmingsplanproceduer opgestart voor een plan voor het project Leiduijnstaete. Maar tijdens een informatieavond op maandag 10 november bleek een merendeel van de wijkvereniging voorstander te zijn van een alternatief plan door de initiatiefnemer. Sterker nog; die avond werd een pleidooi gehouden voor een derde plan, wat een combinatie is van de andere twee plannen. Volgens dat derde plan zou de nieuwbouw aan de Parallelboulevard wat hoger en aan de Nic. Barnhoornweg wat lager kunnen, waarbij de woning aan de Nic. Barnhoornweg (voor een eventueel onderkomen van het Genootschap Oud  Noordwijk) behouden blijft.
Voor de commissieleden hingen bouwtekeningen, waarbij de plannen verder konden worden toegelicht. De politici maakten hier in een pauze gebruik van, maar het ontevreden gevoel bleef, dat er te weinig tijd was om een goed oordeel te geven. Commissievoorzitter Dirk Klinkenberg liet weten: ‘Er liggen zoveel varianten op tafel en we weten eigenlijk niet waar we over gaan beslissen. Nu blijkt er ook een variant drie te zijn. Laat de wethouder het stuk  terugnemen en de volgende vergadering zorgen voor een goed stuk.’
Bakker beaamde: ‘Het lijkt me zeer verstandig om het plan aan te houden. Dit voorstel kan hopelijk in de volgende vergadering van 3 december aan de orde komen. Ik wil met de initatiefnemer en de mensen van het museum in gesprek gaan.’

Scheurende scooters bron van ergernis

NOORDWIJK – ‘Scooters rijden te hard over de fietspaden bij de Van Panhuysstraat.’ Deze klacht uitte inspreekster Martens donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF. Ook het auto- en motorverkeer dat langs de Witte School rijdt, baart haar zorgen. Ze wilde ook dat er minder parkeerplaatsen komen bij de Witte School, zodat het uitzicht beter wordt voor de automobilisten die vanuit de zijstraat de Van Panhuysstraat willen oprijden. ‘Voer het parkeervergunningsbeleid in, beperk het aantal parkeerplaatsen en haal de snelheid uit al het wegverkeer, dus inclusief de fietspaden.’
Wethouder Dennis Salman (LSN) stelde, dat de politie is gevraagd te handhaven voor snelheid en het gebruik van de fietspaden. ‘Dat kunnen ze niet 24 uur per dag doen. De hulpdiensten stemmen niet in met snelheidsverlagers; elke seconde telt.’ Ook toonde de wethouder zich een tegenstander van het invoeren van betaald parkeren in dat gebied: ‘Dan krijg je het waterbedeffect aan de overkant van de straat door Oost-Europese werknemers die geen parkeervergunning krijgen.’

‘Woekerende hedera verstikt de bomen’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK  - Commissielid Van Alkemade (CDA) hield donderdag 13 november tijdens de vergadering van de commissie RBF een vurig pleidooi tegen de hedera. Ze stelde: ‘Deze plant wordt gebruikt als bodembedekker op de Prins Hendrikweg. De bomen die daar stonden, zijn verstikt door de hedera. De nieuwe bomen hebben weer de hedera om zich heen. De architect heeft het bepaald, maar die bomen zullen niet heel lang daar staan met die hedera. Die woekerende planten verstikken de bomen.’ Wethouder Dennis Salman dankte haar voor het advies en liet weten dat de gemeente deze suggestie meeneemt.

Zwarte Magica als typelerares

Bedenkers Ducktypen ondervragen ervaringsdeskundigen
JOEP DERKSEN
NOORDWIJK -  De bedenkers van het ‘Ducktypen’ kwamen naar De Noordwijkse School om daar te bekijken hoe de leerlingen deze nieuwe vorm van typeles ervaren. Het goed en snel kunnen typen op laptops en computers zal voor de kinderen van nu een noodzakelijke vaardigheid zijn. De ouders van 25 kinderen erkenden dit en ze gaven hun kroost op voor deze typeles, die tien weken duurt.
Wie vroeger ooit typeles heeft gehad, kent het rijtje uit zijn hoofd: ‘a-s-d-f’ ‘j-k-l-;’. Dit zijn de zeven letters en één teken waarop je de vingers laat rusten bij de start van het tienvingerig tikken. Die basis is er nog altijd; ook bij het Ducktypen, inclusief de vermaning dat je recht moet zitten tijden het typen. Maar waar typeles vroeger een oersaaie gruwel was voor velen, blijken de kinderen er echt van te genieten. Ze krijgen opdrachten van Donald Duck, Zwarte Magica of De Zware Jongens en leren zo waar alle toetsen zitten. Uiteindelijk schrijven de kinderen zes ‘Duckstadkranten’ vol met artikelen.’ Tussen de oefeningen door krijgen de deelnemertjes volop complimenten over hun voortgang.
Sanneke Jansen is productmanager van het Ducktypen; zij vroeg vrijdag 14 november of de leerlingen nog verbetertips hadden. Die kwamen er: ‘Maak ook een programma voor kinderen met dyslexie’ (‘Dat komt er’, aldus Jansen), ‘Zet het achtergrondgeluid iets zachter als er wat wordt uitgelegd’ en ‘Ik wil niet alleen één kamer inrichten met mijn Duckse Duiten, maar een heel huis’. Ook de tip van de verslaggever om nieuwe karakters te introduceren als beloning, zodra een Duckstadkrant is voltooid, wordt met dank aangenomen.
Jansen licht toe, dat het Ducktypen in mei online is gegaan en landelijk hebben zich al 7.000 kinderen aangemeld. ‘Dit is de eerste keer, dat we feedback krijgen van de jeugd. De kinderen leren het blindtypen met fun. Deze typecursus is ontwikkeld in samenwerking met typedocenten en didactici. Aan het eind van de cursus van dertig lesuren kunnen de deelnemers blind typen.’ De 9-jarige Quinten geniet er van: ‘Ik vind het grappig, want je kunt allerlei dingen doen.’ En Jiska (10) laat weten, dat ze al aardig opschiet: ‘Ik weet de basisrij en al bijna de hele bovenste rij.’
Op het moment dat het tijd is om op te houden, blijkt hoe goed het programma werkt. Uit het klaslokaal klinkt van alle kanten: ‘Nu al? Mag ik nog dit nog even afmaken?!’

