Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 maart 2015

VVD heeft kritiek op inspraakavonden

JOEP DERKSEN
KAAG EN BRAASSEM – De informele thema-avonden die de gemeente organiseert, dreigen ten onder te gaan aan politiek opportunisme en eigenbelang. De VVD laat zich kritisch uit over de manier waarop de inwonerinspraak op dit moment geregeld is.
´Inwoners moeten meer inspraak hebben aan de voorkant van een besluitvormingsproces´, zo spraken de coalitiepartijen vorig jaar af. Het is een goed initiatief, zo vindt VVD-fractievoorzitter Paul van Emmerik, ´maar het dreigt te verzanden in het houden van informele raadsavonden. Hier wordt door een groep(je, JD) aanwezigen, die voor het grootste gedeelte bestaat uit raads- en burgerraadsleden, de koers uitgezet. En er is dan een enkele inwoner aanwezig die niet zelden voor eigen parochie spreekt.´
En dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want zo dreigen de belangen van individuele personen meer aandacht te krijgen dan het algemeen belang. Dat onderkent Van Emmerik ook: ´Uitspraken en gevoelens kleuren wel de kaders die daarna door college en ambtenaren worden uitgezet.´ En regelmatig komt het ook voor, dat de aanwezigen in subgroepjes worden onderverdeeld om dan te praten over een bepaald onderwerp. Hierna gaan woordvoerders van die subgroepjes de uitkomsten samenvatten. Van Emmerik: ´Zo´n woordvoerder kleurt niet zelden de samenvatting met het eigen gevoelen.´
De politieke besprekingen worden door deze thema-avonden juist minder openbaar, zo vermoedt de VVD-fractievoorzitter: ´Waar vindt de politiek plaats? In de openbaarheid van de raadszaal? Of in de semi-openbaarheid van de thema-avonden?´