Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

26 mei 2015

Colleges oneens over koers Bollenstreek

NOORDWIJK – Het college van burgemeester en wethouders reageert op het nieuws, dat de gemeenten Teylingen, Lisse en Hillegom hun ambtelijke apparaten op 1 januari 2017 willen fuseren. Noordwijk wil hier niet aan meedoen.
In een brief aan de drie gemeenten laat het college weten, dat ze het eens zijn met de doelen van de ambtelijke fusie om onder meer kosten te besparen en het goed uitvoeren van de 36 strategische afspraken uit het Valentijnsakkoord van 14 februari 2013. ‘Wij sluiten ons niet aan bij uw initiatief van een ambtelijke fusie met de organisaties van uw gemeenten. De discussie over de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek heeft duidelijk gemaakt dat Katwijk nooit heeft willen meedenken in samenwerkingsvormen die verder gaan dan afspraken en dienstverleningsovereenkomsten tussen gemeenten op specifieke onderwerpen. In de discussie over een regionaal bestuur voor de Bollenstreek hebben eerst Noordwijk en later Noordwijkerhout besloten dat voorstel niet te steunen.’
Het college vervolgt: ‘Onze lijn is steeds geweest om op inhoud de samenwerking te zoeken. In het Valentijns-akkoord is de prioriteit gelegd bij de onderdelen sociaal domein en economie. In onze optiek dient alle energie nu eerst te worden gericht op de realisering van die prioriteiten. Wij stellen ook enkele vraagtekens bij de tactische en operationele aspecten van een ambtelijke fusie. Zo dienen de financiële aspecten inzichtelijk te worden gemaakt. Het proces dat thans door uw gemeenten is ingeslagen geeft ons de vrees dat de discussie over samenwerking op de 36 Valentijnsafspraken nadelig kan worden beïnvloed.’
In een reactie stellen de colleges van Hillegom, Lisse en Teylingen: ‘Hoewel wij bij voorkeur een ambtelijke samenvoeging hadden gezien samen met uw ambtelijke organisaties ten einde de strategische positie van de hele Duin- en Bollenstreek te versterken, respecteren we uw standpunt. U merkt op vrees te hebben dat ons proces de discussie over samenwerking op de 36 Valentijnsafspraken nadelig kan beïnvloeden. Regionale samenwerking in de Duin- en Bollenstreek blijft, ook tijdens en na de ambtelijke samenvoeging, voor ons een belangrijk speerpunt, zoals ook aangegeven in ons raadsvoorstel. We nodigen u dan ook graag op korte termijn uit om hierover nadere afspraken te maken.’