‘Achterstelling arbeidsmigranten uit Zeeland’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST- De Woningstichting Buitenlust bezit circa 1500 huurwoningen, een aantal vrije-sectorwoningen en verschillende Koogarant-en MGE-woningen. Voorzitter Banga informeerde de politici vorige week over de laatste stand van zaken.
‘We zijn er straks alleen voor mensen met de laagste inkomens’, aldus Banga. Dan gaat het om mensen die netto minder dan 1.700 euro ontvangen. ‘De middeninkomens van 34.000 tot 43.000 euro worden nu in de kou gezet. Mensen met 36.000 euro per jaar mogen geen sociale huurwoning krijgen. Maar ze kunnen slechts 150.000 euro aan hypotheek krijgen; hiervoor zijn maar een paar appartementen beschikbaar en die zijn niet bestemd voor gezinnen. Huren in de vrije sector geldt alleeen voor mensen die minimaal 43.000 euro verdienen. Dit is geen heilzame weg. In Oostenrijk ligt de sociale grens voor huurwoningen op 60.000 euro!’
Woningstichting Buitenlust moet bezuinigen; na het afronden van de wijk Buitenlust moet er pas op de plaats gemaakt worden. Moeilijke keuzes zijn hierbij onvermijdelijk: ‘We kunnen jaarlijks 10% bezuinigen op onderhoud. Daar zie je de eerste paar jaren niets van. Maar over vijftien jaar zal de verpaupering komen. We kunnen bezuinigen op personeelskosten, maar niet zo drastisch als voorgesteld wordt. Wij huisvesten ook ex-gedetineerden, daklozen, vluchtelingen en mensen met een psychische achtergrond; dat vergt extra begeleiding en extra kosten. Het is heel goed dat de wijkbeheerders er zijn.’
Woningstichting Buitenlust wil fuseren met Alkemade Wonen. ‘Samen zitten we in de kern van het Groene Hart. Bij verdubbeling van aantal woningen kun je gezamenlijk een bezuiniging halen op bedrijfslasten. Je krijgt zo ook een iets robuustere organisatie,want onze organisatie is kwetsbaar. Als één man of vrouw uitvalt, heb je een probleem.’ Na de fusie neemt de directeur afscheid, zo liet hij weten.
Hij informeerde de politici over zorgelijke ontwikkelingen: ‘De afgelopen drie jaren waren er huurverhogingen van 10% tot 12%. Mensen lopen hierdoor huurachterstanden op. Ik zet vraagtekens bij de bepaling dat arbeidsmigranten uit andere landen voorrang krijgen op arbeidsmigranten uit bijvoorbeeld Zeeland.’ Hierop stelde commissielid Vos (D66): ‘Wij kunnen u niet afhelpen van de Haagse frustraties.’

‘Parkeerproblemen niet afschuiven op Hof van Holland’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders wil serieus kijken naar een oplossing voor de parkeerproblemen in de buurt van Hof van Holland. Deze toezegging deed wethouder Hans Bakker aan de leden van de commissie RBF op donderdag 13 november. Er komt een onderzoek naar de parkeerproblematiek in de oude dorpskern of wellicht voor heel Noordwijk.
Het bouwplan van de Hof van Holland zelf werd goed ontvangen door de commissieleden. CDA en VVD vonden, dat de omwonenden eigenlijk geen zeggenschap hadden over de parkeerplaatsen die verloren gaan. Commissielid Taveerne (VVD) stelde: ‘Het was voor mensen de afgelopen vijf jaar wel gemakkelijk om op dat terrein te parkeren, maar je staat bij een ander en hebt er dus geen recht op.’ Fractievoorzitter De Ridder (CDA) voegde hier aan toe: ‘Er is een overschot van veertien plekken op de parkeerbalans. De ontwikkelaar hoeft hier niet de dupe van te worden. Opschieten!’
De initiatiefnemer van de Hof van Holland-plannen nodigde de omwonenden en gemeente uit om in een gezamenlijk overleg te komen tot een verbetering van de parkeerfaciliteiten. Dit overleg vindt binnen twee weken plaats. Dit initiatief werd warm verwelkomd door de politieke partijen, zoals commissielid Guttlich. Hij opperde: ‘Wellicht kan een deel van de dag worden overgegaan naar belanghebbendenparkeren; zo komen er plekjes vrij voor de omwonenden ’s avonds.’

