Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 maart 2015

Politiek komt met voorstellen voor bezuinigingen

JOEP DERKSEN
LISSE – Een deel van de politieke partijen maakte woensdag 11 maart duidelijk, waar wat hun betreft op bezuinigd moet worden. Ook gaven de fractievoorzitters tips over zaken die anders geregeld moeten worden.
Zo pleitte fractievoorzitter Rob Veldhoven (Nieuw Lisse) er voor, dat het accommodatiebeleid ‘efficiënt wordt ingezet’. En hoewel de inwoners massaal hebben aangegeven, dat er niet bezuinigd moet worden op natuur, zorg en senioren, vindt zijn partij wel dat er toch gekeken kan worden of het op deze vlakken een financieel tandje minder kan, ‘zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit’.
Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) wees naar Floralis als medeveroorzaker van de huidige gemeentelijke financiële problemen. Wat hem betreft kunnen de ‘consumentenwegjaagboa’s’ verdwijnen en hoeven de kosten om inwoners te laten participeren geen 100.000 euro per jaar te bedragen. Verder stelde hij voor om activiteitengebouwen meer te laten beheren door vrijwilligers en minder door dure professionals.
D66-fractievoorzitter Jeanet van der Laan (D66) zag graag, dat ook de mening werd gevraagd van de jongere generatie; de visie van deze groep in de samenleving is bij de kaartenactie ‘Meer, Minder, Anders’ enigszins ondergesneeuwd, omdat zij relatief weinig gereageerd hebben. Hierop liet het college weten, dat wethouder Evert Jan Nieuwenhuis en burgemeester Lies Spruit binnenkort het Fioretticollege bezoeken om daar naar de mening van de leerlingen te vragen. Van der Laan steunde dit initiatief en stelde tegelijkertijd voor om het jaarlijkse tekort van 700.000 euro te laten dekken door het heffen van een Keukenhofbelasting van één euro voor iedere bezoeker.
De VVD wilde geen keuzes maken, zo liet fractievoorzitter Wim Slootbeek weten: ‘Wij geven opdracht aan het college om dit zorgvuldig uit te werken en dan met concrete bezuinigingsvoorstellen te komen en aan te geven wanneer wel en niet is geluisterd naar de participatie.’ Roeland den Breejen, fractievoorzitter van de SGP/ChristenUnie) liet weten: ‘De bibliotheek is als mogelijk onderwerp van bezuinigingen het onderzoeken waard. Laat de sportverenigingen ook zorgen voor zelfwerkzaamheid, bijvoorbeeld waar het gaat om het groenbeheer. Dat levert forse besparingen op. Temporiseer andere uitgaven, zoals automatisering en het onderhoud van wegen.’
Hierna pleitte fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) voor het invoeren van parkeerbelasting. Ook kan de gemeente geld besparen door beter gebruik te maken van de gemeentelijke gebouwen. De komst van kunstvoorwerpen langs de wegen vond Mesman ‘weggegooid geld. De toeristen uit de Keukenhof komen ons dorp niet in.’ Verder kan er volgens zijn partij minder geld naar de citymanager en het leerlingenvervoer en kan de stedenband met Tonami worden afgeschaft. ‘Dat heeft geen toegevoegde waarde voor de Lissese bevolking.’
Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis gaf een waarschuwing voor de suggestie om de accommodaties beter te benutten. ‘Je kunt kijken naar welke accommodaties er al zijn en welke organisaties we uit hun accommodatie plukken en elders neerzetten, waarna we de sloophamer gaan inzetten (voor het ene of andere gebouw, JD). We zien hier het nut nog niet van in. Om de meeste winst te halen, moet je kijken naar accommodaties die nog gerealiseerd moeten worden. Daar zit de meest winst. Het al of niet bouwen van de nieuwe Beukenhof is een voorbeeld, maar ook de accommodaties voor de kanovereniging en Ter Specke. We roepen u op om naar de noodzaak van die accommodaties te kijken.’ Het college komt op donderdag 22 april met een voorstel om jaarlijks minimaal 700.000 euro te bezuinigen.