Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 maart 2015

Column

Jeugdbachanaal
Er is iets goed mis in onze samenleving, waarde columnlezer. Onze jeugd wordt blootgesteld aan allerlei verslavende middelen, zoals alcohol, sigaretten en drugs. En waar de overheid hard inzet op het tegengaan van alcohol, onder meer door de Nix18 campagne, biedt dit mogelijkheden voor heroïne en cocaïne-dealers om onze kinderen het pad van de drugsverslaving op te trekken.
Voor alle duidelijkheid: het is goed dat kinderen onder de 18 jaar geen alcohol drinken. Jeugdige hersenen zijn namelijk in ontwikkeling en alcohol kan de hersenwerking aantasten. Net zoals de straling van mobieltjes en iPads overigens, maar dat is een ander verhaal. De lokale overheid is bezig om horeca en sportverenigingen aan te sporen om geen alcohol meer te schenken aan minderjarige kinderen. Het zou moeten zijn, dat de horeca-uitbaters zich hier redelijk aan houden. Maar het gaat geregeld mis, zo liet burgemeester Marina van der Velde deze week weten. De horeca-uitbaters gebruiken smoesjes als ‘ze komen in groepen binnen en 18-jarigen bestellen ook biertjes voor hun minderjarige vrienden’.
Vooralsnog worden deze smoesjes lankmoedig behandeld; de burgemeester veegde hier in ieder geval niet de vloer mee aan tijdens de politieke vergadering van maandag 23 maart. Terwijl de oplossing toch zo simpel is: alle bezoekers aan een horecagelegenheid krijgen een polsbandje: rood voor onder de 18 en groen (mag alcohol drinken) voor 18-plussers. En die bandjes moeten duidelijk zichtbaar gedragen worden. Dan kun je ook de kinderen betrappen die stiekem bier krijgen van hun meerderjarige vrienden. En deze zelfde maatregel moet ook gelden voor sportverenigingen, want daar schijnt het helemaal een jeugdbachanaal te zijn na menig sportwedstrijd. Ouders zouden wat dat betreft hun verantwoordelijkheid moeten nemen en het lidmaatschap van hun kinderen moeten opzeggen bij meervoudige overtredingen van het schenkverbod aan minderjarigen. Dan zul je zien hoe snel het schenken aan minderjarigen is afgelopen.
Een ander groot probleem dat moet worden aangepakt, is de beschikbaarheid van goedkope drugs. Tegenwoordig betaal je drie euro voor een biertje, maar krijg je al voor een euro een pilletje. Waar je twee uur mee onder de pannen bent. En je vervolgens verslaafd aan raakt; met alle gevolgen van dien. Hierop bestaat maar één aanpak; keiharde repressie. Het is de taak van de lokale overheid om te voorkomen dat het drugsgebruik onder minderjarige jongeren enorm stijgt en voor grotere problemen zorgt dan het alcoholmisbruik.
Joep Derksen

Trapjes voor veiligheid

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Bij zijn pleidooi om minder ruimte te laten tussen de bovenkant van de houten grondwering en de naastgelegen Groenewoudsekade ving raadslid Jan van der Geest (VVD) maandag 23 maart bot.
Hij wees het college er op, dat het hoogteverschil tussen de bovenkant van die grondwering en de weg meer dan een meter is en dat mensen trappetjes moeten gebruiken om hun boot te bereiken. Wethouder Harry van Schooten gebruikte het ‘veiligheidsargument’ en won daarmee de discussie. ‘Die hogere grondwering is het gevolg van het streven naar droge voeten. ‘Het is niet de vraag of wij het leuk vinden, maar de verhoging van de dijk gebeurt voor de bescherming van onze burgers.’ Hierop mopperde Van der Geest: ‘Onder het motto van veiligheid kan kennelijk alles.’

Deloitte schiet zichzelf in voet

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeenteraad werd maandag 23 maart geconfronteerd met een forse naheffing door accountantskantoor Deloitte. De politici konden niet anders dan instemmen met het betalen van een extra bedrag ter waarde van 18.000 euro, maar de naheffing kan vergaande gevolgen hebben voor het accountantskantoor zelf.
Raadslid Marcel Doze (CDA) verwoorde zijn gevoelens: ‘Het contract (tussen Deloitte en de gemeente, JD) voorziet in het berekenen van meerwerk, dus we kunnen niets anders dan met pijn in het hart instemmen met dit raadsvoorstel.’ Ook Laura van Klink (PRO) sprak van ‘een wrange bijsmaak’ en Christian Malin (SVKB) liet weten dat zijn partij niet anders  kan dan instemmen met de lastenverzwaring.
Raadslid Gino Wesselman (D66) was het meest stellig: ‘Een stijging van 77% in één jaar tijd is buitenproportioneel. We betalen erg duur leergeld en zullen hier van moeten leren met betrekking tot het opstellen van een meerwerkclausule. De accountant sorteert zich wat ons betreft voor om niet op de shortlist te  komen voor de volgende aanbesteding.’
Alleen raadslid Ton van Velzen (VVD) vond het nog wel meevallen: ‘Die extra controles moeten gebeuren. Een bevriende ondernemer betaalt veel meer met zijn bedrijf voor de diensten van een accountant dan dat wij als gemeente betalen. We hoeven het niet te doen, maar dan krijgen we de goedkeuring van die accountant niet. Ik denk dat het meerwerk netjes geprijst is. We gaan er van uit dat Deloitte slim genoeg is om daar netjes in te blijven.’

Fietsers dupe van aannemers

JOEP DERKSEN
NIEUWE WETERING – Het fietspad aan de Molendijk is iedere werkdag afgesloten tussen 08:00 uur en 17:00 uur. Buiten die tijden en in de weekenden mogen de fietsers weer vrij over deze weg rijden, zodat ze geen last hebben van het bouwverkeer. Dit liet wethouder Henk Hoek maandag 23 maart weten.
Het college van burgemeester en wethouders besloot vorige week om dit fietspad af te sluiten. Vreemd genoeg kwam dat besluit, nadat de gemeente er achter kwam, dat de aannemers zich niet hielden aan gemaakte afspraken. Dat blijkt althans uit de woorden van de wethouder. Hij liet weten: ‘Verschillende aannemers zijn daar tegelijkertijd aan het werk gegaan. Er hebben veel meer activiteiten plaatsgevonden dan we aanvankelijk konden vermoeden. Het gebruik maken van die aangelegde bouwweg heeft toch geleid tot het gebruiken van dat fietspad tijdens de werkzaamheden. Dat heeft geleid tot onveilige situaties. We hebben de aannemers er op aangesproken. Dat bleek niet het gewenste effect te hebben.’
In plaats van het bestraffen van de aannemers voor het overtreden van de afspraken, wordt het fietspad nu dus iedere werkdag afgesloten. De wethouder liet ook weten, dat het fietspad er later dit jaar in z’n geheel uit gaat en in juli wordt vervangen voor een nieuw wegdek, waarover zowel fietsers als auto’s mogen rijden.

Hoogspanningsmast bedreigt ontwikkelingen Ghoybos

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeente is definitief eigenaar geworden van het Ghoybos. Wethouder Yvonne Peters kondigde maandag 23 maart aan, dat zij dit jaar in gesprek wil met omwonenden en ondernemers om een nieuw plan op te stellen, zodat het Ghoybos een toeristische trekpleister wordt.
Maar of het Ghoybos ooit de Keukenhof naar de troon zal steken, valt te betwijfelen. Nu al is namelijk duidelijk dat het Ghoybos ontsierd wordt door een 380 kv hoogspanningsmast. En dat is nou net een installatie die veel mensen niet boven de hoofden van spelende kinderen wilt hebben. De gemeente krijgt nog een vergoeding van Tennet voor het plaatsen van die hoogspanningsmast en wethouder Peters zegde toe, dat dit geld ten goede gaat komen aan het bos. De definitieve plannen voor de ontwikkeling van het Ghoybos moeten in december van dit jaar bekend worden.

‘Veense sluis is molensteen om nek’

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De gemeente moet de Veense sluis niet overnemen. Deze oproep deed raadslid Cees de Lange (CDA) op maandag 24 maart. Hij stelde: ‘Dit wordt een molensteen om onze nek. Die sluis moet eens in de dertig jaar totaal gerenoveerd worden en de kades moeten worden aangepakt. We betalen daar allemaal aan mee. En we krijgen maar 20.000 euro, dus 1.000 euro per jaar voor het onderhoud.’
Wethouder Harry van Schooten was het hier niet mee eens. Hij stelde dat het algemeen belang in geding was. ‘Het sluisje is vanuit recreatief oogpunt belangrijk en er wordt goed onderhoud aan gepleegd. We moeten blij zijn dat we het sluisje overnemen en dat we er heel lang plezier van kunnen hebben. Als we die sluis niet overnemen, wordt die dichtgezet en is er geen doorvaart meer mogelijk.’ Een meerderheid van de raad was het met de wethouder eens.