Repareren grondspots niet mogelijk

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – Inspreekster Mourad-Baars gaf het zelf als eerste toe. Er zijn belangrijkere zaken om je druk over te maken dan de kapotte grondspots in de Thijsselaan. Maar de manier waarop de gemeente met haar melding omging, zette haar er uiteindelijk toe aan om in te spreken bij de commissie Ruimte.
In april van dit jaar constateerde Mourad dat drie grondspots kapot waren. Ze meldde dit bij de gemeente en belde na een maand weer naar het gemeentehuis om te kijken wanneer er actie zou worden ondernomen. ‘Bij dat gesprek vertelden ze me, dat mijn klacht genoteerd zou worden. Dat was blijkbaar de eerste keer niet gebeurd’, aldus een verongelijkte Mourad. Ze vervolgde: ‘Hierna heb ik eens per maand gebeld en nog altijd is er geen actie ondernomen. Het aantal grondspots dat niet werkt, neemt heel ernstig toe. Van de 63 grondspots werken er 24 niet. Die spotverlichting is er niet alleen voor de sier, maar ook voor de veiligheid. In de zomer zijn inbraken geweest. De politie zegt, dat we als bewoners voor meer verlichting moeten zorgen. Maar de gemeente moet dat dus ook doen.’
Mourad was op dreef: ‘Er zijn meedere aanrijdingen geweest bij parkeerplaatsen. Het niet repareren van die spotverlichting is een teken van verloedering.’ Tijdens een van de momenten dat Mourad belde met de gemeente, raakte een gemeentelijk medewerkster overstuur, zo informeerde de inspreekster de politici. ‘Aan de telefoon kreeg ik een emotionele bak over me heen, waarbij gezegd werd dat ze het niet aan konden. Mij is gezegd dat het niet meer in 2014 wordt aangepakt.’ Terwijl de oplossing toch zo simpel is, stelde ze: ‘Op de Schipholweg in Leiden hebben de grondspotjes een veel breder plateu en niet die losse steentjes eromheen die wegzakken.’

Twijfel over samenwerking Poelmeer

OEGSTGEEST – Vooralsnog heeft het college van burgemeester en wethouders niet het volste vertrouwen in een samenwerkingsverband tussen Sportfondsen, de Nieuwe Vrienden van Poelmeer en een derde partij. Dit liet wethouder Jos Roeffen vorige week weten.
Hij informeerde de leden van de commissie Burger, dat het college in 2015 met ‘een oplossing’ komt voor zwembad Poelmeer. Over de samenwerking stelde Roeffen: ‘Ik heb dat ook gehoord. Maar de vraag is of het voldoet aan de functievereisten.  Wij zullen Sportfondsen als marktpartij benaderen en dan in goed overleg gaan met (de Nieuwe Vrienden van Poelmeer, JD).’

Verplicht vrijwilligerswerk uitkeringsgerechtigden

OEGSTGEEST – Inwoners die een uitkering ontvangen, krijgen vanaf 2015 drie maanden de tijd om vrijwilligerswerk te doen. Als dat niet gebeurt, gaat de gemeente een ‘tegenprestatie’ eisen, zo liet wethouder Jos Roeffen dinsdag 11 november weten. ‘Het gaat hopelijk maar om een enkel geval per jaar.’ Deze nieuwe maatregel kan tot onrust leiden, maar de mensen om wie het gaat krijgen hier bericht over. ‘We proberen in brieven altijd zo eenvoudig mogelijke taal te gebruiken’, aldus Roeffen. De wethouder informeerde de politici dat er in Oegstgeest het afgelopen jaar vier gevallen van uitkeringsfraude zijn ontdekt. Het ging hierbij om het verzwijgen van of onjuiste informatie verstrekken over bijverdiensten.

