Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 maart 2015

Reactie burgemeester Lies Spruit op samengaan Keukenhoven

JOEP DERKSEN
LISSE – Burgemeester Lies Spruit reageert op het nieuws dat de bloemententoonstelling Keukenhof en kasteel Keukenhof onder één bewind komen. Zij was degene die de regie nam in een al jaren slepend conflict, waarbij Herman Hollander van Kasteel Keukenhof en Walter Jansen van de bloemententoonstelling geen millimeter tot elkaar kwamen. Er dreigde zelfs een opheffing van het huurcontract, waardoor de bloemententoonstelling niet meer gehouden zou worden. En dat was onacceptabel, zo vond Spruit.
Wat was de reden waarom u ingreep in de onderhandelingen tussen Keukenhof (kasteel) en Keukenhof (bloemententoonstelling)? ‘Vlak voor de opening van de bloemententoonstelling begreep ik, dat beide partijen dreigden te belanden in een uitputtende juridische strijd. Hierop heb ik beide partijen uitgenodigd voor een gesprek om te bekijken of er geen andere oplossing was. Zowel de bloemententoonstelling als het kasteel zijn op deze uitnodiging ingegaan.’
Bent u tevreden met de uitkomst? ‘Heel erg blij. Zeker omdat beide partijen weer met elkaar in gesprek zijn. Het idee van een fusie is heel goed. Met elkaar kunnen de partijen veel meer voor Lisse, de Bollenstreek en voor de BV Nederland bereiken dan alleen. Er kan nu energie gestopt worden in een gemeenschappelijke ontwikkeling in plaats in een vruchteloze strijd.’
Hebt u aangedrongen op het vertrek van Jansen en Hollander? ‘Nee. Ik was technisch voorzitter. Zij hebben zelf het gesprek gevoerd en hebben zelf dit besluit genomen.’ Wat vindt u van hun vertrek? ‘Het besluit om weg te gaan is er één van de heren zelf en dat respecteer ik. Beide heren hebben veel betekend voor de ontwikkeling van het kasteel en de bloemententoonstelling.’
Zal een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur plaats nemen in het nieuw te vormen Keukenhofbestuur? ‘Dat ligt niet voor de hand. Wel hebben de besturen gevraagd of ik technisch voorzitter wil blijven van de komende verdere fusiegesprekken.’ Vindt u dat de gemeente bij het nieuwe Keukenhof bestuur betrokken moet blijven? ‘De gemeente is bij veel initiatieven in het dorp betrokken en is dat de afgelopen jaren ook bij de tentoonstelling en het kasteel geweest. Dit zal op die manier ook zeker het geval blijven.’