Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2015

Pas op de plaats met bezuiniging Jongerenwerk

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Inspreekster Simone Stap van Jongerenwerk Noordwijk pleitte er woensdag 18 februari tijdens de raadsvergadering hartstochtelijk voor, dat de gemeenteraad niet in zou stemmen met de bezuinigingsvoorstellen op het jongerenwerk, zoals die werden voorgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Stap wees er op, dat dit tot minder contacten met probleemjongeren zou lijden. Met als gevolg extra vroegtijdige schoolverlaters, meer politieinzet en een hogere jeugdwerkloosheid. ‘De jeugd heeft de toekomst, maar gun ze ook die toekomst!’ stelde ze gepassioneerd.
Haar woorden hadden de gewenste uitwerking, zo bleek bij het bespreken van het initiatiefvoorstel ‘Bezuiniging jeugd en jongerenwerk terugdraaien’. Dit agendapunt was gezamenlijk ingediend door Noordwijk Zelfstandig, CDA, PvdA/GroenLinks en D66. De verschillende fractievoorzitters maakten duidelijk dat het niet verstandig was om te bezuinigen op het jongerenwerk. Koen van Asten (D66): ‘Jongeren zullen vaker op straat hangen. Het s nog niet duidelijk welk effect de transitie van jeugdzorg zal hebben.  Dat legt wellicht meer druk op het Jeugd- en Jongerenwerk.’ Melanie van den Berg (Noordwijk Zelfstandig) rekende voor: ‘Een jongere die twee dagen wordt opgenomen in een instelling kost evenveel als één jongere een jaar lang laten begeleiden door een jongerenwerker. Zo’n 230 jongeren staan met grote regelmaat in contact met jongerenwerkers. Die jongerenwerkers bieden coaching, zodat jongeren terug kunnen naar hun eigen kracht.’
Carry Cramer stelde: ‘Investeren in jongerenwerk is uiteindelijk kosten besparen. Op dit moment wordt 70.000 euro gevraagd aan kosten. Maar hiermee word dreigend risicogedrag van jongeren opgevangen en verminderd.’ Raadslid Joke van der Zanden (Puur Noordwijk) was niet overtuigd: ‘Als de pot op is, is de pot ook op. Met 240.000 euro kunnen jongerenwerkers de jongeren op straat blijven opzoeken.’ Wethouder Dennis Salman wees er op, dat de gemeenteraad al in 2011 een besluit genomen had om te bezuinigen op het Jongerenwerk. ‘Het is niet zo, dat we er een schakel uithalen en dat het kaartenhuis instort. We vragen om de taken te herschikken. Het ambulante jongerenwerk op straat blijft.’ Toch wilde Salman de partijen tegemoet komen en hij liet weten bereid te zijn om met het Jeugd- en Jongerenwerk en het Jeugd- en Gezinsteam in gesprek te gaan.  De partijen gaan dan kijken waar ‘pijnpunten’ zitten en het college is bereid om in de buidel te tasten om die pijnpunten op te lossen.
Deze handreiking werd warm ontvangen, ook al zegde de wethouder niet toe, dat hij de bezuinigingen compleet wilde terugdraaien. Veel raadsleden lieten weten dat ze het Jeugd- en jongerenwerk binnenkort gaan bezoeken om zich verder te laten informeren.