Ander maaibeleid

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – De gemeentelijke gazons worden voortaan door medewerkers van de SWA gemaaid. Het loonbedrijf Roodenburg B.V. bekommert zich om het onderhoud van de bermen. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week.
De insteek is, dat bij het maaibeleid meer rekening wordt gehouden met zowel de natuur als de wensen van de agrariers. Tot nu toe ging dat maaibeleid niet naar wens, zo beaamt wethouder Harry van Schooten. ´Een van de problemen was, dat het maaien van de bermen en gazons tot nu toe in één hand was, terwijl dat twee technieken zijn. Dat gaan we splitsen.´ In plaats van vier keer, wordt er jaarlijks drie keer gemaaid.
De wethouder licht toe, dat de bermen niet meer op vooraf bepaalde dagen gemaaid worden. De gemeente houdt de ontwikkeling van de natuur in de gaten om te bepalen of er bijvoorbeeld vroeger of later in het voorjaar moet worden gemaaid. Van Schooten: ´We willen het flexibeler aanpakken. Eerst was er de afspraak dat het maaien per 1 april zou gebeuren, maar als er een zacht voorjaar is, kan voortaan ook eerder gemaaid worden.´
Overigens heeft het college van burgemeester en wethouders nog altijd niet besloten om bloemrijke bermen in te voeren. ´Waar het mogelijk is, kunnen we die bloemrijke bermen toepassen. We hebben ook afspraken gemaakt, dat de provincie een bijdrage gaat leveren aan die bloemrijke bermen.´ In april laat de gemeenteraad weten welke wensen de politici hebben aangaande het groenonderhoud en of en wanneer er bloemrijke bermen moeten komen.

Bezuinigen is lastig voor Holland Rijnland

JOEP DERKSEN
STREEK – De manier waarop het samenwerkingsverband Holland Rijnland opereert, wordt totaal anders. De deelnemende gemeenten blijven samenwerken, maar Holland Rijnland wordt meer gebruikt voor belangenbehartiging tijdens gesprekken met andere  overheden en als lobby-orgaan.
Ook moet Holland Rijnland vanaf het jaar 2017 maar liefst 25% bezuinigen in haar kosten. Dat blijkt nog een lastige opgave te zijn. Het bezuinigingspercentage wordt dit jaar  slechts 7% ten opzichte van 2013. Dit percentage moet 15,9% worden, maar hoe dat moet gebeuren is nog altijd niet uitgewerkt. Volgend jaar moet het bezuinigingspercentage 20,5% zijn. Één ding is echter wel duidelijk; op dit moment kost de bezuinigingsoperatie van Holland Rijnland de deelnemende gemeenten nog altijd geld. Deze zogeheten ´frictiekosten´ bedragen dit jaar alleen al 443.000 euro en dat bedrag moet door de gemeenten gelapt worden. Gehoopt wordt, dat die frictiekosten de komende jaren omlaag gaan.

Lekker doorrijden op kruising Braassemdreef – Floraweg

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Het gemeentebestuur is er geen voorstander van, dat er op de kruising Braassemdreef en Floraweg verkeerslichten komen. Er is op dit moment niet genoeg verkeer, dat zo´n besluit nodig zou maken. Na 2020, wanneer er meer mensen wonen in het nieuwbouwproject Braassemerland, zouden er alsnog verkeerslichten kunnen komen.
Wel kiest het college er voor, om de veiligheid van de fietsers te vergroten, door het aanbrengen van rood asfalt op de fietsoversteek van de Floraweg. Samen met het aanbrengen van wegdekreflectie moet dit zorgen voor betere fietsomstandigheden, zo liet wethouder Harry van Schooten vorige week weten. Kattenogen komen er niet. Die wegdekreflectie is een combinatie van led-verlichting, die op zonne-energie werkt. Volgens een ambtelijk advies zijn die kattenogen ´niet veilig voor fietsers als rijbaanbegeleiding, aangezien ze uit de weg steken. Bovendien kunnen auto's, als afslaand verkeer, ze beschadigen.´
Over het besluit om geen verkeerslichten te plaatsen, stelt de wethouder: ´Nu zorgen verkeerslichten niet voor meer veiligheid. Er is te weinig verkeersaanbod en dat nodigt uit tot overtredingen, omdat je de noodzaak om te wachten als fietser niet herkent.´

Noodkreet voor behoud Oostenrijkse woningen

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – Woningcorporatie Alkemade Wonen is van plan om de zogeheten ´Oostenrijkse woningen´ te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. De mensen die in deze huisjes wonen willen dit echter helemaal niet en ze hebben handtekeningenacties opgezet om de sloop te voorkomen. Inmiddels bemoeit ook het gemeentebestuur zich met de gang van zaken.
Na de tweede wereldoorlog zijn her en der die Oostenrijkse woningen verspreid door de gemeente opgezet. Zo staan de huizen in Roelofarendsveen, Nieuwe Wetering en Oud Ade. Alkemade Wonen wil de huizen weg hebben, maar een rondgang langs de huizenbewoners leert dat die het hier absoluut niet mee eens zijn. Zo stelt Ariane van Velzen: ‘Wij zouden tijdelijk ergens anders moeten wonen, dan worden de huizen gesloopt en komt er een kleinere bebouwing voor terug. We wonen hier met vijf mensen in dit huis en doen dit met veel plezier. Het is een heel leuke buurt, vlak bij het centrum en de kermis. We willen hier niet weg.’ Wat haar betreft verzaakt de woningbouwvereniging als eigenaar van de woningen in het uitvoeren van haar plichten. ‘De afgelopen jaren is er geen onderhoud gepleegd. Het begint op de buitenmuren al te bladderen en ook de dakkappellen worden niet beschilderd.´
Haar buurvrouw Anneke de Jong wil ook van geen wijken weten. Zij vernam bij toeval dat de Oostenrijkse woningen gesloopt zouden worden, omdat ze contact opnam met Alkemade Wonen om te vragen wanneer de dakkapellen weer eens een lik verf zouden krijgen. ´Er was echter opdracht gegven niets meer aan onderhoud te doen, omdat de huizen binnen twee jaar gesloopt zouden worden.´ Ze leidt de journalist rond door het huis. Alles is gelijkvloers en de bewoners hebben allemaal een mooie grote tuin. ´Dit zijn unieke woningen en ideaal voor senioren. De hele wijk ademt een vakantiesfeer uit; het is net of je in een heel andere omgeving komt. Het is puur zonde en we willen ons wijkje in stand houden. Daarom hebben we de gemeente gevraagd om beschermd dorpsgezicht te worden.´
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft dit verzoek ontvangen en oordeelde dat de Oostenrijkse woningen inderdaad beschermd moeten worden. Volgens de gemeentelijke regels moet het college van burgemeester en wethouders nog bepalen of zij dit advies overneemt of niet. Dat gebeurt nog deze maand. De Jong laat weten, dat ze een handtekeningactie gaat opzetten onder de bewoners en de omgeving voor het behoud van de Oostenrijkse woningen.
Een gemeentelijk woordvoerder laat in een reactie weten: ´ Die huisjes zijn ooit bedoeld om tijdelijk in te wonen. Bewoners van de Oostenrijkse huizen uit Nieuwe Wetering, Oud Ade en Roelofarendsveen hebben gevraagd voor bescherming van hun woningen. De commissie Ruimtelijke kwaliteit is hier voorstander van en het collegevoorstel hierover wordt waarschijnlijk op dinsdag 31 maart behandeld. Het college zal dan beslissen of de woningen beschermd worden.´