‘Voorschoten brengt balans in de Leidse regio’

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST / VOORSCHOTEN – Als het aan de politici van Oegstgeest ligt, wordt de gemeente Voorschoten ook betrokken bij de stappen voor samenwerking tussen de gemeenten in de Leidse regio. Met allicht de gedachtegang; ‘Samen staan we sterk tegenover de grote broer Leiden’.
Fractievoorzitter Boris Kocken (D66) stelde, dat gemeenten moeten samenwerken. ‘Het is een gegeven dat er sprake is van een bepaalde vorm van opschaling. Dan  gaat het niet om een fusie, maar om samenwerking met verschillende gemeenten die bij elkaar geclusterd worden. Nodig Voorschoten uit om mee te doen binnen het Leidse regioverband. We moeten voortvarend  aan de slag en niet afwachten wat Voorschoten gaat doen.’
Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) zou ook blij zijn met de komst van Voorschoten in deze overleggen. ‘Voorschoten brengt balans in de Leidse regio. Ook in het clusterverband Holland Rijnland kan Voorschoten een kans zijn. We kunnen met vijf Leidse rergiogemeenten binnen Holland Rijnland samen optrerkken. We moeten nu door blijven lopen.’ Ook PrO staat achter de keuze om intensiever te gaan samenwerken met de andere Leidse regiogemeenten. Fractievoorzitter Tim van Tongeren: ‘Het is voor de toekomst van Oegstgeest de meest rationele, heldere en logische keuze om de samenwerking met de Leidse regio te versterken.’ Commissielid Van Teylingen (LO) en fractievoorzitter Van Blitterswijk (CDA) lieten weten het hier mee eens te zijn.
Burgemeester Jan Waaijer reageerde: ‘Het is een kwestie van samen brengen en samen halen. Dit is een weg die we gezamenlijk moeten gaan lopen. We moeten gaan voor kwantiteits- en kwaliteitsverbeteringen en ook moeten we ons bezighouden met de samenwerkingsagenda.’

Typeles is populair dankzij Donald Duck

NOORDWIJK – Typeles; het is voor de meesten een gruwel, maar een bittere noodzaak. Toch gaan landelijk duizenden kinderen met veel plezier hier mee aan de slag. Een groep van 25 leerlingen van De Noordwijkse School is aan de slag gegaan met het eerder dit jaar geïntroduceerde Ducktypen. Productmanager Sanneke Jansen keek mee en kreeg veel tips om het online typelesprogramma nog verder te verbeteren.
Het klaslokaal zit vol met leerlingen die met een koptelefoon op achter een computer de spelletjesopdrachten voltooien. De aspirant-typisten moeten met het intikken van bepaalde letters bijvoorbeeld voorkomen dat vliegende Donald Duckfiguren tegen het stadhuis knallen. Na iedere geslaagde oefening wordt de deelnemer overladen met complimenten en mag hij doorgaan naar het volgende level.
Het is een heel andere manier van leren typen, dan waar de oudere generaties aan gewend zijn. Geen docente die streng kijkt of je niet stiekem op je typemachine kijkt naar de letters, maar spelenderwijs leren waar alle letters op het toetsenbord zitten. ‘Fun met educatie’, zo noemt Jansen het. ‘Er zijn meerdere scholen aan de slag gegaan met het Ducktypen, maar dit is de eerste keer dat we feedback krijgen van de gebruikers zelf.’ Didactici en typedocenten hebben meegeholpen om het Ducktypen te ontwikkelen; deze typecursus kan ook thuis gedaan worden. ‘Na dertig lesuren kan de deelnemer blind typen’, aldus Jansen.
Dat het programma niet saai is, blijkt wel uit de reacties op het moment dat wordt aangekondigd dat het lesuur Ducktypen over vijf minuten afgelopen is. Gezucht en gesteun klinkt van alle kanten en Marlene vraagt smekend: ‘Mag ik deze oefening nog even afmaken?!’

Riche Tuinen

‘Dit is het moment om uw tuin winterklaar te maken’
T: 06 4705 5443, W: www.richetuinen.com
LEIDSE REGIO - Iedereen wil een huis met tuin hebben, maar niet iedereen heeft tijd en zin om die tuin ook goed bij te houden. Ook het (opnieuw) kunnen inrichten van een tuin is aan veel mensen niet besteed. Daarom is het fijn te weten, dat Riche Tuinen hierbij de helpende hand kan bieden.
Tijdens zijn vele jaren werken als hovenier stroomde bij Maurice Sciarone (28) het ondernemersbloed door de aderen en anderhalf jaar geleden begon hij met zijn bedrijf Riche Tuinen. En tot grote tevredenheid van veel mensen, die hem graag zien langskomen. Sciarone: ‘Ik doe voornamelijk particuliere tuinen. Ik heb ook veel tuinen compleet aangelegd. Daarnaast bouw ik onder meer vlonders, fietsenschuurtjes, schuttingen en veranda’s van hardhout.’
Wat Sciarone onderscheidt van anderen, is dat hij overlegt met de klant. ‘Ik vraag wat de klant wil, zodat hij/zij tevreden is over het eindresultaat. Maar ook tijdens de werkzaamheden kunnen zaken anders worden, als de klant dat wil. En wie niet precies weet, wat er in de tuin moet gebeuren, kan ik een ontwerp maken.’
Het najaar is inmiddels in volle gang en dus zijn deze weken ideaal om de tuin flink aan te pakken. ‘De bladeren zijn van de bomen, dus als je de tuin opruimt ziet het er de rest van de winter weer goed uit. Ook is het nu de tijd voor het zware werk, zoals het snoeien van de bomen. Ik heb hier jarenlange ervaring mee en zorg ervoor dat het snoeiafval uit uw tuin verdwijnt en gecomposteerd wordt.’
Sciarone komt met plezier vrijblijvend bij u langs voor een kostenloos bezoek. Riche Tuinen is actief in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek, Den Haag en Haarlem. Sciarone sluit af met een tuintip: ‘Maak een droogboeket van de uitgebloeide hortensia’s; wanneer je ze bij elkaar bindt en binnen op tafel zet, kun je er jarenlang van genieten.’

