Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2015

Nieuwe omgevingsvisie voor het hele dorp

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Met een nieuwe Omgevingsvisie Noordwijk 2030 moeten alle oude omgevingsvisies tot het verleden gaan behoren. Juist door het betrekken van de inwoners die níet aan een politieke partij of een vereniging gebonden zijn, wil het college van burgemeester en wethouders praten met mensen die geen verborgen agenda hebben. De plannen voor de Omgevingsvisie Noordwijk 2030 werden dinsdag 17 februari onthuld.
Burgemeester Jan Rijpstra liet weten, dat het hier gaat om een ‘integrale visie, waarbij een omslag in denken gaat plaatsvinden. Het is niet een nota die als een mooi stuk papier in de la gaat. Dit doucment is voor het beleid in Noordwijk, dat we met elkaar het begrip “meedenken en meedoen” handen en voeten gaan geven. Wethouder Hans Bakker zet zich vol in voor deze Omgevingsvisie: ‘Dit is één van de topprioriteiten voor dit college. De visies die er nu liggen, zijn inhoudelijk niet zo verkeerd, maar niet altijd heel helder. We zitten in een overgangsfase naar een volstrekt nieuw tijdperk, waarbij wellicht andere keuzes worden gemaakt.’
De Omgevingsvisie moet inwoners, ondernemers en de gemeente met elkaar verbinden, zo is de doelstelling. Bakker: ‘Laten we opnieuw uitvinden waarom mensen in Noordwijk willen zijn! Dat betekent niet dat we een massatoerismedorp moeten worden. Het gaat om wonen, zorg, toerisme, sport, space, bollen, duinen en cultuur(historie).’ Zowel jonge als oude inwoners worden in ‘meedenkgroepen’ gevraagd om hun mening en ideeën. Uiteindelijk moet dat leiden tot een collegevoorstel, waar de gemeenteraad een beslissing over neemt.
Planoloog Floris Marcus lichtte alvast een tipje van de sluier op: ‘Blijft Noordwijk de komende jaren “charmant, ingetogen en stijlvol”, of moeten we een streep zetten door een aantal kenmerken? Noordwijk kijkt met de neus naar de zee, maar Noordwijk moet juist van buiten naar binnen kijken en we moeten nadrukkelijk internationaal kijken. Na stevige debatten wordt gezamenlijk een keuze gemaakt voor een nieuwe koers, met een visie waarmee iedereen écht aan de slag gaat.’ Het brainstormen begint in april, waarna de uiteindelijke besluitvorming plaatsvindt in juni 2016.