´Op een gegeven moment houdt het op´

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM -  De directeur van Alkemade Wonen, Jaap Banga, betreurt de ophef over de toekomst van de Oostenrijkse woningen. ´Wij hebben als uitgangspunt dat we graag eerst met bewoners in overleg willen over de toekomst van de wijk. Dat is de normale gang van zaken die ik nastreef.´
Volgens Banga zijn er technische onderzoeken geweest, die de staat van de woningen heeft beoordeeld. ´Er zijn veel eisen aan het hebben van goede wonningen en voor zaken als energi moet je investeren om aan de normen te voldoen. De conclusie is, dat renovatie van de woningen meer geld gaat kosten, dan dat je nieuwe woningen neerzet. Dan vraag je je af wat wijsheid is. Geven we veel meer geld, bestemd voor sociale woningbouw, uit om woningen te handhaven of zorgen we voor levensloopbestendige woningen, die qua energieverbruik aan de huidige normen voldoen?´
Banga heeft het college geadviseerd om van de Oostenrijkse woningen geen gemeentelijk monument te maken. Maar waarom zouden die woningen gesloopt moeten worden? Veel bewoners geven aan, dat ze er met plezier wonen. Banga vindt dat begrijpelijk: ´Het zijn vaak woningen met een niet te hoge huurprijs. Daar staat ook kwaliteit tegenover. Ik kan me voorstellen dat sloop rauw op het dak valt. Maar als je het echt goed bekijkt, voldoen die woningen helemaal niet aan de normen die daar voor gelden. Dat moet je als verhuurder verantwoorden. Een auto kun je ook heel lang oplappen, maar op een gegeven moment houdt het op.´
En wat gaat Alkemade Wonen doen, als de gemeente inderdaad bepaald dat de Oostenrijkse woningen beschermd moeten worden? ´Op dit moment verhelpen we al reparatieverzoeken bij lekkage, een kapotte cv of verrotte deur. Maar of we dan het zogeheten matige onderhoud weer oppakken, hangt af van wat de kwaliteit van de woningen is en wat er moet gebeuren. Als je met een verfkwast tegen het hout aandrukt en de dakkapel zakt ineen, moet je het niet verven.´ Maar Banga houdt er vertrouwen in: ´Ik ga er van uit dat er een voor ons gunstige beslissing valt en dat de Oostenrijkse woningen geen beschermd dorpsgezicht of monument worden. En als dat zo is, dan gaan wij ons beraden en met de bewoners in overleg. En mocht blijken, dat de Oostenrijkse woningen gesloopt worden, dan hebben de huidige bewoners recht om na afroning van de nieuwbouwwerkzaamheden terug te keren naar hun oorspronkelijke woonlocatie.

Veense sluis eigendom van gemeente

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – De gemeente neemt de Veense sluis over van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze laatste organisatie zorgt er voor, dat de sluis in optimale conditie wordt overgedragen en betaalt nog eens 20.000 euro extra als vergoeding voor de onderhoudskosten tot het jaar 2036.
Uit de woorden van wethouder Harry van Schooten is op te maken, dat de gemeente geen andere keuze kon maken, dan het overnemen van de sluis: ´Als wij dat niet zouden doen, dan zou het Hoogheemraadschap de sluis hebben dicht gezet. Dan zou die alleen maar als waterkering worden gebruikt. Er is nooit een discussie geweest of wij de sluis zouden overnemen. Wij willen dat uiteraard. Wij zijn er blij mee dat we de sluis kunnen overnemen en in stand kunnen houden ten bate van de recreatie over water. Anders zouden we een heel stuk gebied afsluiten met een verbinding tot de Braassem.´

Woninguitbreiding

RIJPWETERING – Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het afgeven van een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een woning. Het gaat  om de woning op het perceel Poeldijk 1a. De ontwerp-omgevingsvergunning en ruimtelijke onderbouwing liggen de komende weken ter inzage op het gemeentehuis.

´Het is heel goed om onder één vlag verder te gaan´

JOEP DERKSEN
LISSE – Het nieuws dat de bloemententoonstelling Keukenhof en het kasteel Keukenhof gaan fuseren, sloeg vorige week in als een bom. Evenzo opmerkelijk was, dat dé gezichten van beide instanties, Walter Jansen (bloemententoonstelling) en Herman Hollander (kasteel) na 1 januari 2016 niet meer betrokken zijn bij deze organisaties.
Gevraagd naar hun reacties, meldde een woordvoerder van Hollander dat hij als gevolg van stemproblemen ziek thuis zat. Hollander reageerde ook niet op een email met vragen. Namens de bloemententoonstelling reageerde directeur Bart Siemerink wel. Hij is blij met de samenvoeging van beide organisaties op 1 januari 2016. ´Wij hebben daar al heel lang over gesproken. Op een gegeven moment komen de zaken bij elkaar. Het is heel goed om onder één vlag verder te gaan. We zijn sterker onder één noemer.´
En dat er dan nieuwe mensen aan het roer komen te staan, is ook positief, aldus Siemerink. ´Wanneer je een nieuwe organisatie maakt, moet je dat doen met mensen die met een frisse blik naar die organisatie kijken. Er komt een stichtingsbestuur, waarbij we een aantal mensen zullen vragen mee te doen. Ik heb groot respect voor de mensen die de organisaties van het kasteel en de bloemententoonstelling hebben neergezet, maar soms moet je met nieuwe mensen kijken naar een nieuwe toekomst.´
De komende negen maanden blijft de huidige directie nog aan. Jansen en Hollander werken hard mee aan het opzetten van de nieuwe organisatie, zo benadrukt Siemerink. ´De twee huidige bestuurders bij de bloemententoonstelling en het landgoed blijven hun werk doen. Niemand gaat bij de pakken neerzitten.´ Of Siemerink leiding zal geven aan de nieuwe organisatie is nog niet zeker. Hij wil daar ook niet op vooruit lopen: ´Voorlopig blijf ik directeur van de bloemententoonstelling. Ik ben betrokken bij het samenstellen van het nieuwe bestuur en dat gaan we stap voor stap afronden.´
En waar staat het Keukenhof nieuwe stijl over vijf jaar? ´Hier is geen concreet doel voor opgesteld. We ontwikkelen ons elk jaar en als we de krachten bundelen kunnen we nog sterker uitkomen. Het nieuwe bestuur moet dat gaan vast stellen. Als je twee sterke organsities samenvoegt wordt het nog sterker.´

‘We worden terechtgewezen als een klein zeurend kind’

JOEP DERKSEN
LISSE – De verenigingen ZCL, de Guppen en de WVL vinden bij de politiek geen gehoor over hun klachten met betrekking tot Sportfondsen. Paul Scheps vroeg dinsdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën aandacht voor een aantal zaken. Zo zouden de verenigingen minder ruimte krijgen in het nieuwe zwembad De Waterkanten dan gedacht en moeten ook hun starttijden een kwartier later beginnen.
Fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) vroeg zich af waarom kinderen die geslaagd zijn, niet gehuldigd mogen worden in de verenigingsruimte. Hierop hadden de drie verenigingen de politiek ook gewezen. Commissielid Marianne Bergman (CDA) wilde weten, waarom de verenigingen hun starttijden voor het leszwemmen moeten aanpassen. Volgens haar kan Sportfondsen zelf eerder met de eigen zwemlessen beginnen. Commissielid Lydia de Heij (PvdA/GroenLInks) maakte zich zorgen over ‘de dubbele pet van Sportfondsen’; ‘Ze zijn beheerder, maar bieden ook activiteiten aan.’
Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) vond niet dat Sportfondsen concurreert met de zwemverenigingen. ‘Zij zijn gebaat bij zo groot mogelijke zwemverenigingen.’ De verenigingen mogen volgens hem vaak en gratis gebruik maken van hun ruimtes, van een half uur voordat de activiteiten beginnen tot middernacht. Alleen mogen ze niet zelf koffie en drankjes verkopen; die inkomsten moeten naar de kantine van De Waterkanten gaan. Het is volgens de wethouder niet mogelijk, dat Sportfondsen eerder begint met de zwemlessen ‘waarschijnlijk in verband met de schooltijden’. Voor fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) was het duidelijk. ‘Het is ongepast dat de verenigingen op zo’n zware manier inzetten. Ze komen in een fantastische omgeving terecht en 99% van de verenigingen zou jaloers op u zijn!’
Dit schoot inspreker Paul Scheps in het verkeerde keelgat. Na afloop van de vergadering liet hij weten: ‘De kanovereniging krijgt ruimte voor hun eigen stekkie en ze worden beloond met een nieuw eigen gebouw waar ze straks hun leden welkom heten en een drankje kunnen drinken op tijden dat het  hen uitkomt. De drie zwemverenigingen hebben hun vrijheden opgegeven voor een inpandige multifunctionele ruimte die door ons gedeeld wordt. Als we de weg van de kanovereniging hadden gevolgd, hadden we nu naast het nieuwe zwembad minimaal één separate verenigingsruimte gehad, maar wij zochten een win-win situatie. Nu voelen we ons onrecht aangedaan. We zijn geen zelfstandige verenigingen meer met eigen verenigingsactiviteiten in onze eigen clubhuizen. We worden terechtgewezen als een klein zeurend kind dat teveel vraagt, terwijl juist de eerdere vastgelegde kaders niet nagekomen zijn!’

Doorsteek van de baan

LISSE – Commissielid Erik Prins (D66) wilde donderdag 19 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten of het huidige college nog plannen had voor een rechtstreekse (wandel)verbinding  tussen de bloemententoonstelling Keukenhof en het dorpscentrum. Hiervoor had hij een reden: ‘De bomen bij de Keukenhofrotonde zijn gekapt. Als boom ben je je leven niet meer zeker in Lisse. Wil de wethouder daar nu een doorgang realiseren?’
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat daar geen sprake van is: ‘Wat mij betreft wordt die band zo snel mogelijk weer groen en beplant. Ik hecht meer aan die mooie groene omlijsting van Lisse.’ De wethouder zag niets in de oude ambitie om een nieuwe verbinding aan te leggen en stelde sceptisch: ‘Dat zou dan zijn voor die ene toerist die staande bij de rotonde in de verte de Intersport ziet en denkt: ‘In dat dorp moet ik wezen!’

