Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 maart 2015

Agrariërs hebben wensenlijst

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem, heeft een wensenlijst opgesteld voor het gemeentebestuur. ‘Agrariërs in het Groene Hart zijn op landschappelijk en economisch gebied onmisbaar. Zij hebben een betrouwbare overheid nodig, die de ruimtelijke kaders schept. Alleen dan kan deze beroepsgroep zich aanpassen aan de marktomstandigheden’, zo luidt het pleidooi in een door de LTO opgesteld Beleidsplan.
Er moeten veel zaken verbeteren. Zo zouden agrariërs die zich bezighouden met veehouderij of akkerbouw, meer mogelijkheden moeten krijgen om commerciële nevenactiviteiten te ontwikkelen. Hierbij valt te denken aan boerencampings, zorg, verkoop aan huis en ‘kleinschalige recreatie’. De LTO pleit voor meer overleg met het bestuur; onder meer over het maaibeleid van de bermen en ‘een goede infrastructuur voor het landbouwverkeer’.
Tuinbouwondernemers vinden ook, dat er veel verbeterd kan worden. ‘Op het gebied van milieu en energie is het noodzakelijk dat samenwerkingsverbanden gefaciliteerd worden. De wegen in de tuinbouwgebieden dienen verbeterd te worden, zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. Heroprichting van de Agrarische Commissie is wenseleijk en de tuinbouw heeft behoefte aan een lokale gebiedscommissie.’