Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 december 2014

‘We worden bijna onder curatele gesteld’

JOEP DERKSEN
HILLEGOM – Na jaren van economische voorspoed en lovende berichten over hoe goed de gemeente er financieel voor staat, kreeg Hillegom onlangs een fikse tik op de vingers van de Provincie Zuid-Holland. Dat leidde donderdag 11 december tot veel opgetrokken wenkbrauwen bij de gemeenteraadsleden.
Nog niet zo lang geleden hadden de raadsleden de ‘Programmabegroting 2015’ vastgesteld. Maar dit financiële document moet nu al weer aangepast worden. Raadslid Van Trigt (CDA) legde de vinger op de zere plek: ‘We zijn door de Provincie geconfronteerd met het feit dat we de afgelopen jaren met onze uitgaven niet hebben gekeken naar de toekomst. Structurele uitgaven werden niet gedekt door structurele inkomsten. Daardoor zijn we in de problemen geraakt.’ Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) was kritisch: ‘Vorig jaar stonden we in de krant als één van de meest solide financiële gemeenten van het land. En nu worden we bijna onder curatele gesteld.’ Zij vond, dat de Provincie Zuid-Holland ook verantwoordelijk is. ‘Het beleid van de afgelopen jaren is door de Provincie goedgekeurd.’
De Provincie Zuid-Holland wees Hillegom er op, dat er een stuctureel tekort staat op de gemeentelijke begroting en dat dit niet toegestaan is. Daarom gaat de gemeente een half miljoen euro  per jaar uit de reserves van de Nuongelden slurpen. Raadslid Heemskerk (Bloeiend Hillegom) steunde dit voorstel, al had ze liever een andere oplossing gezien: ‘Maar daar was de tijd te kort voor.’ Ook de overige partijen steunden het collegevoorstel, ook al waren ze er niet blij mee. In januari gaat de gemeenteraad praten om te kijken of er andere oplossingen zijn voor het opvangen van het structurele begrotingstekort. Raadslid Evers (BBH): ‘Voor die onderhandelingen over bezuinigingen zijn er wat ons betreft geen heilige huisjes. We moeten ook kijken naar verhoging van de inkomsten, zodat we over drie jaar een structureel sluitende begroting hebben.’ Wethouder De Jong bevestigde, dat zo’n structureel sluitende begroting het einddoel is. Hoe dat gaat gebeuren, wordt in januari bepaald. ‘We mogen de rente-inkomsten op het geld dat we op ons spaarbankboekje hebben staan, niet meer gebruiken om extra uitgaven te doen. Dat moeten we oplossen. We gaan het daar over hebben en we zien dan wel of de oplossing ligt in heffingen, lastenverzwaringen of schrappen van voorzieningen.’