Petitie om bomen te behouden

JOEP DERKSEN
LISSE – De actiegroep ‘Het Heemskerkplein moet blijven’ start deze week een petitie om zes monumentale bomen bij het Heemskerkplein te behoeden voor de kettingzaag. Mede-initiatiefnemer Bart Zijp hoopt, dat 2.000 inwoners van Lisse de petitie zullen ondertekenen.
Op het Heemskerkplein gaat Horsman & Co. een nieuw bouwplan ontwikkelen en volgens de bouwtekeningen is er dan geen plaats meer voor de bomen, die al meer dan honderd jaar oud zijn. Dat is onverteerbaar, zo stelt Zijp van ‘Het Heemskerplein moet blijven’: ‘De gemeente is vergeten een kapvergunning af te geven voor deze bomen en wij willen met deze petitie voorkomen, dat die kapvergunning er alsnog komt. De petitie gaat uiterlijk woensdag 18 maart online en op www.petitie.nl kunnen mensen hun handtekening zetten. Ik verwacht dat tussen 1.000 en 2.000 mensen de petitie ondertekenen.’
Genoeg is genoeg, zo vindt Zijp. Hij stelt, dat er te veel bomen gekapt worden in het dorp en dat mag volgens de actievoerders niet gebeuren met de zes monumentale bomen. ‘Ze zijn oud en spreken veel mensen aan. We gaan alle handtekeningen aan het college van burgemeester en wethouders aanbieden, met het verzoek om het bouwplan aan te passen, zodat deze bomen kunnen blijven staan.’ En als het college dit weigert? ‘Dan hebben ze een probleem. Er is al zoveel weggehaald; het is maatschappelijk onverantwoord om die bomen zomaar weg te halen voor een bouwplan. Wij gaan op alle legale wijzes ervoor zorgen dat die bomen blijven staan. We zullen bezwaar indienen en gaan door tot de Raad van State. En als het moet, ketenen we ons aan een boom vast.’

Geldpotje voor het grijpen

LISSE – De gemeente heeft haar oog laten vallen op een deel van een provinciale subsidie. Voor het ontwikkelen van ‘ondernemerschap en duurzaamheid’ stelt de Provincie Zuid-Holland een subsidiepot van 21 miljoen euro klaar. Commissield Erik Prins (D66) vroeg donderdag 19 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur, of het Flower Science Park in aanmerking komt voor een deel van die subsidie. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet weten, dat het college bekijkt of de gemeente gebruik kan maken van dit potje met geld.

Gemeente geeft rotondevoorbeeld

LISSE – De provincie Zuid-Holland maakt het de gemeentelastig, waar het gaat om een mooie en kleurrijke bollenversiering van de provinciale rotondes. Dit bleek  donderdag 19 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) liet weten, dat er in de gemeente provinciale en gemeentelijke rotodes zijn. ‘Je ziet het verschil daar tussen. Op de rotonde in de Poel staan mooie krokussen en narcissen. Op de provinciale rotondes zie je dat dit wat minder het geval is. Ik hoopte een extra stap te zetten door de rotondes een extra bollenaanzicht te geven. Ik heb dit bij de Provincie neergelegd, maar dat is hartstikke lastig. Bij de provincie kom je er niet door heen. In hun ogen is een grasmatje het veiligst.’ De komende zes weken staan, als eerbetoon aan de Keukenhofbezoekers,  op de twee gemeentelijke rotondes reuzengaasbakken, met daarbij negen kleinere gaasbakken. Nieuwenhuis: Ik hoop dat volgend jaar de provinciale rotondes er ook zo uit zien. ‘

‘Ik vind dat oprecht vervelend’

LISSE – ‘Veiligheid’ is de belangrijkste reden waarom een deel van de bewoners in de Anne Frankstraat hun auto’s niet meer op de voor hun zo vertrouwde plek kunnen zetten. Dit liet wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) donderdag 19 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten.
In de Anne Frankstraat zijn na een ‘herindeling’ nieuwe parkeerplaatsen bijgekomen. Maar voor een viertal woningen is de situatie verslechterd, zo liet de wethouder weten. ‘Ik vind dat oprecht vervelend en kan me voorstellen dat ze er gevoelens van teleurstelling bij hebben.’ De brandweer heeft echter gezegd, dat deze bewoners hun auto niet meer voor hun inrit mogen parkeren, omdat dit ten koste zou gaan van de breedte van de straat en dus uitrukkende brandweerauto’s kunnen hinderen. Het liefst zou de brandweer ook de bloembak, die de straat versmalt, verwijderd zien worden.

Nieuwe Voorhof van de baan

JOEP DERKSEN
LISSE – De Hervormde Gemeente kan fluiten naar een nieuw gebouw van De Voorhof. Projectontwikkelaar Horsman & Co en het bestuur van de Hervormde Gemeente zijn na langdurige onderhandelingen niet tot een akkoord gekomen. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) deed deze mededeling donderdag 19 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.
‘De wensen van de hervormde gemeente zijn financieel niet haalbaar’, aldus de wethouder. ‘Hierdoor is een nieuwe situtie ontstaan rond project De Factorij. We zullen deze ontwikkelingen meenemen in de heroverweging van dit project.’ Volgens de wethouder ziet Horsman mogelijkheden voor een alternatief plan, waarbij de huidige Voorhof blijft staan. Hierop pleitte fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) er voor, dat de gemeente druk moet uitoefenen om de zes monumentale Lindebomen aan de Heereweg te behouden. Ruigrok zegde dit toe: ‘Ik kan me voorstellen dat hierdoor (doordat er een nieuw bouwplan komt, JD) meer kans is om de bomen te sparen dan bij het plan dat er eerder lag.’

Ontzetting over aankondiging Stek

LISSE  - De aankondiging  van directeur Hans Al dat woningbouwcorporatie Stek haar Geestwatergrondgebied wil verkopen aan een toekomstig geïnteresseerde partij, sloeg als een bom in bij de politiek. Dit bleek donderdag 19 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur.
Naar aanleiding van dit artikel in het Witte Weekblad heeft wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) contact opgenomen met Al. Deze bevestigde, dat de inhoud van het artikel juist was. Ruigrok: ‘Stek heeft nog steeds de intentie om samen met ons de plek Geestwater te ontwikkelen. Maar ze zijn bereid na te denken over verkoop als een koper langs komt. Vooralsnog willen ze samenwerken voor verdere ontwikkeling van het gebied.’

Toekomst weekmarkt bekeken

LISSE – De manier waarop de weekmarkt opereert, wordt onder de loep genomen. Mogelijk wordt de weekmarkt ‘verzelfstandigd’. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) liet donderdag 19 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur weten, dat het gemeentebestuur gaat praten met de organisatie van de weekmarkt. ‘Dan gaan we het hebben over de toekomst en hoe de markt er over vijf of tien jaar uit moet zien. Daarna zullen we ook de ondernemers uit het winkelcentrum er bij betrekken.’

Bezuinigingen raken welzijn

NOORDWIJK – De effecten van de bezuinigingen door de rijksoverheid worden steeds duidelijker. Dit liet inspreekster Meijerink, voorzitter Wonen, Zorg en Welzijn donderdag 19 maart weten tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken en 3D. Ze stelde: ´In onze gemeente wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van de welzijnsactiviteiten. Maar het zal moeilijk worden.´

MEE snoept uit reservepot

NOORDWIJK – De organisatie MEE krijgt 57.000 euro extra, voor het verzorgen van clientondersteuning. De gemeente haalt dit geld uit het potje ´reserve sociaal domein´.  Wat de leden van de commissie Regiozaken en 3D betreft, behandelt de gemeenteraad dit besluit als een hamerstuk. Wel riep de politiek MEE op om het komende jaar de eigen organisatie door te lichten en goedkoper te gaan werken. Commissielid Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) gaf hiebij ald voorbeeld: ´MEE staat voor een stukje preventie, maar daarnaast heb je ook organisaties als het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin, JD) en jongerenwerk. Wie doet wat?´ Gerben van Duin beaamde: ´We moeten instanties in de gaten houden op hun efficientie. Nu gebeurt veel nog op de oude voet.´

Zorgen over leerlingen

NOORDWIJK – Commissielid Roos (CDA) maakt zich zorgen om leerlingen die niet naar school gaan. Dit liet hij donderdag 19 maart weten tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken en 3D. Roos stelde: ´In deze regio zitten 81 leerlingen thuis. Hiervan zijn tussen zes en zeven leerlingen woonachtig in Noordwijk. Volgens de wet horen zij op school te zitten. Het is voor een kind  onaanvaardbaar dat zij niet naar school kunnen.´

Burgemeester uit kritiek op Holland Rijnland

OEGSTGEEST – Burgemeester Jan Waaijer is niet blij met de manier waarop het bestuursorgaan Holland Rijnland werkt. En dat heeft hij ook laten weten aan het Algemeen Bestuur van die organisatie, zo lichtte Waaijer vorige week toe tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken.
Waaijer vond dat de organisatie achter blijft, waar het ging om de uitvoering van taken. Zo wordt er in Holland Rijnland wel gesproken over een actieplan voor het jaar 2016, maar bestaat er voor dit jaar geen actieplan. Waaijer: ‘Ik zei, dat er per 1 juli een actieplan 2015 zou moeten zijn. Ook is de organisatie naar binnen en niet naar buiten gekeerd. We verwachten met name van Holland Rijnland dat ze lobbyacties opzetten (richting andere overheidsorganisaties, JD).’