D66 wil schaalvergroting

NIEUWKOOP > De politieke partij D66 heeft er helemaal geen problemen mee, als Nieuwkoop opgaat in een grotere gemeente. Fractievoorzitter Marco Oehlenschläger van deze partij liet dat donderdag 13 november weten. Hij stelde onder meer: ‘De toekomst houdt niet op bij onze gemeentegrens; we moeten het  het vizier over onze gemeentegrens heen trekken en meer samenwerking en schaalvergroting realiseren binnen de regio. Zoek binnen het Groene Hart naar versterking; als de vraag van schaalvergroting er komt, zijn we er klaar voor.’

Dertig miljoen voor vervanging schoolgebouwen

NIEUWKOOP > De gemeente moet heel snel beginnen met het reserveren van geld voor het vervangen van schoolgebouwen. Anders ontstaan er op dit vlak grote problemen. Raadslid Berry Dors (MPN/PN) rekende zijn poltieke collega’s voor wat de stand van zaken is. ‘Ik doe een oproep om te werken aan de herhuisvesting van scholen. Dan gaat het om 30 mljoen euro, dus zo’n half miljoen euro per jaar dat we hiervoor moeten reserveren. Dat is geen klein bier.’
 
Om dit te bereiken, moeten serieuze bezuinigingen doorgevoerd worden. ‘En dan zijn het zaken waarbij het om meer gaat dan ergens 10.000 euro uitpersen. Het moet tot fundamentele keuzes leiden’, aldus Dors. Nu al is overigens duidelijk, dat de gemeente vanaf 2018 te maken krijgt met een financieel tekort van 1.360.000 euro, zo vulde burgemeester  Frans Buijserd aan. Hij beaamde, dat het verstandig is wanneer de gemeenteraad geld gaat reserveren voor de vervanging van schoolgebouwen: ‘Er zit een redelijk aantal scholen op korte termijn aan te komen die vervangen moeten worden.’

Geen banen, maar werk

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > De gemeente is niet van plan om bedrijven te dwingen op het gebied van aanname van nieuw personeel met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dat maakte wethouder Trudy Veninga duidelijk tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 november. De gemeente zet in op het ‘enthousiasmeren van de werkgevers’.
Ze hoopt dat bedrijven zoveel mogelijk werk creëren. Dan gaat het niet om betaalde banen, maar allerlei werkzaamheden die door mensen met een arbeidsachterstand en/of beperking uitgevoerd kunnen worden. Veninga: ‘We willen een klimaat realiseren, waardoor het aantrekkelijk wordt om werk te creëren. Dan gaat het om bijvoorbeeld stageplaatsen, werkervaringsplekken en tijdelijke arbeidsplekken. Samen met het werkgeversservicepunt willen we tot een heel goede uitvoering komen.’

Geen statushouders in Koetshuis

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Een pleidooi van VVD en CDA om het Koetshuis te gebruiken als opvanglocatie voor statushouders, werd verworpen door de rest van de gemeenteraad. Woningstichting Nieuwkoop (WSN) zag dit pand als een geschikte plek om de tientallen voormalige asielzoekers een eigen woonplek te geven, maar de meerderheid van de politiek ging niet met deze gedachtegang mee.
Zo stelde Pien Schrama (MPN/PN): ‘Je moet met herhuisvesing van statushouders breder kijken dan het Koetshuis. Ook jongeren en ouderen zouden in het Koetshuis moeten kunnen wonen. Het zijn allemaal mensen.  We zijn voorstander van het mixen van mensen, want zo integreren de statushouders ook beter.’ Marco Oehlenschläger (D66) was het hier mee eens: ‘We moeten statushouders spreiden. Zij hebben alle recht om goed gehuisvest te worden en onder te gaan in de Nieuwkoopse samenleving. We moeten ze niet wegstoppen, met een paar muurtjes in het gebouw geplaatsts en een bel aan de muur gebracht; dat is een zwakke oplossing. Juist op dit punt moet het goed mogelijk zijn om met de woningstichting tot een goede oplossing te komen. Of het Koetshuis er bij betrokken wordt, laten we over aan de wijsheid van het overleg.’

