Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 februari 2015

Raad wijkt van reglement af

JOEP DERKSEN
LISSE – Regels zijn regels, maar als die regels niet uitkomen, kan er toch van worden afgeweken. Een voorstel van de VVD om de geheimhouding op te heffen over de inrichtingskosten van het Floralisplein, de Tulpenstraat en Lisbloemstraat zorgde donderdag 19 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering voor een unieke situatie.
Gemeenteraadslid Hans Boekestein (Nieuw Lisse) was niet aanwezig tijdens deze vergadering en dus was er een even aantal raadsleden. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) pleitte ervoor dat er in openheid gesproken kon worden over bedragen, die betaald moeten worden voor het uitvoeren van de bestratings- en inrichtingswerkzaamheden. Na een korte discussie bleken de negen raadsleden van de VVD, SGP/ChristenUnie en het CDA voorstander te zijn van dit voorstel. Maar, de overige negen raadsleden (Nieuw Lisse, D66 en PvdA/GroenLinks) waren tegenstander. Het gevolg hiervan was, dat de stemmen staakten.
De regels zijn dan, dat het voorstel van de agenda gehaald moet worden, zodat er tijdens een volgende vergadering opnieuw over gestemd kan worden. Maar dat was in dit geval niet mogelijk, omdat het werk aan het plein bij Huis van Cultuur Floralis (in de volksmond ‘Floralisplein’ genoemd, JD) op het punt van beginnen stond. Na een schorsing kwam gemeenteraadsvoorzitter Lies Spruit met het voorstel om het onderwerp ‘Beschikbaarstelling krediet van 280.000 euro voor herinrichting openbare ruimte CNB (inclusief voorplein, Tulpenstraat en Lisbloemstraat)’ toch maar wel te bespreken, waarbij de raadsleden voorzichtigheid zouden zijn met het noemen van aparte bedragen voor de verschillende werkzaamheden.