Kritiek op rapport

OEGSTGEEST – Soms kan een commissielid meer vragen stellen, dan een burgemeester kan beantwoorden. Dat gebeurde dan ook vorige week tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken. Commissielid Jan Vos (D66) was vorige week kritisch naar aanleiding van een ambtelijk rapport over voortijdige schoolverlaters.
Zo staat in het rapport de doelstelling, dat het aantal leerlingen met een leerplichtvrijstelling met de helft  verminderd moet worden. Maar Vos stelde: ‘Deze kinderen zijn meestal leerlingen met meervoudige handicaps. Is dat wel haalbaar?’ Burgemeester Jan Waaijer moest hier het antwoord op schuldig blijven en liet weten dat hij met een schriftelijke reactie op deze vraag terug zou komen.

Problemen met bezuinigingen

OEGSTGEEST – De geplande 25% aan bezuinigingen op de kosten van Holland Rijnland lopen niet zo voorspoedig als gehoopt. Dit nieuws moest burgemeester Jan Waaijer vorige week melden. Hij deed dit naar aanleiding van vragen van commissielid Van Dissel (LO), die wilde weten: ‘Wat gaan we doen met het boventallig personeel van Holland Rijnland; gaan die naar de gemeentes toe? Wat gebeurt er met de gebouwen?’
Waaijer liet weten dat de bezuinigingstaak van 25% ‘niet in de beoogde snelheid’ gehaald wordt. Het klopt inderdaad dat er minder ambtenaren bij Holland Rijnland moeten werken en daarom worden ze in de aanbieding gezet. Waaijer: ‘Holland Rijnland moet van het personeel af. Gemeenten krijgen een korting in hun bijdrage als ze personeel over willen nemen. Daar zit wel een prikkeling in.’

Rentekosten onder controle

OEGSTGEEST – Een rapport van de COELO heeft aangetoond dat gemeenten die gezamenlijk geld lenen een hogere rente moeten betalen, dan gemeenten die dat apart doen. Commissielid Van Dissel (LO) maakte zich hier zorgen over tijdens de vergadering van de commissie Regiozaken.
Van Dissel vroeg aan burgemeester Waaijer: ‘Gemeenschappelijke regelingen betalen hogere rentes over leningen dan gemeentes. De noodzaak voor scherp onderhandelen is vaak minder, dan als we zelf onderhandelen. Is dat ook het geval voor Holland Rijnland? En zijn er ook bij andere gemeenschappelijke regelingen minder goede onderhandelingsresultaten? Dit is iets wat steeds vaker terug zal komen, omdat het inkopen steeds vaker via een gemeenschappelijke regeling gaat.’
Waaijer liet weten, dat dit nog wel meevalt voor Oegstgeest. SP71 voert de treasury uit voor Holland Rijnland. Het wordt erkend als een 100.000-plus gemeente. Qua rente zitten we aan de lage kant; we halen alles er uit.’

‘Stimuleer elektrische oplaadpalen’

OEGSTGEEST – Commissielid Rolloos (VVD) vroeg deze maand aandacht voor het belang van meer elektrische oplaadpalen in de gemeente. Een inwoner in het Wilhelminapark had het initiatief genomen om daar een oplaadpaal voor elektrische auto’s te plaatsen. Rolloos complimenteerde de gemeente voor de medewerking aan dit initiatief. Tegelijkertijd pleitte hij er voor dat de gemeente meer van dit soort initiatieven moet ondersteunen. ‘Niet financieel, maar zorg ervoor dat mensen dit zelf kunnen ontplooien en zelf kunnen betalen. Deze plaatsen moeten geen gereserveerde parkeerplekken zijn, maar dienen er voor alle elektrische auto’s te zijn.’ Maar commissielid Gerlof Kruidhof (PrO) vond daarnaast wel dat er zaken verbeterd kunnen worden. Hij gaf hierbij als voorbeeld het feit dat het een jaar kan duren, voordat groundspots worden gerealiseerd. ‘Zorg dat je de eigen organisatie voor elkaar krijgt.’

Fietspad weg voor betere handhaving

Nieuwkoop > Het twee jaar geleden geasfalteerde stuk fietspad bij de komgrens aan de Langeraarseweg wordt geheel verwijderd. Dit besluit namen de leden van de gemeenteraad op donderdag 19 maart.
Omdat het verkeer op de Langeraarseweg op die locatie een maximum snelheid van 30 kilometer per uur mag hebben, is een apart fietspad dat naast de rijbaan ligt niet gewenst. Dat fietspad zou er namelijk voor zorgen, dat de politie niet kan handhaven op snelheidsovertreders. Een 30-km weg moet namelijk voldoen aan bepaalde randvoorwaarden en één van die voorwaarden is, dat fietsers ook gebruik maken van die weg. Na het horen van dit argument trok commissielid Leen Mur (SBN) dan ook zijn verzoek in om het bestaande fietspad te behouden.
Wel gingen de raadsleden akkoord met een voorstel van MPN/PN. Deze partij pleitte voor het aanleggen van een wegversmalling op de plek waar de nieuwe komgrens komt te liggen. ‘Dan moet het verkeer een zigzagbeweging maken, waardoor in beide richtingen het verkeer wordt afgeremd’, zo stelde commissielid Hagenaars van de MPN/PN enthousiast. Dit idee kreeg steun van alle partijen en wethouder Guus Elkhuizen zegde toe dat er een verkeersremmende blokkade danwel wegversmalling zal komen.

Geen breedband in buitengebied

Nieuwkoop > Het is definitief: grote delen van het buitengebied blijven de komende jaren verstoken van een breedbandnetwerk. De gemeenteraad wilde niet het risico lopen om voor circa 16 miljoen euro garant te staan. Wel wordt, op initiatief van CDA en MPN/PN een werkgroep opgericht, die initiatieven ondersteunt om breedband aan te leggen. Bijvoorbeeld wanneer bedrijven op een bedrijventerrein hier om vragen.

Na laatste wijzigingen

Vaststelling bestemmingsplan Vivero
JOEP DERKSEN
Nieuwkoop > De gemeenteraad heeft donderdag 19 maart het bestemmingsplan Vivero, Langeraarseweg 12 en Landgoed Langeraar vastgesteld. Wel werden er op het laatste moment nog enkele wijzigingen toegvoegd. Zo werd een voorstel van SBN, MPN/PN, VVD en SGP/ChristenUnie aangenomen, dat op de bouwlocatie ‘W5’ de goothoogte van de nieuwe woningen maximaal zes meter mag worden. De nokhoogtes mogen wel tien meter hoog zijn. Een verzoek van MPN/PN om diezelfde maatregel te nemen in bouwlocatie ‘W6’ haalde het echter niet.
Ook werd er stevig gedebatteerd om één perenboom. En met succes; het ziet er naar uit, dat de perenboom ook de komende jaren de omgeving zal verblijden met haar vruchten. De politieke partijen SBN, CDA en D66 dienden een amendement in, waarin stond dat de projectontwikkelaar geen hoofdgebouw, maar alleen een bijgebouw onder en naast de perenboom mag plaatsen.
Wethouder Guus Elkhuizen (SBN) liet weten, dat hij er van overtuigd was dat dit genoeg moest zijn om de perenboom te redden. De projectontwikkelaar had hem namelijk verzekerd dat hij ook zeer begaan was met die boom. En omdat de projectontwikkelaar zo’n groot liefhebber van bomen is, wordt de sloot aan een rand van het bouwproject, tegen de oorspronkelijke toezeggingen in, niet verbreed. De reden? Dat zou  ten koste gaan van een knotwilg die dicht langs  de slootkant staat. De VVD pleitte er nog voor om de perenboom op de lijst van beschermde bomen te zetten, maar dat ging de meeste raadsleden toch te ver. Commissielid Lizet Keijzers (SBN) was bang voor ‘precedentwerking: waarbij er voor elke willekeurige fruitboom een beschermde status wordt aangevraagd.’ En hiermee waren alle losse eindjes aan elkaar geknoopt en konden de raadsleden unaniem instemmen met de vaststelling van het bestemmingsplan.

