Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 december 2014

Geen voetzoeker voor burgemeester

JOEP DERKSEN
OEGSTGEEST – ‘Ik kan het de inwoners niet meer uitleggen’, zo verzuchtte fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) donderdag18 december tijdens  de gemeenteraadsvergadering. ‘De belangrijkste reden van de OZB-verhoging (met 20%, JD) is de uitbreiding van de ambtelijke organisatie: 70% van de OZB-verhoging wordt hier  op aangesproken.’
In een raadsmededeling laat het college van burgemeester en wethouders weten, dat veel geld geïnvesteerd moet worden in het ambtelijk apparaat, zodat de ambtenaren alle taken kunnen uitvoeren. Hier is Van Tongeren het niet mee eens: ‘Het college wil het gemeentelijke apparaat op oorlogssterkte houden, maar we moeten juist samenwerken met andere gemeenten en gebruik maken van elkaars capaciteiten.’
Burgemeester Jan Waaijer stelde, dat er wel degelijk 750.000 euro moet worden uitgegeven aan ‘personele invulling’: ‘Je moet niet wachten op de effecten van samenwerking. Dat duurt een half jaar tot driekwart jaar.’ Hij stelde voor, om de ambtenaren zelf een presentatie te laten geven over de vraag waarom die belastingcenten naar de ambtenarij moeten gaan. Dan kunt u praten over groen, oranje of rood licht. Geef de amtenaren en ons de kans om uit te leggen wat we gaan doen met die 750.000 euro.’
De raad wees er echter op, dat al eerder een motie is aangenomen, waarbij het college werd opgeroepen om eerst met plannen te komen, voordat de raad geld beschikbaar wordt gesteld. ‘En niet andersom’, aldus fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal). Tim van Tongeren vulde aan: ‘De blanco cheque van 750.000 euro moet van tafel. Dan is het lontje uit die voetzoeker.’ De burgemeester ging hier mee akkoord.