Gemeente wil Vestiawoningen nog niet kopen

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Geen steun voor een pleidooi van VVD en MPN/PN om met woningcorporatie Vestia te onderhandelen over de aankoop van haar 550 huurwoningen in deze gemeente. De vrees bestaat bij de meerderheid van de politieke partijen, dat zo’n initiatief er toe leidt, dat de vraagprijs voor die huurwoningen sterk zal stijgen.
Raadslid Pien Schrama (MPN/PN) stelde: ‘Kijk naar oplossingen, inclusief het hebben van een eigen woningbouwcorporatie. Wacht niet tot het laatste moment, anders ben je te laat.’ Wethouder Annette Pietersen waarschuwde de politici om niet in te stemmen met dit voorstel, omdat het de onderhandelingspositie van de gemeente kan verzwakken. Raadslid Marco Oehlenschläger was het hier mee eens: ‘De wethouder heeft het goed gezegd. Dit is niet het juiste moment in het spel om met huizen en hotelletjes te gaan schuiven.’ Schrama reageerde fel: ‘Dit is geen spel! Als je bij Monopoly te lang wacht, zijn de gevolgen niet groot. Bij de woningen van Vestia is het een heel ander verhaal!’ Ze kon de overige politieke partijen met deze uitspraak echter niet over de streep trekken.

Grappende wethouder

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > De inwoners zijn helemaal niet ontevreden over de wijze waarop zij bij de gemeentelijke besluitvorming worden betrokken. Ze zijn zelfs vol lof over de gemeente. Deze stellingname hanteerde wethouder Guus Elkhuizen naar aanleiding van kritiek van raadslid Pien Schrama (MPN/PN).
Schrama stelde: ‘Bij burgers heerst ontevredenheid over de wijze waarop zij worden betrokken.’ Maar Elkhuizen verwees naar een onderzoek, waarbij de inwoners Nieuwkoop een 8+ en een 81ste plek op de landelijke ranglijst hadden gegeven. ‘Dat heeft ook te maken met de manier waarop je inwoners er bij betrekt. Het gaat heel goed.’ Schrama vond dat de wethouder ‘wel heel veel eer’ naar zich toetrok voor dat cijfer, maar Elkhuizen (Samen Beter Nieuwkoop) maakte een kwinkslag: ‘We verdienen die 8+, u als raad ook. We doen het toch Samen Beter?!’ Dit leidde tot een lachsalvo in de raad.

Kraanwater goed genoeg voor raadsleden

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Tijdens de raadsvergaderingen staan er op iedere tafel grote pakken drinkwater van Bar Le Duc bronwater. Dat is volkomen overbodig; kraanwater is meer dan voldoende voor de dorstige politici , vinden de gemeenteraadsleden. Zij stemden in met de motie ‘Water uit de kraan’ van CDA, D66 en MPN/PN. CDA-raadslid Oosterhof-Heemskerk kondigde het voorstel aan en raadslid Pien Schrama (MPN/PN) noemde dit een ‘kleine en symbolische stap. Hopelijk groeit het uit tot grote daden.’ Burgemeester Frans Buijserd liet weten, dat het college zich in dit voorstel kon vinden. ‘De gemeente is namelijk ook aandeelhouder in het kraanwater.’
Op het gebied van duurzaamheid is overigens nog wel flink wat te verbeteren, zo blijkt uit een korte rondwandeling op de begane grond. In een hoek van het gemeentehuis staat een watertapapparaat, waarvoor het water apart ingekocht moet worden. Wie gebruik maakt van de toiletten in het gemeentehuis kan kiezen tussen óf een apparaat dat de handen droog blaast, óf een apparaat dat papieren tissues verstrekt om de handen te drogen. In het kader van het milieu en de voorbeeldfunctie van de gemeente, zou het beter zijn om die papieren tissues niet meer te verstrekken.

Mantelzorgwaardering

NIEUWKOOP > ‘Iedereen die meer dan acht uur per week mantelzorgwerkzaamheden verricht, komt in aanmerking voor de ‘Mantelzorgwaardering’.  De gemeente gaat deze vorm van appreciatie inzetten, om de mantelzorgers een hart onder de riem te steken. Het oude ‘mantelzorgcompliment’ verdwijnt daarmee, zo liet wethouder Annette Pietersen donderdag 13 november weten.

Seniorenwoningen in Aar en Amstel

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Het college van burgemeester en wethouders moet met de Woningstichting Nieuwkoop (WSN) plannen bedenken om ouderenhuisvesting te realiseren in het voormalige verzorgignshuis Aar en Amstel. Deze opdracht gaven de politieke partijen MPN/PN, VVD, SGP/ChristenUnie en SBN tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 november.
Wethouder Annette Pietersen liet weten, dat hierover al gesprekken gaande zijn met de WSN. Ze informeerde de politici: ‘Het gebouw Aar en Amstel en de grond zijn eigendom van de woningstichting. Het staat bijna leeg, maar wordt nog wel voor een klein deel verhuurd.’ Ze twijfelde wel aan de slaagkansen om veel senioren uit hun huidige woningen te lokken naar de locatie Aar en Amstel. ‘De vraag is wat de verhuisbereidheid is van de ouderen. Ze kijken naar het verschil in woonlasten tussen hun huidige huur en lasten en wat ze gaan betalen als ze op een nieuwe plek gaan wonen. WSN moet kijken of ze het kunnen maken, dat mensen hier gaan wonen voor een huurprijs, die mensen er voor willen betalen.’ Pietersen besloot: ‘Ik heb mijn zorgen over de werkelijke verhuisbereidheid van de mensen. Veel van de 85-plussers willen niet tussen ‘de oude mensen’ zitten.’