Ashram College in gebouw voormalige gemeentehuis

Nieuwkoop > De leerlingen van het Ashram College worden verhuist naar het voormalige gemeentehuis. Dit laat het college van burgemeester en wethouders weten. Volgens het college is het voormalige gemeentehuis de voorkeurslocatie en vallen hiermee drie andere mogelijke locaties af.
Het college stelt: ‘Deze locatie past het beste bij de maatschappelijke functie van de school, ligt centraal in de kern en heeft een bestaande infrastructuur. Bovendien zijn er voorzieningen in de directe omgeving waarmee diverse samenwerkingsmogelijkheden denkbaar zijn.’ De gemeenteraad moet hier na de zomer een besluit over nemen en er geld voor beschikbaar stellen, zodat het Ashram College een ‘eigentijds schoolgebouw’ krijgt. Half mei worden omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Verkiezingsuitslag

Nieuwkoop > Tijdens de Provinciale verkiezingen is de VVD de grootste partij  gebleven. Deze partij deed het zelfs goed ten opzichte van het landelijk gemiddelde, want de VVD  verloor slechts 0,3% om uit te kome op 27,3%. De tweede partij van onze gemeente blijft het CDA, maar deze zakte van 24% naar 20,2% van het total stemmenaantal. De PVV blijft de derde partij in Nieuwkoop met 12,4% van de stemmen. Hierna volgen D66 (9,7%), PvdA (6,6%), SP (5,9%) en een hele rits aan kleinere partijen.

Verbolgen over doeltjeskritiek

JOEP DERKSEN
Nieuwkoop > Een kritische opmerking van commissielid Paul Platen (VVD) over de manier waarop de voetbaldoelen op het grasveld aan de Drevel zijn aangepakt, viel bij wethouder Guus Elkhuizen in het verkeerde keelgat.
Enthousiaste inwoners hadden de voetbaldoelen geplaatst, zodat kinderen daar een balletje konden trappen. Maar dit leidde tot veel overlast; de ballen kwamen vaak tegen de geparkeerde auto’s aan. Op de gemeentepagina werd geadviseerd kinderen te laten voetballen op een trapveldje in het naastgelegen park Buytewech. De illegaal geplaatste doelen zouden worden verwijderd door de gemeente, als de eigenaren dat zelf niet zouden doen, zo stond in het gemeentebericht te lezen.
Platen liet weten ‘teleurgesteld’ te zijn over de mededelingn dat de doelen weggehaald zouden worden. ‘Het is fijn als mensen zelf wat doen.’ Elkhuizen reageerde hier op: ‘Die doeltjes stonden daar illegaal en op andermans terrein. Ze veroorzaakten overlast aan de daarachter geparkeerde auot’s. Op 1 april komen nieuwe doelen op een veldje 100 meter verderop. We hebben complimenten van de omwonenden gehad over de manier waarop we dit aangepakt hebben.’

Zachter pluche voor raadsleden

JOEP DERKSEN
NIEUWKOOP > Een motie van SBN om geen 45.000 euro te spenderen aan nieuw meubilair in de raadszaal, werd donderdag 19 maart tijdens de gemeenteraadsvergadering weggehoond door de overige partijen. De kritiek was zelfs zo fors, dat commissielid Remco Hendriks het voorstel schielijk introk.
Hendriks begon nog enthousiast: ‘We zeggen tegen de inwoners dat zij het met wat minder moeten doen, terwijl wij er lekker bij gaan zitten. Trek dit voorstel in en stort het geld in de algemene reserve. Wij zitten er al prachtig bij.’ Marco Oehlenschläger (D66) wees Hendriks er op, dat de raad eerder al had ingestemd om dit bedrag uit te geven aan nieuwe meubelen voor in de raadszaal. De raadsgriffier had al gezocht naar geschikt en voordelig geprijsd meubilair, zo stelde Oehlenschläger. Commissielid Jan Hardenberg (VVD) wees erop  dat ‘alles aan slijtage onderhevig is’ en ook de overige partijen steunden het SBN-voorstel niet. Hierop trok SBN de motie in en mag de raadsgriffier verder gaaan met het zorgen voor de aanschaf van nieuwe raadsmeubelen.

Commissaris van de Koning brengt stem uit in Oegstgeest

OEGSTGEEST – Jaap Smit, Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland, bracht om half drie vanmiddag zijn stem uit voor zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de Waterschapsverkiezingen.
Over de mensen die vandaag niet hun stem uitbrengen, liet Smit weten: ‘Het is onverstandig om geen gebruik te maken van je stemrecht. Zo mis je de kans om invloed uit te oefenen, als je vindt dat er dingen moeten veranderen.’ De nieuwe leden van Provinciale Staten beginnen woensdag 1 april met hun werk.

Beheersing van de ballen

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – Jeu de boule; dat is toch dat spel met die grote ballen en zo’n klein balletje? Dat klopt, maar er gaat een hele sportwereld schuil achter dit spel dat door velen uitsluitend op de camping beoefend wordt. Theo van der Salm en Aad Toet van de jeu de boules vereniging De Boel De Boule geven een kijkje achter de schermen.
De Boel De Boule bestaat sinds 1997 en in die tijd is het ledenaantal gegroeid naar 130 mannen en vrouwen; de meeste hiervan zijn de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd. Het oudste lid is al 92 jaar. Dat is ook één van de redenen waarom de club vooral recreatief speelt, zo laat Van der Salm weten. Het is namelijk de jeugd die meestrijdt aan de echte wereldtop en meedoet met de EK’s en WK’s.
Het jeu de boulespel wordt eigenlijk maar op één officiële manier gespeeld, volgens 36 richtlijnen. Toch zijn er veel varianten, die op Franse campings te zien zijn. Dat is ook één van de redenen waarom Van der Salm en Toet in vier lessen aan geïnteresseerden de basisprincipes van het jeu de boulen bijbrengen. Voor Van der Salm is het de laatste keer en Toet neemt dit stokje over. ‘Juist als je wat verder wilt in deze sport is het eeen kwestie van trainen, tactiek en techniek. Wij leggen de basis in vier lessen, maar dan ben je nog lang geen bouler op niveau. Je kent de basis spelregels en we leren een aantal technische aspecten bij.’
Toet licht toe: ‘Er is een bepaalde manier van werpen noodzakelijk. Het is niet zo maar een balletje gooien. Je bespreekt als twee- of driepersoonsteam een bepaalde tactiek. Je moet bepalen of je een boule gaat plaatsen of dat je een boule van de tegenstander gaat wegtikken. Degene die de ballen gooit richting de ‘but’ (het kleine balletje) is de plaatser en de ander is de tireur; die moet de ballen van de tegenstander wegkaatsen.’
Het allerbelangrijkste in het jeu de boulespel is de worp. Van der Salm doet het voor: ‘Je moet de rug van de hand gestrekt naar voren houden en dan loslaten. Je moet dus niet halverwege je worp de hand omdraaien. Nadat je de boule hebt losgelaten, moet je ‘m nawijzen.’ Net zoals op een camping heeft de Boel De Boule twaalf binnenbanen en zestien buitenbanen met veel verschillende ondergronden; variërend van fijn zand tot grof grint en zelfs twee schelpenpaden.
Het interview is geëindigd. Dan wordt het toch tijd om even snel een spelletje te spelen, want zo moeilijk kan dat toch niet zijn?! De interviewer presteert het de eerste twee beurten niet slecht: één gelijk spel en één winstpotje. Maar bij de derde beurt geeft de ervaring van Toet toch de doorslag; hij wint het ‘duel’ met twee van zijn ballen die het dichtst bij de but liggen. Voor meer informatie: www.jbvdeboeldeboule.nl.

