Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 april 2015

WDML mag doorgaan met voorbereidingen

Resultaten moeten over twee jaar duidelijk zijn
JOEP DERKSEN
LEIMUIDEN – Wethouder Yvonne  Peters had maandag 20 april een drukke avond. Zij moest alle fractievergaderingen aflopen om daar de mening van de politieke partijen te vragen over het voorstel dat de Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden (WMDL) voor de gemeente heeft opgesteld.
Vorige week werd bekend dat de WMDL een projectontwikkelaar heeft geselecteerd: Smit’s Bouwbedrijf BV uit Beverwijk. Dit bedrijf wordt de nieuwe ontwikkelaar voor het dorpshart Leimuiden, zo is de bedoeling. Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad Woondiensten Aarwoude aan de kant geschoven om de WMDL de kans te geven om met een nieuw ontwikkelingsplan te komen voor het dorpshart. Een van de toezeggingen die WMDL hierbij deed, was dat de grond op 31 maart van dit jaar overgenomen zou worden. Nu vraagt de bewoners/ondernemersgroep om onder deze belofte uit te komen en de tempo van overname van de grond te koppelen aan het aantal woningen dat op voorhand verkocht wordt. Waarmee het financiële risico toch weer bij de gemeente komt te liggen.
Gemeenteraadslid Marcel Doze (CDA) vond dat het burgerinitiatief een kans moet krijgen. Het is een naar smaakje in de mond dat WDML die onvoorwaardelijke overdracht niet waar heeft gemaakt. Maar het is geen breekpunt. Er moet wel stevig onderhandeld worden over die financiële componenten. We moeten financieel gezien het onderste uit de kan halen en stevig inzetten. Maar een onderhandelingsspel is geven en nemen.’
Fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) stelde: ‘We gaan akkoord met het koppelen van de woningverkoop aan de afnameverplichting. De kans is aanwezig dat Woondiensten Aarwoude een deel van die woningen overneemt. Het gaat in dit plan om 55% sociale woningbouw. Wel houden we vast aan een uiterste termijn waarop de WDML alles afgerond moet hebben. Maar of dat nou op 1 januari 2017 is of half 2017; daarvoor wachten we het voorstel van de wethouder af.’
Peters proefde de sfeer bij alle fracties en kwam hierna tot de conclusie dat de WMDL verder kan gaan met alle voorbereidingen. Ze stelde: ‘Ik heb nergens gehoord dat raadsfracties vinden dat we op moeten houden. Wel zijn er opmerkingen geplaatst over zaken als verloren gegane rentelasten en een uiterste termijn. Maar ik ga pas met de partijen in onderhandeling als de raad hier een opdracht toe geeft.’