Zonnepanelen op gemeentedaken

NIEUWKOOP > De gemeente moet het juiste voorbeeld stellen. Daarom moeten op het gemeentehuis en andere overheidspanden zonnepanelen worden aangelegd. Dankzij een terugverdienperiode met het besparen van de energiekosten, moet dat kostenneutraal lukken, zo stelde de gemeenteraad donderdag 13 november unaniem.

Samen strijden tegen Schiphol

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Waar het gaat om de strijd tegen Schiphol, bundelt de gemeente haar krachten. Nieuwkoop vormt een nieuw cluster: ‘Groene Hart’, samen met Alphen, Stichtse Vecht, Bodegraven Reeuwijk, Ronde Venen en Woerden. Wethouder Guus Elkhuizen verstrekte donderdag 13 november meer informatie.
De overlegstructuur met Schiphol gaat op 1 januari helemaal op de schop. Oorspronkelijk was Nieuwkoop ingedeeld bij het cluster ‘Utrecht’, zo liet de wethouder weten. ‘Wij zijn geen Utrecht, maar zitten in het Groene Hart. Met het nieuwe cluster ‘Groene Hart’ trekken we in het kader van Schiphol en de maatregelen die er zijn gezamenlijk op. Dan gaat het over zaken als geluidshinder en ruimtelijke ordening.’
Tussen neus en lippen door liet Elkhuizen weten, dat hij zich 4,5 jaar had ingezet voor de strijd tegen de geluidsoverlast en dat hij gedeputeerde De Bondt (VVD) nauwelijks had gezien bij de verschillende Schipholoverleggen. Dat leidde tot ergernis bij gemeenteraadslid Piet Melzer (VVD). Hij zei geagiteerd: ‘Het is niet zo dat ze (bestuurder De Bondt, JD) haar neus noit heeft laten zien, want ze heeft haar neus daar wel eens gepoederd.’

Slechte schoolvloer

WOERDENSE VERLAAT > In het schoolgebouw De Meent blijkt de vloer te slecht van kwaliteit. Er zijn problemen met de kwaliteit van het beton. Wethouder Annette Pietersen liet donderdag 13 november weten, dat er een oplossing is. De vloer wordt in de kerstvakantie gestut en ‘hiermee kan de school vijf tot tien jaar vooruit’, aldus de wethouder. De kosten voor het stutten van de vloer bedragen tussen de 40.000 euro en 50.000 euro.

Bezuinigingen vellen tankautospuit

LISSE – De tweede tankautospuit verdwijnt bij de brandweer Lisse. Burgemeester Lies Spruit deed deze mededeling aan de leden van de commissie Regionale Zaken. Het verdwijnen van deze wagen heeft vooral te maken met de bezuinigingsoperatie waar  de regionale brandweer al jaren mee bezig is. Dit besluit zal geen gevolgen hebben voor de veiligheid van de inwoners, verzekerde Spruit. In noodgevallen kunnen korpsen uit de omgeving uitrukken met hun tankautospuit.

‘De mensen hielpen elkaar’

STREEK – De Beursvloer Bollenstreek leverde 102 ‘matches’ op tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. In een zaal van het Teylingen College kwamen tientallen organisaties bij elkaar om producten en diensten uit te wisselen, zonder dat er een cent aan te pas kwam.
De Beursvloer Bollenstreek is een initiatief van de Lions Club Bollenstreek. Ook de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen zetten zich in voor een goede uitkomst. Het eindresultaat is dit jaar iets minder dan de editie in 2012, waarbij 112 matches bereikt werden, maar toch is Ben Assendelft, woordvoerder voor de Beursvloer Bollenstreek, tevreden met het eindresultaat, ‘gelet op het aantal organisaties en bedrijven dat deelnam’.  Hij licht toe: ‘Er waren minder organisaties en bedrijven die deelnamen. We hebben in de vijf gemeenten via winkeliersverenigingen en bedrijvenfunctionarissen honderden adressen van bedrijven binnen gekregen en uiteindelijk zijn maar ruim dertig bedrijven gekomen. Dat is prima, maar we hadden ingeschat dat het er meer  zouden zijn.’
Toch was de sfeer onder de deelnemers positief. Vertegenwoordigers van de verschilende verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties wisten ook elkaar te vinden. Aan het eind van de avond had bijna iedere organisatie minimaal één match op zak.
Johan van Weeghel van Jongerencentrum X-Out was tevreden over de Beursvloer Bollenstreek. Hij ging met twee matches naar huis. ‘Een muziekschool uit Noordwijk was op zoek naar kleine podia waar ze kunnen optreden. Wij bieden die ruimte en daar krijgen we een kleine workshop voor terug. Ook ga ik bij de jongeren vragen of ze interesse hebben om voor slachtoffer te spelen bij EHBO-trainingen.’
De Stichting Present kreeg van Hoek Hoveniers het aanbod om een aanhanger te lenen, op de momenten dat deze nodig is voor bijvoorbeeld het vervoeren van goederen. En als tegenprestatie gaan de medewerkers van dat bedrijf een klusproject voor Present uitvoeren. Sunia van Maris van deze organisatie is blij: ‘Zo zijn we dubbel geholpen!’ Over de avond zelf: ‘In het begin was het even wennen en het was onduidelijk wie de bedrijven en wie de organisaties vertegenwoordigden. Maar gedurende de twee uren hielpen mensen elkaar; dan werd je ergens vandaan geplukt met de mededeling; “Kom even mee, ik heb een match voor je’. Het netwerkgebeuren was heel leuk. We hebben vier matches en veel kaartjes uitgewisseld. Van mij mag Beursvloer Bollenstreek elk jaar plaatsvinden.’