Elf bomen bij brede school Kaskade

JOEP DERKSEN
ROELOFARENDSVEEN – Het schoolplein van de brede school Kaskade is woensdag 18 maart opgefleurd met elf nieuwe bomen. Vijf noordse esdoorns, drie Japanse sierkersen en drie dakplatanen zorgen er voor, dat de kinderen in een meer natuurlijke omgeving kunnen spelen. De gemeente doneert deze bomen in het kader van de 59ste boomfeestdag en de stichting Groen Licht heeft geadviseerd over de soorten bomen die er moesten komen.
Meer dan vijftig kinderen, bestaande uit leerlingen van de groepen 7 en 8, maar ook de peuters van kinderopvang Spetters, gingen met schoppen en schopjes aan de slag om de boomwortels met zand te bedekken. Ook plantten de kinderen bolletjes en werden de schoolpleinen verrijkt met meerdere vlinderstruiken.
Basisschooldirecteur Marian de Lange is blij met de komst van de bomen, zo laat ze weten. ‘Er was weinig groen, bij dit schoolgebouw dat drieënhalf jaar geleden geopend is. Het groen was een ondergeschoven kindje.’ Ze is blij met de soorten bomen die zijn gekozen: ‘De Japanse sierkersen geven prachtige bloesems en de dakplatanen worden rondom de glijbaan geplaatst: hierdoor wordt die glijbaan niet zo heet in de zomer.’
Wethouder Harry van Schooten loofde het feit dat op deze dag in heel Nederland maar liefst 200.000 bomen worden geplant: ‘Dat zijn veertig voetbalvelden met bomen!’, jubelde hij. Met een eerste spadesteek in de grond zette Van Schooten de kinderen aan om het zand rondom de boomwortels te gooien. Vol enthousiasme verdrongen de kinderen zich om de elf bomen. Na enkele minuten van hard werken verzuchtte Thimo: ‘Dit is mooi om te doen, maar niet als werk!’

‘Geloof de wandelgangen niet’

JOEP DERKSEN
LISSE – Politici moeten zich niet laten verleiden tot het stellen van vragen naar aanleiding van opmerkingen die ze in de wandelgangen horen. Deze oproep deed wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Hij reageerde hiermee op een vraag van commissielid Michael van der Laan (Nieuw Lisse), die ‘in de wandelgangen’ had gehoord dat de budgetten voor de zorg van dit jaar ‘er al bijna doorheen zijn’.
De Roon stelde overduidelijk: ‘Mij is dat absoluut niet bekend; dat kan niet het geval zijn. Het is absoluut niet zo, dat de budgetten nu al op zijn. Er zijn niet veel nieuwe gevallen bijgekomen, dus het kan niet zo zijn, dat het budget nu al nagenoeg op is. U moet de rust bewaren, want onrust en zorg bij cliënten is het slechtste wat ons kan overkomen.’

Handhaving staat op scherp

LISSE – Burgemeester Lies Spruit kan niet garanderen dat er dit jaar geen overlast zal zijn van drugsgebruikende jongeren. Dit liet ze dinsdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën weten naar aanleiding van een vraag van commissielid Maarten Magielse (D66).
Spruit stelde: ‘Er zijn deze zomer er jongeren op straat. Voor een deel hoort dat er bij. Ze mogen gebruik maken van de openbare ruimte; dat hebben wij deels ook gedaan vroeger.’ Overigens zullen politie en boa’s (bestuurlijke opsporingsambtenaren) de jongeren wel in de gaten houden, zo liet Spruit weten. ‘Handhaving zorgt ervoor dat de openbare ruimte normaal gebruikt wordt. Iedereen staat op scherp om te voorkomen dat de bijzondere situatie van het afgelopen jaar (met veel drugsgebruikende jongeren bij De Greef, JD), niet meer opnieuw zal gebeuren.’

Kansen voor kanovereniging

JOEP DERKSEN
LISSE – Een aantal politieke partijen twijfelt nog of de Kanovereniging Lisse wel naar de Jachthavendam 1 mag verhuizen. De kosten om dit te bewerkstelligen liggen hoger dan de door de gemeenteraad eerder goedgekeurde 200.000 euro. En in deze tijd van bezuinigingen wringt dat. Maar aan de andere kant opereert de Kanovereniging al dertig jaar zonder gemeentelijke subsidie en moet deze vereniging juist verhuizen doordat de gemeente het bouwplan De Waterkanten heeft opgezet. En in dat bouwplan is er geen plaats voor de Kanovereniging. De politiek besprak dit onderwerp dinsdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën.
Voor fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) was het duidelijk: ‘De raad heeft een budget vastgesteld van maximaal 200.000 euro. Niet om over dat bedrag heen te gaan, maar om er onder te blijven. Nu komt 33.000 euro aan kosten bij voor de riolering.’ Hij vermoedde dat er ook tienduizenden euro’s aan ambtelijke kosten gemaakt zijn en hekelde het feit dat er kosten worden gemaakt voor een tweede onderzoeksrapport.
Bert van Santen (SGP/ChristenUnie) stelde voor om het besluit een maand uit te stellen, zodat bekeken kan worden hoe op de bouwkosten bespaard kan worden. Dit werd echter ernstig ontraden door het wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse): ‘. In principe moet de kanovereniging op 1 mei de locatie verlaten hebben. Als de raad het besluit wil aanhouden, betekent dat een vertraging van minimaal vier weken’. De meeste andere politieke partijen lijken geen voorstander van uitstel te zijn.
Het CDA vond dat nu niet meer tegen de kanovereniging ‘nee’ kan worden gezegd voor de verhuizing en deze mening werd gedeeld door D66. Michael van der Laan (Nieuw Lisse) vond het plan voor het onderbrengen van de kanovereniging  ‘een mooie aanwinst voor het dorp’. Het onderwerp komt weer terug in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 maart.

Toezichthouder voor Wmo

LISSE – De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) stelt een toezichthouder voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) aan. Deze mededeling deed wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. De toezichthouder begint op 1 januari officieel, zo is de bedoeling.

Reactie burgemeester Lies Spruit op samengaan Keukenhoven

JOEP DERKSEN
LISSE – Burgemeester Lies Spruit reageert op het nieuws dat de bloemententoonstelling Keukenhof en kasteel Keukenhof onder één bewind komen. Zij was degene die de regie nam in een al jaren slepend conflict, waarbij Herman Hollander van Kasteel Keukenhof en Walter Jansen van de bloemententoonstelling geen millimeter tot elkaar kwamen. Er dreigde zelfs een opheffing van het huurcontract, waardoor de bloemententoonstelling niet meer gehouden zou worden. En dat was onacceptabel, zo vond Spruit.
Wat was de reden waarom u ingreep in de onderhandelingen tussen Keukenhof (kasteel) en Keukenhof (bloemententoonstelling)? ‘Vlak voor de opening van de bloemententoonstelling begreep ik, dat beide partijen dreigden te belanden in een uitputtende juridische strijd. Hierop heb ik beide partijen uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken of er geen andere oplossing was. Zowel de bloemententoonstelling als het kasteel zijn op deze uitnodiging ingegaan.’
Bent u tevreden met de uitkomst? ‘Heel erg blij. Zeker omdat beide partijen weer met elkaar in gesprek zijn. Het idee van een fusie is heel goed. Met elkaar kunnen de partijen veel meer voor Lisse, de Bollenstreek en voor de BV Nederland bereiken dan alleen. Er kan nu energie gestopt worden in een gemeenschappelijke ontwikkeling in plaats in een vruchteloze strijd.’
Hebt u aangedrongen op het vertrek van Jansen en Hollander? ‘Nee. Ik was technisch voorzitter. Zij hebben zelf het gesprek gevoerd en hebben zelf dit besluit genomen.’ Wat vindt u van hun vertrek? ‘Het besluit om weg te gaan is er één van de heren zelf en dat respecteer ik. Beide heren hebben veel betekend voor de ontwikkeling van het kasteel en de bloemententoonstelling.’
Zal een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur plaats nemen in het nieuw te vormen Keukenhofbestuur? ‘Dat ligt niet voor de hand. Wel hebben de besturen gevraagd of ik technisch voorzitter wil blijven van de komende verdere fusiegesprekken.’ Vindt u dat de gemeente bij het nieuwe Keukenhof bestuur betrokken moet blijven? ‘De gemeente is bij veel initiatieven in het dorp betrokken en is dat de afgelopen jaren ook bij de tentoonstelling en het kasteel geweest. Dit zal op die manier ook zeker het geval blijven.’

Verbazing over hamerstuk

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – Het bericht op de gemeentepagina’s dat twee appartementen aan de Offemweg 39 als hamerstuk worden behandeld tijdens de raadsvergadering van woensdag 25 maart, viel enkele omwonenden rauw op het dak.
Jan van Eeden nam namens zijn zoon en schoondochter contact op met het Witte Weekblad en stelde verbolgen: ‘De omwonenden hebben met zo’n twaalf handtekeningen een bezwaarschrift tegen de legalisatie van die appartementenverhuur ingediend. In dat pand zijn vier appartementen, waarvan er twee legaal bewoond worden en twee illegaal. Wij willen niet dat die andere twee appartementen gelegaliseerd worden, want we hebben nu al een enorme parkeeroverlast.’
Het bericht dat de gemeenteraad dit onderwerp waarschijnlijk als hamerstuk zal behandelen – en dus niet inhoudelijk over de legalisatie van de twee appartementen gaat praten – schoot Van Eeden in het verkeerde keelgat. ‘Wij hebben een bezwaarschrift ingediend, maar nooit een reactie gekregen op dat bezwaarschrift. Dat moet eerst gebeuren, voordat de raad zo’n besluit neem. Het zou netjes zijn om dit onderwerp van de raadsagenda te halen en eerst het bezwaarschrift af te handelen.’
Gemeentelijk woordvoerder Eelco Kranenburg reageert desgevraagd: ‘Er is contact tussen de gemeente en de indieners van een zienswijze. Zij zijn vorige week op het gemeentehuis op bezoek geweest. Daarbij is hun uitgelegd dat het college de zienswijze pas formeel kan afhandelen na het raadsbesluit. Dit is overeenkomstig de geldende procedure.’