Krachtenbundeling tegen Schiphol

NIEUWKOOP > Waar het gaat om  de onderhandelingen met Schiphol, bundelen de gemeenten Alphen, Nieuwkoop, Ronde Vene, Stichtse Vecht, Woerden en Bodegraven Reeuwijk de krachten. Samen zetten ze het cluster ‘Groene Hart’ op. ‘Zo trekken we gezamenlijk op over zaken als geluidshindner en ruimtelijke ordening. De naam ‘Cluster Groene Hart’ is communicatief goed’, zo liet de Nieuwkoopse wethouder Guus Elkhuizen donderdag 13 november weten.

‘Dit is een behapbaar project’

JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN – Woondiensten Aarwoude gaat 9 miljoen euro investeren in het noordelijke deel van het dorpshart. Binnen twee jaar moeten daar 40 levensloopbestendige sociale huurwoningen gebouwd  zijn, zo verwacht Rogier van der Laan, directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude.
Van der Laan licht toe, hoe de woningbouwvereniging in staat is om negen miljoen euro te investeren, in een tijd waarin alle vergelijkbare organisaties pijnlijk ineenkrimpen vanwege de zware Vestiaa-heffingen die door de rijksoverheid opgelegd worden. ‘We betalen een miljoen euro voor de grond en acht miljoen euro voor het gebouw. We hadden meer nieuwbouwprojecten staan, waarvan we er een paar hebben moeten doorhalen. Hierdoor hebben we het benodigde geld voor dit project kunnen vrijstellen. Ook hebben we de afgelopen jaren oude eengezinswooningen verkocht. We willen dit realiseren, omdat de veertig sociale huurwoningen, die ook levensloopbestendig zijn, belangrijk zijn voor de gemeenschap.’
Waarom zou Woondiensten Aarwoude hier slagen, waar een professioneel ontwikkelaar als Leyten gefaald heeft?  Van der Laan: ‘Leyten ging over winkels, woningbouw en koopwoningen. Wij beperken ons echt tot de sociale huurwoningen. Het is een behapbaarder project geworden, dan waarmee Leyten bezig was. Hoe groter het project, hoe meer er de afhankelijkheid is.’ Het beleid van Woondiensten Aarwoude is om de komende tientallen jaren steeds meer oude eengezinswoningen te verkopen en hiervoor in de plaats levensloopbestendige woningen voor terug te bouwen; zo wordt haar woningbestand vernieuwd, legt Van der Laan uit.
Maar dit is het grootste bouwproject in de geschiedenis van Woondiensten Aarwoude. Loopt deze onderneming niet het risico om een tweede Vestia te worden, met uit de klauwen gelopen projecten? Van der Laan: ‘Uiteraard lopen we risico met elk project, maar ons bestaansrecht komt niet in gevaar; anders zouden we het niet doen.’
Over de bouwplannen zelf laat de directeur-bestuurder weten: ‘We willen een vriendelijk plan maken, met drie lagen hoog. Dat past goed bij het dorp. We willen het plan zo maken, dat er voldoende groen is en parkeergelegenheden zijn. In die woningen kan ook thuiszorg gerealiseerd worden.  Mensen kunnen daar goed oud worden.’
De gemeente heeft tot 8 december de tijd om in te stemmen met de plannen van Woondiensten Aarwoude. ‘Tot die datum hebben we zekerheid dat we de financiering beschikbaar hebben’, aldus Van der Laan. Mocht de gemeente ‘ja’ zeggen, dan kunnen de veertig sociale huurwoningen er eind 2016 al staan. Van der Laan wil voor 8 december best in gesprek gaan met de mensen die plannen hebben om het dorshart een haventje te realiseren. Maar hij stelt daarbij wel: ‘In ons plan is het hele kavel nodig voor woningbouw. Elke meter minder dat naar water gaat, gaat ten koste van de sociale woningbouw. Ons plan is haalbaar, betaalbaar en op korte termijn uitvoerbaar. We zijn niet afhankelijk van andere partijen. De vraag is of dat andere project net zo haalbaar, betaalbaar en op korte termijn uitvoerbaar is. Daar gaan we naar kijken.’