Commissaris van de Koning stemt

OEGSTGEEST – Jaap Smit, Commissaris van de Koning voor Zuid-Holland, bracht om half drie vanmiddag zijn stem uit voor zowel de Provinciale Statenverkiezingen als de Waterschapsverkiezingen.
Over de mensen die vandaag niet hun stem uitbrengen, liet Smit weten: ‘Het is onverstandig om geen gebruik te maken van je stemrecht. Zo mis je de kans om invloed uit te oefenen, als je vindt dat er dingen moeten veranderen.’ De nieuwe leden van Provinciale Staten beginnen woensdag 1 april met hun werk.
Veel inwoners kwamen wél naar de stembus, zoals het echtpaar Gerty en Ben van den Nouland. ‘Ik heb gedaan wat ik doen moest’, zo laat de echtgenote weten. Haar man vult aan: ‘Stemmen is onze burgerplicht en ik wil mijn stem niet verloren laten gaan. Ik heb voor mijn keuze vooral gekeken naar wat er speelt in Zuid-Holland. De economie doet het hier minder goed dan in Noord-Holland.’
Maiko Teuben heeft zijn twee zonen meegenomen naar de stembus. Hij heeft een strategische stem uitgebracht. ‘Ik heb voor de beide verkiezingen op andere partijen gestemd. Als mijn partij wat groter wordt in Provinciale Staten, hebben ze meer invloed.’ Teuben liet weten niet ’s avonds aan de buis gekluisterd te zitten om de uitslagen op de voet te volgen. ‘Ik lees het morgen in de media wel en dan ga ik specifiek kijken naar wat de uitslag in Oegstgeest was.’

Handjes dicht knijpen

LISSE – De zwemverenigingen die een eigen ruimte krijgen in het zwembad De Waterkanten mogen hun handen dichtknijpen. Dat stelde de VVD dinsdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën. Inspreker Paul Scheps maakte bezwaar tegen het feit dat de zwemverenigingen een kleinere ruimte dan gedacht krijgen en dat hun zwemlessen een kwartier later beginnen. Fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) had hier geen goed woord voor over. ‘U komt in een fantastische omgeving terecht en 99% van de zwemverenigingen in Nederland zal jaloers op u zijn. Ik vind uw “noodkreet” ongepast. ‘ Hij riep de zwemverenigingen op om ‘pragmatisch’ te zijn. Deze zomer evalueert de gemeente de manier waarop de activiteiten in De Waterkanten plaatsvinden.

Groen licht gloort voor kanovereniging

LISSE – Het moet wel heel raar lopen, als de Kanovereniging Lisse niet mag verhuizen naar de Jachthavendam 1. Deze kanoliefhebbers moeten verdwijnen van hun huidige locatie vanwege nieuwbouwplannen. De gemeenteraad had eerder al ingestemd met een budget van 200.000 euro om die verhuizing te regelen en na jaren zoeken is ook eindelijk een geschikte locatie gevonden. Maar de werkelijke kosten blijken nu toch hoger te liggen; zo moet ook een rioleringssysteem ter waarde van 33.000 euro worden aangelegd. Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) vatte de gevoelens van een politieke meerderheid  samen: ‘Het probleem van de kanovereniging is niet door hen veroorzaakt, maar doordat (het bouwproject, red.) de Waterkanten ontwikkelt wordt.’

Geen financiële problemen zorgbudgetten

STREEK – Er is geen sprake van dat de zorgbudgetten van de gemeenten bijna op zijn. Dit liet wethouder Adri de Roon (D66) dinsdag 17 maart weten naar aanleiding van een vraag van commissielid Michael van der Laan (Niew Lisse). Deze liet weten dat hij ‘in de wandelgangen’ had gehoord, dat de budgetten voor zorg voor dit jaar er al bijna doorheen zijn. Dit leidde tot een reprimande van De Roon. De wethouder stelde dat het ‘absoluut niet het geval is’, dat de budgetten nu al op zijn. Hij riep de politici op om de rust te bewaren en geen vragen te stellen over verhalen die in de wandelgangen verteld worden.

Liever grasmat op de rotondes

LISSE – De provincie wil nog altijd niet hard meewerken aan het mooi maken van de rotondes op de doorgaande provinciale wegen. Dat is de politici en bestuurders van het dorp een doorn in het oog. Lisse heeft al duizenden euro’s uitgegeven om de rotondes in het dorp op te fleuren met een brede variatie aan bolbloemen. Maar de miljoen bezoekers die naar de Keukenhof gaan, worden geconfronteerd met kalige provinciale rotondes. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) verzuchtte hierover: ‘Ik hoopte een extra stap te zetten door de rotondes een extra bollenaanzicht te geven. Ik heb het bij de provincie neergelegd, maar dat is hartstikke lastig. Bij de provincie kom je er niet door heen. In hun ogen is een grasmatje het veiligst.’

Geen nieuwe Voorhof

LISSE – Er komt geen nieuwe Voorhof. De bestuurders van de Hervormde Kerk en projectontwikkelaar Horsman & Co. hebben hier geen overeenstemming over bereikt. Volgens wethouder Cees Ruigrok zijn de wensen van de hervormde gemeente over de manier waarop de nieuwe Voorhof gebouwd moet worden ‘financieel niet haalbaar’. Dit heeft grote gevolgen voor het bouwplan ‘De Factorij’. Horsman gaat werken aan een nieuw plan, waarbij het huidige gebouwtje van De Voorhof blijft bestaan. De leden van de commissie Ruimte en Infrastructuur drongen er donderdag 19 maart bij de wethouder op aan, dat er in dat nieuwe plan geprobeerd moet worden om de zes monumentale bomen schuin tegenover het gemeentehuis te behoeden voor kap.

Geen doorgang naar dorp

LISSE – Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft definitief een oude bestuurswens laten vallen om een nieuwe toegangsweg te realiseren tussen de Keukenhof en het centrum. Bij de Keukenhofrotonde zijn een aantal bomen gekapt en tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur van donderdag 19 maart vroeg commissielid Erik Prins (D66) zich af of er nu ook een doorgang wordt aangelegd. Dat blijkt niet zo te zijn, aldus wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie): ‘Ik hecht meer aan die mooie groene omlijsting van Lisse, dan die ene toerist die in de verte de Intersport ziet staan en denkt: “In dat dorp moet ik wezen!”

26 maart 2015

‘We moeten op de barricades!’

JOEP DERKSEN
NOORDWIJK – De gemeente Noordwijk baalt gigantisch van het kabinetsbesluit om windmolens op zo’n 18 kilometer van de kust te bouwen. Die 190 meter hoge molens zullen decennialang het uitzicht vanaf het strand ontsieren; genieten van een prachtige zonbol die langzaam en compleet het achter de waterhorizon verdwijnt, zal binnenkort niet meer mogelijk zijn. En dat is onacceptabel, zo stelt het gemeentebestuur.
Wat minister Henk Kamp betreft, komen de windmolens zo dicht mogelijk bij de kust te staan. Dat zou de kosten voor de bouw omlaag brengen. Hij is in ieder geval verlost van één felle opponent uit zijn eigen partij: het onlangs verdwenen Kamerlid Leegte. Die wees er op, dat molens  verder weg van de kust veel meer wind opvangen, omdat het ver op zee harder en stabieler waait. Maar ondertussen zitten de kustgemeenten met de gebakken peren.
Wat wethouder Pieter Jan Barnhoorn met name stoort, is het feit dat de kustgemeenten was toezegd dat zij de gelegenheid zouden krijgen om aan te tonen dat windmolens goedkoper worden, wanneer ze verder weg van de kust staan. Maar op die uitkomst heeft het kabinet niet gewacht. De gemeenten moeten nu hopen, dat de politieke partijen het kabinet terugfluiten. De kans hier op is niet zo groot in de Tweede Kamer, waar VVD en PvdA een meerderheid hebben. Maar de samenstelling in de Eerste Kamer is sinds de verkiezingen voor Provinciale Staten dermate gewijzigd, dat hier nog kansen zijn voor de kustgemeenten. En die kans zullen de bestuurders zeker niet laten liggen, zo blijkt uit de woorden van burgemeester Jan Rijpstra: ‘We moeten op de barricades! We gaan met de andere kustgemeenten gezamenlijk optrekken.’